- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Femtionde årgången. 1941

(1892-1945)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD
Illustrerad Månadsskrift

Grundad av Karl Wåhlin
Utgivare: Sven Rinman

Femtionde årgången
1941

Redaktionens ombud:
I Helsingfors: Hans Ruin
I Oslo: Eugenia Kielland
I København: Johannes Lehmann

Stockholm
A. B. Wahlström & Widstrand

STOCKHOLM 1941
Iduns Tryckeri Aktiebolag
Esselte ab.


Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv, v

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv, v
Anmälda böcker - v
Ord och Bilds medarbetare i 50:e årgången - vi
    Första häftet - plansch
Jean Sibelius. Mjukgrundsetsning av Albert Engström - plansch
Vid farleden. Oljemålning av Harald Lindberg - plansch
Uppsala domkyrkas restaurering. Av Gerda Boëthius - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Demeter vid brunnen. Av Rabben Enckell - 9, 10, 11
Hjalmar Bergmans radiodramatik. Av Per Lindberg - 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Gävle Museum. Av Axel L. Romdahl - 23, 24, 25, 26, 27, 28
I Konginkangas. Av Eli Hagman - 29, 30
Verner v. Heidenstam og Norge. Av Fredrik Chr. Wildhagen - 31, 32, 33, 34, 35, 36
Shakespeare og filmen. Av Alf Henriques - 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Årsskifte. Efter L. Fr. Barthel. Översättning av Ehrenfried Lundberg - 44
Konstkrönika. Av Folke Holmér - 45, 46, 47, 48
    Andra häftet - plansch
Gamle furutrær. Oljemålning av L. Hertervig. 1865 - plansch
Stefan, Hälsinglands apostel. Detalj av relieffris i granit till Östersunds nya kyrka. Av Olof Ahlberg - (plansch
Fra det skjulte Norge. Malerne Mathias Stoltenberg og Lars Hertervig. Av Aslaug Blytt - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
Nygrekiska kulturströmningar. Några konturer. Av Börje Knös - 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
Romantik och fascism. Av Alma Velander-Philip - 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
Samuel Pufendorf och den praktiska filosofien. Av Åke Petzäll - 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
Nordmannen Anders Wyller. Av Fredrik Paasche - 86, 87, 88, 89
Dansk biografisk Leksikon. Af Franz v. Jessen - 90, 91, 92, 93
Stockholms teatrar - 93
Filmkrönika. Av Herbert Grevenius - 94, 95, 96
    Tredje häftet - plansch
Aleksis Kivi. Brons. Av Wäinö Aaltonen - plansch
Mor och barn. Gips. Av Wäiö Aaltonen. 1934-40 - plansch
Stockholm under forntiden. Av Birger Nerman - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
In memoriam. Av Harald Schiller - 112
Geochronologia Suecica. Av Lennart von Post - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Från grekiska gränstrakter. Av Otto Cyrén - 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
Den ryska religionen. Av G. V. Tzebrikov - 131, 132, 133, 134, 135
Dikt. Av Gunnar Björling - 135
Fru Heiberg. Af Harald Mogensen - 136, 137, 138, 139, 140, 141
Konstkrönika. Av Folke Holmér - 141, 142, 143, 144
    Fjärde häftet - plansch
Sittande modell. Oljemålning av Karl Isakson - plansch
Azalea och krokus. Oljemålning av Signe Hvistendahl - plansch
Hur Rom byggdes under antiken. Av Einar Gjerstad - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
Berit. Av Cora Sandel - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
Lyset i Mørket. Til vore svenske Venner. Af Anders W. Holm - 160
Finska exlibris. Av Göran Axel-Nilsson - 161, 162, 163
Georg Brandes och Norge. Av Sten Linder - 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
De svenska landskapen i ord och bilder. Av August Hahr - 171, 172, 173, 174, 175, 176
Makt och rätt. Försök till ett klarläggande av problemet. Av Erich Wittenberg - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
Krigsvår (april 1941). Av Helge Åkerhielm - 188
Filmkrönika. Av Herbert Grevenius - 189, 190, 191, 192
    Femte häftet - plansch
Sigyn. Bronsstaty av Nils Möllerberg - plansch
Höstdag i Paris. Oljemålning av Hugo Birger - plansch
Nordiska museimän. Av Axel L. Romdahl - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
Ekon av Pär Lagerkvist i samtida diktning. Av Jöran Mjöberg - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
Det passet. Av Karl-Gustaf Hildebrand - 210
Vi lever! Av Ivar Callmander - 211, 212, 213
Konst och konstliv i Övre Norrland. Av Arne Lindström - 214, 215, 216, 217, 218, 219
Arne Garborg og Sverige. Av Rolv Thesen - 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228
Öde och ideologi i Örnulf Tigerstedts diktning. Av E. R. Gummerus - 229, 230, 231, 232
Pär Lagerkvist och Heidenstam. Tre decennier före talet i Svenska Akademien. Av A. Manfred - 233, 234, 235, 236
Konstkrönika. Av Folke Holmér - 237, 238, 239, 240
    Sjätte häftet - plansch
Affischen. Oljemålning av J. F. Höckert - plansch
»Les affiches.» Oljemålning av Albert Marquet - plansch
Frankrike genom konstnärsögon. Utställningen i Nationalmuseum i maj 1941. Av Folke Holmér - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249
Vinter. Av Inger Bentzon - 250, 251, 252, 253
Kristian Elster. I anledning av 100års minnet om den norske dikter. Av L. Aas - 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
Joel Pettersson av Åland. En målare i moll. Av Martha Rydell-Lindström - 261, 262, 263, 264, 265, 266
Nordiska iranister. Av Stig Wikander - 267, 268, 269, 270, 271, 272
Konstantin Stanislavskij och skådespelarens konst. Av Nils Beyer - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279
Hjärtat. Av Ebba Segerstråle - 279
Dikter. Av Åke Nilsson - 280
Göteborgs Stadsteater. Spelåret 1940—41. Av Axel L. Romdahl - 281, 282, 283, 284, 285, 286
Filmkrönika. Av Herbert Grevenius - 286, 287, 288
Rättelse - 288
    Sjunde häftet - plansch
S. Birgitta - plansch
Snöskottare. Pastell av Marcus Collin - plansch
Heliga Birgitta som svensk författare. Av Erik Noreen - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297
    En av Heliga Birgittas dagliga böner - 296
Draumkvædet i norsk kunstnerfantasi. Av Signe Svanöe Petander - 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305
Ny dansk Lyrik. Af Kjeld Elfelt - 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315
Från Stockholms teatrar. Av Agne Beijer - 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
Opera- och konsertkrönika. Av Herman Glimstedt - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
    Åttonde häftet - plansch
Hästar och hus vid Limfjorden. Oljemålning av Jens Søndergaard - plansch
Kyrkan i Lillehammer. Oljemålning av Thorvald Erichsen - plansch
Prins Pauls Museum i Belgrad. Av Gunnar W. Lundberg - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343
Dikter. Av Johannes Edfelt - 344, 345
    Vid rötterna - 344
    Ändlös är du - 345
    Krönika - 345
    Hemlandssång - 345
Poul Reumert. Af Fredrik Schyberg - 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354
Svensk skönlitteratur i Finland. Av Erik Ekelund - 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361
Från Stockholms teatrar. Av Agne Beijer - 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368
Opera- och konsertkrönika. Av Herman Glimstedt - 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
    Nionde häftet - plansch
I sommartid. Oljemålning av Carl Larsson - plansch
Uppståndelsemonumentet å Skogskyrkogården i Stockholm. Skulptur av John Lundqvist - plansch
Göteborgs Högskola. Av Axel L. Romdahl - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394
Hött ingo bött. Av Bertil Malmberg - 395, 396
Svante Nilsson och hans Paristid. À propos några nyförvärv till Kungl. Myntkabinettet. Av Eskil Cronlund - 397, 398, 399, 400, 401, 402
Sankt Göran och draken. Av Carl-Erik af Geijerstam - 403, 404
Till 700årsminnet om Snorre Sturlason. Av Fredrik Paasche - 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412
Armé på marsch. Av Carl Sam Åsberg - 412
Teatersæsonen i København 1940—1941. Stadig Grøde i dansk Dramatik — Bodil Ipsen og Holger Gabrielsen som Iscensættere. Af Harald Mogensen - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421
Två dikter. Av Solveig von Schoultz - 422
    Fjäriln - 422
    Pilen och gumman - 422
I cykloncentrum. Svenska romaner och noveller under det sistförflutna året. Av Örjan Lindberger - 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
    Tionde häftet - plansch
En Mand gaaende i en Rugmark. Oljemålning av L. A. Ring - plansch
Märta Måås-Fjetterström. Skulptur av Tyra Lundgren - plansch
Grekisk myntkonst belyst av exemplar ur H. K. H. Kronprinsens samling. Av Åke Åkerström - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444
Sommer ved svenskegrensen. Av Einar Skjæraasen - 445, 446
Dansk målarkonst under ett halvt sekel. Av Erik Blomberg. I. 1800-talet - 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453
Posthuma dikter. Av Ragnar Jändel - 454
    Hjärtat - 454
Viggo Hørup. Af Johannes Lehmann - 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461
Två dikter. Av Elmer Diktonius - 462
    Till sist - 462
    Schubert - 462
Karelen i Finlands litteratur. Av Lauri Viljanen - 463, 464, 465, 466, 467
Efteråt. Kring Birger Sjöbergs Minnen från jorden. Av Margit Abenius - 468, 469, 470
Bibeln och våra dagars naturforskning. Av O. Klein - 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478
Insända böcker - 479, 480
    Elfte häftet - plansch
Motiv från Stockholms utkanter. Olja på pannå. Av Victor Forssell - plansch
Margit i trädgården. Oljemålning av Bror Hjorth - plansch
Zachris Topelius vid Runebergs sida. Av Yrjö Hirn - 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493
Ude at se paa en Præst. Af Harry Søiberg - 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500
Tempelbrand. Av Carl Elof Svenning - 500
Dansk målarkonst under ett halvt sekel. Av Erik Blomberg. II. 1900-talet - 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509
Karin Boye. Av Victor Svanberg - 510, 511, 512, 513, 514, 515
Ord. Av Rolf Nordenstreng - 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524
Konstkrönika. Av Folke Holmér - 525, 526, 527, 528
    Tolfte häftet - plansch
Azalea. Lavering av Albert Engström. 1885 - plansch
»Benedicts Støtte». Av Johannes Wiedewelt. 1779 - plansch
Mindelunden ved Jægerspris. En dansk-norsk Nationalpark. Af Vilhelm Slomann - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535
Hemligheter. Av Hans Carossa. Översättning av Erik Blomberg - 536
Bedřich Smetana i Göteborg. Av J. Hodin - 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547
Två dikter. Av Kjell Hjern - 548
    En offereld som når himlen... - 548
    Du himmel, vit och blå - 548
Det dekorative maleri i Norge efter reformasjonen. Av Henry Rösoch - 549, 550, 551, 552, 553
Från Saarijärvi till Östersjön. Några anteckningar kring finskt och svenskt i Finlands litteratur. Av P. O. Barck - 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Kungligt duktyg från »Flors manufactorie» i Hälsingland. Av Elisabeth Thorman - 561, 562, 563, 564, 565, 566
Sju dikter och fyra diktare. Av Olof Lagercrantz - 567, 568, 569, 570, 571, 572
Filmkrönika. Av Artur Lundkvist - 572, 573, 574, 575, 576
Inför femtioårsjubileet - 576

Project Runeberg, Mon Apr 11 14:35:29 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ordochbild/1941/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free