- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 36. Supplement. Globe - Kövess /
795-796

(1924) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Jordbrukarnas riksförbund ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Jordförmedling-Jordkommission

796

rätt till jordförvärf af hänsyn till den besuttna
bondebefolkningen m. m.); b) i brukningsdelar
genom skifteslagstiftning (storbruk och småbruk
m. m.); 2) brukningsdelarnas besittning a) med själf
eganderätt, ärftlig besittningsrätt eller på arrende
under olika villkor (arrendelagstiftning) och b)
den obesuttna landsbygdsbefolkningens ställning och
landt-arbetarfrågan samt beredandet af tillgång till
jord genom s. k. inre kolonisation (jordförmedling,
egnahemsrörelse); 3) jordvärdestegringens beskattning.

Litt.: (af betydelse särskildt för jordfrågans
ak-tualisering i Sverige) C. Lindhagen,
"Jordfrågan. Några riksdagsmotioner jämte ett
företal" (1907), H. Gebhard, "Jordfrågan i Finland"
(1907; n:r 5 i Jordföreningens i Stockholm
skriftserie, som utkom 1906-09), A. Molin,
"Jordfrågan" (1911; n:r 5 i "Skrifter, utg. af
Allmänna valmansförbundets Göteborgsaf delning").
E. F. K. S-n.

Jordförmedling, statens medverkan till anskaffande af
jord åt enskilda för nybildning af jordbruk. Sedan
statens egnahemslångifning (se Egna hem, äfven i
Suppl.), som började 1905, kommit att alltmera
inriktas på nybildning af mindre jordbruk,
trädde frågan om anskaffande af jord i nöjaktig
omfattning och till skäliga pris i förgrunden,
och statsmakterna sågo sig nödsakade att vidtaga
särskilda anordningar för åstadkommande af en lämplig
jordförmedling. 1. 1908 bildades jordförmedlingsfonden
(se d. o.), från hvilken enligt 1919 utfärdade
nya bestämmelser hushållningssällskap, kommuner,
aktiebolag och föreningar kunna erhålla lån för inköp
på landsbygden eller å till stad hörande område, för
hvilket stadsplan icke blifvit fastställd, af större
jordområden, som kunna erhållas till skäligt pris och
särskildt lämpa sig att h. o. h. eller till väsentlig
del utstyckas till egnahemslägenheter. Yid ansökning
om lån skall köpaftal föreligga, och styckningen
skall ske efter plan, som prof väts och fastställts
inom Jordbruksdepartementet, hvarifrån tillsyn öfver
förmedlingsverksamheten utöfvas. Lånebelopp får uppgå
till högst 4/s af egendomsområdets beräknade värde
och får ej öfverstiga 4/s af köpesumman; ränta å
lånet betalas efter 43/4 proc. per år. Afbetalningar
å lånet skola göras i förhållande till och i
mån som försäljning af vidkommande mark eger rum
och lånet i sin helhet återbetalas inom utgången
af femte året efter det, då detsamma blifvit i
Statskontoret lyft. Jämlikt k. kung. 25 maj 1923
(n:r 130) kan ur jordförmedlingsfonden lämnas
äfven förlagslån för förmedling genom eller under
kontroll af hushållningssällskap af jord till egnahem
för jordbruksändamål. Dessa lån förräntas med 4
proc. per år och lämnas mot de villkor i öfrigt,
som E. M:t i hvarje särskildt fall bestämmer, men
äro ej underkastade villkoren för de vanliga lånen
från fonden. De afse att underlätta finansieringen af
smärre förmedlingsaffärer, bl. a. af förundersökningar
af utbjuden mark m. m. -

1. 1908-23 beviljades lån från fonden på
tillsammans 6,335,870 kr., däraf 390,000
kr. som förlagslån; 30 juni 1923 utestodo
hos låntagarna 586,313 kr. och funnos
tillgängliga i fonden 2,974,586 kr.; fondens
hela belopp utgjorde sålunda i rundt tal
3,560,000 kr. -

2. 1912 lämnade staten första gången bidrag till

jordförmedlingsbyråer, som voro anordnade af
hushållningssällskapen och hvilkas verksamhet
skulle afse dels att insamla och bland allmänheten
sprida uppgifter rörande till salu befintliga
egnahemslägenheter, dels ock att lämna köpare af
sådan lägenhet det bistånd vid köpets afslu-tande
samt beträffande öfriga i samband därmed stående
förhållanden, hvaraf han kunde vara i behof. Redan
följande år ändrades bestämmelserna därhän,
att statsbidrag till byråerna kunde lämnas äfven
till landsting eller andra institutioner, som för
ändamålet åtnjöte bidrag af hushållningssällskap
eller landsting eller eljest på grund af särskilda
omständigheter af K. M:t pröfvades därtill
lämpliga. Nationalföreningen mot emigrationen
begagnade sig af detta medgifvande och upprättade
under de närmaste åren ett flertal byråer rundt om i
landet; sedan hushållningssällskapen med ingången
af 1921 mera allmänt inrättat byråer, nedlade
föreningen flertalet af sina, och 1923 voro af 22
byråer 21 anordnade af hushållningssällskap. Jämlikt
k. kung. 25 maj 1923 utgår statens bidrag återigen
endast till hushållningssällskap och ej såsom förr
med vissa belopp per byrå och år, uta,n med olika
proc. å verkställd förmedling sålunda, att staten
lämnar för täckande af med jordförmedlingsverksamheten
förenade kostnader och risk 3 proc. å beloppet af
beviljade egnahemslån å sådana jordbrukslägenheter,
som upplåtas från områden, hvilka för egnahemsbildning
förvärfvats af hushållningssällskapet eller dess
egnahemsnämnd (se Egna hem. Suppl.), och 2 proc.,
då det gäller områden, som för egnahemsbildning
eljest uppbringats under sällskapets medverkan och
kontroll; dock kan, i den mån K. M:t så medger,
bidrag utgå med 3 proc. äfven i sistnämnda fall,
om jordförmedlingen skett genom till sällskapet
nära anknuten egnahemsförening eller annan dylik
organisation (se Egnahemsbolag, Suppl.). Byråerna
ha att på anmodan från Jordbruksdepartementets
egnahemsafdelning dit insända uppgifter om genom dem
utbjudna lägenheter; egna-hemsafdelningen sammanför,
i regel två gånger årligen, dessa uppgifter
till ett häfte ("Fastigheter till salu genom den
statsunderstödda jordförmedlingsverksamheten"),
hvilket hålles tillgängligt å byråerna och äfven
sprides till allmänheten. A. ö-n.

Jordförmedlingsbyräer. Se Jordförmedling. Suppl.

*Jordförmedlingsfonden. Se äfven
Jordförmedling. Suppl.

Jordgradering. Se Bonitering.

"Jordgubbar. Se vidare om dem Fragaria. Suppl.

Jordgubbstekeln, zool. Se Sågsteklar.

Jordhydda, krigsv. Se Lägerhydda.

Jordkommission kallas en af K. M:t 29 nov. 1918
tillsatt nämnd med uppdrag att utreda vissa
jordbrukspolitiska frågor, såsom rörande bolags
jordförvärf i södra och mellersta Sverige och inverkan
däraf på jordbrukets utveckling och ortsbefolkningens
intressen, om möjlighet att bereda bolagsarrendator,
torpare m. fl. en mera tryggad ställning, om
tvångsaflösning af jord för jordbruks-ändamål och
om upphäfvande af fideikommisstiftel-ser i fast
egendom. Kommissionen har af gett 3 betänkanden
(1920-23), nämligen 1) Förslag till lag ang. rätt
att förvärfva och besitta fast egen-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Jul 3 21:47:44 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfcp/0424.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free