- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Trettiofemte årgången. 1926

(1892-1945)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD
Illustrerad Månadsskrift

1926

utgiven av
Karl Wåhlin

Trettiofemte årgången

Redaktionens ombud:
i Helsingfors: C. A. Nordman
i Oslo: Charles Kent
i København: Carl Behrens

Stockholm
Wahlström & Widstrand

STOCKHOLM
Kungl. Hovboktryckeriet
Iduns Tryckeri Aktiebolag
1926

Hovjägmästaren
Herr Helge Ax:son Johnson
den framsynte och frikostige främjaren
av Ord och Bild
tillägnas denna årgång


Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, tillägnan, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, tillägnan, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii
Rättelser - xiii
Ord och Bilds medarbetare i 35. årgången - xiv
Anmälan - xv
Annonser - xvi
    Första häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Bertel Thorvaldsen. Oljemålning av C. W. Eckersberg. 1815 - plansch
C. J. L. Almqvist. Staty av Knut Jern. 1925 - plansch
En stambygd för götisk dikt. Anteckningar i samband med en arkeologisk utgrävning. Av Arthur Nordén - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Det moderna dramats fader. Av Ivar Harrie - 17, 18, 19, 20, 21, 22
Ode till en näktergal. Av John Keats. Översättning av Erik Blomberg - 23, 24
Den moderna bildkonsten i Finland. Av J. J. Tikkanen. 1 - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Ola Hansson. Av Algot Werin - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Den långa sommarn. Av E. A. Karlfeldt - 40
Gerhard Gran († 8 april 1925). Av Fredrik Paasche - 41, 42, 43, 44
Två prosadikter. Av Mikael Söderberg - 44, 45, 46, 47, 48
    Paus - 44, 45, 46, 47
    Ave crux spes unica - 47, 48
Parisutställningen 1925. Av Gustaf Munthe - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Ett standardverk över svenskt konsthantverk. Av Gustaf Stregnell - 59, 60, 61, 62, 63, 64
    Andra häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Björneborgarnas marsch. Gouachemålning av Albert Edelfelt. 1892 - plansch
Flickhuvud. Oljemålning av Akseli Gallen-Kallela. 1897 - plansch
En Comedia om drottning Kristina av Sverige av Pedro Calderón de la Barca. Av Johan Vising - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
Dykaren. Av Emil Zilliacus - 76
Fantasier. Av Hugo Gyllander - 77, 78, 79, 80
    I. Den blå blomman - 77
    II. Den levande lågan - 78, 79
    III. Den döda handen - 79, 80
Den moderna bildkonsten i Finland. Av J. J. Tikkanen. 2 - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
Valdemar Vedel. Av Fredrik Vetterlund - 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
Stockholmsskildringar. Av Georg Nordensvan - 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
En gammeldags moderne Bog. Af Sten Drewsen - 123, 124
Ur bokmarknaden. Av Georg Nordensvan - 125, 126, 127
Insända böcker - 127, 128
    Tredje häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Z. Topelius. Oljemålning av J. A. G. Acke. 1898 - plansch
Skogstemplet. Oljemålning av J. A. G. Acke. 1900 - plansch
Schönbrunn. Av Maja Loehr - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146
J. A. G. Acke. Av Klas Fåhræus - 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158
Ur Miltons Förlorade paradis. Stycken av en översättning av Frans G. Bengtsson - 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
    I. Inledningen - 159, 160
    II. Satanernas Procession - 160, 161, 162, 163, 164
    III. Mammons tal - 164, 165
Sigrid Undset i hendes nutidsfortællinger. Av Eugenia Kielland - 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174
Keltiskt och irländskt. Av Frans G. Bengtsson - 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
Svenska romaner och noveller. Av Algot Werin - 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
Svenskars minnen från gårdagen. Några böcker, anmälda av Georg Nordensvan - 187, 188, 189, 190, 191
Insända böcker - 192
    Fjärde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
Vinterdag vid Uggleviken. Oljemålning av Karl Nordström. 1900-01 - plansch
En handelsplats i Skärgården. Oljemålning av Karl Nordström. 1914 - plansch
Svenska Riddarhuset. Av Ragnar Josephson - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
Karl Nordström. Av Klas Fåhræus - 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Lermontov: Valerick. En presentation och en öppning. Av Georg Procopé - 225, 226, 227, 228
Nationalromantik og Folkelivsskildring. Nye norske Bøker. Av Charles Kent - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
Bernard Shaws Jeanne d’Arc och historiens Jeanne d’Arc. Av Alf. Mohn. Översatt från förf:s franska manuskript av K. J—n - 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
Poul Reumert. I Anledning af hans Stockholmske Gæstespil. Af Carl Behrens - 250, 251, 252, 253
Stockholms musikliv. Några synpunkter. Av Ture Rangström - 254, 255, 256
    Femte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
Interiör av en lappkåta. Oljemålning av Johan Fredrik Höckert. 1856 - plansch
Rättvikskulla vid spiseln. Oljemålning av Johan Fredrik Höckert. 1860 - plansch
Petrus de Dacias helgonbiografi. Av Harald Schiller - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267
Hjalmar Christensen. Av Charles Kent - 268, 269, 270
Gustav III och grevinnan du Barry. Av Oswald Kuylenstierna - 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
Johan Fredrik Höckert. Intryck från minnesutställningen. Av Henrik Cornell - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
Skakspillet. Af J. Anker Larsen - 291, 292, 293, 294, 295, 296
Marsblåst. Av Gustava Svanström - 296
Osvald Siréns arbeten om kinesisk konst. Av Gustaf Munthe - 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305
Två dikter. Av Erik Blomberg - 306
    Hjärtat - 306
    Detta är icke jag - 306
Indisk historia. Av Frans G. Bengtsson - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
    Sjätte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
Fru Eva Bonnier. Oljemålning av Nils Dardel. 1926 - plansch
Tidsbild. Oljemålning av Otte Sköld. 1926 - plansch
Den västgötska bronsåldersmantelns gåta löst. Av Arthur Nordén - 321, 322, 323, 324
Smeden. Av Karl-Erik Forsslund - 324
Änkan i Windsor. Av Knut Hagberg - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338
Grekiska epigram. Av Elof Hellquist - 339, 340, 341, 342
Diktaren på Vallmogård. Av Erik Kihlman - 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354
Carl Ludvig Trägårdh. Av Ellen Vleugel - 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365
Vitalisminnen från Husby-Oppunda. Av Nils Holm - 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372
Modern fransk prosadiktning. Av Sven Stolpe - 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
    Sjunde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
Plafondmålning i mindre salen i Stockholms konserthus av Isaac Grünewald. 1926 - plansch
D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Oljemålning av Paul Gauguin. 1897 - plansch
Rörstrand 1726—1926. Några konturer. Av Arvid Bæckström - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402
Grekiska epigram. Av Elof Hellquist - 403, 404, 405, 406
August Söderman. Några minnesord. Av Ture Rangström - 407, 408, 409, 410
Mot aftontid. Av Ragnar Jändel - 410
Paul Gauguin. Av Klas Fåhræus - 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434
Från Operans spelår. Av Herman Glimstedt - 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447
Insända böcker - 448
    Åttonde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
Nils Kreuger. Oljemålning av Carl Wilhelmson. 1924 - plansch
Christian Ericsson. Oljemålning av Carl Wilhelmson. 1925 - plansch
Isak Gustaf Clason. Av Ragnar Josephson - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463
Återkomst. Av E. N. Söderberg - 464
Anton Tjechov. Några inledningsord av W. S. - 465, 466, 467, 468
Damen med den lilla hunden. Av Anton Tjechov. Från ryskan av W. Söderhjelm - 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
Morgonklockor. Av Fredrik Vetterlund - 480
Anders Österlings lyrik. Av Sten Selander - 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496
Från Operans spelår. Av Herman Glimstedt - 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506
Grottmänniskornas årtusenden. Av Birger Nerman - 507, 508, 509, 510, 511, 512
    Nionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576
Karl IX. Staty i brons av Chr. Eriksson - plansch
Baltzar von Platen. Staty i brons av Chr. Eriksson - plansch
Fattigdomens Höga visa. Av Lisa Lundh - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520
Om världsmänniskornas tomma bestyr. Av Jean Racine. Översättning av Hjalmar Gullberg - 520
Den svenska järnhanteringens historia. Till Fr. Kjellbergs relieffris på Järnkontorets byggnad i Stockholm. Av Sixten Rönnow - 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543
Två dikter. Av Gustaf Ullman - 544
    Vilse i mörkret - 544
    Den röda skogen - 544
Thorvald Bindesbøll. Architekt, Tegner, Keramiker. Af Anker Kyster - 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Bakom historiens kulisser. Av Georg Nordensvan - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572
Mauritz Hellbergs Frödingsminnen. Av Algot Werin - 573, 574, 575
Insända böcker - 576
    Tionde häftet - transparent, transparenten bakifrån, plansch, (blank), plansch, (blank), 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640
Sällskapet Iduns nämnd. Oljemålning av Emil Österman. 1926 - transparent, plansch
Friluftsmålare. Oljemålning av Carl Larsson. 1886 - plansch
Hettiterna. Av Bror Olsson - 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586
Två dikter efter Nicolaus Lenau. Översättning av Alf Ahlberg - 586
    Dubbel hemlängtan - 586
    Den döende våren - 586
Två professorer och en landstrykare. Ett kapitel ur bokkunskapens historia i Finland. Av Yrjö Hirn - 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604
Minnen från samvaron med Gustaf Ageli i Paris och Cairo 1894—1895. Upptecknade av W. v. Hausen - 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615
Leksaksstaden. Av Elsa de Szász. Översättning från förf:s manuskript av Axel Lundegård - 615, 616
Per Hallström. Av Algot Werin - 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628
Bland amerikaner, berber och judar. Av Frans G. Bengtsson - 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637
Danske Bøger. Af Carl Behrens - 637, 638, 639, 640
    Elfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704
Ormen talar. Oljemålning av Joakim Skovgaard. 1911 - plansch
Konstnärens hustru. Oljemålning av Joakim Skovgaard. 1887 - plansch
Tyko Brahe. Ett 350-årsminne. Av Ansgar Roth - 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657
Tre dikter. Av Anders Österling - 658
    Familjegrupp - 658
    Ljungkransen - 658
    Den nyfödda - 658
Häxskogens diktare. Runar Schildt 1888—1925. Av Erik Kihlman - 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670
Från sjuksängen. Av Helena Nyblom - 671, 672
Joakim Skovgaard. Paa 70 Aars Dagen den 18. November 1926. Af Peter Hertz - 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694
Europas människoraser och folkslag. Av Birger Nerman - 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703
Rättelse - 703
Insända böcker - 704
    Tolfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768
Solsångaren. Staty i brons av Carl Milles. 1926 - plansch
Europa och tjuren. Grupp av Carl Milles - plansch
Venetianska renässansporträtt. Av Andreas Lindblom - 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720
Sverige i finlandssvensk lyrik. Av Gunnar Castrén - 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731
En gåta i sten. Av Anna Maria Roos - 732, 733, 734, 735, 736
Svärdet. Av Mildred Thorburn-Busck - 736
Nils Personne. 50 år vid teatern. Av Sven Söderman - 737, 738, 739, 740, 741, 742
Herondas. Första mimen (Kopplerskan). Översättning av Gunnar Valley - 743, 744, 745, 746, 747
Sigrid Undset. Historisk digtning. Av Eugenia Kielland - 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756
Bolsjevikerna. Av Frans G. Bengtsson - 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764
Inför årsskiftet - 765
Insända tidskrifter 1926 - 765, 766
Insända böcker - 766, 767, 768

Project Runeberg, Sat Apr 21 21:11:44 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ordochbild/1926/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free