- Project Runeberg -  Populär meteorologi /
Förord

(1908) Author: Gustaf Timberg
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
iii

FÖRORD.

Under de senaste årtiondena har meteorologien varit stadd i en rask utveckling såväl beträffande klimatologien genom insamlandet och bearbetandet af ett allt rikhaltigare och pålitligare observationsmaterial som ock beträffande den egentliga väderleksläran, hvarför de förutsägelser angående väderleken, särskildt stormvarningarne, som numera utfärdas, blifvit allt värdefullare och fått en allt större praktisk- ekonomisk betydelse. Till denna utveckling ha svenska vetenskapsmän lämnat synnerligen beaktansvärda bidrag. Något arbete på svenska språket, som omfattar meteorologien i sin helhet, har emellertid icke på länge utkommit, och som författaren dels vid sin undervisning vid ett af våra landtbruksinstitut funnit bristen af ett sådant arbete kännbar, dels under föreläsningsresor till olika delar af landet på grund af talrika förfrågningar angående litteratur i ämnet erfarit, att en på svenska författad meteorologi skulle bli välkommen för den stora allmänheten, hvilken visat ett påtagligt intresse för denna gren af naturvetenskapen, har han beslutat sig för att utgifva föreliggande arbete.

Som grafiska framställningar äro lättfattligare och bättre fästa sig i minnet än långa sifferrader i tabeller, ha sådana i stor utsträckning blifvit använda, hvarjämte arbetet tack vare förläggarens tillmötesgående kunnat förses med flere belysande kartor i litografiskt färgtryck förutom talrika illustrationer och kartor i texten. Där det varit möjligt att belysa det sagda ned exempel från Sverige, ha sådana företrädesvis valts, i de särskilda kapitlen har ofta jämförelser gjorts mellan Sveriges och andra länders klimat, och hela det sista kapitlet har egnats åt Sveriges klimatiska beskaffenhet.

För att göra boken mera lättläst och undvika de ständiga, sammanhanget störande litteraturhänvisningarne har författaren helt och hållet uteslutit sådana. Bland de talrika in- och utländska källor, ur hvilka han öst, förtjäna att särskildt nämnas såsom flitigt anlitade
iv
Julius Hann: Lehrhuch der Meteorologie, Leipzig 1905, samt H. Hildebrand Hildebrandsson et Léon Teisserenc de Bort, Les bases de la météorologie dynamique, Paris 1898--1907. Under arbetets gång har han haft lyckan att få många och goda råd och upplysningar af Herrar H. H. Hildebrandsson, H. E. Hamberg, N. Ekholm, F. Åkerblom, M. Jansson och Ö. Bergstrand, till hvilka härmed frambäres ett vördsamt och hjärtligt tack för det intresse de visat för arbetet och den beredvillighet, med hvilken de lämnat begärda upplysningar, i flere fall t. o. m. uppgifter så färska, att de ännu ej hunnit publiceras, och därigenom bidragit att göra boken så korrekt som möjligt.

Särskildt är det Professor Hildebrandsson, författaren är tack skyldig: han har varit nog välvillig att läsa hela arbetet i manuskript, hvarvid han gjort värderika tillägg och ändringar, en välvilja, som är lika smickrande för författaren som för arbetet förmånlig.

Ultuna, Upsala våren 1908.

Gustaf Timberg.


The above contents can be inspected in scanned images: iii, iv

Project Runeberg, Sat Dec 15 19:54:16 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/popmeteo/forord.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free