- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Sjette årgången. 1897

(1892-1945)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD och BILD ILLUSTRERAD MÅNADSSKRIFT

Utgifven af KARL WÅHLIN

SJETTE ÅRGÅNGEN 1897

Stockholm Wahlström & Widstrand STOCKHOLM, KUNGL. HOFBOKTRYCKERIET IDUNS TRYCKERI AKTIEBOLAG, 1897.

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, 1

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, 1
Rättelser - x
    Första häftet - plansch
Lovisa Ulrika och Karl Gustaf Tessin - plansch
Gustaf II och de antika skulpturerna - plansch
Johan Tobias Sergel och Karl Mikael Bellman. Freskomålningar i Nationalmuseum - plansch
Från Runebergs värld. Af Werner Söderhjelm. Med 14 bilder - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
    I - 1
    II - 3
    III - 9
Minnesblad till Edvard Grieg. Af Carl Snoilsky. Teckning af Albert Edelfelt - 19
Örnarne på ljungen. Af Paul Rosenius. Med 3 bilder af Bruno Liljefors - 20, 21, 22, 23
En uppgörelse. Af Per Hallström - 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kärlek. Af Tor Hedberg - 32, 33
Christopher Jacob Boström. Af Allen Vannérus. Med 3 bilder - 33, 34, 35, 36, 37, 38
En kårt recensus öfwer En gyldene Book ab Alberto Engström - 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
    Andra häftet - plansch
Drottning Kristina till häst. Oljemålning, sannolikt af Sébastien Bourdon - plansch
Vederdöparnes nattvard på Sionsberget. Ur »Vederdöparne» af Josef Sattler - plansch
En underbar man från vår storhetstid. Af Isak Fehr. Med 7 bilder - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
I myrornas trädgårdar. Af Gunnar Andersson. Med 9 bilder - 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
Huru fröken Caroline blef min moder. Af Gustaf Wied. Öfversättning från förf:s manuskript af Algot Ruhe - 72, 73, 74, 75, 76, 77
Reseminnen från Kreta. Af Sam Wide. Med 4 bilder - 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
Försvinna ville jag... Efter Georg Herwegh. Öfversättning af A. F. Lindblad - 83
En svensk historisk roman. Af Hellen Lindgren - 84, 85, 86, 87
Ernst Josephsons »Gular rosor». Af Gustaf af Geijerstam - 87, 88, 89
Josef Sattler. Af Adolf Paul. Med 12 bilder - 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
    Tredje häftet - plansch
Sankt Bartolomeus. Oljemålning af Giuseppe Ribera, kallad Spagnoletto - plansch
En juniafton vid Bellevue (Stockholm). Oljemålning af Karl Nordström. Träsnitt af Thekla Nordström - plansch
Karl Nordström och det moderna stämningslandskapet. Af Richard Bergh. Med 10 bilder - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Gallionsbilden. Af Jane Gernandt-Claine - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
Kors och halfmåne på Kreta. Af John af Klercker. Med 7 bilder - 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
Alkibiades. Af Gustaf Fröding - 137
William Shakespeare enligt Georg Brandes. Af Hellen Lindgren - 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
    Fjärde häftet - plansch
Konstslöjd. Grupp af Theodor Lundberg - plansch
Ekar. Oljemålning af Nils Kreuger - plansch
Om stadsplaner med särskild hänsyn till svenska förhållanden. Af Fredrik Sundbärg. Med 18 bilder - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
En af de få. Af Calla Curman - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171
På höjden. Af Tor Hedberg - 172
I järnvägarnes tidehvarf. Af Gustaf Åsbrink. Med 6 bilder - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
Fredrek på Ransätt. (F. A. Dahlgren.) Af Gustaf Fröding - 180, 181, 182, 183, 184
Rudyard Kipling och hans Djungelbok. Af Hellen Lindgren - 185, 186, 187, 188, 189, 190
    I - 185
    II - 188
En etsning af A. H. Hägg. Af E. G. Folcker - 191, 192
    Femte häftet - plansch
Själfporträtt. Oljemålning af Anders Zorn - plansch
Hafsörnar. Oljemålning af Bruno Liljefors - plansch
Om stadsplaner med särskild hänsyn till svenska förhållanden. Af Fredrik Sundbärg. Med 18 bilder (Fortsättning och slut) - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213
Skånsk vår. Af Paul Rosenius. Med 4 bilder af Bruno Liljefors - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219
    I - 213
    II - 214
    III - 215
    IV - 216
    V - 218
Erik Gustaf Geijer. Af C. R. Nyblom - 220
Ett besök på tempelplatsen i Jerusalem. Af Knut Tallqvist. Med 4 bilder - 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232
Sången om jorden. Af Per Hallström - 233
Strindberg—Heidenstam—Hedberg—Pelle Molin. En litterär vårrevy af Hellen Lindgren - 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
    I - 234
    II - 238
    Sjätte häftet - plansch
Den förlorade sonen. Oljemålning af Pierre Puvis de Chavannes - plansch
Stiltje. Etsning af Robert Thegerström efter oljemålning af honom själf - plansch
Kristina och teatern i Rom. Af C. Bildt. Med 12 bilder - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
Midsommarafton. Af Hans Larsson - 260
Något om våra förnamn. Af Adolf Noreen - 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269
Ryska strofer. Af Hakon Wigert-Lundström - 269
    Morgonhälsning. Efter Sjensjin-Fet - 269
    Snö. Efter Sjensjin-Fet - 269
Musikvettenskapen. Af Erik Hedberg. Med en bild af författaren - 270, 271
Utställningen. En öfverblick. Af E. G. Folcker. Med 5 bilder - 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
Farys. Dikt af Adam Mickiewicz. Öfversättning af Alfred Jensen - 280, 281, 282
Skandinavisk musik. Några ord med anledning af musikfesten. Af Magnus Josephson. Med 8 bilder - 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
    Sjunde häftet - plansch
Karl X Gustaf. Ryttarstaty af John Börjeson - plansch
Min hustru. Oljemålning af Michael Ancher - plansch
En jubelfest i förra århundradet. Af Otto Sylwan. Med 4 bilder - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
En moder. Af Hilma Angered Strandberg - 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311
Ryska strofer. Af Hakon Wigert-Lundström - 311
    Ni och du. Efter Pusjkin - 311
    Jag minns — —. Efter Alexej Tolstoj - 311
Öfversikt af nyare dansk målarkonst. Af N. V. Dorph. Öfversättning från författarens manuskript. Med 13 bilder - 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329
Historietter. Af Hjalmar Söderberg - 330, 331, 332
    1. Tuschritningen - 330
    2. Kronärtskockan - 331
Strindberg—Heidenstam—Hedberg—Pelle Molin. En litterär vårrevy af Hellen Lindgren (Fortsättning och slut) - 333, 334, 335, 336
    III - 333
    IV - 335
    Åttonde häftet - plansch
En moder med sina barn. Oljemålning af Joakim Skovgaard - plansch
Porträtt af Eva Bonnier. Oljemålning af Richard Bergh - plansch
Modern konstindustri på utställningen. Af Carl G. Laurin. Med 27 bilder - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
Öfversikt af nyare dansk målarkonst. Af N. V. Dorph. Öfversättning från författarens manuskript. Med 6 bilder (Fortsättning och slut) - 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369
Historietter. Af Hjalmar Söderberg - 370
    3. Registratorn - 370
Utställningsinteriörer. Af E. G. Folcker. Med 8 bilder - 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
Kristina Nilsson. Af G. Renholm. Med 4 bilder - 380, 381, 382, 383, 384
    Nionde häftet - plansch
Konung Oscar II. Oljemålning af Georg von Rosen (1875) - plansch
Molnet. Temperamålning af H. K. H. Prins Eugen - plansch
Hell konungen! - 385, 386
Svenska härens utveckling under Oscar II:s regering. Af Gustaf Björlin. Med 10 bilder - 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Svenska flottans utveckling under Oscar II:s regering. Af Seth von Konow. Med 10 bilder - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413
Den moderna kampen mot lungtuberkulosen, dess resultat och dess förhoppningar. Af Seved Ribbing. Med 6 bilder - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420
Några ord om min resa genom Asien. Af Sven Hedin. Med 10 bilder, hvaraf 8 efter teckningar och fotografier af författaren - 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, karta
    Tionde häftet - plansch
Henrik Ibsen. Handteckning af Erik Werenskiold - plansch
Arne Garborg. Oljemålning af Eilif Petersen - plansch
Gustaf III porträtterad af Sergel. Af Georg Göthe. Med 11 bilder - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441
Tre dikter. Af Lotten von Kræmer - 442
    Säg, har du märkt?... - 442
    Furan - 442
    Ett sparfbo - 442
Orientalisk konstindustri. Några ord om mina samlingar af F. R. Martin. Med 7 bilder - 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450
Valborgsmässoeldar. Oljemålning af Anshelm Schultzberg - 450
Systrar. Af Jane Gernandt-Claine. Till *** - 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
Före natten. Fem dikter af Emil Linders - 461, 462
    Gamla sår - 461
    Feberrodnad - 461
    Före natten - 461
    Bön för den älskade - 462
    Min sista bön - 462
Unga danska diktare och skildrare. Af Algot Ruhe. Med 7 bilder - 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477
    I. Diktare - 463
    Sophus Michaëlis - 465
    Aage Matthison-Hansen - 466
    Helge Rode - 468
    II. Skildrare - 470
    Gustav Wied - 470
    Niels Möller - 472
    Carl Ewald - 473
    Karl Larsen - 475
Sigrid Arnoldson. Af Magnus Josephson. Med 2 bilder - 478, 479, 480
    Elfte häftet - plansch
Friherre J. Th. Palmén. Oljemålning af Eero Järnefelt - plansch
Sorg. Oljemålning af Albert Edelfelt - plansch
Den stora hafsormen. En utredning af dikt och verklighet af Carl Forsstrand. Med 15 bilder - 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494
Prindsessen. Af Helena Nyblom. Med två teckningar af Lennart Nyblom - 495, 496
Om det danska konstindustrimuseet. Af Pietro Krohn. Översättning från författarens manuskript. Med 3 bilder - 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505
Resignation. Berättelse af Jacob Hilditch. Öfversättning från norskan af B. M. Med 2 teckningar af Dörnberger - 505, 506, 507, 508, 509, 510
Var det rätt? — Var det orätt? Af Ralph Iron (Olive Schreiner). Öfversatt för »Ord och bild» af A. v. Z. - 511, 512, 513, 514, 515
Snyders och hans taflor på Nationalmuseum. Af John Kruse. Med 4 bilder - 516, 517, 518, 519, 520
Olive Schreiners diktning. Af Ingeborg Kleen - 521, 522, 523, 524
Réjane. Några intryck från föreställningarne i Köpenhamn af Carl Behrens. Öfversättning från författarens manuskript. Med 3 bilder - 525, 526, 527, 528
    Tolfte häftet - plansch
Vinterafton. Oljemålning af John Kindborg. Träsnitt af Emy Kindborg - plansch
Grodan. Staty af Per Hasselberg - plansch
Molière och läkarne. Af Nils Erdmann. Med 8 bilder - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541
Om kvällen. Af Emil Sjögren - 542, 543
Två dikter af J. J. Albert Ehrensvärd - 544
    Fattigfolk - 544
    Vårkväll - 544
I österled. Af Sven Palme. Med 7 bilder - 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554
Vilse. Af Ernst Didring - 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564
Brunns-statyerna i Bern. En sommarnatts-fantasi af A. O. Lindfors - 565, 566, 567
Jungdeutschland. Af H. Wilhelmson - 567, 568, 569, 570, 571, 572
Ellen Hartmann. Af Emil Grandinson. Med 4 bilder - 573, 574, 575, 576
    Dagboken. Bilaga till Ord och bild - 1
    N:r 1, Jan. - 1
Litteratur. Insända böcker - 1
Helena Nyblom: Fantasier. Af H—n L. - 1, 2, 3
Konst. Kung Fjalar. Af E. G. F. - 3, 4
Teater. Stockholms teatrar. Af E. G. - 4, 5, 6
Musik. Af M. J. - 6, 7, 8
    N:r 2, Febr. - 9
Litteratur. Ur bokmarknaden. Af Hj. S. - 9, 10, 11
Konst. Ett porträtt af drottning Kristina till häst. Af Karl Wåhlin - 11, 12
Teater. Stockholms teatrar. Af E. G. - 12, 13, 14
Musik. Af M. J. - 15, 16
    N:r 3, Mars - 17
Litteratur. Insända böcker - 17
Nya finska böcker. Af Hj. S. - 17, 18, 19
Konst. Ribera och hans Sankt Bartolomeus i Nationalmuseum. Af John Kruse - 19, 20
Teater. Stockholms teatrar. Af E. G. - 21, 22
Musik. Af M. J. - 23, 24
    N:r 4, April - 25
Litteratur. Om Udviklingsgangen i Henrik Ibsens Digtning af A. Schack. Af Robinson - 25, 26, 27
Ur bokmarknaden. Af Hj. S. - 27, 28
Konst. Japansk utställning. Af John Kruse - 28, 29, 30
Musik. Af M. J. - 30, 31, 32
    N:r 5, Maj - 33
Litteratur. Insända böcker - 33
Svensk press-historik. Af John Kruse - 34
Konst. Japansk utställning. Af John Kruse - 35, 36
Musik. Af M. J. - 37, 38, 39
Teater. Stockholms teatrar. Af E. G. - 39, 40
    N:r 6, Juni - 41
Litteratur. Ur bokmarknaden. Af Hj. S. - 41, 42
Konst. Svensk arkitekturhistoria. Af John Kruse - 42, 43, 44
Musik. Af M. J. - 45, 46, 47, 48
»Hymnus Amoris». (Bref från Köpenhamn.) Af Gustav Hetsch - 48
    N:r 7, Juli - 49
Litteratur. Insända böcker - 49
Anna Wahlenberg: »Så hände det sig...» Af B. M. - 49
Ernst Westerberg: Kärnfolk. Af B. M. - 49, 50
Pierre Loti: Ramuntcho. Af Hj. S. - 50
Konst. Moderna svenska etsningar på utställningen och i Nationalmuseum. Af John Kruse - 51, 52, 53
Ett praktverk öfver konstutställningen. Af Carl G. Laurin - 53, 54
Teater. På teater- och musikutställningen. Af E. G. - 54, 55, 56
    N:r 8, Aug. - 57
Litteratur. Insända böcker - 57
Krigsminnen. Af Julius Clausen. Öfvers. fr. förf:s manuskript - 57, 58
Konst. Tegelarkitekturen i norra Europa och Uppsala domkyrka. Af John Kruse - 59, 60
Musik. Högtidstal, hållna i Musikaliska Akademien af Oscar Fredrik. Af M. J. - 61, 62
K. Operan, Konserter. Af M. J. - 62, 63, 64
    N:r 10, Okt. - 65
Litteratur. Ur bokmarknaden. Af B. M. - 65, 66, 67, 68
Teater. Stockholms teatrar. Af E. G. - 68, 69
Det Kongelige Teater i Köpenhamn. Af Carl Behrens - 70
Musik. Af M. J. - 71, 72
    N:r 10, 11, Nov. - 73
Litteratur. Insänd böcker - 73, 74
Ur bokmarknaden - 74, 75, 76, 77
    Af A. R. - 74
    Af K. E. F. - 76
Konst. En Constantin Hansen-utställning i Köpenhamn. Af N. V. D. Övers. fr. förf:s manuskript - 78, 79
Elias Brenner. Af John Kruse - 79, 80, 81
Teater. Stockholms teatrar. Af E. G. - 81, 82, 83, 84
»Det Kongelige Teater» i Köpenhamn. Af Carl Behrens. Öfvers. fr. förf:s manuskript - 84
Musik. Af M. J. - 85, 86, 87
Flickan med tändstickorna. Af Gustav Hetsch. Öfvers. fr. förf:s manuskript - 87, 88
    N:r 12, Nov. - 89
Litteratur. Insända tidskrifter 1897 - 89
Ur bokmarknaden - 89, 90, 91
    Af E. G. - 89
    Af K. E. F. - 91
Konst. Svenska praktverk. Af Karl Wåhlin - 92, 93, 94
Teater. Stockholms teatrar. Af E. G. - 95, 96
    Matrikel öfver ledamöter i föreningen Ord och bild 1897 - 1
Ledamöterna uppmanas - 2
Medlemskap - 3
1. Direkt från tidskriftens expedition - 3
2. Genom postverket - 3
3. Genom bokhandelskommissionärer - 3, 4, 5, 6, 7
4. Nedanstående ledamöter hafva ej lämnat uppgift - 7
Talong - 7
Etsning - 8

Project Runeberg, Tue Mar 22 16:26:19 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ordochbild/1897/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free