- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 36. Supplement. Globe - Kövess /
1111-1112

(1924) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kommissionen för de allmänna kartarbetena ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

1111

Kommunala mellanskolor-Kommunalbeskattning

1112

kostnader för uppdragets fullgörande, såsom för
skrifmaterialier, postporton o. d., och kommunen kan
för ett år i sänder besluta, att dylik ersättning
skall utgå med visst skäligt belopp. Kommuner
på landet må tillerkänna kommunalfullmäktig
reseersättning vid deltagande i fullmäktiges
sammanträden, då våglängden mellan hans hemvist
och sammanträdeslokalen of verstiger 10 km. Denna
ersättning får icke öfverstiga belopp, beräknadt efter
lägsta skjuts- och åkdonslega, afgift för 3:e klass
å järnväg samt en salongsplats på fartyg. Åt led. af
kommunal styrelse, nämnd eller beredning äfvensom åt
revisor eger kommunen bevilja ersättning dels i form
af dagtraktamente med högst 5 kr. för sammanträdes-
eller förrättningsdag, dels i form af reseersättning,
där kommunikationsförhållandena anses sådant kräfva
och väglängden från bostaden till sammanträdesstället
of verstiger 5 km. Ersättning för resor utom kommunen
må dock kunna bestämmas efter andra grunder. Led. af
styrelse, nämnd eller beredning, åt hvilken
anförtrotts särskildt uppdrag (ordf., sekreterare,
räkenskapsförare, kassaförvaltare, föredragande
eller verkställande led. o. d.) äfvensom revisorer
må kunna jämte traktamente och reseersättning samt
ersättning för direkta kostnader tillerkännas arfvode
för med uppdraget förenade besvär. Arfvodet skall
till beloppet bestämmas för högst ett år i sänder
med beaktande af göromålens art och omfattning,
men utan hänsyn till den inkomst, som uppdragets
innehafvare genom dess fullgörande går förlustig. Hvad
länskommunerna beträffar, åtnjuter landstingsman, som
ej bor å den ort, där landstinget hålles, under mötet
samt under resan fram och åter dagtraktamente med 12
kr. samt reseersättning, beräknad efter lägsta skjuts-
och åkdonslega, afgift för 2:a klass å järnväg samt
för en hyttplats eller, om hyttplats ej förekommer,
för en salongsplats å fartyg. Landstingsman, som bor
å den ort, där tinget hålles, åtnjuter under mötet
dagtraktamente med 9 kr. Led. af förvaltningsutskott
eller annan landstingets styrelse eller nämnd eller
af styrelse för tingets inrättning eller af särskild
beredning mellan tingets möten äfvensom revisor må
kunna tillerkännas dagtraktamente och reseersättning
till högst det belopp, som i motsvarande fall skulle
utgå till landstingsman. Ersättning för resa utom
landstingsområdet må dock bestämmas efter andra
grunder. Led., åt hvilken anförtrotts särskildt
uppdrag, samt revisor må utom dagtraktamente och
reseersättning samt ersättning för direkta kostnader
kunna tillerkännas arfvode efter samma grunder som
motsvarande uppdragstagare i primärkommuner. E. L-dh.

’Kommunala mellanskolor. Se Skolväsen, sp. 1124
(äfven i Suppl.).

Kommunala pensionstillskott och
sjukvårdsbidrag. Enligt lag 14 juni 1918 kan
fattigvårdssamhälle (genom fattigvårdsstyrelsen) till
personer, som ega uppbära pension eller understöd
enligt lagen om allmän pensionsförsäkring, utdela
såväl kommunala pensionstillskott som ock kommunala
sjukvårds-bidrag. Som villkor för tilldelning
häraf gäller, att personen icke blifvit beröfvad
pensionstillägg eller understöd på grund af stadgandet
i § 9 i lagen om allmän pensionsförsäkring (tredska
eller uppenbar försumlighet i fullgörandet af af
giftsplikt, uppenbar underlåtenhet att efter förmåga
årligen bidraga till sin försörjning, dryckenskap)
samt att han än-

dock finns vara i behof af fattigvård. Med
sjukvårdsbidragen bestridas, gemensamt med
Pensionsstyrelsen, kostnader för åtgärder
till förebyggande eller haf vande af
arbetsoförmåga. Sådana pensionstillskott och
sjukvårdsbidrag skola icke vara att anse som
fattigvård. G- F-t.

*Kommunalbeskattning Sedan den statliga beskattningen
ordnats genom 1910 års förordning om inkomst- och
förmögenhetsskatt, har frågan om en reformering af
kommunalbeskattningen stått på dagordningen. Ett
1910 påbörjadt utredningsarbete resulterade 1917
i två olika förslag till frågans lösning, efter
förslagsställarna vanligen benämnda det Eisermann-von
Wolckerska och det Landénska. På grundvalen häraf
utarbetades därefter inom Finansdepartementet ett
förslag till kommunalskattelag, som i k. proposition
förelades 1920 års riksdag. Detta förslag byggde på
båda de s. k. principer för en rättvis beskattning,
som uppställts inom den moderna finansvetenskapen:
intresseprincipen och skatteförmågeprincipen. Enligt
den förra bör hvar och en skatta i förhållande till
det intresse han har af samhällets verksamhet. Enligt
den senare bör hvar och en skatta efter sin förmåga
att bära skatterna. Det i regeringsförslaget
ifrågasatta skattesystemet innefattade dels en
intressebeskattning genom en fastighetsskatt
och en näringsskatt, dels en beskattning efter
förmåga genom en proportionell inkomstskatt,
kompletterad med en pro-gressivskatt. I sammanhang
härmed skulle bevill-ningen af fast egendom samt
af inkomst försvinna och bevillningsförordningen
upphäfvas. Kegerings-förslaget blef emellertid
utsatt för stark kritik och förkastades af
riksdagen, som i stället beslöt vidtagande af
vissa provisoriska åtgärder i afvaktan på en
definitiv lösning af kommunalskattefrågan (det
s. k. kommunalskatteprovisoriet, som beräknades
komma att gälla 1921-24, men sedermera förlängts,
tills vidare t. o. m. 1926). Härvid bibehölls
bevillningsförordningen som norm för den kommunala
skattskyldigheten, ehuru i viktiga punkter
förändrad och med upptagande af åtskilliga i
regeringsförslaget förekommande bestämmelser. En
förhöjning och reglering af de skattefria af
dragen, som föreslagits i den k. propositionen,
blefvo sålunda accepterade. Likaledes upptogs
ett antal detaljändringar i fråga om taxeringen
af inkomst, hvilka kunde genomföras oberoende
af regerings-förslagets skattesystem. Den
1919 införda kommunala beskattningen af aktier
bibehölls. Utsträckt skattskyldighet infördes
för statens fasta egendom och af staten drifven
rörelse. Inkomst af fast egendom, i den mån
densamma öfversteg den genom fastighetsbevillning
beskattade andelen däraf, underkastades
inkomstbeskattning. Vid sidan af be-villningen
ställdes en fristående kommunal progressivskatt
(se d. o. Suppl.). Provisoriska åtgärder för
allmän skatteutjämning (se d. o. Suppl.) kommunerna
emellan vidtogos första gången 1917 därigenom, att
anslag till understöd åt synnerligen skattetyngda
landskommuner beviljades. Äfven de senaste (1921)
fastställda grunderna äro af provisorisk natur, och ny
utredning pågår om grunderna för skatteutjämning. -
En nytillkommen speciell kommunalskatt är den
s. k. nöjesskatten (se d. o., äfven i Suppl.), som
infördes 1919. Hundskatt (se d. o., äfven

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Jul 3 21:47:44 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfcp/0592.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free