- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Fyrtioförsta årgången. 1932

(1892-1951)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD
Illustrerad Månadsskrift

utgiven av
Karl Wåhlin

Fyrtioförsta årgången
1932

Redaktionens ombud:
I Helsingfors: C. A. Nordman
I Oslo: Charles Kent
I København: Carl Behrens

Stockholm
Wahlström & Widstrand

STOCKHOLM
Kungl. Hovboktryckeriet
Iduns Tryckeri Aktiebolag
1932


Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x, omslag 1, omslagets insida 1, omslag 6, omslagets insida 6, omslag 12

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x, omslag 1, omslagets insida 1, omslag 6, omslagets insida 6, omslag 12
Annonser - omslagets insida 1, baksidans insida 1, baksida 1, omslagets insida 6, baksidans insida 6, baksida 6, omslagets insida 12, baksidans insida 12, baksida 12
Anmälan - baksidans insida 1
    Första häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, omslag 1, omslagets insida 1, baksidans insida 1, baksida 1
Platons gästabud. Oljemålning av Anshelm Feuerbach. 1873 - plansch
Bo Bergman. Oljemålning av David Tägtström. 1931 - plansch
Teatermuseet på Drottningholm. En programförklaring och en överblick. Av Agne Beijer - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Ur några anteckningar. Ett kvickhuvud. Enlevering och romantisk kärlek. En allvarsman och hans död. Av Verner von Heidenstam - 23, 24, 25, 26, 27
Goethestadier. En sekularbetraktelse. Av Klara Johansson - 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Den återuppståndne Caliban. Av Hans Ruin - 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Attiska gästabud och attiska bordsvisor. Av Emil Zilliacus - 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
En fursteson. Av Bertel Gripenberg - 58
Sigfrid Siwertz. Av Artur Möller. I - 59, 60, 61, 62, 63, 64
    Andra häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, karta, (blank), 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Sven Hedin. Handteckning i svartkrita av Georg von Rosen. 1920 - plansch
Fiskeflottan avvaktar utfartssignalen (Svolvær). Oljemålning av Anna Boberg. 1928 - plansch
Den stora färden. Av J. G. Andersson - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, karta
To billeder av bronsealderens religionshistorie. Av Just Bing - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Dagmar Olrik och hautelisserna i Köpenhamns rådhus. Av Elisabeth Thorman - 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Sigfrid Siwertz. Av Artur Möller. II - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
    Tredje häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Självporträtt. Oljemålning av Bruno Liljefors. 1923 - plansch
Ljust vårlandskap. Oljemålning av Hugo Carlberg. År 1930 - plansch
Haydn och Sverige. Av Herman Glimstedt - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Nocturne. Av Karl Ragnar Gierow - 144
Kong Midas. Av S. Eitrem - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
Svenska röster vid Goethes död. Av Ruben G:son Berg - 156, 157, 158, 159, 160
Bror Gadelius’ författargärning med särskild hänsyn till diktningens psykologi. Av Axel Herrlin - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169
Naturalism och romantik. Av Algot Werin - 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
Insända böcker - 176
    Fjärde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
General Weygand. Oljemålning av Bernhard Österman. 1922 - plansch
Franskt landskap (St. Paul A. M.) Oljemålning av Sven R. Westman. 1931 - plansch
Prinsessan av Sagan och Gustaf Mauritz Armfelt. Av Alma Söderhjelm - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193
Ballad från havet. Av Barbro Mörne - 193, 194
Polarforskningens värde och berättigande. Av Hans W:son Ahlmann - 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
Johann Wolfgang von Goethe: Den älskandes närhet (Nähe des Geliebten. Weimar, april 1795.) Översatt av Hugo Tigerschiöld - 207
Preludium. Av Mildred Thorburn-Busck - 208
Ernst Didring. Av Ruben G:son Berg - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Svenska romaner och noveller. Av Algot Werin - 225, 226, 227, 228, 229, 230
Johann Wolfgang von Goethe: Välkommen och farväl (Willkommen und Abschied. Strassburg 1771.) Översatt av Hugo Tigerschiöld - 230
Ny lyrik. Av Nils Svanberg - 231, 232, 233, 234, 235, 236
Hilda Borgström. Av Helge Wahlgren - 237, 238, 239, 240
    Femte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Axel Tallberg. Oljemålning av Ivar Nyberg. 1884 - plansch
Vårbrytning. Oljemålning av Alfred Bergström. 1907 - plansch
Rom och hellenismen. Av Axel Boëthius - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259
Aftonunderhållning. Av Johannes Edfelt - 260
    Babel - 260
    Limbo - 260
    Adressat - 260
Svensk prästgårdskultur. Av Thure Nyman - 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
Beaumarchais i ny belysning. Av Nils Erdmann - 272, 273, 274
Sophus Claussen. Af Jörgen Bukdahl - 275, 276, 277, 278, 279, 280
Knut Stangenberg — en skämtare. Av Carl G. Laurin - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
    Sjätte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, omslag 6, omslagets insida 6, baksidans insida 6, baksida 6
Finn Malmgren. Staty i brons av Nils Sjögren. 1931 - plansch
H. K. H. prinsessan Ingrid. Oljemålning av Isaac Grünewald. 1932 - plansch
Nicodemus Tessin d. y. Av Åke Stavenow - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307
Sex sonetter. Av Ruben G:son Berg - 308, 309, 310
    Sisyfos - 308
    I Janus’ tempel - 308, 309
    Kärleksskatten - 309
    Cæsariolus - 309
    Den siste - 310
    Gravskriften - 310
Österrike och det nutida kulturlivet. Av Axel L. Romdahl - 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
Karl Larsen. Af Jörgen Bukdahl - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330
Sigrid Leijonhufvud. Av Bengt Hildebrand - 331, 332, 333, 334
Nordiska klassiker. Av Nils Svanberg - 335, 336, 337, 338, 339
Armas Järnefelt. Av Herman Glimstedt - 340, 341, 342, 343, 344, 345
Från Operans spelår. Av Agne Beijer - 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
    Sjunde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Vilande stående flicka. Statyett av Gerhard Henning. 1928 - plansch
Stående flicka. Staty i sandsten av Gerhard Henning. 1929 - plansch
Lyx och komfort. En kulturhistorisk vändpunkt. Av Otto Sylwan - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361
Harriet Backer. Av Søren Onsager - 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370
Sverige och svenskarna i den ryska konstpoesien. Av Rafael Lindqvist - 371, 372, 373, 374, 375, 376
Frans G. Bengtsson. Poeten och filosofen. Av Oscar Bjurling - 377, 378, 379
Boken om A. T. G. Av Fredrik Vetterlund - 380, 381, 382
En svensk skulptör i Köpenhamn. Av Karl Asplund - 383, 384, 385, 386
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
    Åttonde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464
Gata i Mallorca. Oljemålning av Gösta Sandels. 1919 - plansch
Damporträtt. Oljemålning av Artur C:son Percy. 1931 - plansch
Medeltida miniatyrkonst i Kungliga Bibliotekets handskriftssamling. Av O. Wieselgren - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416
Stagnelii begravning. Av Gunnar Nylow - 416
J. C. Christensen. Af Johannes Lehmann - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426
Vad är jag? Av Axel Klinckowström - 427, 428, 429, 430
Gösta Sandels. Av Axel L. Romdahl - 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439
F. E. Sillanpää och hans Silja. Av Lauri Viljanen - 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446
Gråhårig ungdom. Efter Jean Cocteau. Översatt av Johannes Edfelt - 446
Gustaf Hellström. Av Artur Möller - 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456
Ödevandring. Av Artur Möller - 456
Norske romaner og noveller. Av Charles Kent - 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463
Insända böcker - 463, 464
    Nionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
H. K. H. kronprins Gustaf Adolf. Byst i brons av Carl Eldh. 1932 - plansch
Stockholms inlopp. Oljemålning av Axel Lindman. 1886 - plansch
Triumfbågen. Av Martin P:n Nilsson - 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484
François Villon-handskriften i Kungl. Biblioteket. En dyrgrips sällsamma öden. Av Ane Randel - 484, 485, 486, 487
Birkagården. Av Emilia Fogelklou Norlind - 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498
Valdemar Rørdam. Af Ejnar Thomsen - 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505
»Jag» av Carl Larsson. Ett mänskligt dokument. Av Carl G. Laurin - 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
    Tionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Gustav II Adolf. Oljemålning tillskriven J. H. Elbfas - plansch
Gustav II Adolf. Byst i brons av Hans van der Putt. Nürnberg 1632 - plansch
Gustav Adolfs kungakrona. Av Sven Tunberg - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522
Malmöhus. Av Erik Lundberg - 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532
Demokratiens kris i antik och modern tid. En studie i allmän statslära. Av Nils Stjernberg - 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547
Ur Fåglarnas ting. Av Geoffrey Chaucer. Till svenska av Harald Jernström - 547, 548, 549
Canterbury Tales. Med anledning av några nya översättningar. Av Anna Lamberg Wåhlin - 550, 551, 552, 553
Norske romaner og noveller. Av Charles Kent - 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Insända böcker - 560
    Elfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
Engelbrekt-monumentet vid Stockholms stadshus. Av Christian Eriksson. 1932 - plansch
Gustav II Adolfs död i slaget vid Lützen. Oljemålning av Carl Wahlbom. 1855 - plansch
Gustav Adolfs kulturgärning. Av Adolf Schück - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573
Två dikter. Av Pär Lagerkvist - 574
Goethe och Tegnér. Av Algot Werin - 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586
Karlin och »Kulturen» i Lund. Av Nils Lithberg - 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597
Robert Burns: Vid stranden av afton. Översatt av Styrbjörn Backman - 598
Norsk Front imod Kulturkrisen. Af Ove Lundbye - 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610
Svensk filosofihistorisk forskning. Ett tvärsnitt. Av Alf Nyman - 611, 612, 613, 614, 615, 616
Morgon i ruinstaden. Av Gustaf Ullman - 616
Svenska romaner och noveller. Av Algot Werin - 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623
Insända böcker - 623, 624
    Tolvte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, omslag 12, omslagets insida 12, baksidans insida 12, baksida 12
Den gamla världen. Freskomålning av Ewald Dahlskog. 1932 - plansch
Den nya världen. Freskomålning av Ewald Dahlskog. 1932 - plansch
»Et kongelig sinn». Hundredåret for Bjørnstjerne Bjørnsons fødsel. Av Ronald Fangen - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637
Thüringervår. Av Ruben G:son Berg - 637, 638
Tretjakovskij-museet i Moskva. Av Ivan Faludi. Övers. från författarens manuskript av A. L. W. - 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647
Björnsons kvinnogestalter. Av Carl David Marcus - 647, 648, 649, 650, 651, 652
Svensk skönlitteratur i Finland. Av Erik Ekelund - 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660
Ny lyrik. Av Nils Svanberg - 661, 662, 663, 664
Inför nyåret 1933 - 665, 666, 667, 668, 669, 670
    Garantförteckning - 666, 667, 668, 669, 670
Insända tidskrifter 1932 - 671
Insända böcker - 672

Project Runeberg, Sat Apr 21 12:02:38 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ordochbild/1932/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free