- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Tjugusjunde årgången. 1918

(1892-1945)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD och BILD ILLUSTRERAD MÅNADSSKRIFT

UTGIVEN AV KARL WÅHLIN REDAKTIONENS OMBUD: I Helsingfors: GUNNAR CASTRÉN I Kristiania: FREDRIK PAASCHE I Köpenhamn: CARL BEHRENS

TJUGUSJUNDE ÅRGÅNGEN 1918

STOCKHOLM • WAHLSTRÖM & WIDSTRAND STOCKHOLM KUNGL. HOFBOKTRYCKERIET IDUNS TRYCKERI-AKTIEBOLAG 1918

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x, xi

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x, xi
Rättelse - xi
Ord och Bilds medarbetare i tjugusjunde årgången - xii
    Första häftet - plansch
Eken. Motiv från Torreby. Oljemålning av Alfred Wahlberg. 1886 - plansch
Gamla Helgeandsholmen. Oljemålning av Reinhold Norstedt. 1890 - plansch
På Talis Qualis’ hundraårsdag. Av Ruben G:son Berg - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Nutids nyttokonst. Svenska Slöjdföreningens hemutställning. Av Ivar Tengbom - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Jael. Av Ragnar Josephson - 32
Ferdinand Bobergs »Svenska bilder». Av Gustaf Upmark - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Esaias Tegnér. Född den 13 januari 1843. Av Axel Moberg - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Ung norsk lyrik. Av Helge Krog. I. Herman Wildenvey - 53, 54, 55, 56
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Insända böcker - 64
    Andra häftet - plansch
Drottning Marie Antoinette med två av sina barn, promenerande i Trianons park. Oljemålning av A. U. Wertmüller. Paris 1784—86 - plansch
Danaë. Oljemålning av A. U. Wertmüller. Paris 1787 - plansch
A. U. Wertmüller. Ett konstnärsliv. Av Axel Gauffin - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Världskriget. Några betraktelser. Av Pontus Fahlbeck - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
Killerup — Dyrenes Gud. Af Johannes Buchholtz - 91, 92, 93, 94, 95, 96
»Blå jungfrun». En idé om skepps- och kastellholmarnas bevarande. Av Melchior Wernstedt - 97, 98, 99
Sång efter Sappho. Av Karin Ek - 100
Jules Laforgue. Av Carl-August Bolander - 101, 102, 103, 104
Ung norsk lyrik. Av Helge Krog. II. Olaf Bull - 105, 106, 107, 108, 109, 110
Mazepa. Av Victor Hugo. Översättning av Erik Lidforss - 111, 112, 113, 114
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
Stockholmska muser. Säsongsbetraktelser september—december 1917. Av Alf Nyman - 124, 125, 126, 127, 128
    Tredje häftet - plansch
Parisiska (porträtt av m:me Helène André). Oljemålning av Edouard Manet. Omkr 1875—77 - plansch
Dansen. Statygrupp av Otto Strandman. 1908 - plansch
Röhsska konstslöjdmuseet i Göteborg. Av Sixten Strömbom - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
Fortida förbindelser mellan Sverige och Åland. Av T. J. Arne - 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
Mrs Harriet Grote, född Lewin. Av Malla Grandinson - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
Flickan under nymånen. Av Bo Bergman - 160
Ung norsk lyrik. Av Helge Krog. III. Arnulf Øverland. Rolf Hiorth-Schøyen - 161, 162, 163, 164, 165
Nyare dokument om August Strindberg. Refererade och kommenterade. Av Nils Erdmann - 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
    Fjärde häftet - plansch
Grötkapp. Oljemålning av Anders Zorn. 1916 - plansch
Fru Sigrid Carlsund. Oljemålning av Anders Zorn. 1917 - plansch
Till ett porträtt. Av Paul Rosenius - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
Nyhebreisk lyrik. Några inledningsord av M. Ehrenpreis - 191, 192
Nyhebreisk lyrik. Av M. Ehrenpreis och Ragnar Josephson - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202
    Ch. N. Bialik - 193
    Ur Vintersångerna (1902) - 193
    Om du vill känna... (1898) - 195
    David Frischman. Messias (1896) - 197
    S. Schnëur - 199
    När vinet blommade (1911) - 200
Emil Sjögren in memoriam. Av Ture Rangström - 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211
Strateger. Af Karl Gjellerup - 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217
Karl Gjellerup. Af P. A. Rosenberg - 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226
Boken om Oscar Levertin. Av Carl G. Laurin - 226, 227, 228, 229, 230, 231
Två bilderböcker av två danskor. Av Ellen Key - 231, 232, 233, 234, 235, 236
Ur bokmarknaden. Av Erik Hedén - 237, 238
Insända böcker - 239, 240
    Femte häftet - plansch
Porträttstudie. Oljemålning av Axel Törneman. 1916 - plansch
Fågel blå. Oljemålning av Axel Törneman. 1917 - plansch
Birgittas minne. Av Andreas Lindblom - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
Resan. Av Charles Baudelaire. Inledning och översättning av Nils Östberg - 251, 252, 253, 254, 255, 256
En svensk orientforskare. D:r Fredrik Martin 50 år. Av T. J. Arne - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266
Hur minns jag ej Mofågelslandet. Av Gustaf Johansson - 266
Signe Hebbe. En studie. Av Ragnar Hyltén-Cavallius - 267, 268, 269, 270, 271, 272
Ett svenskt nationalverk i ny gestalt. Av Oscar Almgren - 273, 274, 275
Svenska romaner och noveller. Av Olof Rabenius - 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282
Ur bokmarknaden - 283, 284, 285, 286
    Av Erik Hedén - 283
    Av C. F. Hennerberg - 284
Insända böcker - 287, 288
    Sjätte häftet - 289
Luther och Erasmus. Det enda nödvändiga. Av Nathan Söderblom - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309
Tre dikter. Av Hölderlin. Översättning av Bertil Malmberg - 310
    Barndomen - 310
    Bön om tillgift - 310
    Hyperions ödessång - 310
Hostrup. Ett hundraårsminne. Av Karl Warburg - 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321
Inflytande. Av Gustaf Ullman - 322, 323, 324, 325
Begär ej världens lön. Av E. N. Söderberg - 325
Musikaliska randanteckningar. Opera och konserter under vårsäsongen. Av Herman Glimstedt - 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
    Sjunde häftet - plansch
Yttersta domen. Freskomålning av Michelangelo. 1508—1512 - plansch
Midtpartiet av Michelangelos freskomålning Yttersta domen - plansch
Vilhelm Thomsen. Af Arthur Christensen - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348
Michelangelos Yttersta dom. Några bidrag till dess analys. Av Axel L. Romdahl - 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
Några rader om Wordsworths Ode. Av Anders Österling - 361, 362
Ode. Vinkar om odödlighet ur hågkomster från den tidiga barndomen. Efter William Wordsworth. Översättning av Anders Österling - 363, 364, 365, 366, 367, 368
Några prosadikter av Maurice Baring. I översättning av August Brunius - 369, 370
Rathenau och kapitalismen. Av John Gustavson - 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377
Historiens egna anakronismer. Av August Brunius - 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383
August Brunius. Av Carl R. af Ugglas - 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
    Åttonde häftet - plansch
Relief till Gustav Vigelands fontän. Modell i lera - plansch
Trädgrupp till Gustav Vigelands fontän. Modell i lera - plansch
Vigelands fontæne. Av Hans Dedekam - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421
Homeros. Av Carl R. af Ugglas - 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430
Livet. Av E. N. Söderberg - 430
Reims. Av Karl Asplund - 431, 432
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 433, 434, 435, 436, 437
Svenska romaner och noveller. Av Olof Rabenius - 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444
Två böcker om Jenny Lind. Av Teresia Eurén - 445, 446, 447, 448
    Nionde häftet - plansch
En moder som berättar sagor för sina barn. Oljemålning av Fritz Syberg. 1898—99 - plansch
Syster gråter. Oljemålning av Peter Hansen. 1906 - plansch
Carl G. Laurin. Av Karl Wåhlin - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462
Tvenne röster. Av Erik Blomberg - 463, 464
Det återuppstående Babylon. Kort översikt av det tysk-orientaliska sällskapets utgrävningar 1899—1914. Av A. E. Friedländer - 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479
Två dikter. Av Bo Bergman - 479, 480
    Avskedet - 479
    Irrblosset och älvan - 480
Jeppe Aakjær. Av Fredrik Vetterlund - 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493
Magnus Olsen. Av Fredrik Paasche - 493, 494, 495, 496, 497
En fransman om svensk nationalism. Av Carl G. Laurin - 497, 498, 499, 500, 501
Bismarck som brevskrivare. Av Ragnar Sjöberg - 502, 503, 504
Gustavianskt konstnärsliv. Av August Hahr - 505, 506, 507, 508
En bok om Emilie Högquist. Av Teresia Eurén - 509, 510, 511, 512
    Tionde häftet - plansch
Violinisten. Oljemålning av Isaac Grünewald. 1918 - plansch
Komposition med Ofotenmotiv. Oljemålning av Leander Engström. 1918 - plansch
August Hahrs forskningar i nordisk renässanskonst. Av Ernst E. Areen - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
Sigtunastiftelsen och dess nybyggnad. Av Manfred Björkquist - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539
Tre dikter. Av Gustaf Ullman - 540
    Oåtkomlig - 540
    Bersån - 540
    Ett kustbarn - 540
Gerhard De Geer. Av Hans W:son Ahlmann - 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549
Laglighetens återställande i Finland. Av Carl G. Laurin - 549, 550, 551, 552, 553, 554
Danske Romaner og Fortællinger. En Oversigt. Af Carl Behrens - 555, 556, 557, 558, 559, 560
    Elfte häftet - plansch
Karl XII:s likfärd. Oljemålning av Gustaf Cederström. 1884 - plansch
Operamaskeraden. Oljemålning av Torsten Schonberg. 1918 - plansch
Karl XII:s-minnet. Av Carl Grimberg - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578
Karl XII i svensk vitterhet. En översikt. Av Erik Lindberg - 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596
Den störda commedian. Av Sigfrid Siwertz - 597, 598, 599
Det finns ej fröjd, som jorden ger — — —. Av Byron. Översättning av Erik Kruuse - 600
Som du! Novelle af Xenius Rostock - 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
Över dunklet. Av Jarl Hemmer - 608
Karl Staaff i sina efterlämnade verk. Av Tom Forssner - 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615
Ny svensk lyrik. Av Olof Rabenius - 616, 617, 618, 619, 620, 621
Fra Danmarks Kolonier. Af Julius Clausen - 621, 622
Insända böcker - 623, 624
    Tolfte häftet - plansch
Den förlorade sonen. Förslag till dekorativ målning i Stockholms rådhus. Färgskiss av Olle Hjortsberg. 1916 - plansch
Siesta. Oljemålning av John Sten. 1913 - plansch
Puvis de Chavannes. Av Georg Pauli - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639
Tre dikter. Efter Walt Whitman. Översättning av Elin Storckenfelt - 640
    Alltets moder - 640
    Midnatt - 640
    Har du aldrig upplevat ett ögonblick? - 640
Vilhelm Ekelund som essayist. Av Algot Werin - 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648
Modern ungersk litteratur. Av Béla Leffler - 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656
De sista timmarna. Av Ivar Bjarne - 657, 658, 659, 660, 661, 662
Færøisk Litteratur. Af Carl Kjersmeier - 663, 664, 665, 666
Sven Hedin vid krigsskådeplatserna. Av Hans Wåhlin - 666, 667, 668, 669
Insända böcker - 670, 671
Insända tidskrifter 1918 - 672

Project Runeberg, Tue Apr 28 01:13:45 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ordochbild/1918/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free