- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 36. Supplement. Globe - Kövess /
787-788

(1924) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Jordbrukarnas riksförbund ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

787

Jordbrukarnas riksförbund-Jordbrukskredit

A.-b. Svenska landtmännens bank (se Svenska
landtmännens riksförbund), som trädt i likvidation
febr. s. å., hvarvid större delen af det till öfver 26
mill. kr. uppgående kapitalet måste afskrifvas. Enär
den likviderande bankens utlåning till 70
proc. uppgafs disponerad af landtmanna-föreningar
och af inlåningen omkr. 20 mill. kr. voro insatta af
kommuner, vägkassor, jordbrukskassor m. fl., ingaf
ställningen farhågor, som förmådde riksdagens båda
kamrar att 22 mars bifalla proposition, att staten
skulle teckna 15 mill. i det bankbolag, som var
afsedt att öfverta rörelsen. A.-b. Jordbrukarbanken,
hvars grundfond utgör 20 mill. kr., valde till
direktör en bankokommissarie i Riksbanken, och i
styrelsen invaldes 2 riksdagsmän, medan 2 blefvo
styrelsesuppleanter. Till styrelsens ordf. valdes
generaldirektören i Landtbruksstyrelsen. Oktrojen
begränsades till utgången af 1929. Enligt
statsutskottets uttalande i ärendet borde
bankens arbete i första hand inriktas på en
afveckling af den äldre bankens verksamhet, och
statsingripandet finge icke anses innebära ett
ställningstagande till den omstridda frågan om
statens drifvande af affärsbanksverksamhet. Dessa
direktiv intogos dock oj i riksdagsbeslutet. Banken
hade 31 jan. 1924 en omslutning^på 98,251,799
kronor. E. F. K. S-n. Jordbrukarnas riksförbund. Se
Bondeförbundet. Suppl.

Jordbrukets dag. På initiativ af Sveriges allmänna
landtbrukssällskap och med stöd af ett större lotteri
firades under medverkan af rikets hushållningssällskap
vid midsommartiden 1924 på ett hundratal platser i
landets skilda delar en Jordbrukets dag, som ville
kasta ökadt ljus öfver jordbrukets betydelse för
landets ekonomi, själfständighet och kultur samt
anvisa nya vägar till ökad jordbruksproduktion och
väcka ökad kärlek till jorden och dess brukande.

Jordbruksarrende. Se
Arrende. Suppl. Jordbruksdepartementet. Gällande
stadga är af 22 juni 1919. Till dep. höra
jordbruk och landt-mannanäringar med därtill
hörande försöks- och undervisningsväsen;
fiske; stuteriväsendet och häst-afveln; det
civila veterinärväsendet; husdjurssjukdomar
; veterinärundervisning; egnahemsväsendet
och därmed i samband stående jordförmedling;
jordbrukskooperation; den kronans fasta egendom,
som ej innehas med stadgad åborätt eller är
anslagen till visst statsändamål och till följd
däraf antingen upplåten till omedelbart begagnande
eller ställd under särskild ämbetsmyndighets vård;
statens och andra allmänna skogar äfvensom kronans
öfverloppsmarker och oafvittrade marker; enskildas
skogar; skogshushållning med därtill hörande försöks-
och undervisningsväsen; jakt; naturminnesmärken;
nationalparker; landtmäteriet samt jorddelnings-
och afvittringsväsendet; allmänna kartväsendet ;
geologiska samt meteorologiska och hydrografiska
undersökningar; stormvarningsanord-ningar; tillämpning
af vattenlagen, utom i hvad angår vattendomstolarna
och deras personal; flott-ning. Dep. tillkomma
lagstiftningsärenden rörande skogar och skogsvård,
naturminnesmärken och nationalparker. Dess
verksamhet är fördelad å 3 byråer, hvaraf l för
ärenden ang. landtbruk, fiskerinäringen m. m., l
för ärenden ang. statens domäner och l för mål hos
Regeringsrätten, l extra

byrå finns därjämte för
egnahemsärenden. Befatt-ningshafvare inom dep. äro l
statssekreterare, l expeditionschef, 3 kansliråd, 3
förste och 5 andre kanslisekreterare, l registrator
och amanuenser. Å ’ byrån för egnahemsärenden
tjänstgöra statens egnahemsinspektör samt
en statskonsulent för egnahemsväsendet. Till
dep. anses höra: Domänstyrelsen med skogsstaten;
Statens skogsförsöksanstalt; skogsvårdsstyrelserna ;
Skogshögskolan och skogsskolorna; domänintendenter;
Landtbruksstyrelsen; statens landtbruksingenjörer;
statskonsulenter och statens instruktörer i
särskilda delar af landthushållnin-gen; statens
fiskeriadministration; Centralanstalten för
försöksväsendet på jordbruksområdet; landtbru-kets
undervisningsanstalter; hushållningssällskapen;
inrättningar för främjandet af landtbruket
eller dess binäringar; Stuteriöfverstyrelsen
och stuteristaten; den civila veterinärstaten;
Veterinärhögskolan; Yeterinärinrättningen i Skara;
Statens veterinär-bakteriologiska anstalt;
Landtmäteristyrelsen med landtmäteristaten;
Kommissionen för de allmänna kartarbetena; Rikets
allmänna kartverk; Sveriges geologiska undersökning;
Statens meteorologiskhydrografiska anstalt;
svenska hydrografisk-biolo-giska kommissionen;
jordbrukskommissionerna; Landtbruksakademien. Dep:s
stat (nionde hufvud-titeln) upptar enligt
riksstaten för budgetsåret 1923 -24 i ord. anslag
11,637,825 kr. samt extra anslag 10,221,075 kr.
L. s. v. H.

Jordbruksdepartementets egnahemsafdelning. Se Egna
hem. Suppl., sp. 464.

*Jordbruksexpeditionen i Finlands senat motsvaras
numera af Landtbruksministeriet (se d. o. Suppl.).
O. B-n.

Jordbruksfängelse. Se Fängelse och
Fängelsesystem. Suppl.

Jordbrukskassa. Se Jordbrukskredit. Suppl.

Jordbrukskoloni. Se K öl o n i. "Jordbrukskredit. De
i hufvudarbetets art. omnämnda planerna på understöd
af statsmedel för att främja särskildt de mindre
jordbrukarnas behof af kredit realiserades 1915. Genom
författningar af 18 juni d. å. fastställdes nämligen
grunder för jordbrukskassor och centralkassor för
jordbrukskredit. Det nya kreditsystemet hvilar
på jordbrukskassorna, ekonomiska föreningar med
begränsad personlig ansvarighet, hvilkas medlemmars
delaktighet beräknas efter det antal har (högst 100)
odlad jord. för hvilket medlem vunnit inträde och
betalat viss insats. Med minst 1,000 kr. insatskapital
må kassa .bedrifva inlåning på sparkasseräkning
från sina medlemmar i viss utsträckning (med
10 proc. kassareserv). Medlems lånerätt för
driftändamål är begränsad till 200 kr. (för
trädgårdsjord 400 kr.) för tecknad har, och hans
personliga ansvarighet för kassans förbindelser får ej
bestämmas lägre än l1/s gång lånerätten. Centralkassa
för jordbrukskredit bildas för ett län, om minst 10
jordbrukskassor anslutit sig, och afser att främja
dessas och andra ekonomiska föreningars syften. För
kassans förbindelser ställer Riksgäldskontoret pant i
Riksbanken (statsobligationer till belopp om 100,000
kr.). Statsbidrag till organisations- och första
årens förvaltningskostnader erhålles. Vid utgången
af 1922 funnos 4 centralkassor (Mälarpro-vinsernas,
Södra Sveriges, Malmöhus läns och Ska-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Jul 3 21:47:44 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfcp/0420.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free