- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Sextonde årgången. 1907

(1892-1945)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD

ILLUSTRERAD MÅNADSSKRIFT

UTGIFVEN AF KARL WÅHLIN REDAKTIONENS OMBUD: I HELSINGFORS: WERNER SÖDERHJELM I KRISTIANIA: ANDREAS JYNGE I KÖPENHAMN: CARL BEHRENS SEXTONDE ÅRGÅNGEN ------

1907

STOCKHOLM • WAHLSTRÖM & WIDSTRAND
STOCKHOLM 1907 KUNGL. HOFBOKTRYCKERIET. IDUNS TRYCKERIAKTIEBOLAG

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titel, tryckort, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titel, tryckort, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI
Rättelser - XI
    Första häftet - plansch: Gustaf Vasa. Staty af Carl Milles.
Gustaf Vasa. Staty af Carl Milles - plansch: Gustaf Vasa. Staty af Carl Milles.
Vinternatt. Oljemålning af Gustaf Fjæstad - plansch: Vinternatt. Oljemålning af Gustaf Fjæstad.
Ernst Josephson. Några minnesord af Klas Fåhræus. Med 15 bilder - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Det evigt manliga. Af Per Hallström - 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Töcken. Af Oscar Levertin - 30
Ett blad ur den svenska dramatikens historia. Af Lotten Dahlgren. Med 7 bilder - 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Fragment. Efterlämnade anteckningar af Oscar Levertin - 44, 45, 46
»Snillenas Felix». Lope Felix de Vega Carpio. Af Karl August Hagberg. Med 1 bild - 47, 48, 49
Järnvattnet i Madrid. Efter Lope Felix de Vega Carpio. Af Karl August Hagberg - 50, 51, 52, 53, 54
Från Stockholms teatrar. Af Carl G. Laurin. Med 6 bilder - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Bilderna. Af Karl Wåhlin - 63
    Andra häftet - plansch: Djos Mats, urmakare i Mora. Oljemålning af Anders Zorn.
Djos Mats, urmakare i Mora. Oljemålning af Anders Zorn - plansch: Djos Mats, urmakare i Mora. Oljemålning af Anders Zorn.
Bosl Anders, urmakara i Mora. Oljemålning af Anders Zorn - plansch: Bosl Anders, urmakara i Mora. Oljemålning af Anders Zorn.
De kosmogoniska idéernas utveckling. Af Svante Arrhenius. Med 10 bilder - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Traditionen. Af Gustaf Ullman - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
På Meudons terrass. Af Ola Hansson - 90
Ur lifvet i Lund kring 1800-talets midt (1847—1870). Af A. O. Lindfors. I. Historisk och topografisk öfversikt. Med 23 bilder - 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Henrik Pontoppidan. Af Chr. Gulmann. Med 4 Billeder - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Några intryck af Giosue Carduccis person. Af Ellen Lundberg f. Nyblom. Med 3 bilder - 113, 114, 115, 116, 117, 118
Svensk historisk och modern skildringskonst. Af John Landquist - 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
Ur bokmarknaden. Af Carl G. Laurin - 126, 127, 128
Bilderna. Af Karl Wåhlin - 128
    Tredje häftet - plansch: Alessandro del Borro. Oljemålning af Peter Franchoys.
Alessandro del Borro. Oljemålning af Peter Franchoys - plansch: Alessandro del Borro. Oljemålning af Peter Franchoys.
Saltsjökvarnen, höstkväll. Oljemålning af H. K. H. Prins Eugen - plansch: Saltsjökvarnen, höstkväll. Oljemålning af H. K. H. Prins Eugen.
Porträttet af Alessandro del Borro och dess mästare. Af Tor Hedberg. Med 3 bilder - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
Ur lifvet i Lund kring 1800-talets midt (1847—1870). Af A. O. Lindfors. II. Akademiska föreningen och studentlifvet inom och utom densamma. Med 16 bilder - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
Gentleman. Af A. Hagensen. Med 17 Billeder - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Gudruns död (ur "Gjukungarna", en diktcykel). Af Anna Maria Roos - 173, 174
Bergvandraren. Af Nils Wilhelm Lundh - 175, 176
Till Carl Rubert Nybloms sjuttifemårsdag. Af Ruben G:son Berg. Med 3 bilder - 177, 178, 179, 180
Carl Nielsens "Mascarade" paa det Kgl. Theater i Köbenhavn. Af Gustav Hetsch - 181, 182
Levertin som novellist. Af Fredrik Böök - 183, 184, 185, 186, 187
Ur bokmarknaden - 188, 189, 190, 191
    Af Erik Hedén - 188
    Af K. J. - 191
Insända böcker - 192
    Fjärde häftet - plansch: Verner von Heidenstam. Oljemålning af Oscar Björck.
Verner von Heidenstam. Oljemålning af Oscar Björck - plansch: Verner von Heidenstam. Oljemålning af Oscar Björck.
Friherrinnan Trolle född Leijonhufvud. Oljemålning af Oscar Björck - plansch: Friherrinnan Trolle född Leijonhufvud. Oljemålning af Oscar Björck.
Ernst Josephson som Konstakademiens »uppföding». Anteckningar af Georg Nordensvan. Med 6 bilder - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
Gömda blommor. Af Gustaf Ullman - 210
Ur lifvet i Lund kring 1800-talets midt (1847—1870). Af A. O. Lindfors. III. Sång och musik, sällskapligt umgängeslif, grupper och personligheter. Med 15 bilder - 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223
En kammarsven (rococco-visa). Af Mildred Thorburn - 224
Vår. Stämningar från Björkö. Af Gunnar Hallström. Med 3 bilder - 225, 226, 227, 228, 229, 230
"Nibelungens ring" och dess första framförande i Sverige. Af Wilhelm Peterson-Berger. Med 9 bilder - 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
    Femte häftet - plansch: Linné i lappländsk dräkt. Mezzotintgravyr af H. Kingsbury efter Oljemålning af M. Hoffman (1737).
Linné i lappländsk dräkt. Mezzotintgravyr af H. Kingsbury efter Oljemålning af M. Hoffman (1737) - plansch: Linné i lappländsk dräkt. Mezzotintgravyr af H. Kingsbury efter Oljemålning af M. Hoffman (1737).
Linnés byst bekransas af olympiska gestalter. Gravyr i punktmanér af Ridley efter oljemålning af Russel och Opie - plansch: Linnés byst bekransas af olympiska gestalter. Gravyr i punktmanér af Ridley efter oljemålning af Russel och Opie.
Karl von Linné. Af Anders Österling - 241, 242
Karl von Linné. Af Isak Fehr. Med 36 bilder - 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282
    Barndomshemmet - 243
    Genom Lund till Uppsala - 249
    Triumferna i utlandet - 260
    I Stockholm - 265
    Den långa arbetsdagen i Uppsala - 269
Striden om en kvast. Af Christina Nilsson - 283, 284, 285, 286
Oscar Levertins bok om Linné. Af Johan Mortensen - 286, 287, 288, 289
Från Stockholms teatrar. Af Carl G. Laurin. Med 5 bilder - 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
Bröderna Mörck. En psykologisk anteckning af Poul Bjerre - 301, 302, 303
Insända böcker - 303, 304
    Sjätte häftet - plansch: Den hvita båten. Oljemålning af H. K. H. Prins Eugen.
Den hvita båten. Oljemålning af H. K. H. Prins Eugen - plansch: Den hvita båten. Oljemålning af H. K. H. Prins Eugen.
På berget. Oljemålning af Karl Wilhelmson - plansch: På berget. Oljemålning af Karl Wilhelmson.
Artur Hazelius. Några minnesord. Af Viktor Almqvist. Med 9 bilder - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315
Skansen. Af Gurli Linder. Med 11 bilder - 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325
Nordiska museet. Af Axel L. Romdahl. Med 7 bilder - 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334
Herkules vid skiljevägen. Af Antonio Beltramelli. Öfversättning från italienskan af A. Ahnfelt - 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342
Om nubierna. Af K. V. Zetterstéen. Med 2 bilder - 343, 344, 345, 346
Det Kgl. Theater i Kjøbenhavn. Af Carl Behrens. Med 3 Billeder - 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353
Notturno. Efter Richard Dehmel. Öfversättning af Gustav Halldén - 353, 354
Octave Mirbeau. Af Gustaf Ullman. Med 1 bild - 355, 356, 357, 358
En junidag. Af Fredrik Vetterlund - 359
Per Hallströms nya berättelser. Af Fredrik Böök - 360, 361, 362
Ur bokmarknaden. Af Osvald Sirén - 363, 364, 365, 366, 367
Insända böcker - 368
    Sjunde häftet - plansch: Hemkomsten. Oljemålning af Ferdinand Fagerlin.
Hemkomsten. Oljemålning af Ferdinand Fagerlin - plansch: Hemkomsten. Oljemålning af Ferdinand Fagerlin.
Porträttstudie. Oljemålning af Vilhelm Smith - plansch: Porträttstudie. Oljemålning af Vilhelm Smith.
Ferdinand Fagerlin. En lifsbild. Af Axel Gauffin. Med 17 bilder - 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389
Tre dikter. Af Vilhelm Ekelund - 390
    Från kullen - 390
    Ekskogen - 390
    Skalden - 390
Goldramin. Af Mildred Thorburn - 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402
Rahel Varnhagen. Af Sigrid Platen. Med 6 bilder - 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416
    Åttonde häftet - plansch: Oljemålning af J. A. G. Acke.
Tor Hedberg. Oljemålning af J. A. G. Acke - plansch: Oljemålning af J. A. G. Acke.
Insjölandskap. Ofullbordad oljemålning af Herman Norrman - plansch: Insjölandskap. Ofullbordad oljemålning af Herman Norrman.
Michelangelos Medici-grafvårdar. Af Osvald Sirén. Med 14 bilder - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435
En syn. Af Gunnar Hallström - 436
Dockan. Af Per Hallström - 437, 438, 439, 440, 441, 442
Rahel Varnhagen. Af Sigrid Platen. Med 7 bilder. II - 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455
Boströms religionsfilosofi. Af Allen Vannérus - 456, 457, 458, 459, 460, 461
Ur bokmarknaden. Af Erik Hedén - 461, 462, 463
Bilderna. Af Karl Wåhlin - 463, 464
    Nionde häftet - plansch: Hafsörnsbo. Oljemålning af Bruno Liljefors.
Hafsörnbo. Oljemålning af Bruno Liljefors - plansch: Hafsörnsbo. Oljemålning af Bruno Liljefors.
Fällande vildgäss. Oljemålning af Bruno Liljefors - plansch: Fällande vildgäss. Oljemålning af Bruno Liljefors.
Svenskarna i Prag. Af Alfred Jensen. Med 11 bilder - 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481
Två epigram. Från latinska originalet af D. M. Ausonius. Öfversättning af V. E. L. - 481
Edvard Grieg. Några erinringar af Emil Sjögren - 482
Ett samtal med konung Karl XIV Johan. Ur Malla Montgomerys anteckningar. Med 1 bild - 483, 484, 485, 486, 487, 488
En rosensnäcka, ett haf... Af Jane Gernandt-Claine - 488
Sagan om mannen som flydde för månen. Af E. Walter Hülphers - 489, 490, 491, 492
Ungsvensk lyrik. Af Torsten Fogelqvist - 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504
Strejftog i ny dansk Literatur. Prosa. Af Carl Behrens - 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
    Tionde häftet - plansch: I häradsfängslet. Oljemålning af Carl Sundt-Hansen.
I häradsfängslet. Oljemålning af Carl Sundt-Hansen - plansch: I häradsfängslet. Oljemålning af Carl Sundt-Hansen.
Våren. Oljemålning af Edvard Munch - plansch: Våren. Oljemålning af Edvard Munch.
Henric Schartau. Af Nathan Söderblom. Med 6 bilder - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527
Tre dikter. Af Hugo Gyllander - 528
    Den Gud har skapat till bödel — - 528
    Exodus - 528
    Den som älskas — - 528
Gråfälls flykt. Af Selma Lagerlöf - 529, 530, 531, 532
Edvard Munch. Et foredrag holdt i anledning af en udstilling af kunstnerens arbeider i Kristiania. Af Jens This. Med 11 Billeder - 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545
Linnés porträtt. Af Karl Wåhlin - 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553
Nya svenska berättelser. Af John Landquist - 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Insända böcker - 560
    Elfte häftet - plansch: Döden och vedhuggaren. Etsning af Alphonse Legros.
Döden och vedhuggaren. Etsning af Alphonse Legros - plansch: Döden och vedhuggaren. Etsning af Alphonse Legros.
Halare. Etsning af Frank Brangwyn - plansch: Halare. Etsning af Frank Brangwyn.
Den romantiske studenten. Randteckningar till litteraturhistorien. Af Klara Johanson. Med 8 bilder - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575
Två dikter. Af Sigrid Elmblad - 576
    Jag längtar hem - 576
    Efter - 576
Rymlingen. En studenthistoria. Af Gustaf Ullman - 577, 578, 579, 580
Drottning Margaretas klädning. Studie i Uppsala domkyrka. Af Agnes Branting. Med 7 bilder - 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587
Kritik af materialismen. Ett efterlämnadt fragment. Af Gustaf Björklund. Med 1 bild - 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596
    Allmänna anmärkningar mot materialismen - 588
    Materien - 592
    Kraften - 594
Gudarnes haf. Af Hugo Gyllander - 596
Rudyard Kipling. En utvecklingslinje. Af August Brunius. Med 5 bilder - 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606
De fattiges död. Af Charles Baudelaire. Öfversättning af Bertil Malmberg - 606
Spanska teaterförhållanden. Af Adolf Hillman. Med 10 bilder - 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613
Nyare diktböcker. Af Erik Hedén - 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622
Ur bokmarknaden. Af Erik Hedén - 622, 623
Insända böcker - 623, 624
    Tolfte häftet - plansch: Min fader Olof Larsson. Oljemålning af Carl Larsson.
Min fader Olof Larsson. Oljemålning af Carl Larsson - plansch: Min fader Olof Larsson. Oljemålning af Carl Larsson.
S:t Pers Ruin i Sigtuna. Oljemålning af Johan Kindborg. Träsnitt af Emy Kindborg - plansch: S:t Pers Ruin i Sigtuna. Oljemålning af Johan Kindborg. Träsnitt af Emy Kindborg.
Johan Sebastian Welhaven. Av Andreas Jynge. Med 8 billeder - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637
Till dig. Efter Walt Whitman. Öfversättning af Andrea Butenschön - 637, 638
Om stil. Af Verner von Heidenstam - 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645
Emalj- och miniatyrmålaren Pierre Signac. Af N. Sjöberg. Med 14 bilder - 646, 647, 648, 649, 650, 651
Spanska kapellet. Af Mildred Thorburn - 652, 653, 654, 655, 656, 657
La multiple Splendeur och Emile Verhaeren. Af Ellen Key. Med 3 bilder - 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664
Heidenstam i Bjälboarfvet. Af John Landquist - 664, 665, 666, 667, 668
Två dikter. Efter Friedrich Nietzsche. Öfversättning af Olof Rabenius - 669
    I. Vandraren - 669
    II. Hösten - 669
Bilderna. Af Karl Wåhlin - 670, 671
Ur bokmarknaden - 672, 673
    Af Mildred Thorburn - 672
    Af K. -rd - 673
Insända böcker - 674, 675
Insända tidskrifter 1907 - 676

Project Runeberg, Tue Mar 22 16:16:33 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ordochbild/1907/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free