- Project Runeberg -  Konung Oscar II Skrifter
(1910) [MARC] Author: Oscar II
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

KONUNG OSCAR II
SKRIFTER

Nationalupplaga

Andra upplagan

Stockholm 1910
P. B. Eklunds förlag
O. L. Svanbäcks boktryckeri


Förord till den digitala utgåvan

Fem skönlitterära verk (varav två översättningar) är inte mycket för en författare, men desto mer för en svensk (och norsk) kung. Trots att de får plats i ett band, har utgivaren sidnumrerat dem var för sig. I den digitala utgåvan har detta markerats med 3:14 för sidnummer 14 i det tredje verket. Boken digitaliserades i mars 2004.


The above contents can be inspected in scanned images: porträtt, 1:titelsida, 1:titelbladets baksida, 2:titelsida, 2:titelbladets baksida, 2:40, 3:titelsida, 3:titelbladets baksida, 4:titelsida, 5:titelsida, 5:titelbladets baksida, 5:138

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - porträtt, 1:titelsida, 1:titelbladets baksida, 2:titelsida, 2:titelbladets baksida, 2:40, 3:titelsida, 3:titelbladets baksida, 4:titelsida, 5:titelsida, 5:titelbladets baksida, 5:138
    Ur Svenska Flottans minnen - 1:5
Förord - 1:5, 1:6
Inledning - 1:7, 1:8, 1:9
Östersjön - 1:10, 1:11, 1:12
Flaggan opp! - 1:13, 1:14
Claes Christersson Horn - 1:15, 1:16
Claes Uggla, på »Svärdet» 1676 - 1:17, 1:18, 1:19, 1:20
Jonas Hökenflykt, på jakten »Vivat» 1702 - 1:21, 1:22, 1:23, 1:24
Psilander, på 50-kanonskeppet »Öland» 1704 - 1:25, 1:26, 1:27, 1:28, 1:29, 1:30
Nils Ehrensköld, 1714 - 1:31, 1:32, 1:33, 1:34, 1:35
Hogland, den 17 Juli 1788 - 1:36, 1:37, 1:38, 1:39, 1:40, 1:41, 1:42, 1:43, 1:44, 1:45, 1:46
    I - 1:36
    II - 1:40
    III - 1:45
En Svensksunds-dag, den 9 Juli 18 - 1:47, 1:48, 1:49, 1:50, 1:51, 1:52, 1:53, 1:54, 1:55, 1:56, 1:57, 1:58, 1:59, 1:60
    Första sången - 1:47
    Andra sången. Den gamles berättelse - 1:54
Paul Adolf Sölfverarm - 1:61, 1:62, 1:63, 1:64
Chapmans grafhäll - 1:65, 1:66, 1:67, 1:68
Ännu ett Svenska Flottans minne - 1:69, 1:70, 1:71, 1:72
    Några timmar på Kronborgs slott, den 29 Oktober 1658 - 2:3
Personer - 2:3, 2:5
Första scenen - 2:7, 2:8
Andra scenen - 2:8, 2:9, 2:10
Tredje scenen - 2:10, 2:11, 2:12
Fjerde scenen - 2:12, 2:13
Femte scenen - 2:14, 2:15
Sjette scenen - 2:16, 2:17, 2:18
Sjunde scenen - 2:19, 2:20
Åttonde scenen - 2:21, 2:22, 2:23
Nionde scenen - 2:23, 2:24, 2:25, 2:26, 2:27, 2:28
Tionde scenen - 2:28, 2:29, 2:30, 2:31, 2:32
Elfte scenen - 2:33, 2:34, 2:35, 2:36
Tolfte scenen - 2:36, 2:37, 2:38, 2:39
    Dikter
Treklang - 3:3, 3:4, 3:5, 3:6, 3:7, 3:8, 3:9, 3:10, 3:11, 3:12, 3:13, 3:14, 3:15, 3:16, 3:17, 3:18, 3:19, 3:20, 3:21, 3:22, 3:23, 3:24, 3:25
Borghols slottsruiner - 3:29, 3:30, 3:31, 3:32, 3:33
Vid Utmeland - 3:34, 3:35, 3:36
Hvar är Döbelns graf - 3:37, 3:38, 3:39
Vid Carlskrona brobäng - 3:40, 3:41
Sjöman och landtman - 3:42, 3:43, 3:44, 3:45, 3:46
Svensk gardessång - 3:47, 3:48
Vak upp - 3:49
En sång - 3:50, 3:51
Trastens klagan - 3:52, 3:53
Påskpsalm - 3:54, 3:55, 3:56
Fantasi-stycke öfver harpotoner - 3:57, 3:58, 3:59, 3:60, 3:61
På landet - 3:62, 3:63
Till aftonstjärnan - 3:64, 3:65
Ynglingen och stormfågeln - 3:66, 3:67, 3:68, 3:69
Ett ögonblick - 3:70, 3:71
Strängalek - 3:72, 3:73
Vid mitt skrifbord - 3:74, 3:75
Förtalet - 3:76, 3:77, 3:78, 3:79
Isen - 3:80, 3:81, 3:82
Aurora - 3:83, 3:84
Den första lärkan - 3:85, 3:86, 3:87
Förr och nu - 3:88, 3:89, 3:90
Gammal visa fortsatt - 3:91
Mot hamnen - 3:92, 3:93
Arla - 3:94, 3:95, 3:96
Eken - 3:97, 3:98
För fort - 3:99, 3:100, 3:101, 3:102
Hänryckning - 3:103, 3:104
Nyårsnatten - 3:105, 3:106
Punkt - 3:107, 3:108, 3:109
Bilder från Sofiero - 3:111, 3:113, 3:114, 3:115, 3:116, 3:117, 3:118, 3:119, 3:120, 3:121, 3:122, 3:123, 3:124, 3:125, 3:126, 3:127, 3:128, 3:129, 3:130, 3:131, 3:132, 3:133, 3:134
    Cid, efter spanska romanser, af I. G. von Herder, öfversättning - 4:3
    Cid under Ferdinand den store - 4:3
I - 4:3, 4:4, 4:5
II - 4:5, 4:6, 4:7
III - 4:7, 4:8
IV - 4:9, 4:10
V - 4:10, 4:11
VI - 4:12, 4:13
VII - 4:14, 4:15
VIII - 4:15, 4:16, 4:17
IX - 4:17, 4:18
X - 4:19, 4:20
XI - 4:20, 4:21, 4:22
XII - 4:23, 4:24, 4:25
XIII - 4:26, 4:27, 4:28
XIV - 4:29, 4:30
XV - 4:30, 4:31, 4:32, 4:33
XVI - 4:34, 4:35
XVII - 4:36, 4:37, 4:38
XVIII - 4:39, 4:40
XIX - 4:40, 4:41, 4:42, 4:43
XX - 4:44, 4:45
XXI - 4:46, 4:47, 4:48
XXII - 4:48, 4:49, 4:50, 4:51
    Cid under Don Sancho den starke - 4:52
XXIII - 4:52, 4:53, 4:54
XXIV - 4:54, 4:55, 4:56
XXV - 4:57, 4:58, 4:59
XXVI - 4:59, 4:60
XXVII - 4:61
XXVIII - 4:62, 4:63, 4:64
XXIX - 4:65, 4:66
XXX - 4:66, 4:67, 4:68
XXXI - 4:69, 4:70
XXXII - 4:70, 4:71, 4:72, 4:73, 4:74
XXXIII - 4:74, 4:75, 4:76, 4:77, 4:78
XXXIV - 4:78, 4:79, 4:80
XXXV - 4:81, 4:82
XXXVI - 4:83, 4:84, 4:85, 4:86
    Cid under Alfonso den tappre - 4:87
XXXVII - 4:87, 4:88, 4:89
XXXVIII - 4:89, 4:90
XXXIX - 4:90, 4:91
XXXX - 4:91, 4:92, 4:93
XXXXI - 4:94, 4:95, 4:96
XXXXII - 4:96, 4:97, 4:98, 4:99
XXXXIII - 4:99, 4:100, 4:101
XXXXIV - 4:101, 4:102, 4:103
XXXXV - 4:104, 4:105
XXXXVI - 4:106, 4:107, 4:108
XXXXVII - 4:109, 4:110
XXXXVIII - 4:111, 4:112, 4:113, 4:114
    Cid i Valencia och i döden - 4:115
XXXXIX - 4:115, 4:116
L - 4:116, 4:117, 4:118
LI - 4:118, 4:119, 4:120
LII - 4:121, 4:122, 4:123
LIII - 4:123, 4:124, 4:125, 4:126
LIV - 4:127, 4:128
LV - 4:129, 4:130
LVI - 4:130, 4:131, 4:132
LVII - 4:132, 4:133, 4:134
LVIII - 4:134, 4:135, 4:136
LIX - 4:136, 4:137
LX - 4:138, 4:139
LXI - 4:140, 4:141, 4:142
LXII - 4:142, 4:143, 4:144
LXIII - 4:144, 4:145
LXIV - 4:146, 4:147
LXV - 4:147, 4:148
LXVI - 4:148, 4:149
LXVII - 4:150, 4:151
LXVIII - 4:152, 4:153, 4:154, 4:155
LXIX - 4:155, 4:156, 4:157
LXX - 4:157, 4:158, 4:159, 4:160
    Torquato Tasso, af Goethe, öfversättning - 5:3
Tillegnan - 5:5
Förord - 5:7
Personer - 5:10
    Första akten - 5:11
Första scenen - 5:11, 5:12, 5:13, 5:14, 5:15, 5:16, 5:17, 5:18, 5:19
Andra scenen - 5:19, 5:20, 5:21, 5:22, 5:23, 5:24
Tredje scenen - 5:25, 5:26, 5:27, 5:28, 5:29, 5:30, 5:31, 5:32, 5:33, 5:34, 5:35, 5:36, 5:37, 5:38, 5:39
    Andra akten - 5:40
Första scenen - 5:40, 5:41, 5:42, 5:43, 5:44, 5:45, 5:46, 5:47, 5:48, 5:49, 5:50, 5:51, 5:52
Andra scenen - 5:52, 5:53, 5:54
Tredje scenen - 5:54, 5:55, 5:56, 5:57, 5:58, 5:59, 5:60, 5:61, 5:62, 5:63
Fjärde scenen - 5:64, 5:65, 5:66, 5:67, 5:68, 5:69, 5:70
Femte scenen - 5:70, 5:71, 5:72
    Tredje akten - 5:73
Första scenen - 5:73
Andra scenen - 5:73, 5:74, 5:75, 5:76, 5:77, 5:78, 5:79, 5:80, 5:81, 5:82, 5:83
Tredje scenen - 5:83, 5:84
Fjärde scenen - 5:85, 5:86, 5:87, 5:88, 5:89, 5:90, 5:91, 5:92
Femte scenen - 5:92
    Fjärde akten - 5:93
Första scenen - 5:93, 5:94
Andra scenen - 5:94, 5:95, 5:96, 5:97, 5:98, 5:99, 5:100, 5:101, 5:102, 5:103
Tredje scenen - 5:103, 5:104, 5:105
Fjärde scenen - 5:105, 5:106, 5:107, 5:108, 5:109, 5:110, 5:111, 5:112, 5:113
Femte scenen - 5:113, 5:114, 5:115
    Femte akten - 5:116
Första scenen - 5:116, 5:117, 5:118, 5:119, 5:120, 5:121
Andra scenen - 5:121, 5:122, 5:123, 5:124, 5:125
Tredje scenen - 5:125
Fjärde scenen - 5:126, 5:127, 5:128, 5:129, 5:130, 5:131
Femte scenen - 5:132, 5:133, 5:134, 5:135, 5:136, 5:137

Project Runeberg, Sat Dec 15 21:32:46 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/oscar2/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free