- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Femtiotredje årgången. 1944

(1892-1945)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD
Illustrerad Månadsskrift

Grundad av Karl Wåhlin
Utgivare: Sven Rinman

Femtiotredje årgången
1944

Redaktionens ombud:
I Helsingfors: Hans Ruin
I Oslo: Eugenia Kielland
I København: Johannes Lehmann

Stockholm
A. B. Wahlström & Widstrand

STOCKHOLM 1944
Iduns Tryckeri Aktiebolag
Esselte ab.


Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv, v

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv, v
Anmälda böcker - vi
Ord och Bilds medarbetare 1944 - vii
    Första häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Änka. Detalj av en begravningsgrupp. Träskulptur av Döderhultarn. 1920-talet - plansch
Le cabaret de la mère Anthony. Oljemålning av Auguste Renoir. (Efter restaureringen) - plansch
Strindbergs »Svenska Folket». Av Knut Lundmark - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
En föreläsning över skuggan. Av John Donne. Översättning av Erik Blomberg - 14
Gustaf Stridsberg. 5/7 1877—3/11 1943. Av Eli F. Heckscher - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tre dikter. Efter Nelly Sachs. Översättning av Carl Elof Svenning - 22
    Inskription på min faders urna - 22
    Gammal Saraband - 22
    Hagar och ängeln - 22
Skamlingsbanken gennem 100 Aar. Af Johannes Lehmann - 23, 24, 25, 26, 27
Midt i ei jerntid. Tre norske romanar. Av Rolv Thesen. I - 28, 29, 30, 31, 32
Konstkrönika. Av Folke Holmér - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Sandels och von Döbeln i Fänrik Ståls sägner. Av Ruth Hedvall - 42, 43, 44
Ord och Bilds garanter - 45, 46
Insända böcker - 47, 48
    Andra häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
L’amour en plâtre. Oljemålning av Paul Cézanne. Omkr. 1895 - plansch
Brottare. Brons av Knud Nellemose - plansch
Jacob Aall. En norsk kulturpersonlighet. Til hundreårsminnet for hans död 1844. Av Sverre Steen - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
Corneille i svensk radioteater. Översättning av Ivar Harrie - 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
    I. Slutakten av »Cinna». Akt V. Scen I - 56, 57, 58, 59, 60, 61
    II. Inledningsscenen i »Pompeius’ död» - 62, 63, 64, 65
Karl Asplunds lyrik. Av Bo Bergman - 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
Michael Rosings Dagbog. Af I. C. Normann - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Beethovens dödsmask. Av Massimo Bontempelli. Auktoriserad översättning från italienskan av Karin de Laval - 81, 82, 83, 84
Francesco Petrarca: Italia Mia. Oversat fra italiensk af J. V. Lind - 85, 86, 87, 88
Diktaren som fann Karelen. Av Ragna Ljungdell - 89, 90, 91, 92
De svenska riksregalierna. Av Nils G. Wollin - 93, 94, 95
Insända böcker - 96
    Tredje häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
»Spanska sjukan». Självporträtt. Oljemålning av Edvard Munch. 1919 - plansch
Det sjuka barnet. Färglitografi av Edvard Munch - plansch
Tradition och förnyelse i det moderna finländska måleriet. Av Ola Zweygbergk - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
Tre dikter. Av Stellan Arvidsson - 109, 110
    Evig är morgonväkten - 109
    Till en åldrande vän - 109
    Nattstycke - 110
En småstads själ. Av Carl-Gustaf Thomasson - 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
Från Heidenstams pojkår. Verser, brev och teckningar. Kommenterade av Staffan Björck - 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
Træna. Et nordnorsk fangstsamfunn fra førhistorisk tid — langt uti havet. Av Gutorm Gjessing - 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
Vid Muolaa kyrka. Av Axel Liljencrantz - 135
Ludvig Holstein. Af Harry Andersen - 136, 137, 138, 139, 140
Konstkrönika. Av Folke Holmér - 141, 142, 143, 144
    Fjärde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Johan. Oljemålning av Bertil Damm. 1932 - plansch
Vårutsikt, Söder. Oljemålning av Hilding Linnqvist. 1941-1943 - plansch
Jacob Wallenberg i England. Av Sven Rydberg - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
Två dikter. Av Martha Larsson - 158
    Snuddande mot våra pannor flög - 158
    Kvinnor - 158
Brødrene Brandes. Af Fr. Hegel - 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167
Tolkningar av indisk poesi. Av Bertil Lundqvister - 168
Mina minnen av Nikolaus II. Av Leo Tolstoy d. y. - 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Tre dikter. Av Vera Alexandrova Sjögren - 177, 178
    Gatan idag - 177
    Våren - 177
    Utan hemland - 178
M. K. Čiurlionis — det stora litauiska geniet. Av Ralf Parland - 179, 180, 181, 182, 183, 184
Glömd svensk diktning i Österväg. Av Edvin Lagman - 185, 186, 187, 188, 189
Fyra dikter. Av Per Olof Eurén - 190, 191, 192
    Inledning av Margit Abenius - 190
    Spökgång - 190
    Ensam, ensam — - 191
    Son av lapp — mongol! - 191
    En gömd värld - 191, 192
    Femte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Över gränsen. Oljemålning av Sven Erixson - plansch
Framför brasan. Trärelief av Hannes Autere. 1927 - plansch
Nygotik på Söderslätt. Av Britta Stjernswärd - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
Den nordiska språkgemenskapen i nutid och framtid. Av Elias Wessén - 201, 202, 203, 204, 205, 206
Bemærkninger om den store Kunst. Af Edgar Rubin - 207, 208, 209, 210, 211
Fullbyrdelsens time. Av Nils Brantzeg - 212
Bland nutida väringar. Av Paul Rosenius - 213, 214, 215, 216, 217, 218
Snellman och den unge Topelius. Av E. N. Tigerstedt - 219, 220, 221, 222
Diktsamlingar 1943. Av Bertil Malmberg - 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
H. A. Djurhuus 60 år. Af Leif Nedergaard - 230, 231, 232, 233
Kostis Palamas. Det moderna Greklands främste diktare. En konturteckning. Av Börje Knös - 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
    Sjätte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Landskap. Teckning av Marcus Larson - plansch
Brännvin. Oljemålning av Ivan Ivarson. 1939 - plansch
En bygdekunstner vandrer ut i Europa. Peder Balke, hans liv og hans kunst. Av Odd Hølaas - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
En rostig hink och en het källa i ödsligheten. Av Per E. Rundquist - 249, 250, 251
Två dikter. Av Ragnar Jändel - 252
Ur ett målarbrev. Av Stefan Johansson - 253, 254
Konstkrönika. Av Folke Holmér - 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262
Jag kan viska ditt namn. Av Gösta Tilander - 263
Geijers minnestal över Tegnér 1846. Av Fanny Montan - 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
Cornelia. Af Sextus Propertius. Oversat af Axel Juel - 272, 273, 274
Tre prosadikter. Av Kurt Almqvist - 275, 276
    Hjärtats vildmark - 275
    Livets träd - 275
    Stillhetens hav - 275, 276
Svensk skönlitteratur i Finland. Av Erik Ekelund - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283
Trädet. Av Per Erik Wahlund - 283
Filmkrönika. Av Artur Lundkvist - 284, 285, 286, 287, 288
    Sjunde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Näcken. Av Ernst Josephson. Förstudie - plansch
Krypande flicka (»Hanne»). Av Mogens Bøggild - plansch
Van Gogh och Josephson — ännu en gång. Av Carl Nordenfalk - 289, 290, 291, 292, 293
Hemlandets språk. Av Hugo Gyllander - 294
Maiestas Domini. Av Martin P:n Nilsson - 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301
Nattens källa. Av Olle Svensson - 302, 303, 304
Knud Sønderby. Af Fredrik Schyberg - 305, 306, 307, 308
Opera- och konsertkrönika. Av Herman Glimstedt - 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
Från Stockholms teatrar. Av Sten af Geijerstam - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331
Göteborgs Stadsteater. En återblick på säsongen 1943—44. Av Axel L. Romdahl - 332, 333, 334, 335, 336
    Åttonde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Hugo Birger som landsknekt. Oljemålning av Ernst Josephson - plansch
De skandinaviska konstnärernas frukost på Café Ledoyen i Paris på vernissagedagen 1886. Oljemålning av Hugo Birger - plansch
Slutbragden. Till nittioårsminnet av Hugo Birgers födelse. Av Sixten Strömbom - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Fyra kinesiska dikter. I svensk tolkning av Erik Blomberg - 353, 354
    Liu Tsung Yüan: En gammal fiskare - 353
    Mêng Hao-jan: En natt på floden CHien-Tê - 353
    Mêng Hao-jan: Vid bergshyddan hos buddistprästen Ye, förgäves väntande på min vän Ting - 353
    Ts’uêi T’u: En ensam vildgås - 354
Erik Blomberg femtio år. Av Victor Svanberg - 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363
Digte. Af Karl Einarsson Dunganon - 364, 365
    Sövnlös - 364
    Höstland - 364
    Stjerneliv - 364
    Indvielse - 365
Fra det mørklagte Danmark. Af Ulrich Knigge - 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375
To dikt. Av Arne Randres Thorstensson - 376, 377
    Der er en fred - 376, 377
    Nattevakten - 377
Opera- och konsertkrönika. Av Herman Glimstedt - 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
Från Stockholms teatrar. Av Sten af Geijerstam - 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398
Insända böcker - 399, 400
    Nionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
To nøgne Kvinder. Relief i marmor av Gerhard Henning - plansch
Från Ölands alvar. Oljemålning av Arthur C:son Percy - plansch
Johannes V. Jensen. Af Frithiof Brandt - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407
Kustvaktens visor. Av Hans Botwid - 408, 409
Fint promenadväder. Av Björn-Erik Höijer - 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420
Arthur C:son Percy som konstnär och konsthantverkare. Av Marita Lindgren-Fridell - 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429
Två sonetter. Av Åke Leander - 430, 431
    Sensommarsonett - 430
    Eftermiddag - 431
Svenska romaner och noveller. De medelålders. Av Örjan Lindberger - 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438
Finsk litteratur år 1943. Av Toivo Pekkanen - 439, 440, 441, 442
Härstammar människan från apan eller apan från människan? Av Werner Bögli - 443, 444, 445, 446, 447
Dröm. Av Bengt Holger Isberg - 448
    Tionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496
Två vänner. Oljemålning av K. Baltgailis - plansch
Model. Oljemålning av Vilhelm Lundstrøm. 1940 - plansch
Lettiskt måleri i Sverige. Av Francis Balodis - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457
C. J. L. Almquist och hans lundavänner. Ur brevväxlingen. Av Krister Gierow - 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464
Tre dikter. Ur Divan-i-Schems-i-Tebriz. Av Jalal-ed-din Rumi 1207—1273. Översättning efter Hadland Davis av Gunnar Ekelöf - 465, 466
En far — og en sønn. Av Johan Falkberget - 467, 468, 469, 470, 471
Två dikter. Ur en otryckt diktsamling. Av Ola Hansson - 472
    Minnen - 472
    Dikter - 472
Teater i København 1943—1944. Soya faar Sukces — Unge Instruktører rykker frem. Af Harald Mogensen - 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485
Kommentar till tredje dagen. Av Olov Lundgren - 486
Tyda och tolka. Av Rolf Nordenstreng - 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496
    Elfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544
Diomedes. Av J. T. Sergel. Marmor - plansch
Torget. Oljemålning av Gösta Sandels - plansch
Folkteater i festdräkt. Av Nils Gösta Sandblad - 497, 498, 499, 500, 501, 502
Mörkläggningskväll. Av Arvid Brenner - 503, 504, 505, 506, 507
Den unge Christian Frederik. Af Knud Fabricius - 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516
Den unge Oscar Levertin. Av Anna Levertin. I - 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527
Carl Sandburg. Av Anna Lenah Elgström - 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539
Konstkrönika. Av Folke Holmér - 540, 541, 542, 543, 544
    Tolfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
Direktör Otto Lindeberg. Oljemålning av Verner Molin. 1943 - plansch
Stupad soldat. Relief av Aristide Maillol - plansch
Krigen och konsten. Av Axel L. Romdahl - 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553
Lorenzo il Magnifico: Nencia fra Barberino. Oversat af J. V. Lind - 554, 555, 556, 557, 558
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring gjennem hundre år. Av Georg Eliassen - 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567
Ur svenska hjärtans djup... Ett hundraårsminne. Av Bernhard Tarschys - 568, 569, 570, 571, 572
Den unge Oscar Levertin. Av Anna Levertin. II - 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583
Två dikter. Av Emily Dickinson. Svensk tolkning av Johannes Edfelt - 583
    Molnig dag - 583
    Stamtavla - 583
Sverige och svenskarna i den nyare ryska skönlitteraturen. Av V. Kiparsky - 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592

Project Runeberg, Sat Apr 16 00:06:10 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ordochbild/1944/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free