- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 36. Supplement. Globe - Kövess /
1105-1106

(1924) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kolloidkemien ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

1105

Kommerskollegium-Kommission

1106

anmälda förändringar till Sveriges skeppslista,
Sveriges officiella industriregister äfvensom
tillfälliga utredningar och meddelanden af hvarjehanda
slag samt (från 1922) den kvartalsvis utkommande
publikationen ’’Ekonomisk översikt", som det
(enl. k. br. 31 dec. 1921) åligger Kommerskollegium
att utge under medverkan af Socialstyrelsen
och särskildt tillkallade sakkunniga.
K. A. ’Kommerskollegium hör nu till
Handelsdepartementet. Enl. nuv. instr. af
31 dec. 1921 åligger kollegiet att följa
utvecklingen af rikets handel, sjöfart, industri
och bergshandtering samt handt-verk och slöjd samt
vidtaga eller hos K. M:t föreslå lämpliga åtgärder
för dessa näringars befrämjande. Kollegiet är
fartygsinspektionens chefsmyndighet, öfverstyrelse
för navigationsskolorna, chefsmyndighet för
skeppsmätningen och bergsöfversty-relse samt har
uppsikt öfver sjömanshusen. Dit höra inspektionen
öfver sprängämnen och öfver elektriska anläggningar
för belysning eller arbets-öfverföring samt chefskapet
öfver torftjänstemännen och statens instruktör
för linberedning. Under kollegiet lyda jämväl
kontrollanterna för undersökning af eldfarliga oljor
samt grufmätarna. Det skall äfven bedrifva kommersiell
upplysningsverksamhet beträffande in- och utländska
förhållanden, särskildt i fråga om ofvannämnda
näringar. De ar-betsstatistiska undersökningarna
tillkomma numera Socialstyrelsen. - Kollegiet utgöres
nu af, förutom generaldirektören, 6 byråchefer, af
hvilka 5 kommerseråd och chefer för resp. handels-,
sjöfarts-, industri-, bergs- och statistiska
byrån samt l chef för fartygsinspektionsbyrån. I
verket äro anställda, förutom extra personal,
3 byrådirektörer, l navigationsskolinspektör,
l skeppsmätningsöfverkontrollör, 4 sekreterare,
l kamrerare, 5 förste byråingenjörer, l förste
byråinspektör, l teknisk konsulent, l sjö-tekniskt
biträde, 3 förste aktuarier, l redaktör för
"Kommersiella meddelanden", 5 notarier, 4
aktuarier, l registrator, l byråinspektör, l
sjöåklagare, 18 förste amanuenser, 5 amanuenser,
l extra biträde, 5 kontorsskrifvare, 4 inspektörer
och 3 assistenter. Till handelsbyrån, indelad i l
administrativ och till (1925) l upplysningssektion,
höra ärenden ang. traktater och öfverenskommelser
med främmande makter, tullfrågor, inklusive frågor
om frihamn och frilager, anslag för handelsändamål,
taxor å hamnafgifter och grundpenningar samt
å afgifter för begagnande af kanaler och andra
vattenvägar, städers och köpingars förmåner och
åligganden med afseende på handeln, inrättande,
förändring och indragning af marknader, rätt att
drifva näringsverksamhet, lotterier, yrkesutbildning
inom handeln, stipendieväsendet för handelns
främjande, handelskamrar m. fl. ärenden, som angå
handeln. Sjöfartsbyrån, indelad i en administrativ och
l fartygsregistreringssektion, handlägger ärenden,
som afse navigationsskolorna, skeppsmätning, andra
jämlikt sjölagen och öfriga sjöfartsbestämmelser
kollegiet påhvilande åligganden, frågor rörande
traktater o. s. v. med främmande makter, i den mån de
öfvervägande beröra sjöfarten, fartygssubventioner,
rederilån, efterhandskontroll å fartygs sjösäkerhet,
sjömanshus, sjöfolks på- och af-mönstring samt
pensionering, andra än ofvannämnda sjöfartsafgifter,
fastställande af hamnområde, behörighet för svenskt
fartygsbefäl och sammanslut-

ningar inom sjöfartsnäringen
m. m. Fartygsregistre-ring säj delning en
handlägger ärenden ang. förande af register öfver
svenska fartyg, utfärdande af nationalitets-
och registreringshandlingar för svenska fartyg,
signalsystem för dessa, utarbetande och publikation af
"Sveriges skeppslista" m. m. Industribyrån, indelad i
l administrativ och l elektrisk sektion, handlägger
ärenden rörande industriens råvaruanskaffning och
produktionsförhållanden, traktater samt tulltaxa
och tullrestitution, i den mån de öfvervägande
beröra industrien, statslån och statsanslag för
industrien, utställningar och varumassor, rätt att
förvärfva fast egendom eller andra naturtillgångar
eller idka näringsverksamhet, allt så vidt
det hufvudsakligen rör industrien, industriell
yrkesutbildning, stipendier för industriens främjande,
materialprofning i allmänhet, explosiva varor,
eldfarliga oljor, giftiga ämnen och apoteksvaror
m. m. samt sammanslutningar af industriidkare,
ingenjörer och andra tekniker. Den tekniska sektionen
handhar ärenden rörande elektriska anläggningar, deras
tillsyn och registrering, statslån för vattenkrafts-
och elektriska distributionsanläggningar m. m.,
hvarjämte sektionen utarbetar sammandrag af
tillsyningsmännens öfver elektriska anläggningar
årsberättelser. Bergsbyrån handhar ärenden rörande
gruf- och bergshandte-ringarna samt stenindustrien,
sålunda bl. a. kronans grufegarintressen, gruf- och
bruksregister, förvaltning och användning af vissa med
dessa industrier sammanhängande kassor, bergsstaten
i orterna, grufmätarna och gruf karteväsendet
m. m. Byrån, till hvilken hör ett gruf kartekontor,
utarbetar dessutom i samverkan med Sveriges
geologiska undersökning specialbeskrifningar öfver
inmutningsbara, stenkols- och andra fyndigheter samt
handlägger ärenden ang. torfhandteringen. Statistiska
byrån utarbetar periodiska och tillfälliga berättelser
rörande förhållanden inom handel, sjöfart, industri
och bergshandtering samt handtverk och slöjd,
handhar industriregistret samt utger "Kommersiella
meddelanden" (se d. o. Suppl.) m. m. - Se
J. A. Almquist, "Kommerskollegium och riksens ständers
manufakturkontor samt konsulsstaten. Administrativa
och biografiska anteckningar" (i "Meddelanden
från svenska riksarkivet". Ny följd. Ser. 11:4).
E. A-t.

Kommissariatsadjutant. Se Krigskommissariat.

Kommissarieskolor, krigsv. Selntendentur-skola. Suppl.

* Kommission. Under Världskriget tillsattes ett
stort antal kommissioner med mycket vidsträckt
befogenhet och talrik personal. Om de viktigaste
af dem se Folkhushållningskommissionen. Suppl.,
Statens arbetslöshetskommission, Statens
bränslekommission, Statens handelskommission, Statens
hästexportkommission, Statens industrikommission,
Statens krigsförsäkringskommission,
Statens krigs-materielkommission, Statens
lifs-medelskommission och Statens press-kommission.

3. Genom nära nog lika lydande lagar, utfärdade i
Sverige 18 april 1914, i Norge 30 juni 1916 och i
Danmark 8 maj 1917, har kommissionsaftalet för

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 21 11:17:56 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfcp/0589.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free