- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 36. Supplement. Globe - Kövess /
1259-1260

(1924) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kullig ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

1259

Kunglig majestäts befallningshafvande

1260

jande årtiondena tyckas medel alltjämt ha afsatts
till en pensionsfond, dock endast vid Dramatiska
teatern, och pensioner utdelades efter ansökan och
pröfning i hvart särskildt fall. 1816 konstituerades
ändtligen pensionsinrättningen och fick sitt första
reglemente. Förmånen gällde först endast aktörstaten,
men utsträcktes 1820 till öfriga stater. Nya
reglementen utfärdades bl. a. 1880 och 1909 (med
modifikationer 1920).

Hof kapellet har sin särskilda pensionsinrättning,
stiftad 1815 (förut hade en änke- och pupillkassa
stiftats 1794). Dess tillgångar uppgingo 1924
till nära 1,4 mill. kr. - Vidare må tilläggas, att
opera-kören har en enskild kassa och operabaletten
likaså en sådan samt en understödsfond.
E. F-t.

"Kunglig majestäts befallningshafvande (officiell
förkortning E u n g 1. Maj:ts befallningshafvande). I
ny instruktion för lands-höfdingarna samt de vid
länsstyrelserna anställde tjänstemännen af 12
april 1918 benämnes K. M:ts befallningshafvandes
ämbetsmyndighet alltigenom länsstyrelse. Den
gamla benämningen kvarstår dock inom parentes
i § l och brukas äfven genomgående såväl i de
tidigare instr. 14 dec. 1917 för landsfogdar
och landsfiskaler som ock i den senare instr. för
häradsskrifvarna 16 maj 1918. Dec forna uttrycket l
a n d s h ö f-dingämbete som benämning på den form
af länsstyrelse, som förekom, när i landshöfdingens
frånvaro landssekreteraren och landskamreraren
ut-öfvade styrelsen, är alldeles försvunnet, och
nämnda afdelningschefer underskrifva numera i sådant
fall utgående expedition "På länsstyrelsens vägnar".

Närmast under landssekreteraren och landskamreraren
har å hvardera af länsstyrelsens afdelnin-gar,
med undantag för Gotlands län, inrättats en ny
befattning, länsassessorns. Af de förr under
länsstyrelsen lydande tjänsteorganen ha, enligt
1917 års landsstatsorganisation, kronofogdarna (se
d. o. Suppl.) indragits med utgången af s. å., och
samtidigt, jämte det benämningen länsman utbytts emot
landsfiskal (se d. o. Suppl.) och dennes befogenhet
och tjänsteplikt väsentligt vidgats utöfver de
forne länsmännens, en ny befattning, landsfogdens
(se d. o. Suppl.), införts.

Länsstyrelsen tillkommer, enligt den nya instr.,
att ha noggrann akt uppå länets tillstånd och
behof samt i allt söka främja länets utveckling och
dess befolknings bästa. Som högsta polismyndighet
i länet of vervakar länsstyrelsen, att allmän
ordning och säkerhet upprätthållas och brott
beifras, hvarjämte länsstyrelsen, i egenskap af
öfverexekutor för landsbygden och vissa städer,
prof var utsöknings-mål och öfvar inseende öfver
underlydande utmätningsmäns verksamhet. Den mångfald
ämnen, som i öfrigt falla under länsstyrelsens
ämbetsmyndighet, öfverensstämmer väsentligen med
de bestyr, som tidigare tillhört länsstyrelsen,
men samhällsutvecklingen har därtill lagt mycket
nytt. Utöfver hvad ofvan sagts, tillhöra länsstyrelsen
enligt den nya instr. bl. a. och företrädesvis:
vissa bestyr i afseende å riksdagsmannaval,
medborgarrätt, antagande af släktnamn; kontroll
öfver, att underdomare i föreskrifven tid förrätta
rannsakning med häktade; straffs verkställighet och
inseende öfver vissa häkten; pröfning af frågor
ang. lösdrifvare, alkoholister, vanartade och i
sedligt afseende försummade

barn; tillsyn öfver till riket anländande utlänningar;
inskrifning och redovisning af värnpliktiga;
kamerala åtgärder, såsom beträffande förvaltning
af statens fasta egendom inom länet, jordeböcker,
jord-afsöndring, beskattningsväsendet, statsverkets
inom länet inflytande inkomster och besörjandet
af dess utgifter, öfvervakandet af uppbördsmäns
verksamhet; befattning med stadsplaner, byggnads-
och brandväsendet; frågor om den judiciella,
administrativa, kommunala och ecklesiastika
indelningen; allmänna hälsotillståndet och
veterinärväsendet ; näringslifvet; tillsyn
å sparbanker, vissa försäkringsinrättningar,
ekonomiska föreningar; godkännande af jordbrukskassor;
befattning med statens utlåningsfonder; inseende
öfver kommunikationsväsendet, gästgifveri-, hotell-
och pensionatrörelsen, forntida minnesmärkens
och naturminnesmärkens fredande samt åtgärder i
afseende på tillsättning af vissa tjänster. Hvilka
af dessa ärenden tillhöra landskansliet och
hvilka landskontoret, bestämmes i instr.,
likasom de ärenden, vid hvilkas föredragning bägge
afdelningscheferna böra vara tillstädes. De förr
anbefallda femårsberättelserna (se d. o. Suppl.) ha
numera upphört. Med nedan nämnda undantag gäller
den regeln, att K. M:ts befallningshafvandes
utslag och beslut i hvarje mål och ärende kunna
öfverklagas, i allmänhet hos K. M:t (i statsrådet
eller Regeringsrätten). Länsstyrelserna lyda numera
under Socialdepartementet. På dettas föredragning
utnämnas numera äfven länsassessorer och landsfogdar.

Besvär öfver val till landsting inges väl
fortfarande till K. M:ts befallningshafvande,
men skola vara ställda till konungen. K. M:ts
befallningshafvande infordrar förklaring öfver
besvären och bereder ärendet i öfrigt, innan
handlingarna insändas för att i Regeringsrätten
föredragas till afgörande. Beträffande länsstyrelsens
ganska mångskiftande befattning med riksdagsmannaval
anmärkes här blott följande. Besvär kunna hos nämnda
myndighet anföras dels i fråga om val utaf valnämnd,
som förrättar val till riksdagens Andra kammare,
dels ock rörande magistrats eller valnämnds beslut
i fråga om anmärkning mot röstlängd för sistnämnda
val. Länsstyrelsens beslut i sådana mål få ej
öfverklagas; dock att, om besvär anföras öfver
valförrättning, vid hvilken beslutet beträffande
röstlängden tjänat till efterrättelse, talan mot
samma beslut må i sammanhang med sagda besvär
fullföljas. Röstsammanräkning vid val till Första
kammaren, hvilken förrättning i allmänhet ankommer
på vederbörande valförrättare (ordf. i landsting,
resp. magistrat), verkställes däremot af K. M:ts
befallningshafvande i det fall, att riksdagsman
annorle-des än vid valtillfället afgått före
mandattidens utgång. Befallningshafvanden utfärdar
ock i sådant fall fullmakt för den valde. Rösterna
vid de inom valdistrikten förrättade valen till
Andra kammaren sammanräknas i hvarje fall af K. M:ts
befallningshafvande, som ock utfärdar fullmakt för de
valde. Har vald riksdagsman afsagt sig uppdraget eller
eljest afgått före mandattidens utgång, verkställer
K. M:ts befallningshafvande ny röstsammanräkning. Till
konungen ställda besvär öfver riksdagsmanna-val såväl
till Första som till Andra kammaren inges till K. M:ts
befallningshafvande.

Om delning af stadsvalkrets i valdistrikt samt om

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Jul 3 21:47:44 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfcp/0668.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free