- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Fyrtionionde årgången. 1940

(1892-1945)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD
Illustrerad Månadsskrift

Grundad av Karl Wåhlin
Utgivare: Sven Rinman

Fyrtionionde årgången
1940

Redaktionens ombud:
I Helsingfors: Hans Ruin
I Oslo: Eugenia Kielland
I København: Johannes Lehmann

Stockholm
A. B. Wahlström & Widstrand

STOCKHOLM 1940
Iduns Tryckeri Aktiebolag
Esselte ab.


Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv, v

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv, v
Anmälda böcker - v, vi
Ord och Bilds medarbetare i 49:e årgången - vi, vii
Ord och Bilds garanter - ix, x, xi, xii
    Första häftet - plansch
Prins Eugen: Eken, Biskopsudden. Kol och gouache. 1932 - plansch
Stig Blomberg: Kvinna vid fontän. Skulptur - plansch
Gustav III och Finland. Av Kjell Kumlien - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Ur Vagrams dagbok. Av Rabbe Enckell - 12, 13, 14
Verdens første Nora er død — Betty Hennings f. Schnell (1850—1939). Af Robert Neiiendam - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Halvdan Kjerulf. Hans liv og kunst. Av Signe Svanöe Petander - 23, 24, 25, 26, 27, 28
Estländsk scenkonst. Av Friedrich Ege. Övers. från författarens manuskript av A. L. W. - 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Två dikter. Av Carl-Erik af Geijerstam - 38
    Insjökväll - 38
    Natt - 38
Kellgrens romantiska orientering. Några bidrag. Av Alf Kjellén - 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Insända böcker - 47, 48
    Andra häftet - plansch
Vinter. Finsk rya av Viola Gråsten - plansch
Skuggspel. Oljemålning av Stellan Mörner - plansch
Bellman som bokvän och autografsamlare. Av Olof Byström - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
U. von Wilamowitz-Moellendorff og Georg Brandes. En Aften i 1917. Ved Vilhelm Slomann - 60, 61, 62
Dimman. Av Eyvind Johnson - 63, 64, 65, 66, 67, 68
Kärlek. Av L. A. Salava - 68
Fredrik Schyberg. Av Nils Beyer - 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
Vinterlandskap. Av Ragnar Ekelund - 76
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
De moribundis. Av Gunnar Ekelöf - 91
Filmkrönika. Av Herbert Grevenius - 92, 93, 94, 95, 96
    Tredje häftet - plansch
Midsommarnatt. Oljemålning av Bruno Liljefors. 1908 - plansch
Gula krysantemum. Oljemålning av Lennart Gram - plansch
Bruno Liljefors. Av Paul Rosenius - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
Runebergsminnet 5 februari 1940. Av Hugo E. Pipping - 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Glödande järn. Ett fastlagsspel från år 1551. Av Hans Sachs. Översättning: Hjalmar Gullberg - 115, 116, 117, 118
Coena domini. Några påskfunderingar. Av Göran Axel-Nilsson - 119, 120, 121, 122, 123
Posthuma dikter. Av Nils Svanberg - 124
Nils Svanberg 1902—1939. Av Ruben G:son Berg - 125, 126, 127, 128, 129, 130
Ny dansk Lyrik. Af Kjeld Elfelt - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
Konstkrönika. Av Folke Holmér - 138, 139, 140, 141, 142
Kellgrens kärlek. Ett diskussionsinlägg av Olle Holmberg - 143, 144
    Fjärde häftet - plansch
Marknadsliv i gamla tiders Falun. Förslag till väggmålning i Falu rådhus. Av Hilding Linnqvist - plansch
»Livet fyller världen». Detalj av förslag till väggmålning i Karolinska sjukhuset, Stockholm. Av Tor Hörlin. 1940 - plansch
Till minne av Carl G. Laurin. Av Karl Asplund - 145, 146, 147, 148
Selma Lagerlöf före Gösta Berling. Av Gurli Linder - 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
Gerhard Gran och Samtiden. Av Jacob S. Worm-Müller - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163
Finlands festspel. Final. Av Emil Zilliacus - 164
Röster i vårkvällen. Av Johannes Edfelt - 165, 166, 167
Døden — den sidste Belønning. (Til Karl Schlüter’s Dramer). Af Jørgen Andersen - 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174
Svenska romaner och noveller. Av Ivar Harrie - 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
Inskrift å nya storklockan i Halmstads kyrka. Av Fredrik Vetterlund - 186
Filmkrönika. Av Herbert Grevenius - 187, 188, 189, 190
Förebilderna till Kellgrens Hilmadikter. Ett genmäle av Alf Kjellén - 191, 192
    Femte häftet - plansch
Midsommarnatt i Dalarne. Relief i päronträ för M/S »Stockholm». Detalj. Av Stig Blomberg - plansch
Arilds hamn. Oljemålning av Einar Jolin - plansch
Fänrik Ståls sägner i bildkonsten. Av Gunnar Mascoll Silfverstolpe - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202
Vad Konstantins triumfbåge berättar. Kring ett nyutkommet arbete. Av Åke Åkerström - 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
Sång vid en brant. Av Johannes Edfelt - 210, 211
    Den nya grottmänniskan - 210
    Requiem för drunknade - 211
Dansk retshistorie. Af Vilhelm Marstrand - 212, 213, 214, 215, 216
Svenska romaner och noveller. Av Ivar Harrie - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Strålkastarkväll. Av Erik Asklund - 224
Klarnande linjer. Nya bidrag till belysning av Europas kris. Av Folke Holmström - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232
Georg Brandes och »Det moderne Gennembrud». Av Brita Felländer - 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239
Insända böcker - 240
    Sjätte häftet - plansch
Sonja. Oljemålning av Gideon Börje - plansch
Skogsälven. Oljemålning av Martin Åberg - plansch
Heidenstam och det svenska. Av Karl-Gustaf Hildebrand - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
Edvard Grieg. Av Signe Svanöe Petander - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
Två romanfragment. Av Bertil Malmberg - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
    München 1923 - 257
    Mannen - 259
Under hårda stjärnor. Av Olle Svensson - 264
Två isländska konstnärer. Av Anna Z. Osterman - 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273
Svensk skönlitteratur i Finland. Av Erik Ekelund - 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
Mot en ny världsbild. Av Artur Lundkvist - 281, 282, 283, 284
Filmkrönika. Av Herbert Grevenius - 285, 286, 287, 288
    Sjunde häftet - plansch
H. K. H. Prins Eugeo. Bronsbyst av Anders Jönsson. 1938 - plansch
Väg med popplar. Oljemålning av Carl Fredrik Hill - plansch
Konstnären — konstsamlaren. Av Karl Asplund - 289, 290, 291, 292, 293, 294
Böcker och typografi. Några ord om ett aktuellt ämne. Av Bror Zachrisson - 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303
Skalden Lucidors begravning. Av Gunnar Bolin - 304, 305, 306
Teateraaret i København. Danske Fiaskoer. Gode og daarlige Instruktører. Af Harald Mogensen - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315
Seger. Av Bertil Gedda - 315
Lullo Mir-ballad. Av Paul-Alexandre Arnoux. Översättning av Ebbe Linde - 316
Stora scenen och Studion. Några minnen från Göteborgs Stadsteater spelåret 1939—40. Av Axel L. Romdahl - 317, 318, 319, 320, 321, 322
Opera- och konsertkrönika. Av Herman Glimstedt - 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
    Åttonde häftet - plansch
»Et Herrens Veir». Oljemålning av Einar Berger - plansch
Lodjur. Sepiateckning med pensel av Arvid Knöppel - plansch
Einar Berger. En norsk Lofotenfiskare och konstnär. Av Bernd Lodewiges - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345
Mysterier. Av Johannes Edfelt - 346
    Bestämmelse - 346
    Korsfästelse - 346
Om djurens språk. Av Arvid Knöppel - 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356
En konstsamling och en konstkatalog. Av Erik Blomberg - 357, 358, 359, 360, 361, 362
Svensk landsortsteater i gamla dagar. Av Oscar Wieselgren - 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369
Två dikter. Av Kurt Almqvist - 370
    Det eviga nuet - 370
    Rosenkrans - 370
Opera- och konsertkrönika. Av Herman Glimstedt - 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
    Nionde häftet - plansch
J. T. Sergel. Gustav III. Gips - plansch
J. T. Sergel. Othryades. Bränd lera - plansch
Till Sergel-minnet. Av Oscar Antonsson - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394
Søren Kierkegaards Forlovelse. Af Chr. Kirchhoff-Larsen - 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401
En gudinnas huvud. Av Hugo Steiner-Prag - 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
Nationalteatret i sesongen 1939—1940. Av Kristian Elster - 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416
Fyra diktsamlingar. Av Olof Lagercrantz - 417, 418, 419, 420
Sånger i krig. Av Hans Ruin - 421, 422, 423
Färjesång. Av Gunnar Ekelöf - 424
Hedén — legenden. Av Stig Ahlgren - 425, 426, 427, 428, 429, 430
Språket som konst. Av Arne Häggqvist - 431, 432
    Tionde häftet - plansch
Ludvig Holberg. Oljemålning av Alexander Roslin - plansch
Avskedet. Mosaik av Otte Sköld - plansch
Vilhelm Lundström och Göteborgs Högskolas kurs i Rom 1909. Av Axel W. Persson - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439
Morgonpsalm. Av Bertil Gedda - 439
Ur skissboken. Av Gunnar Ekelöf - 440, 441, 442
    En dröm - 440
    Don Juan i skärselden - 440
    Målning - 442
Nietzsche som diktare. Av Walter Gross - 443, 444, 445, 446
Aristophanes’ Plutos 388 f. Kr. — 1940 e. Kr. Av Ernst Nachmanson - 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455
Dödstanken hos Hjalmar Bergman. Av Hans Levander - 456, 457, 458, 459, 460
Svedjeland. Av Olle Svensson - 460
H. C. Branner. Et dansk Spejlbillede. Av Gudmund Roger-Henrichsen - 461, 462, 463, 464
Svensk humanism. Av Axel Boëthius - 465, 466, 467, 468
En biografi av Arne Garborg. Av Francis Bull - 469, 470, 471
Från Filipstad till boulevard Edgar Quinet. Av Nils Forssell - 472, 473, 474, 475, 476
Filmkrönika. Av Herbert Grevenius - 477, 478, 479, 480
    Elfte häftet - plansch
Harry Martinson. Oljemålning av Arne Cassel - plansch
»Toni Veli sörger.» Oljemålning av Henrik Sörensen - plansch
De eleusinska mysteriernas religion. Av Martin P:n Nilsson - 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492
Hemlängtan (Avsnitt ur ett arbete). Av Harry Martinson - 493, 494, 495, 496, 497, 498
Danmarks Oldtid. Af Einer Andersen - 499, 500, 501, 502, 503
Två dikter. Av Sten Lindroth - 504
Sigmund Freuds kulturpsykologi. Av J. Hodin - 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519
    Epitaf - 505
    Psykoanalysens panorama - 508
    Vår tids spegel - 510
Tre dikter. Av Helmer V. Nyberg - 519
    Härfågel ropar... - 519
    Vi måste bära livet... - 519
    Istid - 519
Ödsliga land. Av Frederic Prokosch. Översättning av Artur Lundkvist - 520
Generationen som upplevde den stora illusionen. Några finska författarprofiler. Av Lauri Viljanen - 521, 522, 523, 524
Konstkrönika. Av Folke Holmér - 524, 525, 526, 527, 528
    Tolfte häftet - plansch
»Nameisis, konung av Semgallen.» Oljemålning av L. Liberts - plansch
Frihetsmonumentet i Riga. Av Karlis Zale. Detalj - plansch
Den lettiska konsten. Av Francis Balodis - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541
Två dikter. Av Arvid Mörne - 542, 543
    Under linden - 542
    Tröst - 543
Hustru till en flodfarande köpman: Ett brev. (Ur Ezra Pounds »The Chinese of Rihaku»). Översättning av Claes Hoogland - 544
Danskarnas insats i lingvistiken. Av Pavel Goldberger - 545, 546, 547, 548, 549
Fyra dikter. Av Karl Ragnar Oldberg - 550
    Sällsamt sammanträffande - 550
    Grymt oviss - 550
    Till halvleken - 550
    Dödförklaring - 550
Svenskt åttital i bröderna Brandes’ korrespondens. Av Sten Linder - 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558
Två nordiska diktare. Av Olof Lagercrantz - 559, 560, 561, 562
Alexandre Dumas fils. Av Stig Torsslow - 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569
Filmkrönika. Av Herbert Grevenius - 570, 571, 572, 573
Inför nyåret 1941 - 574, 575
Insända böcker - 575, 576

Project Runeberg, Fri Apr 1 21:25:40 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ordochbild/1940/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free