- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 36. Supplement. Globe - Kövess /
663-664

(1924) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Internationella penitentiära kommissionen ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

663

Intressemetoden-Invalidtransporter genom ,Sverige
under Världskriget

664

i alla rent personliga angelägenheter och hvarifrån
ledas eller öfvervakas alla anordningar, som afse
personalens nytta eller trefnad, såsom de hygieniska
anordningarna, matservering, arbetarbostäder,
barnkrubba, bibliotek m. m. Vid fabriker, där
kvinnor arbeta, hör till intressekontoret äfven
anställandet af nya arbeterskor. Idén har omfattats
med stort intresse i Sverige och i sin sociala eller
enbart ekonomiska utformning omsatts vid en hel del
industrier, affärsföretag, lifförsäkringsbolag och
äfven inom statens egna verk. Äfven vissa städer ha
ordnat intressekontor för sina anställda eller med
lokal och kontanta bidrag understödt på enskildt
initiativ tillkomna s. k. "Skatteföreningar" och
"Skattekassor", som äro byggda på samma princip. 23
aug. 1923 konstituerades i Stockholm Allmänna
intressekontoret, förening u. p. a., med en något
vidare uppgift än de ofvan nämnda, men likviderade
redan l jan. 1924. E. Facht.

Intressemetoden, pedag. Se Ljudmetode n, sp. 860.

Intrigkomedi. Se K om e d i.

IntuitionFsm, den kunskapsteoretiska åsikt,
som fattar intuitionen såsom en kunskapsform,
som skänker omedelbar uppfattning af den sanna
verkligheten. Termen har införts af den ryske
tänkaren L o s s k i j, och åsiktens ryktbaraste
representant är fransmannen Bergson. Jfr
H. Larsson, "Intuitionsproblemet, särskilt
med hänsyn till Henri Bergsons teori" (1912).
S-e.

Intygsbok för minderårig (under 18 år) erfordras
enligt 1912 års lag om arbetarskydd (15 §)
såsom villkor för, att minderårig må användas i
industriellt arbete, som bedrifves i sådan omfattning,
att för arbetet i regel användas minst 10 arbetare
eller drifkraft om minst 5 effektiva hkr eller
ock minst 5 arbetare jämte drifkraft om minst 3
effektiva hkr. Intygsböcker, till hvilka formulär
fastställes af yrkesinspektionen, tillhandahållas
genom pastorsämbetena (34 §). Det åligger pastor
att i intygsbok göra anteckning om den minderåriges
fullständiga namn, födelseår och födelsedag äfvensom,
då intygsbok begärts af målsman för minderårig under
15 år, om dennes namn och hemvist (mot ersättning
enligt taxa, 40 §); där arbetet ej afser ferietid,
jämväl om af slutad folkskolekurs; i boken införes
anteckning af besiktningsläkare (35 §) eller bifogas
läkarintyg (15 §). I boken skall arbetsgifvare
anteckna företagets namn eller firma, dag, då den
minderårige börjar användas i arbetet, det slag af
sysselsättning, hvartill den minderårige används, och
den tid af dygnet, hvarunder den minderåriges arbete
utföres. Lagens bestämmelser om begränsad arbetstid
för minderåriga (13 §) få nämligen icke kringgås
därigenom, att arbetsgifvare utöfver arbetstiden
använder den minderårige till att uträtta ärenden
o. s. v. Ej må intygsbok förses med anteckning eller
märke, som kan lämna upplysning om den minderårige i
annat afseende, än lagen före-skrifver. Arbetsgifvare
förvarar intygsbok, så länge minderårig kvarstår
i arbete, och gör däri anteckning om förändring
i arbetet samt om dess upphörande, hvarvid
minderårig eger återfå boken. För Underlätelse
att ställa sig till efterrättelse bestämmelserna
rörande intygsböcker straffas arbetsgifvare
med böter fr. o. m. 5 t. o. m. 200 kronor.
E. F. K. S-n.

*lnula, bot. I Sverige äro nu 5 arter funna.

Inundationsomräde (af lat. inundätio, öfver-svämning),
geol. geogr., det största område, som en flod
vid högsta högvatten upptar med sin strömfåra.
K. A. G.

* Invalid. Napoleon I:s sarkofag i
Invaliddomens-krypta af bildas i art. Napoleon,
sp. 444.

*lnvalidhusfonden. Förmögenheten uppgick till1
3,499,432,31 kr. 30 juni 1923. Fonden lämnar numera
ett årligt bidrag till Vadstena krigsmanshus-fond
på 84,300 kr. till bestridande af kostnaderna
för förhöjning af gratialistunderhåll från den
senare fonden. Från Invalidhusfonden utgå därjämte
gratifikationer, nådegåfvor och pensioner till ett
belöp p af omkr. 90,000 kr. årligen.

* Invaliditetsförsäkring infördes i Danmark genom
lag af 6 maj 1921 och är anknuten till sjukkassorna.
Alla medlemmar af dessa få genom obligatorisk årlig
premiebetalning rätt till understöd på 800 kr. om
året, så snart deras arbetsförmåga är nedsatt till
1/s. Utgifterna till försäkringen tackas-dels
af premierna, dels af obligatoriska bidrag från
arbetsgifvarna, dels genom tillskott från stat och
kommun. Frågan om minskad arbetsförmåga af-göres
af Invalideretten. P-
E-t.

Invalidtransporter genom Sverige under
Världskriget. Underhandlingar mellan svenska
regeringen och vissa främmande makter - Kyssland r
Tyskland och, något senare, Österrike och Turkiet -
ang. utväxling af sådana invalider, som på grund af
sina sårs svåra beskaffenhet eller af obotlig sjukdom
ej ansågos vidare kunna tjäna sitt land under då
pågående krig, började tidigt på våren 1915 och ledde
till det resultatet, att utväxlingen kunde ta sin
början i aug. s. å. Organisationsarbetet sköttes af
öfverstyrelsen för Svenska Eöda korset, under hvilken
bildades en "byrå för utväxling af krigsfångar",
under ledning först af öfverstyrelsens ordf., prins
Karl, och därefter af dess vice ordf., generalmajor
R. Berg. Som chef läkare vid transporterna anställdes
fältläkaren C. Ekeroth, som utvecklade en högt
uppskattad verksamhet. Transporterna verkställdes 12
aug.-30 sept. och 30 okt.-l dec. 1915 samt 18 maj-11
aug. 1916 med 4 järnvägståg, som gjorde tre turer i
veckan i hvardera riktningen Trälleborg-Haparanda,
och med 2 ångare på traden Trälleborg- Sassnitz
samt 2 öfverbyggda pråmar för öfverfarten
Haparanda-Torneå. Sedan Torne älf isbelagts,
skedde transporten däröfver med risslor. 10 april-
17 maj och 14 sept.-31 dec. 1916 samt l jan.-
26 aug. 1917 gingo transporterna med l tåg och 27
aug. s. å.-31 jan. 1918 med 2 tåg i veckan i hvardera
riktningen. Sista invalidtåget afgick från Trälleborg
26 jan. 1918 och från Haparanda 31 s. m. Hvarje
transport var beräknad för 250 invalider (från 10
april 1916 för 228 invalider), däraf 50 officerare. -
Maj-juni 1917 gingo särskilda konvalescenttransporter
öfver Sverige till Kongsvin-ger i Norge, dels från
Ryssland, dels från Tyskland, samt till Hälsingborg
från Ryssland för vidare befordran till Aarhus i
Danmark. - På hösten 1917 transporterades tuberkulösa
officerare mellan resp. länder sjöledes mellan
Salmis (s. v. om Haparanda) och Sassnitz. - Antalet
transporterade invalider var 63,463 (3,617 tyskar,
22,123 österrikare, 428 turkar och 37,295 ryssar),
konvalescenter 2,434

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Jul 3 21:47:44 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfcp/0358.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free