- Project Runeberg -  Version 1.1 of nkpgweko/1758/1014_1 <<
  Project Runeberg | Catalog | RSS | Forum | Recent Changes | Comments? |   

Version 1.1 of nkpgweko/1758/1014_1 - (history)

N:o i.

Jönköpings Weko ^ Mdmngar.

Den 14 October Är 1758.

Foliande Resande äro ankomne:
General Audiianlen-Alexander Magnus von Hässen iftsn Stockholm til Smaland.'
Wile HäradshSfdingen Kappelman til Nor-ladugsrd. Capil. Cronstedt ifrån Calrscrona til
Stockholm. Wise Häradshöfdingen Wallöf ifrän Stockholm reste neder ät Landet. Ox-
handlaren Granting ifrän Stockholm til Bsräs. Oswersien SpreAgport.til Stock-
holm. Sfwermasmästaren Qwift och Secreleraren Christiernin i Bergs Collegio ifrän Öre-
bro til Winäs. Secreleraren Boje ifrsn Stockholm. Köpman Möller ifrän Stockholm
Logerar hos Källarmästaren Egg. Baron Lejonhjelm och Assetzoren Yxström ifrän Linkö-
ping, Och Brukspatron Helvig, samt Cor-
nelen Helvig ifrän Rodiga Bruk Logera hos Hökaren GryM. Grefwinusn Taube ifrä»
Grafsten.

I dag reste Politie Borgmästaren här i Staden Gustav Henric Hökerstedl til Stockholm.'

Ifrsn den 8 til den 14 Oclobr. äro i Norrköping födde: « »Pillebarn, 4 Flicke?
barn. 4 Brudepar wigde, samt begrafne 3 gamla Personer, och 1 Barn.
Namnen pä de döde gamle Personer med t>eras slutdomar:

I Vt. Olofs Församling: Smeden Johan Walks Hustru, Anna Hellman af Höll
och Sting. i Barn. I St. Johannes: Brokarlen Jonas Bergstedt af längsam Frotza.
Pet. Walkares Enka, Annika Jonsdotter.
^^UMr^oW^lMM^Mtt^^

Amiralitetet Ström ifrsn tttralsund, med Barlast. Capitain > Lieutenanten Blesing ifrän
Carlscrona med Hampa och Lin lc. Skepparen Johan Fr. Frank ifrän Amsterdam, med
Tobaks »Blader, Styckegods, Ost, Holländsk Sill och Takpannor. Skepparen Hskan
Cullin ifrän Stockholm med Salt, Lin, Smsr, Lax, Lärft, Talg, Krut, Dref, tt
Skepparen Lars Berlin ifrän Stockholm med lackjärn, Gärkoppar, Bly, Stal, Gal«
meja, Näswer. Säpa, Trän, Lin, Smör. Hans Larsson ifrän Biand med grä Kalk.
och Nötter. 18 stycken Wedbätar. " "

Under Lastning liggande Fartyg: Skepparen Johan Wendler, hemmahsr, wil lil
London. Johan Boström til Stockholm. Olof Shr til Stockholm. Bernson til Stock,
Holm. Gustav Lind til Stockholm. »l « "» ^»v«

I denna U?eka äro föi,ande Fartyg här ifrän afgängns til nedannämde Orter.
Gustaf Södergreu til Stockholm med Mjöl och Epannemäl. Olof Gödergren til
Stockholm med Diverse persedlar. Eric Nosenblom lii Marstrand och Hätta Lotsgärd
med Sllstsseri Förnödenheter. Petter Isberg til Stockholm »ed Stångjärn och Diver-
se persedlar. Petter Boots til Stockholm med Plank och Bräder.

Nyligen inkomne Nctualie, N?aror finnas til rops:
Dans? Sill, hos Joachim Lind: Holländst dito, hos Algehr, Hellman, Dah-
a?ss «l bwilka syra lednart, tillika med Johan Lindahl, haswa HMndst Ost,
Project Runeberg, Tue May 3 03:11:25 2016
http://runeberg.org/rc.pl

Valid HTML 4.0!