- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 36. Supplement. Globe - Kövess /
833-834

(1924) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Junior ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

833

Justitieexpedrtionen-Justitieombudsman

834

mandomål samt om rikets vapen och flagga; b) civil-,
straff- och kyrkolag samt annan lag, stiftad enligt
den i § 87 R. F. omförmälda ordning, dock med de
undantag, som under öfriga dep. omnämnas.

Dep. är fördeladt å en kansli- och en
lagafdelning. Befattningshavarna inom den förra äro
l statssekreterare, som tillika är expeditionschef,
samt 2 kansliråd; af dessa handlägger den ene mål
hos Regeringsrätten samt ärenden ang. fångvården,
rikets judiciella indelning m. m. och den
andre ärenden ang. den militära jurisdiktionen,
medborgarrätt, utlänningars fastighetsförvärf m. m. Å
kansliafdelningen tjänstgöra i öfrigt l förste och 2
andre kanslisekreterare, l registrator, som tillika
är dep.-chefens ombud för tillsyn öfver tryckta
skrifters allmängörande \ hufvudstaden. Ang. chefens
för lagafdelningen åligganden se Departement. Suppl. Ä
lagafdeln. biträdes chefen af l led. samt l förste
kanslisekreterare, som tillika är utgifvare af "Svensk
författningssamling", samt l andre kanslisekreterare.

Under dep. lyda följande verk och inrättningar:
Högsta domstolen; Regeringsrätten; Lagrådet; Nedre
justitierevisionen; Justitiekanslersämbetet; hof
rätterna; allmänna underdomstolarna; vattendomstolarna
; krigsdomstolarna; poliskammare; tryckfrihetsombuden;
Fångvårdsstyrelsen och fångvårdsstaten;
uppfostringsanstalter för minderåriga förbrytare.

Dep:s stat (andra hufvudtiteln) upptog för budgetsåret
1923-24 i ord. anslag 9,547,424 kr. och i extra anslag
3,859,476 kr.

2. Justitiedepart. i Finlands sett a t
motsvaras numera af Högsta domstolen (se
d. o. Suppl.). 1. L. S. v. H. 2. O.B-n.

*Justitieexpeditionen i Finlands senat motsvaras
numera af Justitieministeriet (se d. o. Suppl.).
O.B-n.

*Justitiekansleren. Nu gällande instruktion
är af 25 okt. 1918 (ändring däri 31
dec. 1921). Ju-stitiekansleren biträdes numera
af l byråchef, l registrator och 2 amanuenser. I
sammanhang med fögderiförvaltningens omorganisation
upphäfdes genom kung. 14 dec. 1917 då gällande
landsfiskalsinstruktion. Enligt ny instr. af samma
dag för landsfiskalerna lyda dessa under K. M:ts
befall-ningshafvande, som äfven tillsätta dem. -
Sp. 332, rad. 8-9 nedifr. orden 1766 utsedd af rikets
ständer utgå-, rad 7 nedifrån, J. V. Liliestråle
valdes i mars 1772 till justitiekansler af rikets
ständer och bekräftades efter revolutionen s. å. af
konungen i ämbetet l febr. 1773. (Sp. 333). E. Sjöberg
afgick från ämbetet 1919 och efterträddes af
0. H. Arsell.

2. Justitiekansler är sedan 1918 titel på en medlem af
Finlands statsråd, som enligt särskild instruktion
skall vaka öfver, att lagar och författningar
efterlefvas, och såsom högste åklagare är förman
för samtliga allmänna åklagare, som skola ställa
sig hans föreskrifter om utöfning af åklagar-makten
till efterrättelse. Hans öfvervakningsrätt sträcker
sig enligt R. F. jämväl till statsrådets och
presidentens ämbetsverksamhet, men innefattar därvid
ej rätt att anställa åtal. Skulle presidenten eller
statsrådet i ämbetsutöfning förfara lagstri-digt,
eger justitiekansler däremot endast göra f öre-Tryckt
den 7/6 24

ställning, med uppgifvande af, hvari det lagstridiga
består, samt, därest föreställningen lämnas
obeaktad, om det är presidenten, som förfarit mot
lag och lagstridigheten, innefattar högförräderi
eller landsförräderi, därom inberätta till
riksdagen, men om statsrådet gjort sig skyldigt
till ämbetsfel, anmäla därom till presidenten -
Justitiekanslerer ha varit P. E. Svinhufvud (1918)
och A. F. Char-pentier (sedan 1918); till hans biträde
finns en justitiekanslersadjoint. 2. O. B-n.

Justitieministeriet i Finlands statsråd, tidigare
Senatens justitieexpedition, handlägger ärenden
angående lagstiftningen i frågor, som icke tillhöra
annat ministeriums verksamhetsområde, politiska
val, Justitiekanslersämbetet, rikets judiciella
indelning, domstolarna, verkställighet af dom,
benådning, fängelseväsendet, straff registret,
förbrytares utlämnande samt pressangelägenheter. J. är
de-ladt i 2 af delningar, en för lagstiftnings-
och ju-stitieförvaltningsärenden samt
en för fångvårdsärenden; till den förra
höra 3 byråer, lagberedningen, byrån för
tryckfrihetsangelägenheter och straffregisterbyrån,
till den senare 2 byråer, ekonomibyrån och
räkenskapsbyrån. Justitieförvaltnings-ärenden, som
handläggas af Högsta domstolen, föredragas därstädes
från Justitieministeriet. O. B-n.

Justitieombudsman. Nu gällande instruktion
är af 14 maj 1915. Anledningen till den nya
instruktionens utfärdande var väsentligen den, att
justitie-ombudsmannabefattningen uppdelats på två
personer, en justitie- och en militieombudsman (se
d. o.), hvarvid i den förres verksamhet gjordes den
begränsningen, att mål och ärenden, som höra under
den senare enligt hans instruktion, icke få af den
förre upptas. Justitieombudsmannen förblir sålunda
riksdagens ombudsman i allt, där icke särskilda
uppgifter öfverlämnats till militieombudsmannen såsom
speciell ombudsman för militärförvaltningens och
den militära rättsvårdens öfvervakande. Därjämte
begagnades emellertid tillfället att ändra
instruktionen i sådana delar, som blifvit genom
utvecklingen föråldrade. Bl. a. borttogs bestämmelsen,
att i lindrigare fall J. 0. skulle kunna hänvisa
sak till justitiekanslern och i stället insattes i §
3, att i dylika fall J. 0. må "låta bero vid vunnen
rättelse eller afgifven förklaring eller hvad eljes
förekommit i saken". Denna formulering blef resultatet
af en kompromiss mellan olika meningar ang. den
praxis, som genom J. 0. utbildats, att meddela
förelägganden Någon sådan rätt är genom den nya
instruktionen ej honom gif ven, i det att vederbörande
ämbets- eller tjänsteman jämlikt § 6 liksom förut
blott skall sättas i tillfälle att inom kort, af
J. 0. föreskrifven tid inkomma med förklaring, om
ämbets- eller tjänstemannen så önskar, men icke kan
af J. 0. åläggas vare sig förklaringsskyldighet eller
skyldighet att vidtaga viss åtgärd, hvilket tidigare
skett ocb i praxis alltjämt i viss utsträckning
dock sker. - Justitieombudsmansexpeditionen
består numera af en byråchef, en sekreterare och
en amanuens. Hasselrot innehade ämbetet till 1913;
därefter ha till justitieombudsmän utsetts 0. Berger
(1913-14), A. R. Östergren (1914-15), Y. E. 0. Petrén
(1915-18) och B. N. R. Lilienberg (1918 ff.).

2. I Finland stadgas genom 1919 års Regeringsform,
att tillsynen öfver lagarnas efterlefnad vid

36 b., S. 27

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Jul 3 21:47:44 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfcp/0447.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free