- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Nionde årgången. 1900

(1892-1945)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD och BILD ILLUSTRERAD MÅNADSSKRIFT

UTGIFVEN AF KARL WÅHLIN REDAKTIONENS OMBUD: i Helsingfors: WERNER SÖDERHJELM i Kristiania: JAKOB HILDITCH i Köpenhamn: CARL BEHRENS

NIONDE ÅRGÅNGEN 1900

Stockholm Wahlström & Widstrand STOCKHOLM 1900 KUNGL. HOFBOKTRYCKERIET IDUNS TRYCKERI AKTIEBOLAG

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, 1

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, 1
Rättelser - x
    Första häftet - transparens
Det Kongelige danske Videnskabernes Selskab. Oljemålning af P. S. Krøyer - plansch
En gratulation på Karindagen. Oljemålning af Carl Larsson - plansch
Gunnar Wennerberg. Ungdomens tonsättare och skald. Af C. R. Nyblom. Med 8 bilder - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Minnen och intryck från Roms antiksamlingar. Af Lennart Kjellberg. Med 10 bilder - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Kyrassieren i trettioåriga kriget. Af Hugo Gyllander - 25
Ett besök i Goethes hus 1834. Af Bernhard von Beskow. Med 1 bild - 26, 27, 28, 29, 30
Ett möte. Af Jane Gernandt-Claine - 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Ett Runebergs-porträtt. Med 1 bild - 41, 42, 43
Naturens röst. Af Efraim Rosenius - 44
Danmarks vetenskapsakademi. (»Det Kongelige danske Videnskabernes Selskab.») Af Julius Clausen. Öfversättning från förf:s manuskript. Med 1 bild - 45, 46, 47, 48, 49, 50
Mounet-Sully. Af Harald Molander. Med 5 bilder - 51, 52, 53, 54, 55, 56
Från Stockholms teatrar. Af Karl Hedberg. Med 5 bilder - 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Insända böcker - 63, 64
    Andra häftet - plansch
Fodertid i ladugården. (Småland.) Oljemålning af Gustaf Ankarcrona - plansch
Slagskuggor. Motiv från Normandie. Oljemålning af Fritz Thaulow - plansch
Urania och Titan. Af H. Wilhelmsson. Med 5 bilder - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
Dröm. Efter Paul Verlaine. Öfversättning af Hugo Hultenberg - 78
Koblenz. Af Oscar Levertin. En skildring från 1791 - 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
De svenska och danska silfverskatterna i Kreml i Moskwa. Af F. R. Martin. Med 13 bilder - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
Konsthandtverk - 106, 107, 108
Landskapsmålaren Gotfred Rump. Från »Kunstforeningen» i Köpenhamn. Af N. V. Dorph. Med 5 bilder. Öfversättning från förf:s manuskript - 109, 110, 111, 112, 113, 114
Från operan och konsertsalarne. Af Magnus Josephson. Med 3 bilder - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Karl af Geijerstams efterlämnade skrifter. Af Hellen Lindgren. Med 1 bild - 120, 121, 122
En historia från det gamla Götheborg. Af Frigga Carlberg. Med 1 bild - 123, 124, 125, 126
En »rolig bok» i Dickens’ manér. Af Robinson - 126, 127, 128
Insända böcker - 128
    Tredje häftet - plansch
Lord George Digby, grefve af Bristol, och lord William Russel, hertig af Bedford. Oljemålning af Anton van Dyck - plansch
Lorderna John och Bernard Stuart. Oljemålning af Anton van Dyck - plansch
Svenskt konstnärskynne. Af Richard Bergh - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
Tre dikter. Af Ellen Lundberg, f. Nyblom - 141, 142
    »Glädjen gästar mitt hus» - 141
    Skuggan - 142
    Visa - 142
Föreningen Handarbetets Vänners tjugufemårs jubileumsutställning. Af S. Giöbel. Med 8 bilder - 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149
En öfvermänniska. Af Per Hallström - 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
Anton van Dyck och utställningen i Antwerpen af hans arbeten. Af Pauw Buschmann j:r. Öfvers. från förf:s manuskript. Med 9 bilder - 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167
Svensk filosofi. Af Allen Vannérus. Med 1 bild - 168, 169, 170, 171, 172, 173
Ur bokmarknaden. Af K. E. F. - 173, 174, 175, 176
    Fjärde häftet - plansch
Svensk-norska konungafamiljen på 1830-talet. Oljemålning af Fredrik Westin - plansch
Maj månad. Motiv från Nizza. Oljemålning af Alfred Wahlberg. Träsnitt af Tekla Nordström - plansch
Vår folksång. Af Knut Stjerna - 177, 178, 179
Storm före långfredag. Af Annie Quiding - 180
Om sommaren sköna när marken hon gläds... Af Ellen Key. Med 7 bilder. I - 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189
En äkta man. Lustspel i en akt af Karl Hedberg - 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
Karl XIV Johans-utställningen. Af Ludvig Looström. Med 16 bilder - 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Stigman. Af Hugo Gyllander - 224
Det hundrade häftet. Af Karl Wåhlin. Med 6 bilder - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239
Ur bokmarknaden. Af K. E. F. - 239, 240
    Femte häftet - plansch
H. K. H. Kronprinsen. Oljemålning af Oscar Björck - plansch
Vilhelm Stenhammar. Oljemålning af Robert Thegerström - plansch
En hösttermin i Oxford. Af Cecilia Wærn. Med 7 bilder - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251
Tre dikter. Af John Alfvén - 252, 253, 254
    Dryckesvisa - 252
    Klagosång - 252
    Natthymn - 253
På jägarstråt. Humoresk från Lappland af Frida Åslund - 254, 255, 256, 257
Om sommaren sköna när marken hon gläds... Af Ellen Key. Med 8 bilder. II (forts. och slut) - 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268
Ett skulpturverk af Per Hörberg. Af Adam Lewenhaupt. Med 7 bilder - 269, 270, 271, 272, 273
Carl Larssons "Ett hem i Dalarne". Af Karl Wåhlin. Med 2 bilder - 273, 274, 275, 276
Från Köpenhamns musiklif. Af Gustav Hetsch. Öfversättning från förf:s manuskript. Med 3 bilder - 277, 278, 279, 280, 281
Från Stockholms teatrar. Af Karl Hedberg. Med 7 bilder - 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289
Drottning Kristina. Af L. M. Bååth. Med 3 bilder - 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296
Fru Kerfstedts senaste novellsamling. Af Hellen Lindgren. Med 1 bild - 296, 297, 298, 299, 300
Ur bokmarknaden - 300, 301, 302, 303
    Af Hellen Lindgren - 300
    Af Hjalmar Söderberg - 301
Insända böcker - 303, 304
    Sjätte häftet - plansch
Isabella Brant, Rubens’ första hustru. Oljemålning af Peter Paul Rubens - plansch
Rubens på äldre dagar. Pennteckning af Peter Paul Rubens - plansch
Arktiska sommardagar. Af Thorild Wulff. Med 20 bilder efter fotografier af författaren - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326
En madonna. Af Andrea Butenschön. Med en bild af Tyra Kleen - 327, 328, 329, 330
Njommelsaska. Af Paul Rosenius. Med 2 bilder - 331, 332, 333
Midnattsottan. Af Per Hallström - 334, 335, 336
Peter Paul Rubens. Af Georg Göthe. Med 3 bilder - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
Från operan och konsertsalarna. Af Magnus Josephson. Med 3 bilder - 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354
En ny dansk opera. »Vikingeblod». Opera i 4 akter af P. E. Lange-Müller, text af Einar Christiansen. Af Gustav Hetsch. Öfvers. från författarens manuskript. Med 1 bild - 355, 356, 357
Viktor Rydbergs Varia. Af Hellen Lindgren - 357, 358, 359, 360, 361
La Fronde. Af Harold Gote. Med 1 bild - 362, 363, 364, 365
Zolas nya bok. Af Poul Levin. Öfvers. från författarens manuskript - 365, 366, 367, 368
    I - 365
    II - 366
    III - 367
I natten. Af Stefan Johansson - 368
    Sjunde häftet - plansch
Grupp ur Gustaf II Adolf vid Lützen. Oljemålning af Nils Forsberg - plansch
Fiskarkvinnor på väg från kyrkan. Oljemålning af Carl Wilhelmson - plansch
En aristokratisk tidningssskrifvare och hans familj. Bild från Gustaf III:s tid. Af Oscar Levertin. Med 5 bilder - 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
Ett och annat om Nils Forsbergs nya tafla. Af Nathan Söderblom. Med konstnärens porträtt och 7 bilder efter hans skisser till målningen - 391, 392, 393, 394, 395
Jungfru Maria. En dalmålning, utlagd på rim af E. A. Karlfeldt - 396
Världsutställningens »clou». Af Nathan Söderblom. Med 6 bilder - 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404
Gustaf Upmark och Nationalmuseum. Af Karl Wåhlin. Med 3 bilder - 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
Jesu bergspredikan och vår tid. En undersökning af Nathan Söderblom. Af N. J. Göransson - 425, 426, 427, 428
»Når vi døde vågner.» Af A. Young - 428, 429, 430, 431
Ur bokmarknaden. Af Algot Ruhe - 432
    Åttonde häftet - plansch
Porträttstudie. Etsning af Anders Zorn - plansch
Hot. Etsning af N. E. Andersson - plansch
Det danska folket under 1864 års krig. Ett föredrag hållet i Stockholm, Uppsala och Lund våren 1900. Af Karl Larsen. Öfvers. från författarens manuskript. Med 38 bilder efter samtida fotografier - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458
    I - 433
    II - 439
    III - 446
    IV - 453
Lungsiktig. Af Anna M. Roos - 459, 460, 461, 462, 463, 464
Den stora förbistringen. Af Olov Lundgren - 465, 466, 467, 468
Om den gamla norska bildväfnadskonsten och dess pånyttfödelse. Af Ann Margret Holmgren f. Tersmeden. Med 9 bilder - 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475
Anna Pettersson-Norrie. Af Carl G. Laurin. Med 2 bilder - 476, 477, 478, 479, 480
Verner von Heidenstams nyaste arbeten - 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489
    1. Klassicitet och germanism. Tankar och teckningar. Af Johan Mortensen - 480
    2. Sankt Göran och draken. Af Hellen Lindgren - 484
Ur bokmarknaden - 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496
    Af Hjalmar Söderberg - 489
    Af K. E. F. - 491
    Af Bo Bergman - 495
    Nionde häftet - plansch
En ung kvinna. Oljemålning af Herman Vedel - plansch
Grafmonument öfver konstnärens föräldrar. Af J. F. Willumsen - plansch
Kronprinsen Karl Augusts död. Af Oscar Malmström. Med 4 bilder - 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504
Om spelkort. Af B. Hj. Biörklund. Med 23 bilder - 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520
Stig. Af J. L. Stockenstrand - 520, 521, 522, 523, 524, 525
Leofric och Godiva. Ur »Imaginary conversations» af Walter S. Landor. Öfversättning af Frigga Carlberg - 526, 527, 528
Walter Savage Landor. Af Frigga Carlberg. Med 4 bilder - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538
Århundradets sjukdom. Af Nils Erdmann - 538, 539, 540, 541
I vår tids lifsfrågor. Skrifter utgifna af Sydney Alrutz. Af N. J. Göransson - 541, 542, 543, 544
Insända böcker - 544
    Tionde häftet - plansch
Näcken. Oljemålning af Ernst Josephson - plansch
Den heliga natten. Teckning af Albert Engström - plansch
Holländskt folklynne och holländsk konst. Några anteckningar af Ellen Fries. Med 17 bilder - 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565
»Adieu från sin wänn.» En dikt från år 1700 meddelad af Sigrid Leijonhufvud. Med 1 bild - 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572
Silfverskrinet. Af Bo Bergman - 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582
Två dikter. Af E. N. Söderberg - 583
    Förnyelser - 583
    Sensommarnätter - 583
Gaston Paris. Af Werner Söderhjelm. Med 1 bild - 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591
Ur bokmarknaden. Af Algot Ruhe - 591
Insända böcker - 592
    Elfte häftet - plansch
Bönens ängel. Blyerstteckning af Carl Larsson - plansch
Sträckande vildsvanor. Akvarellskiss till väggmålning i Norra latinläroverket i Stockholm af Bruno Liljefors - plansch
Gutenbergs uppfinning. Af R. Hahn. Öfversättning från tyskan. Med 3 bilder - 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601
Från sommaren. Af Fredrik Vetterlund - 601
På bicycle genom Italien. Af Ragnar Östberg. Med 2 bilder af författaren - 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
Liv. Novellett af Sigbjörn Obstfelder. Öfversättning från norskan för »Ord och bild» - 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615
Från höga berg. Af Friedrich Nietzsche. Öfversättning af Ernest Thiel - 616
När Forsmarks bruk brändes af ryssarna 1719. Efter en gammal »famille-genealogi» af Carl Hellström. Med 2 bilder - 617, 618, 619, 620, 621, 622
Konsthandtverk - 623, 624
Om bildande konst och uppfostran. Af John Kruse. Med 6 bilder - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636
Obstfelder. Af Gunnar Heiberg. Öfversättning från norskan. Med 1 bild - 636, 637, 638, 639, 640
    1 - 636
    2 - 638
Ur bokmarknaden. Af L. L. - 640
    Tolfte häftet - plansch
Republikens triumf. Monument i brons af J. Dalou - plansch
De två systrarna. Oljemålning af Théodore Chassériau - plansch
Tysk romantik. Af Gerhard Gran. Öfversättning från norskan. Med 6 bilder - 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656
I snön. Af Maria Rieck-Müller - 656, 657, 658, 659, 660, 661
Den bergtagne drängen. Småländsk folksägen upptecknad af Olof Hermelin. Med 3 bilder af Albert Engström - 661, 662, 663, 664, 665
Aspasia. Af Lotten von Kræmer - 666, 667
Intryck från Le grand palais des Beaux-Arts. Paris 1900. Af Carl G. Laurin. Med 8 bilder - 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683
Ur bokmarknaden - 683, 684, 685, 686
    Af N. J. Göransson - 683
    Af Bo Bergman - 684
    Af K. E. F. - 686
Insända böcker - 687, 688
Insända tidskrifter 1900 - 688
    Matrikel öfver ledamöter i föreningen Ord och Bild - 1
Etsning - 2
1. Ledamöter som prenumerera genom posten - 3
2. Ledamöter som prenumerera genom bokhandel - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Orter - 19
Medlemskap - 20

Project Runeberg, Tue Mar 22 16:22:08 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ordochbild/1900/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free