Projekt Runeberg http://runeberg.org/ Projekt Runeberg: New works 2018-09-20T23:31:27+00:00 en-us editors@runeberg.org Gustaf Ullman: Rast och vandring (1935) http://runeberg.org/gurast Nytt verk publicerat 2018-09-20 23:21: Gustaf Ullman: Rast och vandring (1935) lars 2018-09-20 23:21 new work Gustaf Ullman: Kärlek (1913) http://runeberg.org/karlek Nytt verk publicerat 2018-09-20 22:02: Gustaf Ullman: Kärlek (1913) lars 2018-09-20 22:02 new work August Blanche: Den sista färden eller död-dansen (1850) http://runeberg.org/sistafard Nytt verk publicerat 2018-09-19 22:42: August Blanche: Den sista färden eller död-dansen (1850) ralph 2018-09-19 22:42 new work August Blanche: Rabulisterna. Galla-Spektakel i Twå Akter (1838) http://runeberg.org/rabulister Nytt verk publicerat 2018-09-19 21:55: August Blanche: Rabulisterna. Galla-Spektakel i Twå Akter (1838) ralph 2018-09-19 21:55 new work Mathilda Roos, Sigrid Storckenfeldt: Mathilda Roos. Lefnadsteckning (1908) http://runeberg.org/ssmathroos Nytt verk publicerat 2018-09-10 18:56: Mathilda Roos, Sigrid Storckenfeldt: Mathilda Roos. Lefnadsteckning (1908) ralph 2018-09-10 18:56 new work Lina Sandell: Solskensdagar (1896) http://runeberg.org/lssolsken Nytt verk publicerat 2018-09-10 11:14: Lina Sandell: Solskensdagar (1896) ralph 2018-09-10 11:14 new work Lina Sandell: På ängen (1896) http://runeberg.org/lspaangen Nytt verk publicerat 2018-09-10 11:03: Lina Sandell: På ängen (1896) ralph 2018-09-10 11:03 new work Lina Sandell: Wåra vänner bland djuren (1897) http://runeberg.org/lswaravann Nytt verk publicerat 2018-09-10 10:50: Lina Sandell: Wåra vänner bland djuren (1897) ralph 2018-09-10 10:50 new work Lina Sandell: Sommardagar i Skogen (1895) http://runeberg.org/lssommard Nytt verk publicerat 2018-09-10 10:43: Lina Sandell: Sommardagar i Skogen (1895) ralph 2018-09-10 10:43 new work J. L. Saxon: Vid silfverbröllopet : en samling värs (1901) http://runeberg.org/silfverb Nytt verk publicerat 2018-09-08 19:54: J. L. Saxon: Vid silfverbröllopet : en samling värs (1901) lars 2018-09-08 19:54 new work Johan Erik Rydqvist: Heimdall / 1830 (1830) http://runeberg.org/heimdall/1830 Nytt verk publicerat 2018-09-07 22:45: Johan Erik Rydqvist: Heimdall / 1830 (1830) ralph 2018-09-07 22:45 new work Johan Erik Rydqvist: Heimdall / 1829 (1829) http://runeberg.org/heimdall/1829 Nytt verk publicerat 2018-09-07 22:41: Johan Erik Rydqvist: Heimdall / 1829 (1829) ralph 2018-09-07 22:41 new work Johan Vilhelm Snellman: Det går an. En tafa ur lifvet. Fortsättning (1840) http://runeberg.org/sjdetgaran Nytt verk publicerat 2018-09-07 21:40: Johan Vilhelm Snellman: Det går an. En tafa ur lifvet. Fortsättning (1840) ralph 2018-09-07 21:40 new work Carl Jonas Love Almqvist: Dialog om sättet att sluta stycken (1835) http://runeberg.org/sluta Nytt verk publicerat 2018-09-07 14:44: Carl Jonas Love Almqvist: Dialog om sättet att sluta stycken (1835) lars 2018-09-07 14:44 new work Benito Mussolini: Fascismens doktrin http://runeberg.org/fascism Nytt verk publicerat 2018-09-07 02:23: Benito Mussolini: Fascismens doktrin lars 2018-09-07 02:23 new work Johan Erik Rydqvist: Heimdall / 1828 (1828) http://runeberg.org/heimdall/1828 Nytt verk publicerat 2018-09-06 22:50: Johan Erik Rydqvist: Heimdall / 1828 (1828) ralph 2018-09-06 22:50 new work Fennomani och Skandinavism / Sednare häfte. Kunna Sverige och Finnland åter förenas? (1855) http://runeberg.org/fennomani/2 Nytt verk publicerat 2018-09-06 22:44: Fennomani och Skandinavism / Sednare häfte. Kunna Sverige och Finnland åter förenas? (1855) ralph 2018-09-06 22:44 new work Emil von Qvanten: Fennomani och Skandinavism / Förra häftet. Om Finnland och dess sednaste utveckling (1855) http://runeberg.org/fennomani/1 Nytt verk publicerat 2018-09-06 22:36: Emil von Qvanten: Fennomani och Skandinavism / Förra häftet. Om Finnland och dess sednaste utveckling (1855) ralph 2018-09-06 22:36 new work Gustaf Malm: Charli Johnson, svensk-amerikan : verklighetsbild ur folklifvet bland svenskarne i Vestern på 1890-talet (1909) http://runeberg.org/charli Nytt verk publicerat 2018-09-06 13:30: Gustaf Malm: Charli Johnson, svensk-amerikan : verklighetsbild ur folklifvet bland svenskarne i Vestern på 1890-talet (1909) lars 2018-09-06 13:30 new work Nils Edén: Den svenska centralregeringens utveckling till kollegial organisation i början af sjuttonde århundradet (1602-1634) (1902) http://runeberg.org/centrkol Nytt verk publicerat 2018-09-05 22:37: Nils Edén: Den svenska centralregeringens utveckling till kollegial organisation i början af sjuttonde århundradet (1602-1634) (1902) lars 2018-09-05 22:37 new work Nils Edén: Om centralregeringens organisation under den äldre Vasatiden (1899) http://runeberg.org/centrorg Nytt verk publicerat 2018-09-05 20:47: Nils Edén: Om centralregeringens organisation under den äldre Vasatiden (1899) 2018-09-05 20:47 new work Meddelanden från Kalmar läns Fornminnesförening / XXVIII - 1940 Bland ryttare, knektar och båtsmän i Kalmar län på Indelningsverkets tid (1940) http://runeberg.org/kalmarforn/28 Nytt verk publicerat 2018-09-03 09:08: Meddelanden från Kalmar läns Fornminnesförening / XXVIII - 1940 Bland ryttare, knektar och båtsmän i Kalmar län på Indelningsverkets tid (1940) ralph 2018-09-03 09:08 new work August Strindberg: Svenska öden och äfventyr : berättelser från alla tidehvarf / Band II (1500-talet) (1883) http://runeberg.org/odenafven/2 Nytt verk publicerat 2018-09-02 06:16: August Strindberg: Svenska öden och äfventyr : berättelser från alla tidehvarf / Band II (1500-talet) (1883) ralph 2018-09-02 06:16 new work August Strindberg: Svenska öden och äfventyr : berättelser från alla tidehvarf / Band I (Medeltiden) (1882) http://runeberg.org/odenafven/1 Nytt verk publicerat 2018-09-01 23:33: August Strindberg: Svenska öden och äfventyr : berättelser från alla tidehvarf / Band I (Medeltiden) (1882) ralph 2018-09-01 23:33 new work Gunnar Mascoll Silfverstolpe: Vardag (1926) http://runeberg.org/vardag Nytt verk publicerat 2018-08-31 20:40: Gunnar Mascoll Silfverstolpe: Vardag (1926) lars 2018-08-31 20:40 new work Gunnar Mascoll Silfverstolpe: Efteråt (1932) http://runeberg.org/efterat Nytt verk publicerat 2018-08-31 17:56: Gunnar Mascoll Silfverstolpe: Efteråt (1932) lars 2018-08-31 17:56 new work August Strindberg: Stora Landsvägen. Ett vandringsdrama med sju stationer (1909) http://runeberg.org/stlandsvag Nytt verk publicerat 2018-08-31 17:26: August Strindberg: Stora Landsvägen. Ett vandringsdrama med sju stationer (1909) ralph 2018-08-31 17:26 new work Emil Wichmann: Dikt och Drapa (1882) http://runeberg.org/diktdrapa Nytt verk publicerat 2018-08-30 22:46: Emil Wichmann: Dikt och Drapa (1882) ralph 2018-08-30 22:46 new work Emil Wichmann: På fria banor (1880) http://runeberg.org/friabanor Nytt verk publicerat 2018-08-30 22:41: Emil Wichmann: På fria banor (1880) ralph 2018-08-30 22:41 new work