- Project Runeberg -  Sveriges industri - dess stormän och befrämjare / Del 3 /
297

(1894-1907) Author: Herman A. Ring
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Stockholms Norra Jästaktiebolag

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.


Stockholms Norra Jästaktiebolag.Fabrikationen af s. k. bränvinsjäst går i vårt land ej längre tillbaka än
till 1850-talet, då kunskapen om beredningssättet infördes hufvudsakligen från Danmark och Tyskland. Dessförinnan användes
uteslutande sådan jäst som togs från bryggerierna. Denna såldes då i flytande
form. Brännerijästen åter började man att så småningom tillhandahålla i fast
eller pressad form. Häraf kommer sig dess allmänt gängse namn pressjäst.

1852 erhöll firman Svanberg & C:o i Stockholm tillstånd att tillverka
bränvin i förening med pressjästberedning vid lägenheten Kräftriket å K.
Djurgården. Detta var Sveriges första pressjästfabrik. Tillverkningen af
pressjäst der var dock obetydlig och upphörde snart. Tillverkningsmetoden vann
emellertid ökad användning. Året därpå anlades bränneri och jästfabrik vid
Enskede och påföljande år vid Nacka.

Början till den affär vi här skola skildra gjordes år 1856. Den hade
då namnet Stockholms aktiejästbolag. Fabriken, som var tilltagen i mycket
liten skala, motsvarande den tidens kral, anlades vid Liljeholmen, på det
område, som nu eges af statens järnvägar. Jästtillverkningen, som leddes af en
bagare, vid nanm Lundholm, uppgick derstädes till mellan 2 å 300 skålp. pr.
dag Afsättningen af denna jäst skedde helt och hållet inom Stockholm.

Efter tio år lemnade emellertid fabriken denna sin första tomt.

Den flyttades då till en nybyggd lokal på en af åkaren Malmsten
inköpt tomt vid norra Humlegårdsgatan, nuvarande Carlavägen. Här inrymde
fabriken älven kvarn och mälteri, bägge afsedda för eget behof. Den
utveckling affären nu fick var hufvudsakligen ett verk af bagaren Frans Wennberg,
som redan år 1865 som verkställande direktör öfvertagit chefskapet öfver
affären och qvarstod på denna post till 1870. Hans energi och framsynta
affärs-blick är det bolaget har att tacka för sin, efter dåtida förhållanden, ganska
storartade utveckling. Omsättningen steg raskt till följd af allt större
försäljning till landsorten, och utgjorde vid 1870-talets början omkring 2,000 skålp.
per dag. Bränvinstillverkningen var äfven betydlig.

Emellertid hade affären än en gång bytt chef. Bagaren Carl Piehl hade
efterträdt herr Wennberg som bolagets verkställande direktör. Han qvarstod
som sådan till 1884. Vid hans afgång upphörde Stockholms Aktie Jästbolag
med sin verksamhet. Detta var i början af år 1884. Den öfverläts i stället
på det af hufvudsakligen samma delegare nybildade Stockholms Norra Jäst
Aktiebolag, för hvilket bagaren J. C. Schröder utsågs till verkställande
direktör, en befattning, som han ännu bekläder.

Detta bolag hade samma år öfvertagit arrenderätten till lägenheten
Kräftriket å K. Djurgården. Dit förflyttades fabriken nu, och dervid
tillämpades och genomfördes alla de förbättringar i tillverkningsmetoderna, hvarom man
då för tiden hade vetskap. Den s. k. luftjästberedningen, som införts i
fabriken vid norra Humlegårdsgatan redan år 1880, fortsatte man äfven att här
be-drifva i sammanhang med den dock betydligt större tillverkningen af skumjäst.

Under de 9 år, som bolaget utöfvade sin verksamhet vid Kräftriket,
hade det fortfarande att glädja sig åt fabrikatets allt mera ökade efterfrågan
och deraf följande ökad afsättning. Under första åren af 1890-talet hade
omsättningen vuxit så betydligt, att bolaget ånyo nödgades börja att tänka på
fabrikens förflyttning, då någon utvidgning vid Kräftriket af flera skäl ej
ansågs lämplig.

Bolaget hade också redan år 1889 på ifrig tillrådan af herr Schröder,
som för längesedan insett det framtida behofvet af egen tomt för verksam-

hetens rationellare bedrifvande i förening med landtbruk, inköpt egendomen
Sollentunaholm, belägen i Sollentuna socken invid Rotebro j em vägsstation, 19
km. från Stockholm. Alla de gynsammaste betingelsér funnos för fabrikens
förläggande dit; lämpligt afstånd från hufvudstaden, läge tätt invid
bangård, i grannskapet en mängd stora egendomar, der afsättning för
biprodukter såsom drank och draf kunde vinnas, samt, kanske det allra vigtigaste
— ett rent, kallt och äfven på andra sätt ypperligt vatten för
fabrikationens behof.

Genom herr Schröders kraftiga initiativ började bolaget att här år 1892
uppföra en fabriksbyggnad af väldiga dimensioner, cisternhus för
bränvinsneder-lag samt bostäder för verkmästare och personal, hvarjemte bispår från
statsbanan indrogs tätt intill fabriken.

Den 6 Maj 1893 började tillverkningen i de nya, rymliga och efter
tidens fordringar inredda lokalerna. Med skäl kan man räkna denna tidpunkt
såsom början till fabrikationens utveckling till verklig storindustri.

Fabriken, som numera tillverkar drygt ‘/a af landets hela behof af
pressjäst och är den största i sin branch inom riket, drifves med ångkraft. Den
besitter 1 ångmaskin om 75 indikerade hästkiafter, en reservmaskin om 25
hkr, 1 s. k. luftkompressor om 6 hkr samt en dylik, som går för rem;
ångpannorna äro 2 af hvardera 86 qv.-meter eldyta; vattnet uppfordras medels
3:ne pumpar, hvaraf 2:ne ångpumpar. Den största af dessa gifver en
vattenmängd af 120,000 liter per timme. De för tillverkningen afsedda apparaterna,
alla af nyaste och bästa konstruktion, äro till största delen af koppar; så är
t. ex. förhållandet med kylskeppen, inredningen i de 3 väldiga blåskaren, de
6 bryggkaren samt det vidsträckta rörsystemet. Bränneriet består af 2:ne
kontinuerliga spritapparater, hvilka hvar för sig afverka 5,000 liter mäsk per
dag. Mäskkaren, till antalet 32 om 5,000 liters rymd hvardera, af hvilka 8
stycken dagligen inmäskas med en qvantitet för hvardera af 1,100 kg. malt
och mjöl, äro försedda med luftningssystem och apparater för själfskumning.
Afdelningen för luftjäst består af 3:ne biåskar, hvilka dagligen inmäskas med
2,200 kg. malt och råg för hvarje. Ovarn med 2 par stenar och 1 par
valsar tillverkar mjöl m. m. för fabrikens behof, som belöper sig till cirka 13,000
kg. per tim. I mälteriet, som är af ny, s. k. pneumatisk konstruktion, kan
mältas intill 25,000 kg. korn pr dag.

Arbetarepersonalen består f. n. af 32 man.

Följande siffror torde bäst belysa fabrikationens kraftiga uppsving under
de senaste 12 åren.

Tillverkningen utgjorde:

Året »/a 1884—3% >885 Bränvin 484,357 liter

Jäst 295,377 kg.

> ‘892—“% 1893 Bränvin 845,235 liter

Jäst 488,211 kg.

>• >/s 1S96—s% 1897 Bränvin 1,406,210 liter

Jäst 1,034,187 kg.

Bolagets styrelse består för närvarande af herrar J. C. Schröder, Aug.
Reinhold och Wald. Ramstedt.

Herr Axel Westerberg sköter sedan 6 år tillbaka den kommersiela
delen af affären.

I verkmästaren L. Nissen Riis eger bolaget en dugande och insigtsfull
fackman, anställd i dess tjänst alltsedan år 1883.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 21 12:59:50 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/rhasvindus/3/0297.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free