- Project Runeberg -  Nordens Mythologi, eller Sindbilled-Sprog
(1870) [MARC] Author: N. F. S. Grundtvig
Titel og Indhold | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog,

historisk-poetisk udviklet og oplyst af Nik. Fred. Sev. Grundtvig. Tredie Udgave. Kiøbenhavn. Forlagt af J. H. Schubothes Boghandel. G. S. Wibes Bogtrykkeri. 1870.

Förord till den elektroniska utgåvan

Nordens Mythologi utkom 1808 och 1832. Här återges den tredje utgåvan från 1870, som digitaliserades i maj 2010 av norska Nasjonalbiblioteket, varifrån de scannade bilderna och OCR-texten i januari 2015 kopierades till Projekt Runeberg för korrekturläsning.

Arkiv for Dansk Litteratur har digitaliserat texten ur Udvalgte Skrifter (1907), bd. 5, sid. 376-767 (även hos oss), som grundar sig på utgåvan från 1832. Där berättas att utgåvorna från 1808 och 1832 bör ses som två olika verk.

Andra utgåvan (1832), som har digitaliserats av Nasjonalbiblioteket (här), det Kongelige Bibliotek i Danmark (här) och tre gånger av Google (länk via Internet Archive här, här och här), liknar mycket den från 1870. Båda använder antikva och svenskt ö. Typografin är något annorlunda, vilket ökar sidantalet något, och registret från 1870 saknas i utgåvan 1832.

Det finns också bristfälliga inscanningar av två svenska översättningar, från 1818 (178 sidor) och från 1839 (bara 132 sidor), som båda verkar vara baserade på Grundtvigs första utgåva.

This volume was scanned by the Norwegian National Library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside, xxi, xxii, xxiii, xxiv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og Indhold - titelside, xxi, xxii, xxiii, xxiv
Rimbrev til nordiske Paarörende - iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii
Fortale til anden Udgave - xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx
    Indledning - 1
1. Universalhistorisk Vidskab - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
    Nordens videnskabelige Kald - 1
    Det tredobbelte romerske Aag: keiserligt, paveligt og classisk - 7
    Den christelige Anskuelse som Kilden til universalhistorisk Betragtning af Menneskelivet - 9
    Fortroligt Bekiendtskab med Oldtiden som Grundvolden for historisk Vidskab - 15
    Latinsk Kragemaal en Gru for Aanden og en Pest for alle Tungemaal - 18
    Nygræsk aabner en levende Forbindelse med Oldtiden, ligesom Islandsk med Middelalderen - 18
    Forholdet mellem universalhistorisk Lærdom og folkelig Dannelse som mellem Livets Gaade og Tidens Tarv - 20
    En borgerlig Höiskole maa opveie den Lærde - 24
    Mundens Forhold til Pennen som Livets til Döden - 28
    Böger og boglig Kunst - 29
    En Universalhistorie som Kunstens Mesterstykke - 33
    Genesis, det græske Musæum og Heimskringla - 33
    Væddelöbet med Roms Skygge - 34
    Universalhistoriens Prophet William Shakspear - 36
2. Myther og Mythologier - 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
    Mythen et mundtligt Ord paa Billedsproget - 40
    Poesi ældre end Prosa, og Munden, ei Pennen, Ordets Vugge og levende Redskab - 41
    Den romerske Paskvil paa Mythemunden, en Troesartikel i den sorte Skole - 44
    Ebræer og Romere Oldtidens Kunstfolk - 45
    Selv hos dem, som hos hver Enkeltmand, Ungdommen Phantasiens, Mellemalderen Fölelsens og Alderdommen Eftertankens Tidsrum - 48
    Hos Grækerne som Oldtidens Naturfolk er denne Orden endnu synligere og i hele Menneskeslægtens Oldtid, Middelalder og Efteraar umiskiendelig - 49
    Et mundtligt Ord, som Aandens og Anskuelsens Livsudtryk, Udviklingens Sjæl og Betingelse - 51
    Hos det israelitiske og det christne Kunstfolk et lille Kirkeord - 51
    Det skrevne Ord er et billedligt Udtryk, som, taget egenlig, föder Bogstavtroen, Aandens Helsot - 53
    Hos Naturfolkene hele Billedsproget, hvori deres Aand eller Livskraft boer, kan indslumre og opvaagne - 54
    Forsöget paa at vække det aandelig uddöde Romersprog - 55
    Ethvert Folks Myther udtrykke dets höieste Livsanskuelse og er da altid prophetiske i samme Grad som Folket virkelig nærmer sig sit Ideal. — Hovedfolkenes Myther er universalhistoriske. — Græker og Nordboer de eneste Hovedfolk, hvis Myther kan aandelig oplives, for deres Aand slumrer i Billedsprogets levende Levninger - 55
    Grækernes Historie som Oldtidens Middelpunkt - 58
    Forholdet mellem Phantasi og Forstand, Forestilling og Begreb - 60
    Begeistringen som Mythernes Kildespring - 65
    Kroniderne og Persephone - 67
    Philosophien og den dramatiske Poesi - 73
3. Nordens Kæmpeaand - 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169
    Krig og Fred i Aandens Verden - 82
    Forskiellen mellem Kamp og Slagsmaal - 86
    Hyrdelivet i Österleden, Borgerlivet i Grækenland og Kæmpelivet i Norden - 86
    Det sortladne Hav Kæmpelivets og det nordiske Dramas Vugge - 88
    Nordens Aand og Englands Historie - 91
    Middelalderens Chaos - 98
    Den gothiske, angelsaxiske og normanniske Udvandring fra de tre nordiske Riger - 100
    Nordens og Historiens Aand een og den samme - 105
    Hvordan Livet hængte i os trods den sorte Död - 107
    Engelskmanden og Dannekvinden - 109
    Poesien og Skuepladsen - 113
    Saxo den eneste poetiske Grammatiker - 115
    Holberg og Skolefuxeriet som Thor og Midgaardsormen - 118
    Nordens Mytheböger - 121
    Oldsagn og historisk Critik - 122
    Asamaal, Bjarkemaal og Kragemaal - 130
    Eivind Skaldespilder, og Island som et aandeligt Jomsborg - 134
    Kæmpeviserne - 140
    Völuspa, Grimners og Vafthrudners Maal, Vegtams, Thryms og Hymers Kvide, Skirners Reise, Hyndlas Sang, Lokegluffen og Ravnegalderet - 142
    Volsungkviderne og Völunds Kvide som de udvandrede Gothers Bjarkemaal - 149
    Gylfelegen, Bragesnakken og Skalda som en nordisk Poetik fra Middelalderen - 155
    Oldsagnene hos Saxo - 161
    Bjovulfsdrape - 168
    Fremstillingen - 171
Asamaal, Bjarkemaal og Kragemaal - 171, 172, 173
Alfader og Nornerne - 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
Asken Ygdrasil - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211
Urds og Mimers Kilder - 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217
Koen Ödhumle - 218, 219
Jetter og Rimthusser - 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
Vætter, Alfer og Dværge - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
Aser og Vaner - 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262
Odin, Hæner og Loder - 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322
Balder, Höder og Vale - 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348
Thor, Uller og Tyr - 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406
Brage og Idun - 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419
Mimer og Heimdal - 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427
Njord og Frey - 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439
Asynjerne - 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456
Loke og hans Afkom - 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470
Fimbulvinter og Ragnarok - 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482
Fornyelsen - 483, 484, 485, 486, 487, 488
Asakviderne - 488, 489, 490, 491, 492, 493
Hengst og Hors - 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500
Skjoldunger, Skillinger og Ylfinger - 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515
Hredlinger og Vægmundinger - 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525
Volsunger og Niflunger - 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532
Völund Vingesmed - 532, 533, 534, 535
Hervor og Hilde - 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546
Suttungs-Mjöd - 546, 547, 548, 549, 550
Ægers-Gildet - 550, 551, 552, 553, 554
Thorkel Adelfar - 554, 555, 556
Hakonar-Maal - 556, 557, 558
Norne-Giæst - 558, 559, 560, 561
Register - 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586
    Aadsel-Slugeren ... - 563
    Amlets-Kværnen ... - 564
    Asov ... - 565
    Brynjolf ... - 566
    Dværgemaal ... - 567
    Farbaute ... - 568
    Fylle ... - 569
    Granmar ... - 570
    Gymer ... - 571
    Heimdal ... - 572
    Hjarne ... - 573
    Hymerskvide ... - 574
    Jettesværd ... - 575
    Liser ... - 576
    Mimer ... - 577
    Niflhel ... - 578
    Oldnordisk Literatur ... - 579
    Rin ... - 580
    Sif ... - 581
    Slægtregistre ... - 582
    Tandgnister ... - 583
    Udgaards-Loke ... - 584
    Vermund ... - 585
    Völuspa ... - 586

Project Runeberg, Wed Jan 14 15:52:57 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/nordmyt/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free