- Project Runeberg -  Kongeriget Norge og det norske Folk
(1876) [MARC] Author: Ole Jacob Broch
Titel og innhold | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

KONGERIGET NORGE
OG
DET NORSKE FOLK,

DETS SOCIALE FORHOLD, SUNDHEDSTILSTAND, NÆRINGSVEIE,
REDNINGSVÆSEN, SAMFÆRDSELSMIDLER OG EKONOMI.

VED
Dr. O. J. Broch,
Professor i Mathematik ved Universitetet i Kristiania.
Medlem af Videnskabernes Selskaber i Throndhjem og Kristiania.
Medlem af Videnskabernes Akademie i Stockholm,
og af det fysiografiske Selskab i Lund.
Korresponderende Medlem af Videnskabernes Selskab i Kjøbenhavn,
af det geologiske Institut i Wien,
af det franske Institut, Videnskabernes Akademie i Paris,
og af Videnskabernes Akademie i Berlin.

BERETNING
AFGIVEN TIL
KONGRESSEN FOR SUNDHEDSFORHOLD OG REDNINGSVÆSEN I BRYSSEL 1876.

Kristiania.
Trykt i det Steenske Bogtrykkeri.

1876.


Förord till den elektroniska utgåvan

Det scannade verket kopierades i januari 2010 till Projekt Runeberg. Pagineringen börjar om på 1 i tillägget, och i den elektroniska utgåvan har dessa sidor för tydlighets skull numrerats t1, t2, och så vidare.

Till verket hör även ett "anhang" på 32 sidor (36 sidor enligt innehållsförteckningen) om "Den norske Armés og Marines Sanitetsindretninger", skrivet av brigadeläkaren W. Preus. Detta finns tydligen inte i alla exemplar, till exempel inte det som digitaliserats av Nasjonalbiblioteket och använts som förlaga för Projekt Runebergs utgåva. Dock har Nasjonalbiblioteket digitaliserat ytterligare ett exemplar av verket och de 32 sidorna därifrån har lagts till här. (Att vi inte använder detta andra exemplar som vår förlaga för hela verket, beror på att det är nedklottrat med anteckningar.) Anhangets 32 sidor har här numrerats a1, a2, etc.

Ett liknande verk för Sverige är Sveriges land och folk (1901).

This volume was scanned by the Norwegian National Library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, tillägnan, vii, viii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innhold / Table of Contents


Titel og innhold - titelsida, tillägnan, vii, viii
Forord - v, vi
    Kongeriget Norge. - 1
Geografisk Beskrivelse - 1, 2, 3, 4, 5, 6
Klimatologi - 6, 7, 8, 9, 10, 11
Væxtforholde - 11, 12, 13, 14, 15
    Det norske Folk. - 15
Folkemængde - 15, 16, 17, 18, 19, 20
Beboelsen - 20, 21, 22
Klædedragten - 23, 24
Næringsmidlerne - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Øl- og Brændevinsdrik - 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Renligheden - 38, 39, 40, 41, 42, 43
Belysning og Opvarmning af Beboelseshusene - 43, 44, 45
Sundhedstilstanden - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Blinde, Døvstumme, Idioter og Sindssyge - 52, 53, 54
Selvmordere - 55
Ved ulykkelige Hændelser voldsomt omkomne - 55, 56
Færdsel på Havet i Både - 56, 57, 58, 59
Dødeligheden i Norge - 59, 60, 61, 62, 63
Befolkningens Fordeling med Hensyn til Kjøn, Alder samt Familieforhold - 63, 64, 65
Giftermål - 65, 66, 67, 68
Fødsler - 68, 69
Sædelighedstilstanden - 69, 70, 71, 72
Den offentlige Undervisning - 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
    Næringsveie. - 79
Jordegodset og Landbonæringen - 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Skogdrift og Trælastexport - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
De faste Eiendomme i Byerne - 104
Brandvæsenet og den almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger samt Brandassurance-Selskaber - 104, 105, 106
Bergværksdrift - 107, 108, 109, 110
Fiskerierne - 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
Industri, Fabrik- og Håndværksdrift - 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142
Skibsfarten - 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149
Skibsassurance og Sjøassurance - 150, 151
Belysning af den norske Kyst - 151, 152
Lodseriet på den norske Kyst - 152, 153, 154, 155
Strandinger og Forlis ved den norske Kyst samt Redningsanstalter for Skibbrudne - 155, 156
Handelen - 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
    Samfærdselsmidler. - 165
Veivæsenet - 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171
Jernbaner - 171, 172, 173, 174, 175
Postvæsen - 176, 177, 178, 179, 180
Befordring af Reisende, Skydsvæsen - 180, 181, 182
Telegrafvæsenet - 182, 183, 184, 185
Aviser og Tidsskrifter - 185, 186
    Den ekonomiske Tilstand. - 186
Den norske Stats Finantser og Statsgjeld - 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
Kommunernes Beskatning og finantsielle Forhold - 197, 198, 199
Banker og Sparebanker - 199, 200, 201, 202, 203
Livrente- og Livsforsikrings-Selskaber - 203, 204, 205
Andre Stiftelser, væsentlig beregnede på den legemlig arbeidende Klasse - 205, 206
    Udviklingen i Europa
Virkningerne af Samfærdselsmidlernes og Handelens Udvikling i Europa i det sidste Fjerdedels Århundrede - 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
Rettelser - 213
    Tillæg - t1
I. Normale Temperaturer og Regnhøider, meddelte af det meteorologiske Institut i Kristiania - t1, t2
II. Folkemængden og dens Bevægelser - t3, t4, t5, t6
    Folkemængde ifølge Folketællinger 1801—1875 - t3
    Folkemængde, Ægtevielser, Fødsler og Dødsfald 1801—74 - t5
III. Spedalske i Norge 1856—74 - t7
IV. Uddrag af Lægernes Indberetninger, ved dertil støttede Beregninger 1857—72 - t8
V. Sundhedslovgivningen, af Medicinal-Direktør Dahl - t9, t10, t11, t12, t13, t14, t15, t16, t17
VI. Blinde, Døvstumme, Idioter, Sindssyge 1835—65 - t18
VII. Ved ulykkelige Hændelser Omkomne 1836—70 - t19
VIII. Almindelige Dødeligheds-Tabeller 1846—55 og 1856—65 - t20, t21, t22, t23, t24
    Dekrement-Tabeller - t20
    Dødelighed i det følgende År i Procenter - t23
    Midlere tilbagestående Leveår - t23
    Antal År, som den midlere Levealder er længere i Norge fremfor i Sverige, Danmark og i Belgien - t24
IX. Dødelighed i det første Leveår i 1846—65 - t24
X. Dødeligheden i Norge 1816—1865 - t25
XI. Særlige Dødelighedstabeller for udsøgte Klasser i 1846—72 - t26
    Dekrement-Tabeller - t26
    Midlere Antal tilbagestående Leveår - t26
XII. Theologiske og medicinske Kandidaters Dødelighed 1815—69 og 1814—73 - t27
XIII. Folkemængdens Fordeling i Norge efter Kjøn og Alder 1801—65 - t28
XIV. Ægteskabelig Stilling i Norge efter Folketællingen 1865 - t29
XV. Ægtevielser i Forhold til Antal af ugifte Mænd og Enkemænd i Alderen 21—40 År, 1851—70 - t30
XVI. Gjennemsnitsalder ved Indgåen af Ægteskab 1841—70 - t30
XVII. Ægteskaber mellem Ungkarle og Piger, Ungkarle og Enker, Enkemænd og Piger, Enkemænd og Enker 1839—70 - t31
XVIII. Antal af ægte og uægte levendefødte Børn samt disses Forhold til gifte og ugifte Kvinder mellem 20 og 45 År 1836—70 - t32
XIX. Årligt Forbrug af Næringsmidler - t33
XX. Almuskolevæsenet 1826—74 - t34, t35
XXI. Jordegodsets Fordeling i Norge 1825—70 - t36
XXII. Akerbrug og Kreaturhold 1835—65 - t37
XXIII. Sundhedsvæsen og Redningsvæsen i deres Forhold til Akerbrug og Fædrift, af Landbrugskonsulent Smitt - t38, t39, t40, t41, t42, t43, t44, t45, t46, t47, t48, t49, t50, t51
XXIV. Norges Trælastudførsel 1815—74 - t52
XXV. Kristiania Brandvæsen, af Brandmajor, Stadsingeniør Andersen - t53, t54, t55, t56, t57, t58, t59, t60, t61, t62, t63, t64, t65, t66, t67, t68, t69
XXVI. Den almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger 1844—74 - t70
XXVII. Norges Saltvands-Fiskerier og Sælfangst - t71, t72, t73, t74, t75
    A. Torskefiskerierne 1869—74 - t71
    B. Sildefiskerierne 1851—74 - t72
    C. Værdi af samtlige Fiskerier i Norge på Fiskepladsene 1866—74 - t73
    D. Håkjærringsfiske fra Finmarken 1868—74 - t74
    E. Sælfangst fra det sydlige Norge 1860—74 - t74
    F. Udførsel af Fiskeprodukter 1815—74 - t75
XXVIII. De vigtigste Fabrikker og industrielle Anlæg i Norge 1835—70 - t76, t77
XXIX. Håndværkere i Byerne 1840—70 - t78, t79, t80
XXX. Den norske Handelsflådes Størrelse 1767—1874 - t81
XXXI. Den norske Handelsflådes Tilgang og Afgang 1861—74 - t82
XXXII. Skibsfarten 1853—74 - t83
XXXIII. Strandinger og totale Forlis på den norske Kyst 1864—74 - t84
XXXIV. Norges Handelsomsætning 1866—74 - t85, t86
XXXV. Telegrafvæsenet 1855—75 - t87
XXXVI. Statskassens Aktiva ved Udgangen af 1875 - t88
XXXVII. Kommunernes Skatter og Gjæld 1866—71 - t89
XXXVIII. Norges Bank 1812—1875 - t90, t91
XXXIX. Kongeriget Norges Hypothokbank 1852—1875 - t92
XL. Sparebanker 1840—73 - t93
XLI. Aktiebanker 1855—75 - t93
Rettelser - t94
    Anhang:
Den norske Armés og Marines Sanitetsindretninger, af Brigadelæge W. Preus 1—36 - a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a11, a12, a13, a14, a15, a16, a17, a18, a19, a20, a21, a22, a23, a24, a25, a26, a27, a28, a29, a30, a31, a32

Project Runeberg, Mon Jan 25 19:45:00 2010 (runeberg) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/norge76/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free