- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Femtiofjärde årgången. 1945

(1892-1945)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD
Illustrerad Månadsskrift

Grundad av Karl Wåhlin
Utgivare: Sven Rinman

Femtiofjärde årgången
1945

Redaktionens ombud:
I Helsingfors: Hans Ruin
I Oslo: Eugenia Kielland
I København: Johannes Lehmann

Stockholm
A. B. Wahlström & Widstrand

STOCKHOLM 1945
Iduns Tryckeri Aktiebolag
Esselte ab.


Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv, v

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv, v
Anmälda böcker - vi
Ord och Bilds medarbetare 1945 - vii
    Första häftet - plansch
Höstlandskap. Oljemålning av Erik Wedelin. Omkr. 1880 - plansch
Under trädet. Oljemålning (ofullbordad) av Hilding Linnqvist - plansch
En stor mans vanor. Av Nils Ahnlund - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Bersøglisviserne. Af Johannes V. Jensen - 8, 9, 10
Åtta dikter. Av Padraic Colum. Svensk tolkning av Karl Asplund - 11, 12, 13, 14
    Hon gick på marknan - 12
    Tiggarbarnet - 12
    Genom dörren - 12
    Barnlös - 13
    Akvariefisken - 13
    Tranan - 13
    Den skimrande quetzalfågeln - 14
    Hawaiskt - 14
Trods allt. To dikt i krigstid. Av Eugenia Kielland - 15, 16
Lamartine — en studie i politisk romantik. Av Holger Ahlenius. I - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Tre dikter. Av Erik Ekelund - 29
    Klockspel från fjärran - 29
    Det döda barnet - 29
    Skådespel - 29
Fyra dikter. Av Helmer V. Nyberg - 30, 31
    Sång i sumptrakt - 30
    Bön - 30
    Fågeldöd - 30
    ...allt som blev jord - 31
Konstkrönika. Av Folke Holmér - 32, 33, 34, 35, 36
Nogle danske Bøger. Af Johannes Lehmann - 37, 38, 39, 40, 41, 42
Filmkrönika. Av Artur Lundkvist - 43, 44, 45, 46, 47
Rättelse - 47
Insända böcker - 48
    Andra häftet - plansch
Fru Bertha Brandstrup. Oljemålning av Karl Isakson - plansch
Våren. Av Eric Grate. Detalj - plansch
Speglingar av Birgitta i modern litteratur. Av Emilia Fogelklou - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
Tre Digte. Af Poul Sørensen - 60, 61
    Kentaur - 60
    Frosttid - 61
    Biologisk - 61
Karl Isakson in memoriam. Af Ernst Goldschmidt - 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
Lärd utbildning på den arktiska tundran. Av Karl Bruhn - 69, 70, 71, 72
Forgrunnsskikkelser i nyere norsk malerkunst. Arne Ekeland. Av Helge Neumann - 73, 74, 75, 76, 77, 78
Lamartine — en studie i politisk romantik. Av Holger Ahlenius. II - 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
En enda tanke. Av Paul Eluard. Svensk tolkning av Elsa Thulin - 92, 93, 94
Ord och Bilds garanter - 95, 96
    Tredje häftet - plansch
Stockholm från Söder Mälarstrand. Höst. Oljemålning av Olof Ågren - plansch
Drenge ser paa en Tudse. Oljemålning av William Scharff. 1939 - plansch
Porkalabygdens skald. Av Hans Ruin - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
Två dikter. Av Johannes Edfelt - 106
    Drömmens skog - 106
    Septembernatt - 106
Glimt af Bellmans Stockholm. Af Christian Elling - 107, 108, 109, 110, 111, 112
Arvedelen. Av Erik Hörnström - 113, 114, 115
Tårer. Av Sigbjörn Silje - 116
Olof Ågrens utställning i Västervik. Av Arne Lindström - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
Linné i skærgården. Af Otto Gelsted - 124, 125, 126
Johan Henrik Lidén i Paris, 1770. Av Sven Rydberg - 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
Från Österlen. Av Teddy Brunius - 140
Selma Lagerlöf och Ida Bäckmann. Av Walter A. Berendsohn - 141, 142, 143, 144
    Fjärde häftet - plansch
Öländskt landskap. Oljemålning av Torsten Palm. 1928 - plansch
Kustbild 1944. Oljemålning av Sven Erixson - plansch
Fredrika Bremer i Grekland. Av Åke Åkerström - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
Två dikter. Av Sture Axelson - 156
    Efteråt - 156
    Men här i tystnaden - 156
Kring en miniatyr. En svensk adelsman hos en landsflyktig kung. Av Ernst Fischer - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
Två dikter. Av Karin Lannby - 166
    Nattlig musik - 166
    Den fjättrade - 166
Kris för naturforskaridealet. Av Ragnar Granit - 167, 168, 169, 170, 171, 172
Tore Segelcke. En central kraft i nyere norsk scenekunst. Av Anton Rönneberg - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
Från Kuopio till Viborg. Av P. O. Barck - 181, 182, 183, 184, 185, 186
Mina rosor flammar ej mer. Av Harald Forss - 187
Den slaviska världen och slavisk gemenskap. Av J. P. Hodin - 188, 189, 190, 191, 192
    Femte häftet - plansch
Karl XIV Johan. Oljemålning av F. Gérard - plansch
Källan. Oljemålning av Pablo Picasso. 1921 - plansch
Kring Karl Johans-porträtten. En översikt och ett arbetsprogram. Av Gunnar Ekholm - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
Promenad i »Bellmans Stockholm». Från Stadsmuseets minnesutställning. Av Arvid Stålhane - 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214
Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie 1745—1945. Af Bjørn Kornerup - 215, 216, 217, 218, 219, 220
Fyra dikter. Av Katri Vala. Svensk tolkning av Ragna Ljungdell-Erlandsson - 221, 222
    Apokalypsen - 221
    Ångest - 221
    Lycka - 222
    Sommarens fest - 222
Katri Vala. Av Ragna Ljungdell-Erlandsson - 223, 224, 225, 226, 227, 228
Konstkrönika. Av Folke Holmér - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
    Sjätte häftet - plansch
Sarah Bernhardt. Oljemålning (skiss) av Jules Bastien-Lepage - plansch
Ung målande flicka. Oljemålning av Camille Corot - plansch
William Scharff. Af Erik Zahle - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
Solig minut. Av Hjalmar Lundgren - 248
1845 — studentskandinavismens stora år. Av Krister Gierow - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261
Två dikter. Av Elsa Grave - 262
    Du själ, som skurits ut - 262
    Förvandlingsmakt - 262
Vitkonst. Av Ellen Nordenstreng - 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273
Två hyllningsdikter tillägnade Gustav v. Paykull. Ett litet bidrag till skandinavismens förhistoria. Av Bruno Lesch - 274, 275, 276, 277, 278, 279
Om litterära förbindelser mellan Sverige och Böhmen. Elof Tegnér—Oscar Wijkander. Av Antonín Veselý. Översättning från tjeckiskan av Erik Frisk - 280, 281, 282, 283, 284
Svenska porträttarkivets index. Av Georg W. Fleetwood - 285, 286, 287
Insända böcker - 288
    Sjunde häftet - plansch
Min mor. Oljemålning av Helene Schjerfbeck. 1902 - plansch
Systrarna. Av Nils Sjögren. 1945 - plansch
Vid en gammal hälsobrunn. Till den 1 augusti 1945. Av Amelie Posse - 289, 290, 291, 292, 293, 294
Sommarens andedräkt. Av Lars Englund - 295, 296
Nis Petersens Lyrik. Af Jørgen Andersen - 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
En latinsk vårdikt. Pervigilium Veneris eller Nattvakan för Venus. På svensk vers av Stig Lindqvist och Krister Wickman - 305, 306, 307, 308
Från Stockholms teatrar. Av Sten af Geijerstam - 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318
Opera- och konsertkrönika. Av Herman Glimstedt - 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330
Två dikter. Av Olle Svensson - 331
    Osynliga strängar - 331
    Det betyder så lite vad vi äger - 331
Filmkrönika. Av Artur Lundkvist - 332, 333, 334, 335, 336
    Åttonde häftet - plansch
Maria Magdalena v. Bertouch, f. de Fontenay. Oljemålning av Jens Juel. 1780-talet - plansch
Landskap, Odsherred. Oljemålning av Kaj Ejstrup. 1942 - plansch
Dikteren på dødsleiet. Av Eugenia Kielland - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343
Shelleys kust. Av Anders Österling - 344
Jens Juel. Af Leo Swane - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355
Krigsmonument. Av Karl-Gustaf Hildebrand - 356
Göteborgs Stadsteater. Spelåret 1944—45. Av Axel L. Romdahl - 357, 358, 359, 360, 361
Två dikter. Av Lars Fredin - 362
    Sommarafton - 362
    Höstkväll - 362
Opera- och konsertkrönika. Av Herman Glimstedt - 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376
    Nytt svenskt i Konsertföreningen - 374
Från Stockholms teatrar. Av Sten af Geijerstam - 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
    Nionde häftet - plansch
Självporträtt. Relief avsedd att polykromt glaseras. Av Carl Milles. Omkr. 1915 - plansch
Vårvinter. Etsning av Gerda Nordling. 1939 - plansch
Folkens fredsförbidan. Historiska betraktelser över ett aktuellt ämne. Av J. Bergman - 385, 386, 387, 388, 389, 390
Kaj Munks Minde. Af Carl Dumreicher - 391, 392, 393, 394
Georges Méliès. Av Jean A. Keim - 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401
Skärseld och kammarmusik. Av Th. Warburton - 402, 403, 404, 405, 406
Rapsodi en blåsig natt. Av T. S. Eliot. Svensk tolkning av Gunnar Ekelöf - 407, 408
Tre prosadikter till Franz Kafkas minne. Av Erik Lindegren - 409, 410
    Trösten - 409
    Kostymen - 409
    Tanken - 410
Svensk konstkrönika under hundra år. Av Bo Lagercrantz - 411, 412, 413, 414, 415, 416
Komiken som reflex. Av Nils Antoni - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429
Tre dikter. Av Arne Nyman - 430, 431
    I natt - 430
    Efter åskvädret - 430
    Jag vill inte prisge dig — - 431
Klagan. Av okänd tysk författarinna, 1500-talet. Översättning av Arne Nyman - 432
    Tionde häftet - plansch
Porträtt av Mary Gallén. Etsning. Av Akseli Gallen-Kallela. 1896 - plansch
Gård i Raumo. Etsning. Av Akseli Gallen-Kallela. 1905 - plansch
Grafikern Gallen-Kallela. Ett femtioårsjubileum. Av Brita Y. Gustafson - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440
Boileau: Ur L’art poétique. Svensk tolkning av Allan Bergstrand - 441, 442, 443, 444
C.-F. Ramuz — ecce vates! Av Esther Grenen - 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451
Sång om Estland. Laul Eestist. Av Gustav Suits. Till svenska av Arvid Mörne efter Aino Kallas finska tolkning - 452
Introduksjon til engelsk hjemstedsdiktning. Av Fredrik Wulfsberg - 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459
Om fyrtiotalets svenska konsthistoria. Av Oscar Reuterswärd - 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
Teatersæsonen i København 1944—45. Wilde og Soya — Unge Instruktører. Af Harald Mogensen - 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478
Insända böcker - 479, 480
    Elfte häftet - plansch
Malströmmen. Oljemålning av Per Krohg - plansch
Snöstorm i september, Lofoten. Oljemålning av Leander Engström. 1925 - plansch
Lofoten i nordisk konst. Av Torsten Svedfelt - 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491
Fyra dikter. Av Ulla Olin - 492
    Natt vid stranden - 492
    I ensamhet och skogssus... - 492
    Barfota, utan reskost... - 492
    Sommarregnet - 492
Författaren till »Sången om Bernadette». Av Ernst Benedikt - 493, 494, 495, 496, 497, 498
Handsken. Efter Robert Browning: The Glove. Oversat af J. V. Lind - 499, 500, 501, 502, 503
Den svenska lärdomshistorien. Av Sten Lindroth - 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511
Perspektivets stil. Omkring en bok av Aksel Sandemose. Av Rolv Thesen - 512, 513, 514, 515, 516, 517
Svensk skönlitteratur i Finland. Av Erik Ekelund - 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
    Tolfte häftet - plansch
Monument över de avrättade danska patrioterna. Av Axel Poulsen. 1945 - plansch
Övre Munkbron. Oljemålning av Karl Nordström. 1917 - plansch
En svenske i norsk portrettkunst. Peter Lyders Dyckmann. Av Roar Hauglid - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535
Amerikansk lyrik. I svensk tolkning av Johannes Edfelt - 536, 537, 538
    De döda i Spanien. Av Archibald Mac Leish - 536
    Stjärnorna vandrar över den ensliga oceanen. Av Robinson Jeffers - 537
    Mitt ljus hos ditt —. Av Edgar Lee Masters - 538
Johannes V. Jensen. Af Fr. Hegel - 539, 540, 541, 542
Dalmålningar. Av Gerda Boëthius - 543, 544, 545, 546, 547, 548
Dagboksblad från 1918. Av Elli Tompuri - 549, 550, 551, 552, 553, 554
Det senaste decenniets religionshistoriska forskning i Sverige. Av Geo Widengren - 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564
Svenska romaner och noveller. Nyrekryteringen. Av Örjan Lindberger - 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571
Selma Lagerlöfs Efterlämnade skrifter. Av Helge Gullberg - 572, 573, 574, 575
Inför årsskiftet - 575
Insända böcker - 576

Project Runeberg, Sun Apr 17 00:11:10 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ordochbild/1945/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free