- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Elfte årgången. 1902

(1892-1945)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD och BILD ILLUSTRERAD MÅNADSSKRIFT

UTGIFVEN AF KARL WÅHLIN REDAKTIONENS OMBUD: i Helsingfors: WERNER SÖDERHJELM i Kristiania: JAKOB HILDITCH i Köpenhamn: CARL BEHRENS

ELFTE ÅRGÅNGEN 1902

Stockholm Wahlström & Widstrand STOCKHOLM 1902 KUNGL. HOFBOKTRYCKERIET IDUNS TRYCKERI AKTIEBOLAG

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix
Rättelser - x
    Första häftet - plansch
Själfporträtt. Oljemålning af Carl Larsson - plansch
Sträckande ejder. Oljemålning af Bruno Liljefors - plansch
Johan Vilhelm Snellman. En porträttstudie af Nils Erdmann. Med 11 bilder - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
En gård och dess trefnad. Af L. I. Wahlman. Med 22 bilder, hvaraf 11 handteckningar af författaren - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Bland gamla porträtt. Några anteckningar från Gripsholm. Af Georg Nordensvan. Med 10 bilder - 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
Manlius. Af John Wigforss - 54
I helgdagsdräkt. Ur ett bref. Af Juhani Aho - 55, 56
Ur bokmarknaden. Af J. M. - 57, 58, 59
Ett nytt uppslag. Af Tom Gründer - 59, 60, 61, 62, 63, 64
    Andra häftet - plansch
Tebordet i Vejby. Oljemålning af P. C. Skovgaard - plansch
Vinterlandskap. Oljemålning af Fritz Thaulow - plansch
A. E. Nordenskiöld. In memoriam. Af Ernst Beckman. Med 19 bilder - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
    I - 66
    II - 72
En dag bland venderna. Af Paul Rosenius. Med 6 bilder efter fotografier af L. H. Steffen, Burg - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
Sibyllan. Af Hugo Gyllander - 97, 98
Gatloppet. En scen af Klara Johanson - 99, 100, 101, 102
Lyriska kåserier. Af Olov Lundgren - 102, 103, 104
    Sursum corda - 102
    Själavandring - 103
    Sfinxens begrafning - 103
    Fördärfvets skönhet - 104
Muntra musikanter. Af A. Berndtson. Med 5 bilder - 105, 106, 107, 108, 109, 110
Teatersäsongen. Af Tor Hedberg. Med 6 bilder - 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
Den nationela konsten. Af Helena Nyblom - 117, 118, 119, 120
Ur bokmarknaden - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
    Af Klara Johanson - 121
    Af O. S. - 123
    Af Ellen Key - 124
    Af Bo Bergman - 127
    Tredje häftet - plansch
Stormbyn. Oljemålning af Camille Corot - plansch
Vid vattningsstället. Oljemålning af Constant Troyon - plansch
De senaste årens fynd i Pompeji. Af Johan Bergman. Med 11 bilder - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
Viggo Hørup. 1841—1902. Af Aage Matthison-Hansen - 140, 141
På fotvandring i Japan. Af S. Natt och Dag. Med 11 bilder - 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
Lyriska kåserier. Af Olov Lundgren - 152, 153
    Sällskap - 152
    Gengångare - 153
    Helvetets barn - 153
Häfdernas lek. Af Verner von Heidenstam - 154
Dansk Musik. Af Gustav Hetsch - 155, 156, 157
Några ord om våra dagars konstindustri. Af Ina Almén - 157, 158, 159, 160
Jane Gernandt-Claine. Af Bo Bergman. Med 1 bild - 160, 161, 162, 163, 164
Några ord om Fröding och Heidenstam. Af Fredrik Böök - 164, 165, 166, 167
Ur bokmarknaden - 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173
    Af N. J. Göransson - 167
    Af K. E. F. - 169
    Af Bo Bergman - 170
    Af Klara Johanson - 172
Med trådlös telegraf. Af Tom Gründer - 173, 174, 175
Insända böcker - 176
    Fjärde häftet - plansch
Fårbete. Färglagd teckning af Nils Kreuger - plansch
Svartisen. Oljemålning af Axel Sjöberg - plansch
Edouard Du Puy. Af Andreas Buntzen. Med 10 Billeder - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
Kains fråga. Af Esaias Collin - 188, 189
Konsthandtverk - 190, 191, 192
Modern öfvertro. Ett referat och ett utkast till en kritik. Af Gustav A. Jäderholm. Med 3 bilder - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
Lykken. Af Hjalmar Christensen - 208, 209, 210, 211
Rydbergiana. Af Robinson. Med 2 bilder - 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
Ur bokmarknaden - 221, 222, 223, 224
    Af Bo Bergman - 221
    Af Fredrik Böök - 223
    Femte häftet - plansch
Anders Fryxell. Byst af Valter Runeberg - plansch
Småland. Oljemålning af Gottfrid Kallstenius - plansch
Anders Fryxell. Af L. M. Bååth. Med 4 bilder - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241
Fiametta. Af Torsten Fogelqvist - 242
Finska teatern i Helsingfors. Af Werner Söderhjelm. Med 5 bilder - 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253
Två dikter. Af Gustaf Ullman - 253
    När än din dröm han kräver - 253
    Häxor - 253
Den ökenvises sång. Af Henning von Melsted - 254, 255, 256
Bröderna Asam. Af Ola Hansson. Med 8 bilder - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
    I - 257
    II - 260
    III - 261
    IV - 263
    V - 266
    VI - 268
    VII - 270
    VIII - 270
    IX - 272
    X - 274
En gammalflorentinsk bildkrönika och en teckning i Nationalmuseum. Af John Kruse. Med 5 bilder - 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282
Ur bokmarknaden - 283, 284, 285, 286, 287, 288
    Af Julius Clausen - 283
    Af Klara Johanson - 286
    Sjätte häftet - plansch
Vår på alperna. Oljemålning af Giovanni Segantini - plansch
Två mödrar. Oljemålning af Giovanni Segantini - plansch
Giovanni Segantini. Af Ernesto Caffi. Öfversättning från förf:s manuskript. Med 11 bilder efter målningar af Giovanni Segantini - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
Att åldras. Af Matthew Arnold. Öfversättning af Karin Cagney - 300
Malwida von Meysenbug. En studie i lefnadskonst. Af Ellen Key. Med 2 bilder - 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316
    I - 302
    II - 305
    III - 310
Arrendatorn. Af Bo Bergman - 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326
    I - 316
    II - 319
    III - 321
    IV - 325
Vårsöndag vid Haga. Af Tom Gründer. Teckningarna af Hilding Nyman - 327, 328
En dansk Opera. C. F. E. Hornemans »Aladdin». Af Gustav Hetsch. Med 1 bild - 329, 330, 331
Ur bokmarknaden - 331, 332, 333, 334, 335
    Af Karl Wåhlin - 331
    Af Fredrik Böök - 335
Insända böcker - 336
    Sjunde häftet - plansch
Herr och fru Pontus Fürstenberg. Etsning af Anders Zorn - plansch
Sommaren. Oljemålning af Raphael Collin - plansch
Fürstenbergska galleriet. Spridda drag ur dess historia. Af G. Pauli. Med 17 bilder - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354
De fem klenoderna eller Näfverskäppan. Ett sagospel af Karl-Erik Forsslund. Med 3 teckningar af Acke Andersson - 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368
Malvida von Meysenbug. En studie i lefnadskonst. Af Ellen Key. Med 2 bilder (Fortsättning och slut) - 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377
    IV - 369
    V - 371
    VI - 375
Karthago. Af K. G. Ossian-Nilsson - 378, 379
Hjalmar Söderberg. Af Bo Bergman. Med 1 bild - 380, 381, 382, 383, 384
Försommarnatt. Af E. N. Söderberg - 384
    Åttonde häftet - plansch
En afton på Ny Carlsberg. Oljemålning af P. S. Kröyer - plansch
Aftonsamtal. Oljemålning af Lucien Simon - plansch
Breve fra Julius Lange - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395
    Til Arkitekt L. Finger - 386
    Til Hustruen - 386
    Til Pastor J. Helms - 387
    Til Cand. Jur. A. P. Weis - 388
    Til Cand. Theol. A. C. Larsen - 389
    Til Arkæologen, Prof. O. Montelius - 390
    Til Maleren, Grev G. v. Rosen - 390
    Til Dr. Phil. G. Göthe - 390
    Til Kunsthistorikeren Karl Madsen - 391
    Til Kunsthistorikeren Emil Hannover - 391
    Til Cand. Mag. M. Galschiøt - 392
    Til Prof. L. Dietrichson - 392
    Til Maleren S. Krøyer - 393
    Til Prof. Karl Warburg - 393
    Til Datteren - 393
    Til Dr. Phil. Georg Brandes - 394
    Til Bestyrelsen for det filologisk-historiske Samfund - 394
    Til Dr. Phil. Vald. Vedel - 394
    Til den yngste Søn - 394
Berg. Af Valdemar Langlet. Med 6 bilder - 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402
Dange. Efter Emanuel Geibel. Öfversättning af E. N. Söderberg - 402
Tjärnlidensfolket. Af Maria Rieck-Müller - 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409
Mor och son. Af Gustaf Ullman - 410
Om väfda tapeter. Af Gustaf Upmark. Med 13 bilder - 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429
Författaren Oscar Wilde’s föräldrahem i Irlands hufvudstad. Af Lotten von Kræmer - 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435
Sånger. Efter Goethe. Öfversättning af Karl Wåhlin - 436
    Tröst i tårar - 436
    Till månen - 436
Henryk Sienkiewicz. Ett utkast af Hellen Lindgren. Med 1 bild - 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445
Ur bokmarknaden - 445, 446, 447, 448
    Af Klara Johanson - 445
    Af Bo Bergman - 447
Insända böcker - 448
    Nionde häftet - plansch
En ung florentinare. Oljemålning af Sandro Botticelli - plansch
Porträtt af fru B. Oljemålning af Hanna Pauli - plansch
Søren Kierkegaard. En karakteristik. Af Harald Höffding. Med 9 Billeder - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
Abdallah. Af Anna M. Roos - 460
Mannen i berget. Af Hugo Gyllander - 461, 462, 463, 464, 465, 466
Wismar. Bilder från en svensk besittning. Af Nils Erdmann. Med 11 bilder - 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481
Lyriska kåserier. Af Olov Lundgren - 481, 482
    Näcken - 481
    Stjärnor och grus - 481
    Den lyriska lättjans apologi - 482
Schve-Dagon-pagoden i Rangoon. Af Jane Gernandt-Claine. Med 7 bilder - 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490
Sångaren. Efter Goethe. Öfversättning af A. T. Gellerstedt - 490
F. Herbert Stead. Af Ellen von Platen. Med 6 bilder - 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501
Italienska taflor i konungens samling. Af Osvald Sirén. Med 3 bilder - 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507
Ur bokmarknaden - 507, 508, 509, 510, 511, 512
    Af Anna Maria Roos - 507
    Af Klara Johanson - 510
    Af Bo Bergman - 511
    Af A. Levertin - 512
    Tionde häftet - plansch
Uf. Oljemålning af Bruno Liljefors - plansch
Vid Brunnsviken. Kolteckning af Karl Nordström - plansch
Sven Hedins resor och forskningar. Af Valdemar Langlet. Med 23 bilder, hvaraf de flesta efter teckningar och fotografier af Sven Hedin - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538
Klostren vid Tabennisi. Af Anna M. Roos - 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546
Nationalismen i Frankrike. Af Carl G. Laurin. Med 9 bilder - 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561
»Et Bidrag —». Af Herman Bang - 562, 563, 564
Minnesord vid Emile Zolas graf. Af Anatole France. Öfversättning af P. S. Med 2 bilder - 565, 566, 567
Nattens sång. Tiden efter albigenserkorstågen. Af Alceste - 568
Sarah Bernhardt. En Billedtext af Carl Behrens. Med 8 Billeder - 569, 570, 571, 572, 573, 574
Ur bokmarknaden. Af Oscar Levertin - 574, 575
Insända böcker - 576
    Elfte häftet - plansch
Björnstjerne Björnson. Oljemålning af Erik Werenskiold - plansch
Frukost på Aulestad. Pastellmålning af P. S. Kröyer - plansch
Ferieläsning. Akvarell af Carl Larsson - plansch
Björnstjerne Björnson. Fragmenter af en bild. Af Ruben G:son Berg. Med 12 bilder - 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593
»Murar af guld och portar af brändt glas.» Ur andra delen af »Jerusalem». Af Selma Lagerlöf - 593, 594, 595, 596, 597
Botstämning. Af Axel Kumlien - 598
Om Lysbehandling (Phototherapi). Af Hans Jansen. Med 9 Billeder efter Photographier af Fred. Riise - 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605
Två dikter. Af Anders Österling - 606
    Af ljus är du kommen... - 606
    Höstafton - 606
Från Stockholms teatrar. Af Algot Ruhe. Med 3 bilder - 607, 608, 609, 610, 611
Svensk litteraturkritik. Af Fredrik Böök - 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618
Herzen som memoarförfattare. Ett utkast af Hellen Lindgren - 618, 619, 620, 621, 622, 623
Insända böcker - 624
    Tolfte häftet - plansch
Sampos försvarare. Temperamålsning af Axel Gallén - plansch
Lemminkäinens moder i dödsriket. Temperamålning af Axel Gallén - plansch
Hos Axel Gallén. Af Johannes Öhquist. Med 13 bilder - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638
    I - 625
    II - 627
    III - 630
    IV - 635
Persiska hufvudstäder. Af Alexis Kuylenstierna. Med 11 bilder - 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654
En Krigsfange. Af Mary B. Westenholz - 655, 656, 657, 658
Drömmaren. Af Ola Hansson - 658
Theodor Mommsen. Af Johan Bergman. Med 2 bilder - 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665
Musikrevy. Af Karl Valentin. Med 12 bilder - 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676
Insända böcker - 677
Insända tidskrifter 1902 - 678

Project Runeberg, Thu May 16 02:57:31 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ordochbild/1902/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free