- Project Runeberg -  Changes made to handhjarne/0125 <<
  Project Runeberg | Catalog | RSS | Forum | Recent Changes | Comments? |   

Return to Recent Changes
Changes made to handhjarne/0125 - (history)
VersionSize (words) Common Deleted Inserted Changed
1.1 104 103 = 99% 1 = 1%  0 = 0%
1.2 105 103 = 98%  2 = 2% 0 = 0%

107Men det lidet, jeg her har samlet, vil dog være tilstrækkeligt
til at vise, at vi ikke har Ret til at klage over
Overbefolkning eller til at frygte en saadan af Fremtiden. De Midler,
Mennesket sidder inde med for at faa af Jorden, hvad det
behøver — ligegyldigt under hvilket Klima og af hvilken
Jordbund — er i den senere Tid bleven saa forbedrede, at det
er ganske umuligt at forudse, hvor vidt Jordens
Produktionsevne vil kunne bringes. Begrænsningen svinder i Forhold
til det Arbejde og den Tænkning vi anvender paa Sagen, og
for hvert Aar der gaar, falder der stadig flere Skranker.

*
</chapter>


Project Runeberg, Sun Feb 14 06:54:29 2016
http://runeberg.org/rc.pl

Valid HTML 4.0!