- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Trettiotredje årgången. 1924

(1892-1951)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD Illustrerad Månadsskrift

1924

utgiven av Karl Wåhlin Trettiotredje årgången Redaktionens ombud: i Helsingfors: Henning Söderhjelm i Kristiania: Fredrik Paasche i Köpenhamn: Carl Behrens Stockholm Wahlström & Widstrand STOCKHOLM Kungl. Hovboktryckeriet Iduns Tryckeri Aktiebolag 1924

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, häftesomslag, baksidans insida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, häftesomslag, baksidans insida
Rättelse - xi
Ord och Bilds medarbetare i 33. årgången - xii
Annonser - omslagets insida, baksidans insida, baksida
    Första häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, häftesomslag, omslagets insida, baksidans insida, baksida
Adam och Eva. Oljemålning av Joakim Skovgaard. 1918 - plansch
Handarbetets vänners konstutskott. Oljemålning av Hanna Pauli. 1920 - plansch
Göteborg genom tiderna. Av Helge Almquist - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Leonora Christine Ulfeld. Av Bering Liisberg - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Påsk därhemma. Av Amalia Björck - 32
Hanna Pauli. Av Klas Fåhræus - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Lenin. Av Oscar Lundell - 41, 42, 43, 44, 45, 46
Gilbert Chestertons filosofi. Av Olle Holmberg - 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
Från Stockholms musikliv. Av Albert Spitzer - 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Insända böcker - 64
Anmälan - baksida
    Andra häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Sankt Göran och draken. Grupp i brons av Christian Eriksson. 1923 - plansch
Antonin Proust. Oljemålning av Anders Zorn. 1888 - plansch
Madama Lucrezia. Av C. Bildt - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
På Forum romanum. Av Alf Ahlberg - 73, 74
Nordkinesiska stadsvyer. Av Osvald Sirén - 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
Konstverkets byggnad. Till två bilder av Gerhard Munthe. Av Georg Pauli - 90, 91, 92, 93, 94, 95
Anteckningar om konst. Av Stefan Johansson - 96, 97, 98
Längtan. Av Göran Björkman - 98
Skulpturindtryk i 1923. Af Johannes Kragh - 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
Drottning Kristinas pariserfärd. Av Georg Nordensvan - 109, 110, 111
Fridas sångare. Av Olof Rabenius - 112, 113, 114, 115
Svenska romaner. Av Sten Selander - 115, 116, 117, 118, 119, 120
En festskrift. Av Axel Klinckowström - 120, 121, 122
Samuel Ödmann. En svensk kulturpersonlighet. Av Clemens Åhfeldt - 123, 124, 125, 126, 127
Ur bokmarknaden. Av Artur Möller - 127, 128
    Tredje häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Vid badet. Staty i marmor av Teodor Lundberg. 1922 - plansch
Oljemålning av Louis Sparre. 1922 - plansch
Kongehall, Bibliotek og Børs. Tre store moderne utsmykningsarbeider i Bergen. Av Victor Smith - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
Tyska familjenamn i svenskan. Av Elof Hellquist - 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
En moder. Av Erik Blomberg - 144
Zorniana. Några minnen. Av Ellen Lundberg-Nyblom - 145, 146, 147, 148, 149, 150
Från rokoko till empire. Av Georg Nordensvan - 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161
Från faraonernas land. En litteraturöversikt. Av Ernst Kjellberg - 162, 163, 164, 165
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
    Fjärde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Baronessan de Neubourg-Cromière. Oljemålning av Alexander Roslin. 1756 - plansch
Villa Balestrino. Akvarell av Nils von Dardel. 1923 - plansch
Några blad ur de engelska birgittinernas historia. Av Emilia Fogelklou - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
Buddhistisk konst i Ostturkestan. Av Gustaf Munthe - 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198
Immanuel Kant. Några ord till tvåhundraårsminnet av hans födelse. Av Alf Ahlberg - 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
Ungdomens sommar. Av Gustaf Ullman - 205
Ulykken. Af Tom Kristensen - 206, 207, 208, 209, 210
Om Martin Andersen Nexø og hans Digtning. Af K. K. Nicolaisen - 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222
Gotland och goterna. Av Arthur Nordén - 223, 224, 225
En skiljeväg. Av Fredrik Vetterlund - 226
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 227, 228, 229, 230, 231, 232
Från Stockholms musikliv. Av Albert Spitzer - 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
    Femte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Brödbakning. Oljemålning av Anders Zorn. 1889 - plansch
Kyrkfärd. Oljemålning av Anders Zorn. 1889 - plansch
Anders Zorn. Av Klas Fåhræus - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254
Den stora fantasian i Biskra. Av Louis Sparre - 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265
Rhytmer. Av Hugo Gyllander - 265, 266, 267, 268
    Gudasönerna - 265, 266
    Uppenbarelsen - 266, 267
    Andarne - 267, 268
Johan Bojers digtning. Av Christian Claussen - 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278
Svenska romaner och noveller. Av Sten Selander - 279, 280, 281, 282, 283
En hjärtebok om Stockholm. Av Helge Kjellin - 284, 285
Bilder ur Afrikas djurliv. Av Axel Klinckowström - 286, 287
Insända böcker - 288
    Sjätte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Lekande barn. Gouachemålning av Eero Järnefelt. 1895 - plansch
Konstnärens son. Gouachemålning av Eero Järnefelt. 1897 - plansch
Eero Järnefelt. Av Torsten Stjernschantz - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302
Nils Collett Vogt. Av Tage Aurell - 302, 303, 304, 305, 306
Frestelsen. Av Ragnar Jändel - 306
Erik Axel Karlfeldt. Av Sten Selander - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314
Carl Nielsen. Av Fritz Crome - 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
V. A. Koskenniemi. En finsk skald. Av F. E. Sillanpää - 329, 330, 331, 332
Två dikter. Av V. A. Koskenniemi - 333
    Till näktergalen. Översättning av Björn Collinder - 333
    Ensamheten. Översättning av Emil Zilliacus - 333
Det isländska vitterhetssällskapet. Av Viggo Zadig - 334, 335, 336
    Sjunde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Den helige Franciskus. Oljemålning av Domenico Theotokopuli (El Greco). Omkr. 1600 - plansch
Maria Anna av Österrike, Filip IV:s gemål. Oljemålning av Diego Velazquez. Omrk. 1658-1660 - plansch
Medeltidens tyska konst. Av Paul Ernst. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349
Två sonetter. Av Emil Zilliacus - 350
    Svärdet - 350
    Torson - 350
Sagan om Josef og Asnat. Fra oldnorsk ved Ingeborg Möller - 351, 352, 353, 354, 355, 356
Vilhelm Ekelund. Av Alf Ahlberg - 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363
Två dikter. Av Albert Henning - 364
    Aspen klagar - 364
    Den oroliga lågan - 364
Fredrik Böök. Av Knut Hagberg - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389
Från Stockholms musikliv. Av Albert Spitzer - 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398
Insända böcker - 398, 399, 400
    Åttonde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
Badande kvinnor. Oljemålning av Gösta Sandels. 1916 - plansch
Fiolspelaren. Oljemålning av Otte Sköld - plansch
Madonna och Mirakel. Ett blad i den medeltida franska diktningens historia. Av Hilding Kjellman - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413
Fången. Av Ragnar Jändel - 414
Strömningar i svenskt 1900-talsmåleri. Av Erik Blomberg - 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431
Alkemisten. Av Hugo Gyllander - 432
En wiensk operakritiker och hans estetik. Av Herman Glimstedt - 433, 434, 435, 436, 437, 438
Rysslands litteratur efter 1917. Av Ivan Faludi. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 439, 440, 441, 442, 443
Stockholmsbilder från fem århundraden. Av Carl David Moselius - 444, 445, 446, 447, 448
    Nionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
Valsverksarbetare. Grupp i gips av Gottfrid Larsson. 1911 - plansch
Skulptören Spelletski. Temperamålning av Alexander Jakolevitj Golovin. 1911 - plansch
Renässanstidevarvets nederländska målarkonst. Det nationella och det europeiska. Av August Hahr - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463
Slottsfröken. Av Jane Gernandt-Claine - 463, 464, 465, 466, 467, 468
Byron-minnet. Av August Brunius - 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476
Nationalteatret gennem 25 aar. Av Einar Skavlan - 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487
Blodet och språket. Av Hugo Gyllander - 487, 488
Platon och humanismen. Av Knut Hagberg - 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499
Skördemånad. 1914. Av V. A. Koskenniemi. Översättning av Oskar Lundell - 500
Joseph Conrad. Av Frans G. Bengtsson - 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510
Ur Kain. Av Lord Byron. Konturer och brottstycken. Översättning av Sigrid Lidströmer - 510, 511, 512
    Tionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Duvhök och orrar. Oljemålning av Bruno Liljefors. 1884 - plansch
Stövare och räv. Oljemålning av Bruno Liljefors. 1885 - plansch
Antika silverserviser. Av Martin P:n Nilsson - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529
Återseendet. Av Stellan Engholm - 529, 530, 531, 532
Otto Borchsenius. Af P. A. Rosenberg - 533, 534, 535
Olympischer Frühling. Av Carl Spitteler. Ur andra delen (Krieg und Versöhnung). Översättning av Nils Svanberg - 536, 537, 538
Carl Spitteler. Av Nils Svanberg - 539, 540, 541, 542, 543
Mörike. Av Elof Hellquist - 544, 545
Svensk lyrik. Av Sten Selander - 546, 547, 548, 549, 550
Ett diskussionsinlägg rörande målarkonsten. Av Ragnar och Sven Holm - 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559
Insända böcker - 560
    Elfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
Blå hallen i Stockholms stadshus. 1923 - plansch
Gyllene salen i Stockholms stadshus. 1923 - plansch
Rokokons uppkomst. Av Andreas Lindblom - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577
Thakur Raos rikedom. Av Axel Ideström - 578, 579, 580, 581, 582, 583
Ur Paul Géraldys "Toi et moi". Översättning av Ane Randel - 584, 585, 586
    Hjärteutgjutelser - 584
    Själar, moder etc. - 585
    Final - 585, 586
Sindssygdom og billedkunst. Af H. Helweg - 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599
Två tänke-rim. Av Gustaf Ullman - 599
Danske Bøger. Af Carl Behrens - 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606
Två textilkonstnärinnor. Märta Måås-Fjetterström och Maja Sjöström. Av Elisabeth Thorman - 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615
En nutida nyplatoniker. Av John Gustavson - 615, 616, 617, 618
Stadshusboken. Av Holger Nyblom - 619, 620, 621
Beethovens pianosonater. Av Sven Göthe - 622, 623, 624
    Tolfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672
Ung flicka. Staty i marmor av Carl Eldh. 1916 - plansch
Helge vid spegeln. Oljemålning av Birger Simonsson. 1924 - plansch
Ny nordisk grafik. Av August Brunius - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634
Vågspelet. Av Gustaf Ullman - 634
Bayreuth och dess minnen. Av Sigrid Elmblad - 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648
Gustaf Mattsson. En konturteckning. Av Henning Söderhjelm - 649, 650, 651, 652, 653, 654
For kvindelig domstol. Gyrithe Lemches romaner. Af Edv. Lehmann - 655, 656, 657, 658, 659, 660
Ellen Key. Den 11 december 1924. Av Fredrik Vetterlund - 661
Svensk lyrik. Av Sten Selander - 662, 663, 664, 665, 666
Geijers Samlade skrifter i ny upplaga. Av Albert Nilsson - 667, 668
Vår garanti - 669, 670
Insända tidskrifter 1924 - 670, 671
Insända böcker - 671, 672

Project Runeberg, Tue Mar 22 15:10:56 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ordochbild/1924/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free