- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Trettionionde årgången. 1930

(1892-1945)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD Illustrerad Månadsskrift

1930

utgiven av Karl Wåhlin Trettionionde årgången Redaktionens ombud: I Helsingfors: C. A. Nordman I Oslo: Charles Kent I København: Carl Behrens Stockholm Wahlström & Widstrand STOCKHOLM Kungl. Hovboktryckeriet Iduns Tryckeri Aktiebolag 1930

Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x
Rättelser - x
Ord och Bilds medarbetare i 39. årgången - xi
    Första häftet - plansch
Romerska smeder. Oljemålning av Oscar Björck. 1887 - plansch
Självporträtt. Oljemålning av Oscar Björck. 1902 - plansch
Kyrklig textilkonst i Sverige under åtta århundraden. Av Bengt Thordeman - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Sagor av Jean de la Fontaine. Tolkade av Ivar Harrie - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
    Syrsan och myran - 17
    De båda tupparna - 18
    Det förälskade lejonet - 20
    Den unga änkan - 22
Købstadsmuseet »Den gamle By» i Aarhus. Af Peter Holm - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Den ljuva sömnen. Av Thomas Mann. Översättning av Sten Linder - 41, 42, 43, 44
Ny mentalitet i Finland. Av Hans Ruin - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
En barndomsvän. Av E. N. Söderberg - 54
Thomas Mann. Av Sten Linder. I—II - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
Insända böcker - 63, 64
    Andra häftet - plansch
Wicanderska miniatyrsamlingen i Nationalmuseum - plansch
Skulptören Augustin Pajou. Miniatyrmålning av Peter Adolf Hall (1739—1793) - plansch
Fra Grønlands Middelalder. Af Poul Nørlund - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Två dikter. Av Nils von Hofsten - 76
Drömmar. Av Hugo Gyllander - 77, 78, 79, 80
    Tiden - 77
    Betala! - 78
    Jordmannen - 79
Hjalmar Wicanders miniatyrsamling. Av Karl Asplund - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
Dante Allighieri. Canzone ur La Vita Nuova. Översättning av Sten Selander - 96, 97
Thomas Mann. Av Sten Linder. III—IV - 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
Emil Hillberg. Av Helge Wahlgren - 105, 106, 107, 108
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
    Tredje häftet - plansch
Ung kvinna som håller ett draperi. Staty i kalksten av Eric Grate. 1928 - plansch
Kinakommitteen. Oljemålning av Bernhard Österman. 1929 - plansch
Domkirken i Nidaros. Av Anders Bugge - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
De övergivna rummen. Av Fredrik Vetterlund - 140
Jacob Wallenberg. En biografisk skiss. Av Nils Afzelius - 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
Två dikter. Av Gustaf Ullman - 157
    Det ljuvaste, det bittraste - 157
    Arvet - 157
Et Træsnitsværk af Aksel Jörgensen. Af S. Clod Svensson - 158, 159, 160, 161
Svenska romaner och noveller. Av Algot Werin - 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168
Svensk lyrik. Av Johannes Edfelt - 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
    Fjärde häftet - plansch
Staden från terrassen. Oljemålning av prins Eugen. 1926 - plansch
Åskby drager förbi. Oljemålning av prins Eugen. 1927 - plansch
Uppkomsten av romerska kejsartidens storstadsarkitektur. Anteckningar till de nya utgrävningarna i Ostia, Herculaneum, Pompeji och Rom. Av Axel Boëthius - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
En generation. Av Sten Selander - 188, 189, 190
Nordostpassagen. Till 50-årsminnet av Vegas återkomst till Stockholm. Av Hans W:son Ahlmann - 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
Namnlösa hjältar. Av Olof Bosson - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
Norsk literatur i 1929. Av Alf Harbitz - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215
Nya strömningar inom den tyska litteraturen. Av Carl David Marcus - 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223
Insända böcker - 224
    Femte häftet - plansch
Legend. Oljemålning av Georg Pauli. 1892 - plansch
Erotik. Dekorativ oljemålning av Georg Pauli. 1892 - plansch
Knud Rasmussen. Rejsekammeraten, Ekspeditionslederen og den videnskabelige Forsker. Fortalt og illustreret af Harald Moltke - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237
Biskopen förordnar om sin grav i Santa Prassedes kyrka (Rom 15—). Av Robert Browning. Översättning av Anders Österling - 238, 239, 240
Nils Gustaf Dalén. Av E. Hubendick - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254
Baldershagen och tempelhelgden. Oklunda-inskriften, en rättsurkund från en forn-östgötsk blotlund. Av Arthur Nordén - 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261
Anteckningar om konst. Av Stefan Johansson - 261, 262, 263, 264
Fyra dikter. Av Gunvor Svendsen - 265
    Den älskandes väg - 265
    Höst på furumon - 265
    Höstsång - 265
    Vår i december - 265
Ung svensk romankonst. Av Algot Werin - 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
Insända böcker - 272
    Sjätte häftet - plansch
Ansgarius överlämnar den svenska kyrkan till Kristus. Oljemålning av Gotthard Werner. 1871 - plansch
Ansgarius förkunnar kristendomen å Björkön. Oljemålning av Gustaf Cederström. 1888 - plansch
Ansgars värld och verk. Några anteckningar. Av Em. Linderholm - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
Nutids-Skulptur i Danmark. Kai Nielsen og J. F. Willumsen. Af Johannes Kragh - 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308
Nils Gustaf Dalén. Av E. Hubendick - 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315
Fri vers. Av Olle Holmberg - 316, 317, 318
Höstkväll på Hallandshed. Av Fredrik Vetterlund - 318
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Insända böcker - 336
    Sjunde häftet - plansch
Uppståndelse. Ofullbordad grupp i gips av John Lundqvist. 1924—1930 - plansch
Kartong till bildvävnad för Stockholms stadsbibliotek av Hilding Lindqvist. 1928—1930 - plansch
Olav den hellige. Av Sverre Steen - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346
Sonja Kovalevsky. Av Gurli Linder - 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364
Stockholmsutställningen 1930. Av Ärland Noreen - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375
Pindaros’ fjortonde olympiska sång. Till Asopichos från Orchomenos, segrare i kapplöpning mellan gossar. Översättning av Ehrenfried Lundberg - 376, 377
Från Operans spelår. Av Agne Beijer - 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385
Love Almqvists poetiska exotism. Av Fredrik Vetterlund. Ungdomsverken - 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
Två dikter. Av Åke Lind - 392
Edouard Estaunié. Liv och verk. Av Sven Cederblad - 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
    Åttonde häftet - plansch
En rättegångsförhandling. Bildvävnad från Tournai. Senare hälften av 1400-talet - plansch
Lappland. Oljemålning av Martin Åberg. 1929 - plansch
Butrinto. Av Gunhild Bergh - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412
Nutids-Skulptur i Danmark. Udenom Willumsen og Kai Nielsen. Af Johannes Kragh - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428
Bostäderna på Stockholmsutställningen. Av Uno Åhrén - 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437
Tankar i kvällen. Av Hugo Gyllander - 437
Love Almqvists poetiska exotism. Av Fredrik Vetterlund. Exotismen i dess senare skede - 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
    Nionde häftet - plansch
Vinterstuga. Akvarell av Carl Larsson. 1890 - plansch
Den svarta Diana. Bildvävnad av Elsa Gullberg efter akvarell av Nils von Dardel. 1930 - plansch
Augustinus. Ett 1500-årsminne. Av Gösta Thörnell - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462
De psykiska sjukdomarnas frekvens och den växande kulturen. Av Viktor Wigert - 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474
En fjärils död. Av Mildred Thorburn-Busck - 474
Per Wahlström. Av Karl Wåhlin - 475, 476, 477
Benedetto Croce och vår tid. Av Nils Svanberg - 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484
Den gamle hunden. Av Abel Bonnard. Översättning av Bernhard Risberg - 484
Konstindustrien på Stockholmsutställningen. Av Gotthard Johansson - 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496
Norsk kritik. Av Charles Kent - 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503
En väckning. Av Abel Bonnard. Översättning av Bernhard Risberg - 503
Soldaten i kriget. Av Karl Ragnar Gierow - 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
    Tionde häftet - plansch
Blinda farmor. Akvarell av Anders Zorn. 1883 - plansch
Lek. Grupp av Bruno Liljefors. 1930 - plansch
Vergilius. Det litterära tvåtusenårsminnet. Av Johan Bergman - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524
Småbrukarens frukosträtt. En dikt av Vergilius. Översatt av Bernhard Risberg - 525, 526, 527, 528
Bruno Liljefors. Några kommentarer. Av Gustaf Näsström - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541
Fri —. Av Margit Niininen - 542
Svenska Bilders förebilder. Av Paul Gemer - 543, 544, 545, 546
Dryckesoffer. Av Karin Boye - 546
Rudolf Gowenius’ dekorativa väggbilder. Av Helmuth Duve. Övers. från författarens manuskript av A. L. W. - 547, 548, 549, 550, 551
Dansk Literatur. Døde og levende. Af Carl Behrens - 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Insända böcker - 560
    Elfte häftet - plansch
Vår. Oljemålning av L. A. Ring. 1895 - plansch
I trädgårdsdörren. Oljemålning av L. A. Ring. 1897 - plansch
Froissart. Av Frans G. Bengtsson. I - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570
Yrjö Hirn. Estetikern och människan. Av Hans Ruin - 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580
Maleren L. A. Ring. Af Sigurd Schultz - 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
Rysk teater. Av Rudolf Wendbladh - 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
Carl Malmsten. Av Gustaf Munthe - 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617
Singoalla och Preciosa. Av Axel Forsström - 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
    Tolfte häftet - plansch
Mäster Olof. Terracotta av Bror Hjorth. 1928 - plansch
Pärlförsäljare. Oljemålning av Per Krohg. 1928 - plansch
Froissart. Av Frans G. Bengtsson. II - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636
Värmländingarnes kompositör. Av Ane Randel - 637, 638, 639, 640
Agnes Branting. Av Bengt Thordeman - 641, 642, 643, 644, 645
Tankar om skapelsen. Av Erik Blomberg - 645, 646
Axel Fridell. Av Gunnar Jungmarker - 647, 648, 649, 650, 651, 652
Svensk skönlitteratur i Finland. Av Erik Ekelund - 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660
Japanska motiv. Av Bertel Gripenberg - 660
    En samurai - 660
    Japanskt valspråk - 660
Inför fyrtionde årgången - 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669
    Garanter - 665
Insända tidskrifter 1930 - 669, 670
Insända böcker - 671, 672

Project Runeberg, Tue Mar 22 11:37:22 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ordochbild/1930/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free