- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Tjugunionde årgången. 1920

(1892-1945)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD Illustrerad Månadsskrift

1920

utgiven av Karl Wåhlin Tjugunionde årgången Redaktionens ombud: i Helsingfors: Henning Söderhjelm i Kristiania: Fredrik Paasche i Köpenhamn: Carl Behrens Stockholm Wahlström & Widstrand STOCKHOLM KUNGL. HOFBOKTRYCKERIET IDUNS TRYCKERI-AKTIEBOLAG 1920

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x
Rättelse - x
Ord och Bilds medarbetare i 29. årgången - xi
    Första häftet - plansch
Från Asmild Klosterskov vid Viborg. Oljemålning av Paul Christiansen. 1902 - plansch
Sol och ungdom. Oljemålning av G. F. Willumsen. 1909—10 - plansch
Nyare dansk konst. Av Klas Fåhræus - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Trollbröllopet. En fäbosägen. Av Karl-Erik Forsslund - 14, 15, 16
En gåta. Af Georg von Rosen - 17, 18, 19
Dikter av Conrad Ferd. Meyer. I svensk tolkning av Tor Hedberg - 19, 20, 21, 22
    Lyfta åror - 19
    Tala du! - 20
    Det döda barnet - 20
    Våren - 20
    På guldgrund - 21
    Ja - 21
    Slutad fest - 22
    De dödas kor - 22
Våra sjöförbindelser med Sydamerika. Av Otto Nordenskjöld - 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Rögekonen. Af Jörgen Vibe - 34, 35, 36
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
En månfantasi. Av Fredrik Vetterlund - 46
Stockholms musikliv. Höstsäsongen 1919. En krönika med randglosor. Av William Seymer - 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Några blad ur Rysslands andliga historia. Inledning till studiet av Dostojevskij. Av John Gustavson - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
    Andra häftet - plansch
Sankt Göran och draken. Huvudgruppen i Bernt Notkes Sankt Göran-monument i Storkyrkan i Stockholm. Polykrom träskulptur. 1484—1489 - plansch
Prinsessan. Staty tillhörande Bernt Notkes Sankt Görans-monument i Storkyrkan i Stockholm. Polykrom träskulptur - plansch
Sankt Göran och Bernt Notke. Av Hans Wåhlin - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Sønderjylland. Af H. L. Møller - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
Grænselandet. Af Peter Alsted - 94, 95, 96
Slutuppgörelsen med poesien i "Lycksalighetens ö". Av Fredrik Vetterlund - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
Den hemlighetsfulla sången. Av Dan Andersson - 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Två dikter. Av Erik Brogren - 113, 114, 115, 116
    Livsfrukt - 113
    Nästet - 115
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
När de stora dö. Av Amalia Björck - 125
En Karlfeldtsstudie. Av Gösta Attorps - 126, 127, 128
    Tredje häftet - plansch
Anders Zorn. Oljemålning av Louis Sparre. 1919 - plansch
Badande ynglingar. Oljemålning av Georg Pauli. 1914 - plansch
To Skuespillere. Af I. C. Normann - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
Ars Longa. Av Elsie Nordensvan - 139, 140, 141, 142, 143, 144
Paris under bombardemanget. Av Anna Levertin - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
Den nya tyska dramatiken. Av Carl David Marcus - 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
Insända böcker - 176
    Fjärde häftet - 177
Åland. Något om landet och folket. Av Nils Algård - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
Barnet i hjärtat. Av Johan Nordling - 186
Et nyt Platonportræt. Af Frederik Poulsen - 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193
John Sten i Utbynäs kyrka. Av Axel L. Romdahl - 194, 195, 196
Carl Larssons Minnesutställning. Av Klas Fåhræus - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
Bilder efter Karl Larssons arbeten i Ord och Bild - 208
Frederik Poulsen och Delfi. Av Martin P:n Nilsson - 209, 210, 211, 212
F. M. Dostojevskijs livssyn. Av John Gustavson - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
Svenska romaner och noveller. Av Sverker Ek - 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Två dikter. Av Stefan Johansson - 240
    Jag är så glad åt våren - 240
    Senkvällen - 240
    Femte häftet - plansch
Utsegling. Oljemålning av Carl Wilhelmson. 1918 - plansch
Vita kaninen. Oljemålning av Carl Wilhelmson. 1916 - plansch
Almqvist som resenär och diktare. Av Ester Brusewitz - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
Vår Gud är höga vinternätters Gud. Av Jacob Tegengren - 256
Gerhard Gran. Av Fredrik Chr. Wildhagen - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266
Trastsången. Av Jacob Tegengren - 266
Ovan stridsvimlet. Av Alf Ahlberg - 267, 268
Två kinesiska prosadikter. Översatta av Bernhard Karlgren - 269, 270, 271
    Hemkomsten. Av Tao Yüan-ming - 270
    Den druckne gubbens paviljong. Av Ou-yang Siu - 271
Boro-Budur. Av Tyra Kleen - 272, 273, 274, 275, 276
Englands främsta diktare och världskriget. Av R. E. Zachrisson - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
    Sjätte häftet - plansch
Sophokles. Grekisk staty från fjärde århundradet f. Kr. - plansch
Porträtt kallat Cesare Borgia. Oljemålning av Girolamo Romanino. (1485—1566) - plansch
Gottlands medeltida konst. Av Efraim Lundmark - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306
Ingeborg Lyhne skriver om den sidste Præst. Forspil til en Roman. Af Oskar Thyregod - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315
På sjukbädden. Av Ruben G:son Berg - 316
Antigone-problemet. Av Cl. Lindskog - 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327
Gräset. Av Jacob Tegengren - 328
S. O. S. Skiss av Harry Blomberg - 329, 330, 331, 332
Dansk Opera. Af Gunnar Hauch - 333, 334, 335, 336
    Sjunde häftet - plansch
Skolan i Atén. Freskomålning av Raffaello di Sanzio. 1508—1511 - plansch
Mässan i Bolsena. Freskomålning av Raffaello di Sanzio. 1512—1514 - plansch
Rafael och den sceniska monumentaliteten. Till fyrahundraårsminnet. Av August Brunius - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351
Vandrarens sång. Bortom den stora öknen. Av Harry Blomberg - 352
En brevväxling med Carl Snoilsky. Av Hélène Welinder - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361
En norsk klassiker. Av Charles Kent - 362, 363, 364
Ricarda Huch. En modern romantiker. Av Beatrice Zade - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378
Stockholms musikliv. Vårsäsongen 1920. En krönika med randglosor. Av William Seymer - 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387
Balladen om öster och väster. Av Rudyard Kipling. Översättning av Folke Villner - 388, 389, 390
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Insända böcker - 400
    Åttonde häftet - plansch
Reflexer. Oljemålning av Anders Zorn. 1889 - plansch
Söndagsmorgon. Oljemålning av Anders Zorn. 1891 - plansch
Kring Gustaf III:s-porträtten av Lorenz Pasch d. y. Av August Hahr - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415
Tre dikter. Av Jarl Hemmer - 415, 416
    Där vandrar på jorden — - 415
    En pingstvisa - 416
    Vi som ännu leva — - 416
Norske helleristninger. Med et tydningsforsök. Av Just Bing - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433
Segertemplet. Av Albert Henning - 434, 435
Kultala. Av Carl August Bolander - 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442
Tingsvisan. Av Gustaf Ullman - 442
Svensk lyrik. Av Sten Selander - 443, 444, 445, 446, 447, 448
    Nionde häftet - plansch
Historien. Oljemålning av Edvard Munch. 1910 - plansch
Moder Jord. Oljemålning av Edvard Much. 1910 - plansch
Edvard Munchs billeder i universitetets aula i Kristiania. Av Sigurd Höst - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455
Det förvandlade huset. Av Fredrik Vetterlund - 456, 457, 458
Polen. Av Alfred Jensen - 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471
Den himmelske förföljaren (The hound of heaven). Av Francis Thompson. Försök till svensk tolkning av Elin Storckenfeldt - 472, 473, 474, 475, 476
"Ärans och hjältarnas språk" i U. S. A. Av Gösta Palin - 477, 478, 479, 480
Den klassiska bildningen i nutidens Sverige. Av Erik Hedén - 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494
En visa. Av Sixten Neander - 494
Francis Thompson. Av Ida Buergel Goodwin - 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503
Svenska romaner och noveller. Av Erik Lindström - 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
    Tionde häftet - plansch
Jenny Lind. Staty av Eric Rafael-Rådberg. 1920 - plansch
Symfonien. Oljemålning (detalj i en större komposition) av Movitz von Schwind. 1852 - plansch
En Jenny Lind-studie. Av Lotten Dahlgren - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520
Henrik Schück. 1855—1920. Av Otto Sylwan - 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
Alexis Kivi. Ett diktaröde. Av Werner Söderhjelm - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544
Gamla engelska verser. På svenska av Anders Österling - 544
    I. Ej däri mannens väl består. Efter Ben Jonson - 544
    II. En lugn själ. Efter John Oldham (1653—1683) - 544
Anders Zorns konst. Av Gunnar Mascoll Silfverstolpe - 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561
Martas del. Av Anna Lenah Elgström - 562, 563, 564, 565
En ny Jenny Lind-bok. Av Lotten Dahlgren - 565, 566, 567, 568
Julikväll. Av Olof Thunman - 568
Dansk Literatur. Af Carl Behrens - 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575
Insända böcker - 576
    Elfte häftet - plansch
Hök och kråkor. Oljemålning av Bruno Liljefors. 1920 - plansch
Gärdesgård med räv. Oljemålning av Bruno Liljefors. 1919 - plansch
Degas. Av André Salmon. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589
Vad är bolsjevismen? Av L. Sjestov. Auktoriserad översättning från franskan av K. W—n - 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
Viktor Rydberg. Till tjugofemårsminnet av hans död. Av Sverker Ek - 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616
En By i Oprör. Af Aage Brodersen - 616, 617, 618, 619
Svensk dramatik. Av Sten Selander - 619, 620, 621, 622, 623, 624
    Tolfte häftet - plansch
August Strindberg. Oljemålning av Sofie Holten (1885) - plansch
Hjalmar Branting. Oljemålning av Richard Bergh (1912) - plansch
Troels Frederik Troels-Lund. Af Hans Høffding - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637
Indras folk. Av Frans Bengtsson - 638
Wilhelm Wundt. Av Allen Vannérus - 639, 640, 641, 642, 643, 644
Eremit, fjäril och tempelherre. Av Richard Dehmel (f. 1863, † 1920). Översättninga av Erik Lidforss - 645, 646
Hjalmar Branting. Av Gerhard Magnusson - 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653
Gossen som skulle välja yrke. Av Erhard Bäckström - 653, 654, 655, 656, 657, 658
I en minnesbok. Av Alma Söderhjelm - 658
Svenska romaner och noveller. Av Erik Lindström - 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666
Vår garanti 1920—21 - 666, 667, 668, 669
Insända böcker - 670, 671
Insända tidskrifter 1920 - 672

Project Runeberg, Mon Apr 27 22:56:02 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ordochbild/1920/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free