- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
657-658

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Svenska musikläraresällskapet - Svenska mästerskapstäflingar, idrottst. Se Mästerskapstäflingar. Suppl. - *Svenska nationalförbundet för munhygienens befrämjande - *Svenska nationalföreningen mot tuberkulos - Svenska nationalkommissionen för internationella näringsfrågor. Se Handelskamrar. Suppl. - Svenska national-sanatoriet för tuberkulösa (Swedish national sanatorium for tubercolosis) - Svenska notisbyrån. Se Telegrambyrå (äfven i Suppl.) - Svenska obligationskreditaktiebolaget (f. d. Svenska kronkreditaktiebolaget) - Svenska orientsällskapet - *Svenska pappersbruksföreningen - Svenska patologföreningen

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

657

Svenska mästerskapstäflingar-Svenska patologföreningen

658

rade (med 2 suppleanter), alla valda för 3 år.
Ord. årsmöte hålles sommartiden. ^- F-t.

Svenska mästerskapstäflingar, idrottst. Se M ä-
sterskapstäflingar. Suppl.

’Svenska nationalförbundet for munhygienens
befrämjande. Lokalföreningarna äro af praktiska
skäl upplösta. Förbundets publikation är sedan

1923 "Tidning för munhygien", som utkommer
l gång i kvartalet och redigeras af tandläkarna A.
Ling (förbundets sekreterare); H. Hammarlund och
A. Lenhardtson. 1924 öppnade förbundet en försöks-
tandklinik i Stockholm i hufvudsakligt syfte att be-
reda billig och ordnad tandvård åt mindre be-
medlade elever vid elementarläroverken. A. Ling.

’Svenska nationalföreningen mot tuberkulos.

1924 íunnos 7 kommittéer och 15 föreningar. För-
eningens hela medlemsantal var s. å. 18,770. 1904
-24 höllos 1,833 föredrag rörande tuberkulosen;
kvartalsskriften utgår nu i 22,000 ex. Tuberkulos-
hygieniska utställningen i Stockholm har upphört.
Vid 1925 års slut funnos öfver 200 dispensärer, och
anslaget till deras verksamhet uppgick s. å. till
319,á92 kr. Betydande belopp ha anslagits till
spädbarnsvården, särskildt för utackordering i
friska hem af tuberkuloshotade barn. 1904-25
inbragte de s. k. välgörenhetsmärkena 1,484,844
kr., telegramblanketterna 3,626,434 kr. G. N-r.

Svenska nationalkommissionen för internatio-
nella näringsfrågor. Se Handelskamrar.
Suppl.

Svenska national-sanatoriet för tuberkulösa
(Swedish national sanatorium for tuberculosis), ett
i närheten af staden Denver, Colorado, 5,000 fot
ö. h. beläget, 1908 öppnadt vårdhem för lungsots-
sjuka, omfattar 2 envånings-paviljonger af sten,
rymmande tills. 64 patienter, och en ekonomibygg-
nad. Planen för sanatoriet i fullständigt skick
upptar 11 byggnader, med rum för 150 patienter.
Hittills ha öfver 1,000 patienter vårdats där, hvaraf
omkr. 500 varit af svensk, 60 af norsk, 16 af dansk
och 20 af finsk börd. Anstalten är osekterisk, och
dess underhåll har år för år subskriberats af sven-
skarna i Amerika inom alla läger. Intet afseende
på nationalitet göres, men svenska patienter ha fö-
reträde. Af patienterna erlägger omkr. hälften
endast själfkostnadspris för sin vård, ett mindre
antal betalar hälften, och omkr. 40 proc. vårdas
fritt. Läkarna, ett 10-tal, arbeta utan ersättning,
öfverläkare är sedan början doktor Charles A.
Bundsen (f. 4 okt. 1872 i Brastad, Göteborgs och
Bohus län). O. A. L-r.

Svenska notisbyrån. Se Telegrambyrå
(äfven i Suppl.).

Svenska obligationskreditaktiebolaget (f. d.
Svenska kronkr editaktiebolaget). I
samband med de handelsaftal, som svenska staten
1918 träffade med utländska makter och som nöd-
vändiggjordes af den alltmera stegrade varuknapp-
heten å världsmarknaden, åtog sig staten att sörja
för, att svensk kredit i viss utsträckning inrymdes
åt utlandet. För förmedling af dylik kredit bildades
efter aftal mellan staten och ett konsortium af sven-
ska banker Svenska kronkr ed itaktie-
bolaget med ett af bankerna inbetaladt aktie-
kapital på 10 mill. kr. Staten lämnade bolaget en
garantifond i statsobligationer å jämväl 10 mill.
kr. Styrelsen utgjordes af 7 personer (3 statsre-

presentanter, 4 valda af aktieegarna); bolaget
skulle utge kortfristiga obligationslån till ett be-
lopp af högst 5 ggr fonderna. Utdelningen till
aktieegarna begränsades till 6 proc., och staten till-
försäkrades viss andel af årsvinsterna som kompen-
sation för, att garantifonden jämte utländska
statsförbindelser fick utgöra säkerhet för af bolaget
utgifna obligationer. Bolaget utlämnade 1918-19
krediter till utlandet i svenska kronor å tillsam-
mans omkr. 79 mill. kr., hvartill medel anskaffa-
des dels genom emission å svenska marknaden af
egna 6 procents-obligationer å 37,5 mill. kr., dels
genom upptagande af lån hos Riksgäldskontoret.
Bolagets obligationslån återbetalades 1921 och den
sista af krediterna till utlandet 1922. Sedan sta-
ten härefter utbekommit sin vinstandel samt åter-
fått garantifonden, ombildades bolaget 1923 till ett
helt privat företag, och i samband därmed förän-
drades namnet till Svenska obligations-
kreditaktiebolaget. Bolaget har under
sin senare verksamhet på så sätt deltagit i det
ekonomiska återuppbyggnadsarbetet efter Världs-
kriget, att det öfvertagit delar af de internatio-
nella lån, som utgetts af Österrike, Finland,
Ungern och Tyskland mot obligationer, samt mot
säkerhet af dylika utgett egna 20- till 40-åriga
6 och 6*/2 procents-obligationer till ett samman-
lagdt belopp af 46,855,000 kr. Det största af
dessa lån (23,740,000 kr.) har utgetts mot hypo-
tek af tyska s. k. Dawesobligationer. E. von Hofsten.

Svenska orientsällskapet, stiftadt 7 mars 1921
i Stockholm (stadgar af 29 april 1922), har till
uppgift att arbeta för vidgande af kännedomen om
forna och nuvarande Orienten. Sällskapet under-
höll 1922-24, med bistånd af professor P. Fahl-
beck, ett forskarhem för svenskar i Kadiköi-Moda
(midt emot Konstantinopel). Kurser ha getts i
arabiska, ungerska och fornegyptiska språken. Fö-
reläsningar ha hållits af in- och utländska orientali-
ster och orientresande. Sedan 1923 utger sällska-
pet en årsbok och kommer därjämte 1926 att utge
ett arbete af professor J. G. Andersson om moderna
kinesiska kultursträfvanden. i925 erhöll sällska-
pet från godsegaren G. Wennersten 10,000 kr.,
hvaraf ett större belopp torde komma att användas
för forskningar i Väst-Turkestan. Omkr. 100
medl.; årsafgift 10 kr. I styrelsen (26 led.) har
som ordf. sedan stiftandet fungerat kronprins
Gustaf Adolf; sekreterare är antikvarien T. J.
Arne. T. J. A.

’Svenska pappersbruksföreningen utgaf till sitt
25-årsjubileum (1923) minnesskriften Molæ char-
tario suecano (Svenska papperskvarnar; 2 bd), en
värdefull redogörelse för svenska pappersindustriens
utveckling och höga ståndpunkt. Fmn.

Svenska patologföreningen, en sammanslutning
af Sveriges patologer och bakteriologer inom såväl
human- som veterinärmedicinen, bildades på initia-
tiv af professorn U. Quensel (se denne. Suppl.)
1917 i Uppsala. Vid nästa möte (i Lund 1919),
dit representanter från de öfriga skandinaviska
länderna inbjudits, framfördes tanken på en sam-
manslutning af alla de skandinaviska länderna och
Finland, och vid därpå följande möte (Stockholm
1921) stiftades Nordiska patologför-
eningen, af hvilken de enskilda ländernas lokal-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Thu Sep 30 02:39:14 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfcr/0365.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free