- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Femtonde årgången. 1906

(1892-1945)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD

ILLUSTRERAD MÅNADSSKRIFT

UTGIFVEN AF KARL WÅHLIN REDAKTIONENS OMBUD: I HELSINGFORS: WERNER SÖDERHJELM I KRISTIANIA: ANDREAS JYNGE I KÖPENHAMN: CARL BEHRENS FEMTONDE ÅRGÅNGEN ------

1906

STOCKHOLM • WAHLSTRÖM & WIDSTRAND
STOCKHOLM 1906 KUNGL. HOFBOKTRYCKERIET. IDUNS TRYCKERIAKTIEBOLAG

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titel, tryckort, innehåll 1, innehåll 2, innehåll 3, innehåll 4, innehåll 5

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titel, tryckort, innehåll 1, innehåll 2, innehåll 3, innehåll 4, innehåll 5
Tillägg och rättelser - tillägg och rättelser
    Första häftet - plansch: Ingeborg. Oljemålning af Oscar Björck.
Ingeborg. Oljemålning af Oscar Björck - plansch: Ingeborg. Oljemålning af Oscar Björck.
Månljus natt. Färglagd kolteckning af H. K. H. Prins Eugen - plansch: Månljus natt. Färglagd kolteckning af H. K. H. Prins Eugen
Tegnérs biktmoder. Af E. Wrangel. Med 8 bilder - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
    I - 2
    II - 5
    III - 8
    IV - 12
Isjakten. Af Hans Vik - 16
I Göteborgs museum. Några intryck af Georg Nordensvan. Med 12 bilder - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Ett par aforismer om historisk diktning. Af Oscar Levertin - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Morleys ande. Af Henning Berger - 43, 44, 45, 46
Sommartorp. Af Albert Gellerstedt - 47, 48
Gustaf III och Razumovski. Ryska stämplingar i Stockholm 1788. Af Ernst Wallis. Med 6 bilder - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Svensk berättarkonst. Af Fredrik Böök - 60, 61, 62, 63, 64
    Andra häftet - plansch: En afton i ödemarken. Oljemålning af Olof Arborelius
En afton i ödemarken. Oljemålning af Olof Arborelius - plansch: En afton i ödemarken. Oljemålning af Olof Arborelius
Septemberkväll. Oljemålning af Alfred Bergström - plansch: Septemberkväll. Oljemålning af Alfred Bergström
Tegnérs biktmoder. Af E. Wrangel. Med 11 bilder - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
    V - 65
    VI - 68
    VII - 71
    VIII - 72
    IX - 74
    X - 76
På vägen. Af Vilhelm Ekelund - 80
Tidningspressens amerikanisering. Af Otto Sylwan. Med 10 bilder - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
Mi fame. Af Hilma Angered Strandberg - 94, 95, 96, 97, 98
Ett par ord om äkta och oäkta historisk konst och diktning. Af Carl G. Laurin - 99, 100, 101, 102
Wolfgang Amadeus Mozart. Af Helena Nyblom. Med 9 bilder - 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
Fredrika Runeberg. Af Johan Mortensen. Med 2 bilder - 118, 119, 120
Svensk berättarkonst. Af Fredrik Böök (Fortsättning och slut) - 121, 122, 123, 124, 125, 126
Ur bokmarknaden. Af John Landquist - 127, 128
    Tredje häftet - plansch: Solnedgång (Ludvigsberg). Oljemålning af Eugène Jansson.
Solnedgång (Ludvigsberg). Oljemålning af Eugène Jansson - plansch: Solnedgång (Ludvigsberg). Oljemålning af Eugène Jansson.
Lommar. Oljemålning af Bruno Liljefors - plansch: Lommar. Oljemålning af Bruno Liljefors.
Agnes Bernauer. »Englen fra Augsburg». Af Carl Behrens. Med 6 Billeder - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
Hjärtesorger. Af Gustaf Ullman - 143, 144, 145, 146, 147
"Lifstro". En älskandes visa. Af Fredrik Vetterlund - 148
Om patriotismen. Af Gunnar Hazelius - 149, 150, 151, 152, 153, 154
David-motivet hos Michelangelo. Af Osvald Sirén. Med 10 bilder - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
Från Stockholms teatrar. Af Carl G. Laurin. Med 5 bilder - 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173
Oscar Levertins »Kung Salomo och Morolf». Af Johan Mortensen - 173, 174, 175, 176
Insända böcker - 176
    Fjärde häftet - plansch: Kristian II i Sönderborgs slottsfängelse. Oljemålning af Carl Block.
Kristian II i Sönderborgs slottsfängelse. Oljemålning af Carl Block - plansch: Kristian II i Sönderborgs slottsfängelse. Oljemålning af Carl Block.
Italiensk byhattmakare. Oljemålning af P. S. Kröyer - plansch: Italiensk byhattmakare. Oljemålning af P. S. Kröyer.
Den svenske solguden och den svenske Tyr. Af Josef Helander. Med 7 bilder - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194
P. S. Kröyer. Af Vilhelm Wanscher. Med 15 Billeder - 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
    I - 195
    II - 201
Böljor. Af Algot Ruhe - 206, 207, 208, 209, 210, 211
Flod om natten. Af Anders Österling - 211
Dikter. Af Jane Gernandt-Claine - 212
    Till honom som jag väntat - 212
    Säg, sofva alla toner? - 212
    Du spelade... - 212
Leo Mechelin. Af Johannes Hedengren. Med 2 bilder - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225
Om Eleonora Duses gästspel och divakonst. Af Carl G. Laurin. Med 2 bilder - 226, 227, 228, 229
Svenska romaner. Av Fredrik Böök - 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Insända böcker - 240
    Femte häftet - plansch: Sommar. Oljemålning af Jonas Åkeson.
Sommar. Oljemålning af Jonas Åkeson - plansch: Sommar. Oljemålning af Jonas Åkeson.
Kor på skogsvandring. Färglagd teckning af Ernst Küsel - plansch: Kor på skogsvandring. Färglagd teckning af Ernst Küsel.
Johan Holmbergsson d. y. Ett bidrag till svensk konsthistoria på 1820—30-talen. Af A. O. Lindfors. Med 14 bilder - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
Från Gagnef. Skisser af Anna Maria Roos - 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257
    I. Tillas-Per - 251
    II. Om trolldom - 254
Moln. Efter Goethe (ur Gott und Welt). Öfversättning af Karl Erik Forsslund - 258
Molière och »Misantropen». En teaterstudie. Af Nils Erdmann. Med 2 bilder - 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267
    I - 259
    II - 262
    III - 265
Fire Dödsfald. Af Albert Gnudtzmann. Med 4 Billeder - 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275
    Peter Hansen - 268
    Gustav Esmann - 270
    Viggo Stuckenberg - 272
    Edv. Söderberg - 273
Italienarna och dramatiken. Några intryck af Ellen Lundberg, f. Nyblom. Med 9 bilder - 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285
Fra Köbenhavns Opera- og Musikliv. Af Gustav Hetsch. Med 1 Billede - 286, 287, 288
    Sjätte häftet - plansch: Bruno Liljefors. Oljemålning af Anders Zorn.
Bruno Liljefors. Oljemålning af Anders Zorn - plansch: Bruno Liljefors. Oljemålning af Anders Zorn.
Badande flickor (Mora). Oljemålning af Anders Zorn - plansch: Badande flickor (Mora). Oljemålning af Anders Zorn.
Vulkaniska företeelser och jordbäfningar. Jordens inre. Af Svante Arrhenius. Med 22 bilder - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
Bröllopsdagen. Af Sigfrid Siwertz - 310, 311, 312
Henrik Ibsen. Af John Landquist. Med 11 bilder - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335
Den hviskande stämman. Af Axel Kumlien - 336
Ignazio Zuloaga. Intryck från hans utställning i Stockholm. Af Karl Wåhlin. Med 4 bilder - 337, 338, 339, 340, 341
Den nya orkestern i Göteborg. Af C. D. Marcus. Med 4 bilder - 341, 342, 343, 344
Carl G. Laurins kulturhistoriska bilderbok. Af John Kruse. Med 1 bild - 345, 346, 347, 348
Ur bokmarknaden - 349, 350, 351
    Af Karl Wåhlin - 349
    Af Klara Johanson - 350
Insända böcker - 351, 352
    Sjunde häftet - plansch: Själfporträtt. Oljemålning af Rembrandt Harmensz van Rijn (1658).
Själfporträtt. Oljemålning af Rembrandt Harmensz van Rijn (1658) - plansch: Själfporträtt. Oljemålning af Rembrandt Harmensz van Rijn (1658).
Claudius Civilis. Oljemålning af Rembrandt Harmensz van Rijn (1661) - plansch: Claudius Civilis. Oljemålning af Rembrandt Harmensz van Rijn (1661).
Rembrandt. Af Carl Neumann. Auktoriserad öfversättning för Ord och Bild. Med 13 bilder - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372
Lifsgryning. Ett fragment med epilog. Af Fredrik Vetterlund - 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
Domaren. Af Bo Bergman - 380, 381
Från Stockholms teatrar. Af Carl G. Laurin. Med 6 bilder - 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
Det Kgl. Teater i Kjöbenhavn. Af Carl Behrens. Med 3 Billeder - 390, 391, 392, 393, 394
En världshistorisk trilogi. Af Nils Erdmann. Med 1 bild - 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
    I - 394
    II - 395
    III - 399
    Åttonde häftet - plansch: De slagna. Kolteckning af Gunnar Hallström.
De slagna. Kolteckning af Gunnar Hallström - plansch: De slagna. Kolteckning af Gunnar Hallström.
Rinnande vatten. Oljemålning af Gustaf Fjæstad - plansch: Rinnande vatten. Oljemålning af Gustaf Fjæstad.
Religionens nya ställning i Frankrike och statskyrkoidén. Af S. A. Fries. Med 3 bilder - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409
»Hic sepulti». Ett visbyminne. Af E. G. Folcker. Med 1 bild - 410, 411, 412
Ur den grekiska anthologien. Några öfversättningar och en inledning. Af Vilhelm Ekelund. Vignetterna af Ernst Norlind - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424
Epidemi. Af Hugo Öberg - 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437
William Nicholson och hans gravyrverk. Af August Brunius. Med 8 bilder - 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445
    I - 437
    II - 440
    III - 443
Ur bokmarknaden - 446, 447, 448
    Af Fredrik Böök - 446
    Af K. -rd - 447
    Nionde häftet - plansch: Bergvandrerskan. Oljemålning af F. Willumsen.
Bergvandrerskan. Oljemålning af F. Willumsen - plansch: Bergvandrerskan. Oljemålning af F. Willumsen.
Sagor. Grupp af Teodor Lundberg - plansch: Sagor. Grupp af Teodor Lundberg.
En tessinsk fabelsamling. Af Sigrid Leijonhufvud. Med 16 bilder - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464
Richard Wagner og Mathilde Wesendonck. (Berlin, A. Dunckers Forlag.) Af Gerhrad Schjelderup. Med 4 Billeder - 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476
    I - 465
    II - 468
    III - 471
Antonio. Af Hilma Angered Strandberg - 476, 477, 478, 479, 480
Johs. V. Jensen. En moderne Lyriker. Af Axel Garde - 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488
    I - 481
    II - 483
    III - 485
    IV - 486
Barn, jag ville... Af Ellen Lundberg, f. Nyblom - 489
Svensk lyrik. Af Fredrik Böök - 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496
    Tionde häftet - plansch: Vännerna. Oljemålning af Hanna Pauli.
Vännerna. Oljemålning af Hanna Pauli - plansch: Vännerna. Oljemålning af Hanna Pauli.
Midsommar. Oljemålning af Georg Pauli - plansch: Midsommar. Oljemålning af Georg Pauli.
Tegnér och den brinkmanska »seraljen». Af E. Wrangel. Med 11 bilder - 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
    I - 497
    II - 502
    III - 506
Ellen Keys sista böcker och strider. Af Erik Hedén. Med 1 bild - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525
Goethe-dikter. Tolkade af Karl-Erik Forsslund - 526, 527
    Mahomets sång - 526
    Vandringsvisa - 527
Två dikter. Af Torsten Fogelqvist - 528
    Benedict Spinoza - 528
    Du gick den gången — — — - 528
Oscar Levertin. 1862—1906. Några minnesord af John Kruse. Med 4 bilder - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538
Pierre Corneille. Några konturer med anledning af 300 års jubileet. Af Kerstin Hård af Segerstad. Med 1 bild - 539, 540, 541, 542, 543, 544
Ett sjukbesök. Af Gustaf Ullman - 545, 546, 547, 548
Svensk lyrik. Af Fredrik Böök - 549, 550, 551, 552, 553
Strejftog i ny dansk Literatur. Af Carl Behrens. I. Memoirer - 554, 555, 556, 557, 558
Ur bokmarknaden - 558, 559, 560
    Af Erik Hedén - 558
    Af Fredrik Böök - 560
    Elfte häftet - plansch: Axel Oxenstierna och historien. Grupp i grons af Johan Tobias Sergel.
Axel Oxenstierna och historien. Grupp i grons af Johan Tobias Sergel - plansch: Axel Oxenstierna och historien. Grupp i grons af Johan Tobias Sergel.
Grefve Adolf Eugène von Rosen. Oljemålning af Georg von Rosen - plansch: Grefve Adolf Eugène von Rosen. Oljemålning af Georg von Rosen.
Från eldens och isens land. Af Rolf Nordenstreng. Med 17 bilder - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578
För trettio silfverpenningar... Af Jane Gernandt-Claine - 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586
En försvunnen jättetafla och dess öden. Af Axel Gauffin. Med 3 bilder - 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
August Bondeson på sitt sommarställe Tåå. Af A. U. Bååth - 593, 594
Vid de svenska statsbanornas femtioårsjubileum. Af A. Rydfors. Med 12 bilder - 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606
Giosue Carducci. Af Edvard Lidforss. Med 3 bilder - 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617
En rysk världstragedi. Af Alfred Jensen. Med 1 bild - 617, 618, 619, 620
Ur Kärlekens sång (Il canto dell’amore). Efter Giosue Carducci. Öfversättning af A. J. Ling - 620, 621
Ur bokmarknaden. Af Fredrik Böök - 622, 623
Insända böcker - 624
    Tolfte häftet - plansch: Björn-Mia. Oljemålning af Emerik Stenberg.
Björn-Mia. Oljemålning af Emerik Stenberg - plansch: Björn-Mia. Oljemålning af Emerik Stenberg.
Månskenslandskap. Oljemålning af Alfred Wahlberg - plansch: Månskenslandskap. Oljemålning af Alfred Wahlberg.
Visby-tankar. Af John Kruse. Med 6 bilder - 625, 626, 627, 628, 629, 630
En nationalhelgedom. Af Cecilia Bååth-Holmberg. Med 6 bilder - 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638
Minnesruna öfver Alfred Wahlberg. Af Olof Hermelin. Med 6 bilder - 639, 640, 641, 642, 643, 644
Den unge Robinson. Af Edvard Blaumüller - 645, 646, 647, 648, 649
Två dikter. Efter Stéphane Mallarmé. Öfversättning af Anders Österling - 650
    Azuren - 650
    Suck - 650
Stéphane Mallarmé. Af Anders Österling. Med 2 bilder - 651, 652, 653, 654, 655, 656
Viljeseklet. Af K. G. Ossian-Nilsson - 656, 657
August Bondeson. Af Klara Johanson. Med 4 bilder - 658, 659, 660, 661, 662
Svensk berättarkonst. Af Fredrik Böök - 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668
Ur bokmarknaden. Af Carl G. Laurin - 668, 669
Insända böcker - 670, 671
Insända tidskrifter 1906 - 672

Project Runeberg, Tue Mar 22 16:17:07 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ordochbild/1906/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free