- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Femtiosjunde årgången. 1948

(1892-1945)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD Illustrerad Månadsskrift

Grundad av Karl Wåhlin Utgivare: Sven Rinman

Femtiosjunde årgången 1948

Redaktionens ombud: I Helsingfors: P. O. Barck I Oslo: Eugenia Kielland I København: Johannes Lehmann Stockholm STOCKHOLM 1948 Iduns Tryckeri Aktiebolag Esselte ab.

Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv
Ord och Bilds medarbetare 1948 - v
    Första häftet - plansch
Henrik Schück. Oljemålning av Masolle. 1910 - plansch
Pantomim. Relief av Torolf Engström. 1947 - plansch
Henrik Schück. Vor fælles Hövding. Av Vilhelm Andersen - 1, 2
Norske minner om Henrik Schück. Av Francis Bull - 2, 3, 4
Henrik Schück. Av Gunnar Castrén - 4, 5
Småprosa. Av Kjell Hjern - 6, 7, 8
    Lugn i osällskapliga sinnen - 6
    Samtal - 6
    Korrespondens - 7
    Leken med ord - 7
Torolf Engström. Av Tage Nilsson - 9, 10, 11, 12, 13
Zoologisk Foraar. Af Knud Sønderby - 14, 15, 16
De nyaste riktlinjerna i engelsk litteratur. Av Roy Campbell - 17, 18, 19
Två dikter. Av Solveig Johs. Vågor. Stilla kväll - 20
Musik från stenar och papyri. Av Ingemar Düring - 21, 22, 23, 24, 25, 26
Fyra dikter. Av Carl Elof Svenning - 27, 28
    Gästabud - 27
    Fågelsång - 27
    Fjärilflykt - 28
    Morgon - 28
Leontes och Promethevs. Av Erland Ehnmark - 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Gautier de Coinci. En fransk 1200-tals moralist. Av Arthur Långfors - 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Insända böcker - 47, 48
    Andra häftet - plansch
Kvällsgata. Oljemålning av Svante Tuveson. 1942 - plansch
Näcken. Av Carl Friesendahl - plansch
Svante Tuveson. Romantiker och symbolist. Av Gösta Lilja - 49, 50, 51, 52, 53, 54
Intermezzo i tanken (vid resa in i sömnen). Av Hanserik Hjertén - 55, 56
Från Wallins barndom. Av Daniel Almqvist - 57, 58, 59, 60, 61
Omkring ett par brev av Carl Snoilsky. Av Fredrik Vetterlund - 62, 63, 64, 65
Dante Alighieri: Tre Kvinder om mit Hjerte. Overs. af J. V. Lind - 66, 67, 68, 69, 70
    Kommentar - 69
Cervantes. Minnesföreläsning å Göteborgs högskola d. 9 okt. 1947. Av Karl Michaëlsson - 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Den klassiska arkeologien i Sverige. En historisk skiss. Av Einar Gjerstad - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
Henry de Montherlant. Ett apropå. Av E. Bendz - 92, 93, 94, 95, 96
    Tredje häftet - plansch
I omnibussen. Oljemålning av Curt Clemens. 1937 - plansch
Selvportrett. Oljemålning av Thorvald Erichsen. 1902 - plansch
Sutton Hoo och Sverige. Av Rupert Bruce-Mitford - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
Vid vägkanten. Av Gunnar Ekelöf - 105, 106
Curt Clemens. Av Torsten Bergmark - 107, 108, 109, 110, 111, 112
Unge år. Utsnitt av manuskript til »Minner fra barndom og ungdom». Av Peter Egge - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Klokkerne. Af Søren Hallar - 122, 123, 124, 125, 126
Konstens gestaltproblem. Av Ola Zweygbergk - 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
Kring en senromantisk brevväxling. Ernst Kjellanders brev till F. F. Carlson. Av Paul Fröberg - 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
Insända böcker - 144
    Fjärde häftet - plansch
Musicerande. Teckning av Bengt Kristenson. 1946 - plansch
En arbetslös. Teckning av Vera Nilsson. 1947 - plansch
Timglaset, dödskallen och Fredmans livsvisdom. Av Carl Fehrman - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153
Dödens former. Av Stephen Spender. Svensk tolkning av Erik Lindegren - 154
Bengt Kristenson. Av Patrik Reuterswärd - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161
Drømmen og Virkeligheden. Michael Tejns moderne danske Romanværk. Af Henrik Juul Hansen - 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169
Fyra dikter. Av Gunnar Björling - 170, 171
James Joyce. Av Miklòs Szentkuthy. Övers. av Calman de Pándy - 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
Kring atombomben. Av Ernst Sedström - 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
Ny Dante-litteratur. Av Sven Stolpe - 188, 189, 190, 191, 192
    Femte häftet - plansch
Den sjuke gossen. Akvarell av Anders Zorn. 1883 - plansch
Siesta i trädgården. Oljemålning av Karl Nordström. 1917 - plansch
»Vad vår kamp gällt». Av Nils Gösta Sandblad - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
Fyra dikter. Av Helmer V. Nyberg - 200
    Försvarstal - 200
    Du övergivna hem... - 200
    Långt vill jag gå... - 200
    Vems händer tryckte mina... - 200
Peter Dass 1647—1707. Av Francis Bull - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
Gamla kvinnor. Av František Halas. Övers. av Maren Jakerlová och Artur Lundkvist - 211, 212
Den sjuke gossen. Ett melankoliskt ungdomsverk av Zorn. Av Gerda Boëthius - 213, 214, 215
Guder og Mennesker i Æneiden. Af Johannes Loft - 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225
Efter morgonandakten. Av Gunno Sjölund - 226
Gunnel Frieberg. Av Teddy Brunius - 227, 228, 229, 230, 231, 232
Två dikter. Av Elmer Diktonius. Ordet. Elegi - 233, 234
Lyrik 1947. Av Rabbe Enckell - 235, 236, 237, 238, 239, 240
    Sjätte och sjunde häftet - plansch
Håkon VII. Oljemålning av Agnes Hiorth. 1948 - plansch
”Une grande dame.” Oljemålning av Brita af Klercker. 1945 - plansch
Folkekongen. Af J. Christmas Møller - 241, 242, 243, 244, 245, 246
Brita af Klercker. Av Greta Åkerlund - 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254
När Olof von Dalin bildade Sveriges första idrottsförening. Av Åke Svahn - 255, 256, 257, 258, 259, 260
Timotheos från Miletos. Traditionalism och modernism i antik litteraturdebatt. Av Henrik Zilliacus - 261, 262, 263, 264, 265
Danserska. Av Artur Lundkvist - 266
Napoleons söner. Av Gerhard Simson - 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277
To Digte. Af Vilh. Bergstrøm. Djævlens Marionet. Koncentration - 278
Svenska romaner. A Staffan Björck - 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
    Åttonde och nionde häftet - plansch
Gustaf V. Oljemålning av Arvid Fougstedt. 1948 - plansch
Den grå jackan. Oljemålning av Lennart Gram. 1945 - plansch
Lennart Gram. Av Eugen Wretholm - 289, 290, 291, 292, 293, 294
En fjende af Danmark og enevælden. Af Jørgen Andersen - 295, 296, 297, 298, 299, 300
Sommarminnen. Av Susanne Lindström - 301, 302, 303
Thomas Mann och humanitetens problem. Av Walter A. Berendsohn - 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
En fransman i Geijers hem. Av Paul Mohn - 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317
Ensamhetens sagor. Svensk novellistik. Av Staffan Björck - 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
Från Stockholms teatrar. Av Karin Schultz - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334
Sveriges modergruva. Av Sven Tunberg - 335, 336
    Tionde häftet - plansch
Christian II. Oljemålning av okänd nederländsk konstnär - plansch
Plöjaren. Oljemålning av Martin Åberg - plansch
Konst i Örebro. Av Arne Lundström - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346
Fyra dikter. Av Bertil Malmberg - 347
    Ingen kan undfly - 347
    Tumskruv vridscen - 347
    Den dag kan du bistå - 347
    Sedan vi upplevat maskerna - 347
Domen. Av Franz Kafka. Övers. av Teddy Brunius - 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354
Fyra dikter. Av Barbro Mörne - 355, 356
    Och som ett allvarsamt och dunkelt vatten — - 355
    Du som är borta — - 355
    Mörkret till ljuset - 356
    Visa - 356
Nogle danske Bøger. Af Jørgen Andersen - 357, 358, 359, 360, 361
Pierre de Ronsard och lagen om materiens konstans. Av Knut Lundmark - 362, 363, 364
Konsertkrönika. Ny svensk musik. Av Bo Wallner - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374
Norsk teater. Av Hans Lyche - 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
    Elfte häftet - plansch
M.M. Laroche och Hessel spelande ”vido”. Oljemålning av Edouard Vuillard. 1930 - plansch
Sittande pojke. Av Bror Marklund - plansch
Nordiskt frihetsarv. Av Algot Werin - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393
Skapelsemyt. Diktcykel av Lars Englund - 394
Portrætgalleriet paa Stensgaardholm. Af Esther Noach. Tegninger af Ebbe Fog - 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403
Två dikter. Av Östen Sjöstrand - 404
Max Walter Svanberg. Av Gunnar Hellman - 405, 406, 407, 408, 409, 410
Om Colette. Av Holger Ahlenius - 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418
Seneca och Nero. Av Harald Hagendahl - 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427
Fyra dikter. Av Eugen Wretholm. Drottningholm. Vårminne. Månen slår. Ditt tunga huvud - 428
Göteborgs Stadsteater 1947—1948. Av Axel L. Romdahl - 429, 430, 431, 432
    Tolfte häftet - plansch
Illustration till Vergilius’ Georgica. Etsning av André Dunoyer de Segonzac - plansch
Fjortonårig dansös. Skulptur av Edgar Degas - plansch
Alkestis i Dödsriket. Av Ivar Hjertén - 433, 434, 435, 436, 437
Två dikter. Av Einar Malm. En kort minut. Vår vid havet - 438
Revolutionens symboler i rättshistoriens belysning. Frihetsträd — hatt och mössa — blodsfana. Av Ernst Pfleging - 439, 440, 441, 442, 443, 444
Två dikter. Av Bengt Anderberg. Drömmen. Orden - 445, 446
Språkfunktioner och litteraturkritik. Av Elof Åkesson - 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454
Från friluftsmåleriets och nittiotalsromantikens tid. Av Henrik Cornell - 455, 456, 457, 458, 459
Volter Kilpi. Av Lauri Viljanen - 460, 461, 462, 463, 464
Kristofer Uppdal. Ein norsk arbeidardiktar. Av Rolv Thesen - 465, 466, 467, 468, 469, 470
Teatersæsonen i København 1947—48. Af Harald Mogensen - 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480

Project Runeberg, Wed Jan 2 22:35:20 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ordochbild/1948/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free