- Project Runeberg -  P. P. Waldenström i kyrkomötet
(1931) Author: P. P. Waldenström With: Olof Johansson
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

P. P. Waldenström i kyrkomötet


Förord till den elektroniska utgåvan

Under arbete...The above contents can be inspected in scanned images: omslag, smutstitel, frontespis, titelsida, titelbladets baksida, 5, 6

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, smutstitel, frontespis, titelsida, titelbladets baksida, 5, 6
Förord - 7, 8, 9
Inledning - 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, P.P.Waldenström30år
    I. Vid Kyrkomötet 1868 - 21
Inledning - 21, 22, 23
1. Om kompetensvillkoren för lärarebefattning i teologi - 23, 24, 25, 26
2. Om lekmäns rätt att deltaga i biskopsval - 26, 27, 28, 29
3. Om sättet för suspendering och avsättning av präst, som driver villfarande lära - 29, 30, 31
4. Om förbud för kyrklig lysning och vigsel för viss kategori frånskilda makar - 31, 32, 33, 34, 35, 36
5. Angående befrielse för prästen att vid nattvardens utdelande till varje nattvardsgäst upprepa distributionsorden - 36, 37
6. Angående förbud mot gemensamma andaktsövningar utan prästs ledning å tid, då allmän gudstjänst hålles - 37, 38, 39, 40, 41
7. Angående en kommitté för granskning av nya upplagor av bibelöversättningar, psalm- och evangeliiböcker sam katekeser - 41, 42
8. Angående Bibelkommissionens förslag till översättning av Nya testamentets skrifter - 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
9. Angående prästutbildningens reglering - 51, 52, 53
10. Om åtgärders vidtagande för utarbetande av en ny katekes - 54, 55, 56, 57, 58
11. Angående utgallring av vissa stycken i Lindbloms katekes, som icke borde läras utantill - 58, 59, 60
12. Angående revision av kyrkans psalmbok - 60, 61, 62, 63
13. Angående ändringar i förordningen om allmänt kyrkomöte - 63, 64, 65
14. Angående förändring i Kungl. förordningen rörande prästerlig befordran och tillsättande av prästerliga tjänster - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
15. Om rätt att begagna 1693 års dopformulär - 72, 73, 74, 75, 76, 77
16. Om rätt att utesluta frågorna till faddrarna i dopformuläret - 77
17. Om ordalydelsen i prästeden - 77, 78, 79, 80, 81, 82
18. Diverse ordningsfrågor vid Kyrkomötet - 82, 83
    II. Vid Kyrkomötena 1908, 1909 och 1910 - 84
Inledning - 84, P.P.Waldenström70år, (blank), 85
1. Angående den av Bibelkommissionen framlagda nya översättningen av Nya testamentet - 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
2. Om ändring av gällande stadganden rörande biskopsval - 121, 122, 123
3. Angående anteckning av dopvittnen - 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
4. Angående anteckning om lekmannadop - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191
5. Om ändring av § 2 i förordningen om allmänt kyrkomöte - 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
6. Angående tjänsteårsberäkning och pensionsrätt för svenska skollärare, som utsändas till hedniska länder för att undervisa svenska där anställda missionärers barn - 198, 199, 200, 201
7. Om kyrkans skiljande från staten - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267
8. Om den s. k. indignatsrättens (= stiftsbundenheten för sökande präster) upphävande - 267, 268, 269
9. Angående lagförslag för äktenskaps ingående - 269, 270, 271, 272
10. Angående konfirmationsritual - 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281
11. Om inrättande av en diakonstyrelse för svenska kyrkan - 281, 282, 283, 284, 285
12. Angående revision av kyrkopsalmboken - 285, 286, 287
13. Om utarbetande av en ny handledning i den kristna tros- och sedeläran - 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
14. Om lagförslag rörande jordfästning - 304, 305, 306
15. Angående rättighet för föräldrar, tillhörande svenska statskyrkan, att i vissa fall få sina barn befriade från kristendomsundervisningen i skolan - 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345
16. Angående ändring av det i kyrkohandboken förekommande tillägget till den mosaiska välsignelsen - 345, 346, 347, 348
17. Om anordnande av sociala kurser för präster - 348, 349, 350
18. Om ändring i tacksägelsebönen efter dophandlingens utförande - 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356
19. Om lagförslag angående tillsättande av prästerliga tjänster - 357, 358, 359
20. Om motarbetande av den mormonistiska propagandan - 360, 361
21. Angående ändring i lagen om äktenskaps avslutande inför svensk diplomatisk eller konsulär ämbetsman i utlandet d. 8 juli 1904 - 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372
22. Angående ritual för en kyrklig välsignelse i vissa fall efter äktenskaps avslutande inför borgerlig myndighet - 372, 373, 374, 375, 376, 377
23. Om föreskrift att Kristi pinas historia skall utgöra predikotext vid vissa gudstjänster - 378, 379, 380
24. Ifrågasatt obehörighet för icke döpta att deltaga i kyrkostämmas förhandlingar - 380, 381, 382, 383, 384, 385
25. Anmärkning mot formen för ett besluts fattande - 385, 386
Förlagets reklam - baksida

Project Runeberg, Mon Jul 16 15:24:17 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ppwik/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free