- Project Runeberg -  Den svenska psalmboken /
Melodipsalmbok 1940

(1932-1940) [MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

MELODIPSALMBOK

DEN SVENSKA PSALMBOKEN
AV KONUNGEN GILLAD
OCH STADFÄST ÅR 1937

JÄMTE
UTDRAG AV
DEN SVENSKA MÄSSAN

STOCKHOLM
SVENSKA KYRKANS DIAKONISTYRELSES BOKFÖRLAG

UPPSALA 1940
ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B.
39569


Förord till den digitala utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av en variant med noter (melodipsalmbok, tryckt 1940) av Den svenska psalmboken från år 1937. Se vårt förord till alla varianter av Den svenska psalmboken.

Den avbildade utgåvan innehåller ett versregister, vars tryck går väldigt nära bokryggen, och där en del av satsytan kan ha gått förlorad i digitaliseringen. Samma versregister finns dock oskadat i det digitaliserade exemplaret från 1937. Efter psalmboken (sidnumrerad 1-744) i den avbildade utgåvan finns ett utdrag ur svenska mässan (sidnumrerad 1-56). För tydlighets skull har de senare i den digitala utgåvan sidnumrerats sm1 - sm56.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 8, 9, 10, sm:smutstitel, sm:titelsida, sm:titelbladets baksida, sm:56

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 8, 9, 10, sm:smutstitel, sm:titelsida, sm:titelbladets baksida, sm:56
Förord - 5, 6, 7
Ingångspsalm. 1. Upp, psaltare och harpa - 11, 12
    A. Guds majestät och härlighet. Psalm 2-40 - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
    1. Guds lov - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
2. Du som härlig ställde - 13
3. Höga Majestät, vi alla - 14, 15
4. Helig, helig, helig, Herre Gud allsmäktig! - 15, 16
5. Lova vill jag Herran, Herran - 16, 17
6. Lovsjungen Herren, låtom oss med fröjdeljud - 18
7. Lovsjungen Herren, Som i det höga - 18
8. Hela världen fröjdes Herran - 19
9. Ditt namn, o Gud, jag lova vill - 19, 20
10. Lovad vare Herran, Våra fäders Gud! - 20, 21
11. Lover Gud i himmelshöjd! - 21, 22
12. Nu tacker Gud, allt folk, med hjärtans fröjd och gamman - 22, 23
13. Herren, vår Gud, är en konung i makt och ära - 23
14. Lova Herren Gud, min själ! - 24
15. Dig skall min själ sitt offer bära - 25
16. Min själ skall lova Herran - 26, 27
17. Dig allena vare ära - 27, 28
18. Gud, du av inga skiften vet - 28
19. Du, Herre, ser och känner mig - 29, 30
20. I det djupa, i det höga - 30, 31
21. Härlig är jorden - 31
    2. Trefaldighetspsalmer - 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
22. Gud trefaldig, statt oss bi - 31, 32
23. O Herre Gud, oändelig - 32, 33
24. Allena Gud i himmelrik - 33, 34
25. O Fader vår, barmhärtig, god - 34, 35
26. Vi tro på en allsmäktig Gud - 35, 36
27. Vi tro på Gud, som himmel, jord - 36, 37
28. Helige Fader, kom och var oss nära - 37, 38
29. Tränger i dolda djupen ner - 38, 39
    3. Guds härlighet i Kristus - 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
30. Så högt har Gud, oss till stor fröjd - 39, 40
31. Så älskade Gud världen all - 40
32. Hell morgonstjärna, mild och ren - 41, 42
33. När världens hopp förtvinat stod - 42, 43
34. På krubbans strå man lade dig - 43, 44
35. Vänligt över jorden glänser - 44, 45
36. Kriste, som ditt ursprung leder - 45, 46
37. Var man må nu väl glädja sig - 46, 47
38. Gud har av sin barmhärtighet - 48, 49
39. Jesu, lär mig rätt betrakta - 49, 50
40. O Jesu Krist, som mandom tog - 51
    B. Kyrkans högtider. Psalm 41-161 - 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177
    1. Advent - 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
41. Gläd dig, du Kristi brud - 52, 53
42. Gör porten hög, gör dörren bred - 53, 54
43. Bereden väg för Herran! - 54, 55
44. Jerusalem, häv upp din röst - 55, 56
45. Huru länge skall mitt hjärta - 56, 57
46. När vintermörkret kring oss står - 57, 58
47. Han kommer i sin kyrka - 58, 59
48. Jesus från Nasaret går här fram - 59
49. Jag höja vill till Gud min sång - 60
    2. Jul - 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
50. Förlossningen är vunnen - 61
51. Det är en ros utsprungen - 61, 62
52. Stilla natt, heliga natt! - 62, 63
53. O du saliga, O du heliga - 63
54. Ringen, I klockor, ja ringen i midnattens timma - 64
55. Var hälsad, sköna morgonstund - 64, 65
56. Si, natten flyr för dagens fröjd - 65, 66
57. Lovsjungen Herrens nåd och makt - 66, 67
58. Världens Frälsare kom här - 67, 68
59. Gläd dig, du helga kristenhet - 68, 69
60. En jungfru födde ett barn i dag - 69, 70
61. Var kristtrogen fröjde sig - 71, 72
62. Lov vare dig, o Jesu Krist - 72, 73
63. Av himlens höjd oss kommet är - 73, 74
    3. Nyårsdagen - 75, 76, 77
64. Välsignat vare Jesu namn - 75, 76
65. Jesu namn begynna skall - 76
66. Si, Jesus är ett tröstrikt namn - 77
    4. Trettondedag Jul - 77, 78, 79, 80
67. En stjärna gick på himlen fram - 77, 78
68. Statt upp, o Sion, och lovsjung - 78, 79
69. Nu segrar alla trognas hopp - 79, 80
    5. Passionstiden - 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
70. Se, vi gå upp till Jerusalem - 80, 81
71. Min själ, du måste nu glömma - 81, 82
72. Se, kärlet brast, och oljan är utgjuten - 82, 83
73. Lyssna, hör, du höga himmel - 83, 84
74. Den kärlek du till världen bar - 84, 85
75. Jesu, lär mig rätt betänka - 85, 86, 87
76. Jesu, du mitt liv, min hälsa - 87, 88
77. Jesu, djupa såren dina - 89, 90
78. Syndaskulden att försona Jesus steg från himlen ned - 90
79. Det går ett tyst och tåligt lamm - 90, 91, 92
80. Vilken kärlek oss bevisad - 92, 93
81. O Jesu kär, vad har väl du förbrutit - 94
82. Han på korset, han allena - 95, 96
83. När jag den törnekrona - 96
84. Min Frälsare, vad själave Du lider i Getsemane - 97, 98
85. Jesu, dig i djupa nöden - 98, 99
86. Du går, Guds Lamm, du milda - 99, 100
87. Se människan! Ack, vilken lott - 100, 101
88. Jerusalem, i överdåd - 101, 102
89. Du bar ditt kors, o Jesu mild - 102, 103
90. Din synd, o värld, besinna - 103, 104
91. Ditt huvud, Jesu, böjes - 104
92. Skåder, skåder nu här alle - 105
93. O du vår Herre Jesu Krist - 106
94. Guds rena Lamm, oskyldig - 107
95. O huvud, blodigt, sårat - 107, 108
96. Vi tacke dig, o Jesu god - 108, 109
97. Med rört och tröstat hjärta - 109, 110
    Jesu begravning - 110, 111, 112, 113
98. Ack, hjärtans ve, Att jag skall se - 110, 111
99. Så är fullkomnat, Jesu kär - 111, 112
100. Ditt lidande har nått sitt slut - 112
101. Den mun är tyst, som bad så ömt - 113
    6. Påsk - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
102. Vad ljus över griften! - 113, 114, 115
103. Sitt öga Jesus öppnat har - 115
104. Nu kommen är vår påskafröjd - 116
105. Du segern oss förkunnar - 116, 117
106. Upp, min tunga, Att lovsjunga - 117, 118
107. Sig fröjde nu var kristen man - 118
108. Han lever! O min ande, känn - 119
109. Låt oss fröjdas, gladligt sjunga - 120
110. Låt oss nu Jesus prisa - 121
111. Jesu, du dig själv uppväckte - 122, 123
112. Denna är den stora dagen - 123, 124
113. I dödens band låg Herren Krist - 124, 125
    7. Tiden efter Påsk - 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
114. O min Jesu, dit du gått - 125, 126
115. Om Kristus döljes nu för dig - 127
116. Hav i ditt minne Jesus Krist - 128
117. Upp att Kristi seger fira - 129, 130
118. Din spira, Jesu, sträckes ut - 130, 131
119. Den korta stund jag vandrar här - 131, 132
120. Jesus är min vän den bäste - 132
121. Jesus är mitt liv och hälsa - 133, 134
122. Jesus allt mitt goda är - 134
123. Jesus är min hägnad - 135, 136
124. Vår Gud är oss en väldig borg - 136, 137
    8. Kristi himmelsfärds dag - 137, 138, 139, 140
125. Till härlighetens land igen - 137, 138
126. Du som oss frälst ur syndens band - 138, 139
127. Uppfaren är vår Herre Krist - 139, 140
    9. Pingst - 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
128. Nu stunden är kommen, o saliga fröjd - 140, 141
129. Helige Ande, låt nu ske - 141, 142
130. Livets Ande, kom från ovan - 142, 143
131. Helige Ande, sanningens Ande - 143
132. O du Helge Ande, kom till oss in - 144
133. Kom, Helge Ande, Herre god - 145
134. Kom, Helge Ande, Herre Gud - 146, 147
135. Dig, Helge Ande, bedja vi - 147
136. Helge Ande, hjärtats nöje - 148, 149
137. Ande, full av nåde - 149, 150
138. Kom, Helge Ande, till mig in - 150, 151
139. Som sol om våren stiger - 152
    10. Kristi förklarings dag - 153, 154
140. Vår blick mot helga berget går - 153, 154
    11. Den helige Mikaels dag - 154, 155, 156, 157
141. Förr än mänskostämmor hördes - 154, 155
142. Gud låter sina trogna här - 155, 156
143. Gud vare tack och ära - 156, 157
    12. Alla helgons dag - 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
144. I himmelen, i himmelen - 158, 159
145. Den stora vita här vi se - 159, 160
146. Vem är den stora skaran där - 160, 161
147. För alla helgon, som i kamp för tron - 161, 162
148. Välsignade varen, I kära - 162, 163
149. O Gud, vår broder Abels blod - 163, 164
150. O Gud, för de trogna martyrer - 164, 165
151. O Herre Gud, vi bedja dig - 165
    13. Botdagen - 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
152. O Skapare, o gode Gud - 166
153. Vi på jorden leva här - 167, 168
154. Vänd av din vrede, Gud, som straffet sänder - 168, 169
155. När vi i högsta nöden stå - 169, 170
156. Vänden om, I sorgsna sinnen - 170, 171
157. Hör ditt Sions bittra klagan - 171, 172
158. Herre, dig i nåd förbarma - 172, 173
159. Store Gud, med skäl du klagar - 174
160. O du som alla hjärtan ser - 175, 176
    14. Reformationsdagen - 176, 177
161. Framfaren är natten - 176, 177
    C. Kyrkan och nådemedlen. Psalm 162-253 - 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269
    1. Kyrkan - 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
162. Vi lova dig, o store Gud - 178
163. Gammal är kyrkan, Herrens hus - 178, 179
164. Med pelarstoder tolv står Herrens helga kyrka - 180
165. Guds kyrkas grund är vorden - 181, 182
166. Kom, Helge Ande, med ditt ljus - 182, 183
167. En Fader oss förenar - 183, 184
168. Sion klagar med stor smärta - 184, 185
169. Fädernas kyrka i Sveriges land - 185, 186
170. Hjärtan, enigt sammanslutna - 187
171. Tack, o Gud, att i din kyrka - 188
    2. Ordet - 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
172. En dyr klenod, en klar och ren - 189, 190
173. Av himlens här den Högstes makt - 190, 191
174. Dig, ljusens Fader, vare pris - 191, 192
175. Ack, bliv hos oss, o Jesu Krist - 193
176. Hjälp, Gud, de trogna äro få - 194, 195
177. Från tidevarv till tidevarv Ditt rike, Gud, skall stå - 195, 196
178. Betrakten väl de tio bud - 196, 197
179. På Sinai stod Herren Gud - 197, 198
180. Om, Jesu, på min vandringsstig - 198, 199
    3. Dopet - 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
181. Du som var den minstes vän - 199, 200
182. Helge Ande, du som samlar - 200, 201
183. Låt barnen komma hit till mig - 201, 202
184. Glad jag städse vill bekänna - 202, 203
185. Fader, du som livet tänder - 203, 204
186. Gud, hos dig är livets källa - 204, 205
    4. Nattvarden - 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221
187. O Jesu, än de dina Du vill omkring dig se - 205, 206
188. Jesus Kristus är vår hälsa - 206, 207
189. Vad röst, vad ljuvlig röst jag hör! - 207, 208
190. Vår Herres, Jesu Kristi, död - 209, 210
191. Du livets bröd, o Jesu Krist - 210, 211
192. Jag vill i denna stund, Min Gud, av hjärtans grund - 211, 212
193. Säll den som haver Jesus kär - 212, 213
194. Av helig längtan hjärtat slår - 214, 215
195. Jag kommer, Gud, och söker dig - 215, 216
196. Som spridda sädeskornen - 216
197. Du sanna vinträd, Jesu kär - 216, 217
198. Du öppnar, o evige Fader, i Kristus din famn - 217, 218
199. Dig vare lov och pris, o Krist - 218
200. Hur kan och skall jag dig, o Jesu, nogsamt prisa? - 219
201. Dig, Jesu, vare evigt pris - 219, 220
202. Gud, vår lösta tunga Dig sitt offer bär - 220, 221
    5. Helg och gudstjänst - 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
    På söndagens morgon - 221, 222, 223
203. Hur härlig, Gud, din sol uppgår! - 221, 222
204. Så skön en väg ej finns på jord - 222, 223
    När det ringer till gudstjänst - 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235
205. Hör, Gud ännu sin nåd dig bjuder - 223, 224
206. O Gud, det är en hjärtans tröst - 224, 225
207. O huru ljuvlig är Din boning, Herre kär - 225, 226
208. Hur fröjdar sig i templets famn - 226, 227
209. Gud är här tillstädes - 227, 228
210. Hur ljuvt det är att komma - 229, 230
211. Kom, frälsta hjord, Och hör det ord - 230
212. Hit, o Jesu, samloms vi - 231
213. O Gud, som hörer allas röst - 231, 232
214. O Jesu Krist, dig till oss vänd - 232, 233
215. Salig är den stilla stunden - 233
216. O gode Ande, led du mig - 234
217. Herre, samla oss nu alla - 234, 235
    Efter predikan - 235
218. Tack, o Jesu, för det ord - 235
    Vid gudstjänstens slut - 236
219. Såleds är vår kyrkogång - 236
    6. Invigning av kyrka och kyrkogård - 236, 237, 238
220. Se, milde Gud, i nåd ett samfund dig till ära - 236, 237
221. En handsbredd är vår levnads mått - 237, 238
    7. Prästämbetet - 238, 239, 240, 241, 242, 243
222. O gode Herde, du - 238, 239
223. O Herre, vem skall bo - 240
224. Av dig förordnad, store Gud - 240, 241
    Prästval - 242
225. O Gud, ditt folk dig beder - 242
    Biskopsvigning - 242, 243
226. Väktare på Sions murar - 242, 243
    8. Konfirmation - 243, 244, 245, 246, 247
227. Kom, o Jesu, väck mitt sinne - 243, 244
228. Räds ej bekänna Kristi namn - 244, 245
229. O Jesu, du som själv har tagit - 245, 246
230. Jesu, låt din kärleks låga - 246, 247
231. Giv mig den tro, som skådar dag - 247
    9. Vigsel - 248, 249, 250, 251, 252
232. Vi önska nu vår brudgum och brud - 248, 249
233. Gud, välsigna dessa hjärtan - 249, 250
234. Gud, se i nåd till dessa två - 250
235. O Kriste, du föddes av kvinna - 251, 252
    10. Diakoni - 253, 254, 255, 256, 257, 258
236. Herrens röst i Sion ljuder - 253, 254
237. Din kärlek, Jesu, gräns ej vet - 254, 255
238. Kärlek av höjden Värdes beskära - 255
239. Konung och Präst, träd in i denna skara - 255, 256
240. Får ej i vårt hjärta bo - 256, 257
241. Tung och kvalfull vilar hela - 257, 258
    11. Mission - 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269
242. Gud, vår Gud, för världen all - 258, 259
243. Kom, Helge Ande, du som tände - 259
244. Herrens stad har fasta grunder - 260, 261
245. Så långt som havets bölja går - 261
246. Tillkomme ditt rike, o Herre vår Gud - 262, 263
247. Upp, var ljus, ty ljuset lyser - 263
248. I makt utan like Är Herren vår Gud - 264, 265
249. Lyssna, Sion! Klagan ljuder - 265, 266
250. För hednavärlden vida Vi bedja dig, o Gud - 266
251. Du för vars allmaktsord Mörkret från öde jord - 267
252. Låt nya tankar tolka Kristi bud - 267, 268
253. Vattuströmmar skola flyta - 268, 269
    D. Det kristna livet. Psalm 254-418 - 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
    1. Kallelse och upplysning - 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285
254. En syndig man, som låg i syndens dvala - 269, 270
255. Till den himmel, som blir allas - 270, 271
256. Allt är redo, fallna släkte - 271, 272
257. Vak upp! Hör väkten ljuder - 272, 273
258. Gud, min Gud, som dig förbarmar - 273, 274
259. Store Gud, som handen räckte - 274, 275
260. Vart flyr jag för Gud och hans eviga lag? - 275, 276
261. Tiden flyr: när vill du börja - 276, 277
262. I dag, om Herrens röst du hör - 277, 278
263. Jag arma mänska, vem skall skilja - 279
264. Tanke, som fåfängt spanar - 280
265. Ingen hinner fram till den eviga ron - 280, 281, 282
266. Två väldiga strida om människans själ - 282, 283
267. En dunkel örtagård jag vet - 283, 284
268. I mörker sjönko lyckodrömmens länder - 284, 285
    2. Bättring och omvändelse - 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306
269. Till dig alena, Jesu Krist - 285, 286
270. O Herre Gud, gör nåd med mig - 286, 287
271. O Gud, vem skall jag klaga - 287, 288
272. O Gud, giv oss din Andes nåd - 288, 289
273. O Jesu Krist, du nådens brunn - 289, 290
274. Bönhör mig, Gud, bönhör den svaga anden - 290, 291
275. Varthän skall jag dock fly - 291, 292
276. Är jag allen en främling här på jorden? - 292, 293
277. O du bittra sorgekälla - 294, 295
278. Av djupets nöd, o Gud, till dig - 295, 296
279. Till dig av hjärtans grunde - 296
280. Hjälp mig, min Gud, ack, fräls min själ - 297, 298
281. När jag besinnar, store Gud - 298, 299
282. Min högsta skatt, o Jesu kär - 299, 300, 301
283. Min synd, o Gud, Mot dina bud - 301, 302
284. O Jesu Krist, min högsta tröst - 302, 303
285. Mitt skuldregister, Gud, när jag det vill beskåda - 304
286. Nämn mig Jesus, han är livet - 304, 305
287. Herre, jag vill bida - 305, 306
    3. Tro, förlåtelse, barnaskap - 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325
288. O Jesu Krist, Till dig förvisst - 306, 307
289. Säll den vars överträdelse - 307, 308
290. Väl mig i evighet! - 308, 309
291. Jag tackar dig, min högste Gud - 309, 310
292. O Gud, ditt rike ingen ser - 310, 311
293. Tvivlan ur min själ försvinne - 311, 312
294. Nu skall ej synden mera - 312, 313
295. Gud, fullkomlighetens källa - 313, 314
296. Jag vill dig prisa, Gud, min styrka - 315
297. Av hjärtat haver jag dig kär - 316, 317
298. Befall i Herrens händer - 317, 318
299. Jag nu den säkra grunden vunnit - 318, 319
300. Den rätt på dig, o Jesu, tror - 319, 320
301. Jag vet en port, som öppen står - 320, 321
302. Klippa, du som brast för mig - 321, 322
303. Här en källa rinner - 322, 323
304. Med Gud och hans vänskap - 323, 324
305. Fader, du vars hjärta gömmer - 324, 325
    4. Trons glädje och förtröstan - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355
306. Jag lyfter mina händer - 325, 326
307. Herren är min Herde god - 326, 327
308. O Gud, det är min glädje - 327, 328
309. Säll du som dig åt Gud betror - 328, 329
310. Gud är vår starkhet och vårt stöd - 329, 330
311. Mitt fasta hopp till Herren står - 330, 331
312. Min Gud, på dig förtröstar jag - 331, 332
313. Var glad, min själ, och fatta mod - 333, 334
314. Ack, min själ, hav gladligt mod - 334, 335
315. Från Gud vill jag ej vika - 335, 336
316. Har jag nåd hos Gud i höjden - 336, 337
317. Oss kristna bör tro och besinna - 337, 338, 339
318. Du, Herre, i din hägnad tar - 339, 340
319. Sörj för mig, o Fader kär! - 340, 341
320. Glädje utan Gud ej finnes - 341, 342
321. Gud, min Gud, till dig jag ser - 342, 343
322. För tidens korta kval och fröjd - 343, 344
323. Är Gud i himlen för mig - 344, 345
324. Uti din nåd, o Fader blid - 345, 346
325. Vad min Gud vill, det alltid sker - 346, 347
326. På Gud, och ej på eget råd - 347, 348
327. Som dig, Gud, täckes, gör med mig - 348
328. Vad Gudi täckes är mig täckt - 349, 350
329. Pris vare Gud! Allena han - 350, 351
330. Alla Herrens vägar äro - 351, 352, 353
331. Så tag nu mina händer - 353, 354
332. O liv, som blev tänt - 354, 355
    5. Bönen - 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363
333. Att bedja Gud han själv oss bjöd - 355, 356
334. Skapare, att nalkas dig - 356, 357
335. Fader, jag i detta namn - 357, 358
336. O Gud, all sannings källa - 358, 359
337. Mitt hjärta, fröjda dig, må själ och sinnen röras - 359, 360
338. Herre, du som från det höga - 360, 361
339. Lyft, min själ, ur jordegruset - 362, 363
340. Att bedja är ej endast att begära - 363
    6. Trons vaksamhet och kamp - 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382
341. På dig jag hoppas, Herre kär - 364
342. Jesu, du som själen spisar - 365
343. Till dig jag ropar, Herre Krist - 366, 367
344. Gå varsamt, min kristen, giv akt på din gång - 367, 368
345. Vaka, själ, och bed - 368, 369
346. Upp, kristen, upp till kamp och strid! - 369, 370
347. Seger giv, du segerrike - 370, 371
348. Gud säger, att den salig är - 371, 372
349. Ho är den för Herren träder - 372, 373
350. O Gud, om allt mig säger - 373, 374
351. Ve den som säger: Gud ej är - 374, 375
352. Fördolde Gud, som tronar i det höga - 375, 376
353. Kom, vänner, låt oss hasta - 377, 378
354. Led, milda Ljus, i dunkel, dimfylld värld - 378, 379
355. Blott en dag, ett ögonblick i sänder - 379, 380
356. Mer helighet giv mig - 380, 381
357. O giv oss, Herre, av den tro - 381, 382
    7. Trons prövning under frestelser och lidanden - 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416
358. Såsom hjorten träget längtar - 382, 383
359. Jag ville lova och prisa - 383, 384
360. O Gud, jag nödgas klaga - 385
361. Misströsta ej att Gud är god - 386, 387
362. Bort, mitt hjärta, med de tankar - 387, 388
363. Jag vet på vem jag tror, när mina synders minne - 389
364. Ju större kors, ju bättre kristen - 390
365. Sorgen och glädjen de vandra tillsamman - 391, 392
366. Guds väg i dunkel ofta går - 392
367. I världen är så mörkt och tungt - 393
368. Den vedervärdighet, som mig elända trycker - 393, 394
369. Min själ och sinne, låt Gud råda - 395
370. Gud, låt min bön dig täckas - 396, 397
371. Gud ej sitt tryckta barn förgäter - 397
372. O säg, min själ, vi du förfäras - 398, 399
373. Vad sörjer du så svåra? - 399, 400
374. Varför sörja, varför klaga? - 400, 401
375. Förbida Gud, min själ, I hopp och tålamod - 401, 402
376. Vänta efter Herren - 402, 403
377. Närmare, Gud, till dig - 403, 404
378. När ingen dager ögat skådar - 404, 405
379. Ängsliga hjärta, upp ur din dvala! - 405, 406
380. Nu gläd dig, min ande, i Herran - 406, 407, 408
381. Herren gav, och Herren tog - 408, 409
382. Bed för mig, Herre kär - 409
    Sjukdom och hälsa - 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416
383. O Jesu Krist, du är min vän den bäste - 410
384. En Fader heter du, du har ett fadershjärta - 411
385. Du all hälsas källa - 412
386. Tänk, o Gud, på sjuka alla - 412, 413
387. Vi skulle jag ej möta glad min plåga? - 413
388. Jesu, tänk på mig - 414
389. O Gud, som skiftar allt, död, sjukdom, liv och hälsa - 414, 415
390. Hälsans gåva, dyra gåva - 415, 416
    8. Trons bevisning i levnaden - 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
391. Jesus hav i ständigt minne - 416, 417
392. Jesu, gör mig så till sinnes - 418
393. Bepröva mig, min Gud, förnim hur jag det menar - 419, 420
394. Skapa i mig, Gud, ett hjärta - 420, 421
395. Hjälp mig, Jesu, troget vandra - 421, 422
396. Jesu, du min fröjd och fromma - 422, 423
397. Vad gott kan jag dock göra - 423, 424
398. O Gud, o Gud så from - 424, 425
399. Kom, min kristen, Gud till ära - 425, 426, 427
400. Vad kan dock min själ förnöja - 427, 428, 429
401. Anamma from de dyra nådeorden - 429, 430
402. Allt mänskosläktet av ett blod - 430, 431
403. Stilla jag på dig vill akta - 431, 432, 433
404. Vem är bland Jesu rätta vänner - 433, 434
405. Vem är den som, trött av striden - 434
406. Ej guld och rikedom jag har - 435
407. I mänskors barn, som alla ägen - 436, 437
408. Mitt vittne vare Gud! - 437, 438
409. Se, huru gott och ljuvligt är - 438, 439
410. Vak upp, bed Gud om kraft och mod - 439, 440
411. Ditt verk är stort, men jag är svag - 440
412. Du som åt människan Den ädla förmån skänker - 440, 441
413. Ett vänligt ord kan göra under - 442
414. Ord av evighet, Mästare, som vet - 442, 443
415. Är än min röst som änglars tunga - 443, 444
416. Verka, tills natten kommer - 444, 445, 446
417. Gud gav i skaparorden Dig, människa, ditt höga kall - 446, 447
418. Kristus, hjälten, han allena - 447, 448
    E. Tidens skiften. Psalm 419-480 - 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513
    1. Dagens tider - 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491
419. Att dig, o Gud, mitt offer bära - 448, 449
420. Din klara sol går åter opp - 449
421. Pris vare Gud, som låter - 450
422. O Gud, som åter värdes mig - 451
423. Morgonrodnan mig skall väcka - 452
424. Den signade dag, som vi nu här se - 453, 454
425. Min Gud och Fader käre - 454, 455
426. Ljus av ljus, o morgonstjärna - 456
427. O Gud, dig vare lov och pris - 457, 458
428. Varmed skall jag dig lova - 458, 459
429. Vak upp, min själ, giv ära - 459, 460
430. Vak upp, min själ, och var ej sen - 460, 461, 462
431. Vi tacke dig Så hjärtelig - 462, 463
432. I öster stiger solen opp - 464
    Afton - 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482
433. När allt omkring mig vilar - 464, 465
434. Så går en dag än från vår tid - 465, 466
435. I min stilla hyddas sköte - 466, 467
436. Din sol går bort, men du blir när - 467
437. Jag i tysta skuggors timmar - 468
438. Den ljusa dag framgången är - 469
439. Nu är en dag framliden - 470
440. Nu haver denna dag - 470, 471
441. Nu denna dag förliden är - 471, 472
442. Nu vilar hela jorden - 472, 473
443. Var nu redo, själ och tunga - 473, 474
444. O Gud, som allt med vishet styr - 474, 475
445. O Kriste, du som ljuset är - 475
446. Nu dagens sol i glans och prakt - 476, 477
447. Bliv kvar hos mig, se, dagens slut är när - 477, 478
448. Till natt det åter lider - 478, 479
449. Den dag du gav oss, Gud, är gången - 479
450. Somnar jag in med blicken fäst - 480, 481
451. Bred dina vida vingar, O Jesu, över mig - 481, 482
    Vid aftonklämtningen - 482
452. Min vilotimma ljuder - 482
    Vid helgsmålsringningen - 483, 484
453. Det ringer till vila, och veckan går ut - 483, 484
    Vid söndagens afton - 484
454. Nu vilans dag förflutit - 484
    Morgon och afton - 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491
455. Lov, pris och ära vare dig - 485
456. När jag om morgonen uppstår - 486
457. Jag lever och upphöjer - 486, 487
458. Som sådden förnimmer Guds välbehag - 488
459. Ett, Jesu, än påminner jag - 489
460. Jag kan icke räkna dem alla - 489, 490, 491
    2. Årsskifte - 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502
461. Giv, o Jesu, fröjd och lycka - 491, 492
462. Än ett år uti sitt sköte - 492, 493
463. Snabbt som blixten de försvinna - 493, 494
464. Din godhet rätt att lova - 495, 496
465. Det gamla år framgånget är - 496, 497
466. Vår tid är ganska flyktig här - 497, 498, 499
467. Ack, jordens barn, vår tid är kort - 499, 500
468. Så lyktar än ett år sitt lopp - 500, 501
469. Nu kommer kväll med vilans bud - 501, 502
470. O Gud, vår hjälp i gångna år - 502
    3. Årstiderna - 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513
    Våren - 503, 504
471. Den blida vår är inne - 503, 504
472. Likt vårdagssol i morgonglöd - 504
    Sommaren - 505, 506, 507, 508, 509
473. Naturen åter träder - 505, 506
474. Den blomstertid nu kommer - 506, 507
475. I denna ljuva sommartid - 507, 508
476. En vänlig grönskas rika dräkt - 509
    Hösten - 510, 511, 512
477. Med hastat lopp och dunkelt sken - 510, 511
478. Fram skrider året i sin gång - 511, 512
479. Av förgängelsen är färgad - 512
    Vintern - 513
480. Hur härligt vittna land och sjö - 513
    F. Det kristna samhället. Psalm 481-511 - 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543
    1. Hemmet - 514, 515, 516, 517
481. Jag och mitt hus för dig, o Gud - 514, 515
482. Välsignat är det hem förvisst - 515, 516
483. Jag vet en hälsning mera kär - 516, 517
    Måltidspsalm - 517
484. I Jesu namn till bords vi gå - 517
    2. Skolan - 517, 518, 519, 520
485. Sanningens Ande, som av höjden talar - 517, 518
486. O Herre, du som säger - 518, 519
487. Från dig, all nåds och visdoms Gud - 519, 520
    3. Fosterlandet - 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526
    Konungaspegel - 520, 521, 522, 523, 524, 525
488. Om nåd och rätt jag tänker sjunga - 520, 521
489. Vår konung och vårt fosterland - 521, 522
490. Välsigna, gode Gud, vår konung och vårt land - 522, 523
491. Oss himmelens Gud vill vara när - 523, 524
492. Bevara, Gud, vårt fosterland - 524, 525
    Lag och rätt - 525, 526
493. O store Allmakts-Gud, som allting ser och dömer - 525, 526
    4. Jordens fruktbarhet - 527, 528, 529, 530, 531
494. Gig oss, o Gud, ett dagligt bröd - 527
    Skördetiden - 527, 528, 529, 530, 531
495. I nåd du, Herre, på oss tänkt - 527, 528
496. Hur ljuv, o Gud, hur säll den lott - 528, 529
497. Gud över oss förbarmar sig - 529, 530
498. Kommen för Herren med tacksamhet, gamla och unga - 530, 531
    5. Arbetet - 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537
499. Giv, Gud, att ren och samvetsgrann - 531, 532
500. Förgäves all den omsorg är - 532, 533
501. Du gav mig, o Herre, en teg av din jord - 533, 534
502. Sänd av himlens sol en strimma - 534
    Vid resa - 535
503. I Herrens namn far jag åstad - 535
    Sjöfolk - 536, 537
504. Upptag, Herre, våra böner - 536
505. När stormen ryter vilt på hav - 537
    6. Ofärdstider - 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543
506. Fridens Gud, oss frid förläna - 537, 538
507. O du som har Ett hult försvar - 538, 539
508. Förfäras ej, du lilla hop - 539, 540
509. Dig, Herre Gud, är ingen lik - 540, 541
510. Kom, Helige Ande, från höjden, kom ned - 541, 542
511. Ära ske Herren! Vår hjälpare Herren är vorden - 542, 543
    G. Unga och gamla. Psalm 512-538 - 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568
    1. Barn - 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552
512. Gud, som haver barnen kär - 543
513. Tryggare kan ingen vara - 544
514. Ett litet fattigt barn jag är - 544, 545
515. Jag lyfter ögat mot himmelen - 545
516. När Jesusbarnet låg en gång - 546
517. Gläns över sjö och strand - 547, 548
518. Härlig är Guds himmel blå - 548, 549
519. Jesus för världen givit sitt liv - 549, 550
520. Jesu kär, Var mig när - 550
521. Morgon mellan fjällen - 551
522. Gode Fader, i din vård - 552
    2. Ungdom - 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565
523. Med tacksam röst och tacksam själ - 553
524. I blomman av min ungdoms dagar - 554
525. Gud, i mina unga dagar - 555
526. Du som har kommit till vår jord - 556
527. O du som ser, o du som vet - 556, 557
528. Lev för Jesus, intet annat - 557, 558
529. Pärlor sköna, Ängder gröna - 558
530. Du unga vakt, sig upp med fröjd - 559
531. Med Jesus fram i de bästa åren - 560, 561
532. Mästare, alla söka dig - 561, 562
533. Min Gud är en väldig hjälte - 562, 563
534. När stormens lurar skalla - 563, 564
535. Du, o Gud, är livets källa - 564, 565
    3. Ålderdom - 565, 566, 567, 568
536. Mig dagen flyr, och åldern ögat skymmer - 565, 566
537. Jag haver en gång varit ung - 566, 567
538. Skymningstimmen sakta nalkas - 567, 568
    H. De yttersta tingen. Psalm 539-599 - 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635
    1. Livets förgänglighet och evighetens allvar - 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580
539. Oändlige, o du vars hand - 568, 569
540. Gud, lär mig dock besinna - 569, 570
541. Snart döden skall det öga sluta - 570
542. Ack, att i synd vi slumra bort - 571
543. Mina levnadstimmar stupa - 572, 573
544. I levernets bekymmer sänkt - 574, 575
545. Allt vad vi på jorden äga - 575, 576
546. En jämmerlig och usel ting - 577
547. Herre Gud, för dig jag klagar - 578, 579
548. Kom, jordens barn, eho du är - 580
    2. Det kristna hoppet inför döden - 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619
549. Jag går mot döden, var jag går - 581
550. Du snöda värld, farväl - 581, 582
551. När jag uti min enslighet - 582, 583, 584
552. O hoppets dag, som klarnar opp - 584, 585
553. O Jesu Krist, sann Gud och man - 585, 586
554. Ack, Jesu Krist, mig nåd bete - 586, 587
555. O Jesu, när jag hädan skall - 588, 589
556. Kom, o Jesu, huru länge - 589, 590
557. Nu vill jag bryta upp, nu vill jag hädanfara - 590, 591
558. Älskar barnet modersfamnen - 591, 592
559. I världen är jag blott en gäst - 592, 593
560. Jag längar av allt hjärta - 593, 594
561. Så får jag nu med frid och fröjd - 594, 595
562. Min jämmer nu en ände har - 595, 596
563. I Kristi sår jag somnar in - 596, 597
564. Var är den Vän, som överallt jag söker? - 597, 598
565. En fridens ängel ropar: Kom! - 598, 599
566. Herre, när skall jag dig skåda - 599, 600
567. Snart ligger bojan krossad - 600, 601
568. Så vandra vi all världens väg - 602
569. Kommen till en Fader åter - 603
570. Våra stunder ila Till den tysta hamn - 604
571. Nu tystne de klagande ljuden - 604, 605
572. Lär mig, du skog, att vissna glad - 606
573. Att säga världen helt farväl - 606, 607, 608
574. Jag vet mig en sömn i Jesu namn - 608, 609
575. En dalande dag, en flyktig stund - 609, 610
576. Det finns ett land, där helgons här - 610, 611
577. Saliga de som ifrån världens öden - 611
578. Hemlandstoner mäktigt ljuda - 612
579. Jag är en gäst och främling - 613, 614
580. Skiljas vi må från vänner och fränder - 614
    Vid ett barns död - 615, 616, 617
581. Så snart for då min fröjd sin kos - 615, 616
582. Säll du som menlös fann din grav - 616, 617
    Vi en ung människas jordfästning - 617, 618
583. Stanna, ungdom, och hör till - 617
584. Snart bröd du upp, snart drog du bort - 618
    Vid en trogen Herrens tjänares jordfästning - 618, 619
585. Så vila i välsignelse - 618, 619
    3. Uppståndelsen, domen och det eviga livet - 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635
586. Så skön går morgonstjärnan fram - 619, 620
587. Vaken upp! en stämma bjuder - 620, 621
588. O mänska, till en Fader kom - 621, 622
589. En dag skall uppgå för vår syn - 622, 623
590. En gång dö och sedan domen - 624, 625
591. En herrdag i höjden är vorden besluten - 625
592. Med lust och glädje tänker - 626, 627
593. Ack saliga dag, som i hoppet vi bida - 627, 628
594. Tänk när en gång det töcken har försvunnit - 628, 629
595. I djupet av mitt hjärta - 629, 630
596. Jerusalem, du högtbelägna stad - 630, 631
597. Nu upp och redo varen - 631, 632
598. Eja, mitt hjärta, hur innerlig - 633, 634
599. I hoppet sig min frälsta själ - 635
    Slutpsalm. - 636, 637
600. Du som fromma hjärtan vårdar - 636, 637
    Hymner och sånger för särskilda gudstjänster. Psalm 601-612 - 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668
    Laudamus - 638, 639, 640
601. Vi prisa dig, Vi tillbedja dig - 638
602. Vi love dig, Vi välsigne dig - 639, 640
    Te Deum - 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658
603. O Gud, vi lova dig, O Herre, vi bekänna dig - 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649
604. O Gud, vi lova dig. O Gud, vi tacka dig - 650, 651, 652, 653
605. Esaias såg den Allraheligste - 653, 654
606. In dulci jubilo - 655, 656
607. Allt fullkomnat är, o Jesu - 657, 658
608. Förlän oss, Gud, din helga frid (Pro pace et principe) - 658, 659
609. Vredens stora dag är nära (Dies iræ) - 660, 661, 662, 663, 664
    Sånger ur Skriften - 664, 665, 666, 667, 668
610. Min själ prisar storligen Herren (Marias lovsång) - 664, 665
611. Lovad vare Herren, Israels Gud (Sakarias' lovsång) - 666, 667
612. Herre, nu låter du din tjänare fara hädan (Simeons lovsång) - 668
    Tillägg. Psalm 28, 113 - 668, 669
28. Helige Fader, kom och var oss nära - 668, 669
133. Kom, Helge Ande, Herre god - 669
    Psalmer att läsas vid enskild andakt. I-XVIII - 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681
    På födelsedagen - 670
I. O Gud, som mina steg ledsagar - 670
    För en moder, som skall kyrktagas - 671
II. Gud, min Gud, som ville än - 671
    Vid ett barns bädd - 671, 672
III. Sov gott, mitt barn, sov gott i Gud! - 671, 672
    Vid gudstjänstringning - 672
IV. Ring in gudstjänsttid - 672
    För ensamma gamla - 672, 673
V. Ensam lämnad här i världen - 672, 673
    Vid en faders död - 673, 674
VI. Ack, re'n i unga åren - 673, 674
    Vid en moders död - 674, 675
VII. Du som för mig - 674, 675
    Vid fromma föräldrars grav - 675
VIII. Dessa kära, vilka vila ut - 675
    Vid en makes död - 675, 676
IX. Ack, döden haver hädanryckt - 675, 676
    Vid ett barns grav - 676
X. Nu är du förd, du lilla - 676
    För blinda - 676, 677, 678
XI. Jag får ej se Guds dag - 676, 677
XII. Tung är den lott du täcktes mig beskära - 677, 678
    Vid långvarig ohälsa - 678
XIII. Jag vill icke grubbla och sörja - 678
    Nattvardspsalmer för sjuka - 678, 679
XIV. Här, ensam på mitt plågoläger - 678, 679
XV. Till dig, o milde Jesu Krist - 679
    Vid årsskiftet - 680, 681
XVI. Gode Gud, som lät mig hinna - 680
XVII. Mitt liv rinner bort som var fattig dag - 680, 681
XVIII. Snabbt jagar stormen våra år - 681
Register över psalmbokens alla verser - 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719
Melodiernas ursprung - 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736
Förteckning över psalmernas författare, översättare och bearbetare jämte korta biografiska uppgifter - 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744
    

Utdrag av Den svenska mässan


    Utdrag av Den svenska mässan - sm:smutstitel, sm:titelsida, sm:titelbladets baksida, sm:5, sm:6, sm:7, sm:8, sm:9, sm:10, sm:11, sm:12, sm:13, sm:14, sm:15, sm:16, sm:17, sm:18, sm:19, sm:20, sm:21, sm:22, sm:23, sm:24, sm:25, sm:26, sm:27, sm:28, sm:29, sm:30, sm:31, sm:32, sm:33, sm:34, sm:35, sm:36, sm:37, sm:38, sm:39, sm:40, sm:41, sm:42, sm:43, sm:44, sm:45, sm:46, sm:47, sm:48, sm:49, sm:50, sm:51, sm:52, sm:53, sm:54, sm:55, sm:56
Första serien - sm:5, sm:6, sm:7, sm:8, sm:9, sm:10, sm:11, sm:12
Andra serien - sm:12, sm:13, sm:14, sm:15, sm:16, sm:17, sm:18, sm:19, sm:20, sm:21, sm:22, sm:23, sm:24
Tredje serien - sm:24, sm:25, sm:26, sm:27
Fjärde serien - sm:27, sm:28, sm:29, sm:30, sm:31
    Tillägg - sm:32, sm:33, sm:34, sm:35, sm:36, sm:37, sm:38, sm:39, sm:40, sm:41, sm:42, sm:43, sm:44, sm:45, sm:46, sm:47, sm:48, sm:49, sm:50, sm:51, sm:52, sm:53, sm:54, sm:55
    Inledningsantifonier - sm:32, sm:33, sm:34, sm:35, sm:36, sm:37, sm:38, sm:39, sm:40, sm:41, sm:42, sm:43, sm:44, sm:45, sm:46, sm:47, sm:48, sm:49, sm:50, sm:51, sm:52
1. Första söndagen i Advent - sm:32, sm:33, sm:34
2. Juldagen - sm:35, sm:36
3. Påskdagen - sm:36, sm:37, sm:38, sm:39
4. Kristi Himmelsfärdsdag - sm:39, sm:40, sm:41
5. Pingstdagen - sm:42, sm:43
6. Trefaldighetssöndagen - sm:43, sm:44, sm:45
7. Första Böndagen - sm:45
8. Andra Böndagen - sm:45, sm:46, sm:47
9. Tredje Böndagen - sm:48, sm:49
10. Fjärde Böndagen - sm:49, sm:50, sm:51, sm:52
Brudmässan - sm:52, sm:53
Begravningsmässan - sm:53, sm:54, sm:55

Project Runeberg, Sat Dec 15 18:22:27 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/psalmbok/1940/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free