- Project Runeberg -  Changes made to norskano/index <<
  Project Runeberg | Catalog | RSS | Forum | Recent Changes | Comments? |   

Return to Recent Changes
Changes made to norskano/index - (history)
VersionSize (words) Common Deleted Inserted Changed
1.2 118 118 = 100% 0 = 0%  0 = 0%
1.3 269 118 = 44%  151 = 56% 0 = 0%

<div align="center">
<table><tr><td align=center>
<h1>DICTIONARY OF
<br>ANONYMS & PSEUDONYMS
<br>IN NORWEGIAN LITERATURE</h1>

<p>BY
<br>HJALMAR PETTERSEN

<p><sp>KRISTIANIA
<br>STEENSKE FORLAG
<br>1924</sp>
</td><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td><td align=center>
<h1>NORSK
<br>ANONYM- og
<br>PSEUDONYMLEXIKON</h1>

<p>AF
<br>HJALMAR PETTERSEN

<p><sp>KRISTIANIA
<br>STEENSKE FORLAG
<br>1924</sp>
</td></tr></table>
<p><i>Udgivet med bidrag af</i>
<br><sc>Universitetets Jubileumsfond
<br>og Nansenfondet</sc>

<p><sc>Emil Moestue a-s Boktrykkeri</sc>

<p>In Memoriam
<br><sc>Anton Aure</sc>
</div>
<hr/>

<h2>Förord till den elektroniska utgåvan</h2>

<p>Boken digitaliserades vid NB i maj 2010 och kopierades till
Prosjekt Runeberg i januari 2012.

<p>Indeks: <a href="#a">A</a>
- <a href="#b">B</a>
- <a href="#c">C</a>
- <a href="#d">D</a>
- <a href="#e">E</a>
- <a href="#f">F</a>
- <a href="#g">G</a>
- <a href="#h">H</a>
- <a href="#i">I</a>
- <a href="#j">J</a>
- <a href="#k">K</a>
- <a href="#l">L</a>
- <a href="#m">M</a>
- <a href="#n">N</a>
- <a href="#o">O</a>
- <a href="#p">P</a>
- <a href="#q">Q</a>
- <a href="#r">R</a>
- <a href="#s">S</a>
- <a href="#t">T</a>
- <a href="#u">U</a>
- <a href="#v">V</a>
- <a href="#w">W</a>
- <a href="#y">Y</a>
- <a href="#z">Z</a>
- <a href="#ae">Æ</a>
- <a href="#oe">Ø</a>
- <a href="#sup">Supplement</a>
- <a href="#pseudo">Pseudonymer</a>
- <a href="#person">Personregister</a>


Project Runeberg, Tue May 3 03:11:52 2016
http://runeberg.org/rc.pl

Valid HTML 4.0!