- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Fyrtiofjärde årgången. 1935

(1892-1945)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD
Illustrerad Månadsskrift

utgiven av
Karl Wåhlin

Fyrtiofjärde årgången
1935

Redaktionens ombud:
I Helsingfors: C. A. Nordman
I Oslo: Charles Kent
I København: Carl Behrens

Stockholm
P. A. Norstedt & Söner

STOCKHOLM 1935
Iduns Tryckeri Aktiebolag
Esselte ab.


Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix
Anmälda böcker - ix, x
Ord och Bilds medarbetare i 44. årgången - xi
    Första häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Nathan Söderblom. Oljemålning av Louis Sparre. 1934 - plansch
I hemmet. Oljemålning av Helene Schjerfbeck. 1903 - plansch
Sveriges riksdag. Av Erik Fahlbeck - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Snoilskys Svenska Bilder. Av Henry Olsson - 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Två dikter. Av Karin Boye - 28
    Bål - 28
    Efter döden - 28
Västerås och Erik Hahr. En pionjärbragd inom svensk stadsbyggnadsvård. Av Gustaf Näsström - 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Den förtrollade maskeraden. Ur Shakespeares Stormen. Översättning av Hjalmar Gullberg och Ivar Harrie - 42, 43, 44
Gunnar Mascoll Silfverstolpe. Av Nils Svanberg - 45, 46, 47, 48, 49
Nya riken. Av Hugo Gyllander - 49
Gustavianska brev. Av Nils Afzelius - 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Svenska romaner och noveller. Av Ivar Harrie - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
    Andra häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Alexis Kivi. Staty av Väinö Aaltonen. 1934 - plansch
H. C. Andersen läser sina sagor för familjen Collin. Väggmålning av Niels Larsen Stevns - plansch
Carl Gustaf Tessin. Överintendenten. Med anledning av Konstakademiens 200-årsdag. Av Walfrid Holst - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
Carl Gustaf Tessin såsom kulturpersonlighet. Av Arvid Bæckström - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
En dikt av Emilia Fröding. Av John Landquist - 92, 93, 94
    Hvad sångmön såg - 93, 94
Händel och Bach. Av Folke H. Törnblom - 95, 96, 97, 98, 99, 100
H. C. Andersens Hus i Odense. Af Chr. M. K. Petersen - 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
    Tredje häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Karl XXI:s likfärd. Oljemålning av Gustaf Cederström. 1878 - plansch
Magnus Stenbock i Malmö 1709. Dekorativ målning av Gustaf Cederström. 1892 - plansch
Gustaf Cederström. Av Axel Gauffin - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
Ode till plikten. Efter William Wordsworth. Översatt av Anders Österling - 146, 147
Filosofiens dubbeluppgift. Av Anders Karitz - 148, 149, 150, 151, 152, 153
Melodin. Av Ingeborg Björklund - 153, 154
Iforgårs og igår. Norske selvbiografier. Av Charles Kent - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
En ny Tegnérmonografi. Av Otto Sylwan - 163, 164, 165, 166
Al fresco. Av Carl Sam Åsberg - 166
En svensk humanist. Av Carl G. Laurin - 167, 168, 169, 170
Ny lyrik. Av Nils Svanberg - 171, 172, 173, 174, 175, 176
    Fjärde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Högkoret i Linköpings domkyrka med Henrik Sørensens altarmålning - plansch
Kristus. Mittbilden i Linköpings domkyrkas altarverk av Henrik Sørensen. 1934 - plansch
Kring Kalevala-minnet. Av Uno Harva - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
Henrik Sørensen. Av Axel L. Romdahl - 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198
Vilhelm Andersen. Af Paul V. Rubow - 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
Bygget. Av Gustaf Ullman - 210
Materieforskningens nya världsbild. Av Gunnar Beskow - 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218
Ferdinand Bobergs etsningar. Av Axel Gauffin - 218, 219, 220, 221, 222
Efterkrigslitteraturen i Frankrike. Av E. Bendz - 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
Omkring Carl Gustaf Tessin. Av Ingvar Andersson - 231, 232, 233, 234, 235, 236
Tankar om äktenskapet uttalade i Köpmannens berättelse i Chaucers Canterbury Tales och återgivna på svenska av Harald Jernström - 236, 237
Dansk biografisk Lexikon. Af Carl Behrens - 238, 239
Insända böcker - 239, 240
    Femte häftet - (blank), plansch, plansch, (blank), 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Åbo Akademis invigning 1640. Dekorativa målningar i Helsingfors Universitets högtidssal av Albert Edelfelt - plansch
Åbo Akademis ivigningg 1640. Dekorativa målningar i Helsingfors Universitets högtidssal av Albert Edelfelt - plansch
Victor Hugo. Av Olof Rabenius - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253
Ett skolminne. Efter Giosuè Carducci. Översatt av Ane Randel - 254
Albert Edelfelt. Av Bertel Hintze - 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274
Nyere dansk Litteraturforskning. Af Aage Houken - 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284
Konstakademiens utställningar 1794—1887. Av Carl G. Laurin - 284, 285, 286, 287, 288
Insända böcker - 288
    Sjätte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Åbo Akademis ivigningg 1640. Dekorativa målningar i Helsingfors Universitets högtidssal av Albert Edelfelt - plansch
Nils Holgersson. Väggmålning i Olofslunds folkskola av Sven Erixson. 1934—35 - plansch
Fra Baghahus slott til Bohus fästningsruin. En nordisk middelalderborgs utvikling. Av Gerhard Fischer - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309
Dikter av Theodor Storm i svensk tolkning. Av Gunnar Mascoll Silfverstolpe - 310, 311, 312, 313, 314
    Var trofast mot de döda... - 312
    Jag vet att livet rinner bort... - 312
    Fastän jag ber dig... - 312
    Höst - 313
    Avsked - 313
    Förlorat - 314
    Det är ju vinden blott... - 314
Åbo som kulturstad. Av Axel Haartman - 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
Studentjubileum. Av Fredrik Vetterlund - 329, 330
Paul Valéry. Av Stig Ahlgren - 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338
Från Operans spelår. Av Herman Glimstedt - 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
    Sjunde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Fru Lovisa Albertina Bohnstedt, f. Moll, med sina barn. Oljemålning av Pehr Krafft d.y. 1813 - plansch
Dans i Dalarne. Oljemålning av Kilian Zoll. 1853. Detalj - plansch
Svensk målarkonst på Konstakademiens jubileumsutställning. Av August Hahr - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369
Den döda fågeln. Av Ragnar Jändel - 370
Ur drömmarnas skissbok. Av Fredrik Vetterlund - 371, 372
Svenska romaner och noveller. Av Ivar Harrie - 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Insända böcker - 400
    Åttonde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, plansch, (blank)
Prins Eugen. Oljemålning av Gustaf Magnusson. 1933 - plansch
Finnboda varv. Gouache av prins Eugen. 1934 - plansch
Simon De la Vallée. Några personalia. Av Sten Karling - 401, 402, 403, 404, 405, 406
Emilia Fogelklou. Av Hans Larsson - 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413
Appassionata. Av Johannes Edfelt - 413
Mozarteum. Av Styrbjörn Backman - 414
De primitiva folkens musik och dess samband med deras religion och magi. Av Folke H. Törnblom - 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428
Et tre-år i norsk skjönnlitteratur. Av Eugenia Kielland - 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439
Två svenska konstmonografier. Av Sixten Strömbom - 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, plansch, (blank)
    Nionde häftet - plansch, (blank), 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
Höbärgning på Långviksskär. Oljemålning av Axel Sjöberg. 1934 - plansch
Gruvan (Falun). Oljemålning av Martin Åberg. 1935 - 447
Simon De la Vallée. En banbrytare i vår arkitektur. Av Sten Karling - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462
Luigi Cornaro. Av Anna Lamberg Wåhlin - 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475
Svensk biografi. Till ett hundraårsminne. Av Otto Sylwan - 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482
Gabriel Scott. Et riss. Av Alf Harbitz - 483, 484, 485, 486
Gurli Linder. Av Sigrid Leijonhufvud - 487, 488, 489, 490
Det levande. Av Hugo Gyllander - 490
Max Dauthendey. Av Bertil Malmberg - 491, 492, 493, 494, 495
Världskonsten genom norska ögon. Av Carl G. Laurin - 496, 497, 498, 499, 500
Antisemitismen. Av Lydia Wahlström - 501, 502
Breve, Memoirer, Essays. Af Carl Behrens - 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511
Insända böcker - 511, 512
    Tionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Konstnärsfrukost. Oljemålning av P. S. Krøyer. 1883 - plansch
Fiskere i Færd med at sætte en Baad i Vandet. Oljemålning av Michael Ancher. 1881 - plansch
Horatius. Satirerna och epoderna. Av Ivar Harrie - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523
Den egyptiske skrivaren. Av Holger Möllman Palmgren - 524
Skagens Museum. Af Karl Madsen - 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538
Ny tysk prosadiktning. Av Carl David Marcus - 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550
Richard Aldington. Av E. Bendz - 551, 552, 553, 554, 555
Höst. Av Elmer Diktonius - 555
Ivan Hedqvist. Av Helge Wahlgren - 556, 557, 558, 559, 560
    Elfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
Petrus och Paulus. Oljemålning av Domenico Theotocopuli, kallad El Greco (1548—1614) - plansch
Jean Sibelius. Byst av Väinö Aaltonen. 1935 - plansch
Henrik Schück. Av Gunnar Castrén - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567
Om konstnären och yttervärlden. Några anteckningar. Av Stefan Johansson - 567, 568, 569, 570
Kampens och harmoniens målare. Italiens mästare speglade hos två svenska skalder. Av Fredrik Vetterlund - 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578
Jean Sibelius. Till mästarens sjuttioårsdag. Av Sulho Ranta - 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587
Monument. Av Johannes Edfelt - 588, 589, 590
    Huvudskalleplats - 588
    Besvärjelse - 588
    Reseberättelse - 589
    Avsked - 589
    Haveri - 590
    Äreminne - 590
Et nyt Indskud i nordisk Hjemstavnspoesi. Af Valdemar Rørdam - 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598
Svensk skönlitteratur i Finland. Av Erik Ekelund - 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
Människan. Av Ragnar Jändel - 608
Ny dansk Lyrik. Av Kjeld Elfelt - 609, 610, 611, 612
Är modernismen omodern? Av Carl G. Laurin - 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623
Insända böcker - 624
    Tolfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672
Lek. Statygrupp av Bror Hjorth. 1935 - plansch
Blå grottan, Holmengrå. Oljemålning av Sigge Bergström. 1934 - plansch
Horatius. Oderna och epistlarna. Av Ivar Harrie - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641
Harald Wieselgren. 1835—1906. Av Carl G. Laurin - 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648
Cha-no-yu, Japans själ. Av Abbe W. Bramzelius - 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658
Finlands historia i ny belysning. Av Tor Therman - 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666
Vågen ur djupet. Av Albert Henning - 666
Ord och Bilds garanter - 667, 668, 669, 670
Insända böcker - 671
Insända tidskrifter 1935 - 672

Project Runeberg, Fri Apr 20 14:48:57 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ordochbild/1935/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free