- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Trettionde årgången. 1921

(1892-1945)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD Illustrerad Månadsskrift

1921

utgiven av Karl Wåhlin Trettionde årgången Redaktionens ombud: i Helsingfors: Henning Söderhjelm i Kristiania: Fredrik Paasche i Köpenhamn: Carl Behrens Stockholm Wahlström & Widstrand STOCKHOLM KUNGL. HOFBOKTRYCKERIET IDUNS TRYCKERI-AKTIEBOLAG 1921

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x, häftesomslag, baksidans insida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x, häftesomslag, baksidans insida
Ord och Bilds medarbetare i 30. årgången - xi
Rättelser - xii
    Första häftet - plansch
Annonser - omslagets insida, baksida
Ur pressens omdömen om Ord och Bild - omslagets insida
Beethoven. Staty i marmor av Max Klinger (detalj). 1902 - plansch
Mormor. Pennteckning av Anders Zorn. 1886 - plansch
Margareta av Connaught. Kronprinsessa av Sverige — Hertiginna av Skåne. Av Henriette Coyet - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Snoilsky och åttiotalet. Av Fredrik Böök - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Sommarens ljud. Av Anders Österling - 32
Anders Zorn. Några ord om hans personlighet. Av Måtte Schmidt - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
Två dikter. Av Anders Österling - 44
    I. Trädet på skäret - 44
    II. Novellett - 44
Ludwig van Beethoven. Till hundrafemtioårsminnet. Av Julius Rabe - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
Förflutet. Av Pär Lagerkvist - 56, 57
Max Reinhardt 1920. En karaktäristik och en värdering. Av August Brunius - 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
    Andra häftet - plansch
Den vackra irländskan. Oljemålning av Gustave Courbet. 1866 - plansch
Hos mor Antoine. Oljemålning av Auguste Renoir. 1866 - plansch
En dansk historiker. J. P. Jacobsen. Af Poul Nörlund - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71
Segrarinnan. Av Erik Lindorm - 72
Den nutida lapska kvinnodräkten. Av Ossian Elgström - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Några drag ur forntida djurkult. Av Alarik Behm - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
När jorden blommar... Av Jane Gernandt-Claine - 93, 94, 95, 96
Tre dikter. Av Arvid Mörne - 97, 98
    Dagranden - 97
    Eken - 97
    Vinterdjupet - 98
Skönhetens gudinna. Av Martin Koch - 99, 100
Den nordiska språkforskningen i Sverige under det senaste decenniet. En återblick. Av Hjalmar Lindroth - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Till den moderna kulturens karakteristik. Av John Gustavson - 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
    Tredje häftet - plansch
Johannes’ predikan. Oljemålning av Elias Martin. 1806 - plansch
Vattenfall. Oljemålning av Marcus Larsson. 1859 - plansch
Sägnen om »Lycksalighetens ö» bakom Atterboms sagospel. Av Fredrik Vetterlund - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142
En namnlös grav. Till tioårsdagen av Gustaf Frödings död. Av Nils von Hofsten - 143
Bag den graa Façade. Af Viggo F. Möller - 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
Till Albert Engström, gemenligen kallad Strixen. I anledning av hans femtioårsfyllning. Av Knut Stangenberg - 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171
Stockholms musikliv. Av William Seymer - 171, 172, 173, 174, 175, 176
    Fjärde häftet - plansch
En glad låt. Oljemålning av Ferdinand Fagerlin. 1877 - plansch
Fabrikören S. L. Sidvall. Oljemålning av Amanda Sidvall. Omkr. 1890 - plansch
Om kritisk blick. Av Klas Fåhræus - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
Sfärernas harmoni. Av Carl-August Bolander - 189, 190, 191, 192, 193, 194
De svenska krigsfångarna i Ryssland 1700—1721. Av M. Bohnstedt - 195, 196, 197, 198, 199, 200
Tragedin i Sibirien. Av Elin Wägner - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
P. E. Lange-Müller 1850—1920. Af William Behrend - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219
Rumäniska dikter. Tolkade av Göran Björkman - 219, 220
    Vasilie Alecsandri: Pastell - 219
    Mihail Eminescu: Fjärran från dig... - 219
    George Cosbuc: Vaggvisa - 220
Reuterdahl och hans samtida. Av Gustaf Aulén - 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
Arthur Rimbaud. En studie om en ensam poet. Av Tage Aurell - 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239
Ångest inför döden (Terror of death). Efter John Keats * 31/10 1795 † 23/2 1821. Översättning av Vilhelm Scharp - 239
Insända böcker - 240
    Femte häftet - plansch
Far och son. Grupp i brons av Olof Ahlberg. 1917 - plansch
Prinsessan. Staty i koppar av Gustaf Sandberg. 1920 - plansch
Wiener-gobelinerna. Av Max Eisler. Översättning från förf:s manuskript av A. L. W. - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258
Diva. Av Gustaf Ullman - 258
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff. Av Cl. Lindskog - 259, 260, 261, 262, 263
Två dikter. Av Karin Ek - 263, 264
    Stjärnnatten - 263
    Bränningarnas sång - 264
Mindre Asiens upptäckande. Av Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 265, 266, 267, 268, 269
En utflykt till Nirvâna. Av C. G. Taube - 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
Fredrika Bremer som berättare. Av Algot Werin - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283
Stockholms musikliv. Av William Seymer - 284, 285, 286, 287, 288
    Sjätte häftet - plansch
Varm sommardag. Oljemålning av Gustaf Rydberg. 1870 - plansch
Motiv från Vintrie. Oljemålning av Gustaf Rydberg. 1909 - plansch
Gustaf Rydberg. Av Helge Kjellin - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
Knut Kjellberg. Av Torsten Fogelqvist - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317
Trädgården. Av Jacob Tegengren - 318
Olof Högberg. Av Ludvig Nordström - 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330
Gubben Jakobs visor. Av David Arill - 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
    Sjunde häftet - plansch
Madonna. Stuckrelief av Benedetto da Majano (1442—1497) - plansch
Madonna. Oljemålning av Hans Memling († 1494) - plansch
Om världens största museum samt några tankar om museer i allmänhet. Av Andreas Lindblom - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346
En finländsk jägares liv och död. Av Alma Söderhjelm - 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354
Vid Petras helgedomar. Hednisk gudstjänst i Palestinas grannskap vid Kristi tid. Av Gustaf Dalman - 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368
Werner Lundqvists samling i Göteborgs museum. Av Axel L. Romdahl - 369, 370, 371, 372, 373, 374
Sigrid Undsets sidste roman. Av Kristian Elster - 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381
En Opera om Grønland og Eskimoerne. »Kaddara» af Hakon Børresen. Af Gunnar Hauch - 381, 382, 383, 384
Livsslaven. Av Harald Johnsson - 384
Stockholms musikliv. Av William Seymer - 385, 386, 387, 388
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
    Åttonde häftet - plansch
Invigningen av en fiskebåt. Oljemålning av August Hagborg. 1881 - plansch
Jakt. Staty i brons av Christian Eriksson. 1919 - plansch
Nationalmusei samling av antik skulptur. Av Ernst Kjellberg - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410
Söndagsvännen. Av Alma Söderhjelm - 410
Ljusstaden. Av Frederik van Eeden. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 411, 412, 413, 414, 415, 416
Arne Garborg 1851—1921. Av Olav Midttun - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431
Livets sång. Av Sigrid Elmblad - 431
Intima teatern. Ett blad i den svenska teaterhistorien. Av Olof Rabenius - 432, 433, 434, 435
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 435, 436, 437, 438, 439, 440
Den intressantaste av Norges konungar. Av G. Cederschiöld - 440, 441, 442
Svenska romaner och noveller. Av Sverker Ek - 443, 444, 445, 446, 447, 448
    Nionde häftet - plansch
Venus med äpplet. Staty i marmor av Kai Nielsen. 1918 - plansch
Zeus och Io. Grupp i brons av Kai Nielsen. 1919 - plansch
Linier i Kai Nielsens Kunst. Af Johannes Kragh - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457
Grönskans sus. Av N. A. Nekrasov. Från ryskan av Folke Villner - 458
Ett och annat om mina förbindelser med August Strindberg och om hans brevsamling. Av F. U. Wrangel - 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478
Doctor Blood. Av Per Hallström - 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486
Nutida fransk musik. Av G. Jean-Aubrey. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496
Fredrika Bremer som liberal filantrop. Av Algot Werin - 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507
La Théâtre du Vieux-Colombier. Av Anna Wall - 507, 508, 509, 510, 511
Insända böcker - 512
    Tionde häftet - plansch
Sten Sture d. ä. Gipsmodell till monument i brons av Carl Milles. 1900—1912 - plansch
Kungsslupen. Etsning av Torsten Schonberg. 1913 - plansch
Carolina Rediviva. Några anteckningar till Uppsala Universitetsbiblioteks 300-årsjubileum. Av Samuel E. Bring - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527
En student på sommarferier. Av Fredrik Vetterlund - 528
Dantes minne 1321—1921. Av Werner Söderhjelm - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540
Runar Schildt. Av Carl G. Laurin - 541, 542, 543, 544, 545
Dansk Lyrik og Prosa. Af Carl Behrens - 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553
Svenska romaner och noveller. Av Sverker Ek - 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
    Elfte häftet - plansch
Författaren Ludvig Nordström. Oljemålning av Leander Engström. 1919 - plansch
Kamratporträtt. Teckning av Erik Andersson Jerke. 1920 - plansch
Romantiken i Carl Larssons konst. Av Axel L. Romdahl - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570
Två franska medeltidsdiktare. Charles d’Orléans — François Villon. Av Albert Ehrensvärd. I. Charles d’Orléans - 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588
Dikter av Charles d’Orléans. Översättning av Albert Ehrensvärd - 589, 590, 591
    O gåve vingar mig allensat - 589
    Jag har begravt min själs prinsessa - 589
    Din spira åter ljuva vår — - 590
    Min fröjd, min kärlek och min älskarinna - 590
    Sin kappa jorden kastat har - 590
    Se ängen höljs av blommors krans — - 590
    I dag Sanct Valentini dag - 591
    Så låt oss hädanefter visa vara - 591
    Ack trött vid mig är vorden världen - 591
    Ack ve och vånda denna värld oss bringar - 591
Aforismer om konst. Av Erik Blomberg - 592
Skisser från Bali. Av Tyra Kleen - 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599
    1. Batoer, den helga kraterbyn - 593
    2. Orientens Monte Carlo - 597
Huvudströmningar och huvudpersoner inom Tysk-Österrikes moderna diktning. Av Maja Loehr. Översättning från författarinnans manuskript av A. L. W. - 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610
Åkerbloms Edda och fornnodiska kulturvärden. Av Rolf Nordenstreng - 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621
Svensk lyrik. Av Sverker Ek - 621, 622, 623
Insända böcker - 623, 624
    Tolfte häftet - plansch
I trädgården. Oljemålning av Birger Simonsson. 1921 - plansch
Fyra flickor. Oljemålning av Otte Sköld. 1921 - plansch
Två franska medeltidsdiktare. Av Albert Ehrensvärd. II. François Villon - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639
Dikter av François Villon. Översättning av Albert Ehrensvärd - 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648
    Ur det lilla testamentet - 640
    Ur det stora testamentet - 641
    Ballad - 644
    Den vackra hjälmsmedsflickans klagan - 644
    Ballad och griftkväde - 645
    Ballad - 646
    Ballad - 646
    Ballad - 646
    Ballad - 647
    Gravskrift - 647
    Anmärkningar - 648
Ligemænd. Af Anders Thuborg - 649, 650, 651, 652
En ny världshistoria. Av M. Marcus - 652, 653, 654, 655, 656
En apokalyptisk komedi. Av August Brunius - 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663
En bok om svenska textilier. Av Gerda Boëthius - 663, 664, 665, 666
"Grupper och personnager" i svensk nutidsdiktning. Av Gösta Montelin - 667, 668, 669
Ett tack till garanterna för Ord och Bild. Från Carl G. Laurin - 669
Insända böcker - 670, 671
Insända tidskrifter 1921 - 672

Project Runeberg, Mon Apr 27 22:55:34 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ordochbild/1921/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free