- Project Runeberg -  Changes made to kvrostratt/2/0003 <<
  Project Runeberg | Catalog | RSS | Forum | Recent Changes | Comments? |   

Return to Recent Changes
Changes made to kvrostratt/2/0003 - (history)
VersionSize (words) Common Deleted Inserted Changed
1.2 211 192 = 91% 0 = 0%  19 = 9%
1.3 200 192 = 96%  0 = 0% 8 = 4%

<chapter name="Hvad gäller särskildt för prästval?">

<h2>
<big><b>Hvad gäller särskildt för prästval?</h2></b></big>

Å frågodagen kan kallas 4:e profpredikant och
har hvarje röstande då endast <i>en</i> röst. Vid själfva
valet röstar man med bevillningskrone- och fyrkröster;
på landet får man endast <i>en</i> röst för hvar 5:e
inkomstfyrk.

<small>Obs. Främmande trosbekännare och de, som anmält sig
till utträde ur statskyrkan, äga icke rösträtt å kyrkostämma
och vid prästval.

<i>Gift kvinna</i> äger att vid präst val <i>utan fullmakt</i> rösta för
sin man, om denne är frånvarande.</small>
</chapter>

<chapter name="Hvilka kommunala uppdrag kan en kvinna innehafva?">

<h2>

<big><b>Hvilka kommunala uppdrag kan en kvinna
innehafva?</h2></b></big>

Kommunalt röstberättigad kvinna kan väljas till
ledamot af <i>skolråd</i> och <i>barnavårdsnämnd</i> (för
varnartiga barn) samt <i>beskattningmämnd.</i>

Äfven icke röstberättigad kvinna kan utses till
ledamot af <i>fattigvårdsstyrelse,</i> som ej utgöres af
kommunalnämnden, och af <i>fosterbarnsnämnd</i> (för tillsyn
öfver fosterbarns vård).

I Stockholm kan röstberättigad kvinna äfven utses
till ledamot i stadens <i>fattigvårdsnämnd,
folkskoleöfverstyrelse</i> och <i>styrelsen för stadens arbetsförmedling.</i>

<b>Det är en medborgerlig plikt att utöfva sina
kommunala rättigheter.</b>
<img></img>
</chapter>

<table o>
<td c><small>O. L. Svanbäcks Boktr. Stockholm 1907.</small>
</table>Project Runeberg, Thu May 5 20:09:06 2016
http://runeberg.org/rc.pl

Valid HTML 4.0!