- Project Runeberg -  Sveriges industri - dess stormän och befrämjare / Del 3 /
429

(1894-1907) Author: Herman A. Ring
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Henrikssons Tekniska Fabrik i Örebro

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.


Henrikssons Tekniska Fabrik

i Örebro.DENNA firma åtnjuter en god klang rundt om i Sveriges bygder.
Dess till många hundratal uppgående olika tillverkningar inom
den kemisk tekniska branschen ha nämligen funnit utbredning
bland allt Sveriges folk-, och hvad helst man väl blifvit i
tillfälle att profva ett eller annat fabrikat har man kommit till den
öfverty-gelsen att en i sitt slag bättre vara ej står att erhålla. Att under sådana
förhållanden Henrikssons Tekniska Fabrik skall vara en mycket omfattande
affar säger sig själft Den har oaktadt den grundlädes blott för några
år sedan, eller sommaren 1895 — redan långt för detta tagit försteg
fnun-för de flesta sina konkurrenter och man måste nu räkna den samma såsom
en af de största kemisk-tekniska fabriker i vårt land. Här om någonsin kan
man tala om en fenomenal framgång.

Frågar man om orsaken till denna sällsporda utveckling under en
tid, då konkurensen på detta område varit större än någonsin, så får man
visserligen icke förgäta betydelsen af en i tidningarna ofta återkommande
annonsering eller utsändande af reklamer, i hvilka allmänheten gör sig
uppmärksam på fabrikens olika alster. Men hvad som härvidlag långt mera än
dessa båda faktorer spelat in. har nog varit att söka i det sätt, hvarpå den
egentliga affärsledningen omhänderhafts. Affärens innehafvare, den unge
energiske fabrikanten Alfr. E. Henriksson, har otvifvelaktigt varit sitt kall
vuxen. Han har vetat att leda sin affär i den rätta riktningen, fullt
affärsmässigt genom att knyta förbindelse med en stor stab af aktade köpmän
och enskilda återförsäljare landet rundt, genom att i marknaden utsläppa
endast förstklassiga varor samt genom att själf verkställa alla inköp af
erforderliga ingredienser och jämväl omhänderhafva öfverinseendet af de olika
varornas tillverkning. Genom att såmedels själf hafva, så att säga, alla
trådar i sin hand. kan hr Henriksson ögonblickligen finna, när stunden är
inne för vidtagande af åtgärder i ena eller andra afseendet. Det är den
klarsynte affärsmannen, den skicklige fabrikanten, den driftige arbetsledaren
som på en gång äro förenade i hr Henrikssons person. Dessa kraftiga
faktorer ha gemensamt fört Henrikssons Tekniska Fabrik fram till den
rangplats, som denna nu med rätta intager bland liknande fabriker i vårt land.

Det torde ej sakna intresse att erfara, huru hr Henriksson kom på
idén att grunda sin nu sa storartade och välkända fabrik.

Vid 15 års ålder kom fabrikör H. till Amerika, där han gjorde sina
första lärospån pa såväl fabrikantens som affärsmannens bana. Hvad han
under sin fleråriga vistelse i Amerika samt sedermera i åtskilliga andra
länder inhämtat, har här i Sverige kommit honom väl till pass. Genast efter
sin återkomst till sitt hem i närheten af Filipstad blef han i tillfälle att
draga nytta af sina i utlandet förvärfvade kunskaper. Det var nämligen
här som hr Henriksson kom på tanken att sätta ihop en salva, som kunde
befria en fädernegården tillhörande häst från tagelmask. Och då försöket
lyckades, vände sig några grannar, hvilkas hästar äfvenledes plågades af
samma åkomma, till hr H. med resultat att också deras djur befriades från
sjukdomen.

Härmed var. kan man säga, grunden lagd till den stora fabnksrörelse
hr Henriksson nu drifver. Då hr H. efter flera upprepade försök såg, att
medlet hade åsyftad verkan, skyndade han att taga patent därå samt
inregistrerade -Henrikssons Tekniska Fabrik-. Strax härefter flyttades affären
till Filipstad. -Medlet mot tagelmask- hade fått en allt vidsträcktare efter-

É frågan och blifvidt uppmärksammadt af flera framstående hippologer. bland
dem godsägaren Erik Abramson. som enligt hans eget uttalande i det
bekanta arbetet -Ardennerafveln- till en hel del personer rekommenderat detta
medel, hvilket alltid visat sig förträffligt

Efter ett halft års förlopp började hr Henriksson tillverka en hel dd
andra artiklar, hvilka alla, så fort de väl blifvit kända, rönte en synnerligt
liflig efterfrågan. Fabriken måste med korta mellanrum utvidgas, och allt
större personal anskaffas.

Emellertid var Filipstad icke så särdeles lämpligt affärsläge, hvarför
hr H. måste se sig om efter en annan, med bättre kommunikationer
försedd ort, dit han kunde flytta sin verksamhet Örebro stad befanns passande,
och så flyttade hr Henriksson dit sin affär jämte fabriksverksamheten på
hösten 1899. Och i Örebro är det som Henrikssons Tekniska Fabrik fått
ett så storartadt uppsving. Redan efter 1, års förlopp var affären i Örebro
fem gånger större än den var under sista tiden i Filipstad.

Fabriken, som är förlagd i hr Henrikssons hus 21 Västra gatan,
midt emot Örebro södra station, upptager utom laboratorium, fabriks rum
för tillverkning af parfymer, tvålar och bläck m. m., särskildt packningsrum
jämte en hel del andra för fabriksrörelsen erforderliga lokaler. Utom hvad
ofvan nämnts tillverkas jämväl af läkare rekommenderade diätetiska preparater
såsom Kraft- och närsaltchoklad, Stefanos och Dynamol. De båda sistnämda
artiklarna äro i så måtto nyheter för Sverige, att dessa näringspreparat först
sedan ett par år börjat tillverkas här i landet Man behöfver sålunda
numera icke hemförskrifva »Food* från utlandet då fullt jämförliga, ja. enigt
analyser mera näringsrika preparat af liknande art kunna erhållas i Dynamol
och Stefanos. Härtill kommer att dessa äro betydligt billigare än de
utländska.

Fabriken är indelad i olika afdelningar såsom för tillverkning af
parfymer. tvåler, bläck o. s. v., o. s. v. Utrymmet tillåter ej att ingå på en
närmare beskrifning öfver vare sig de många olika tillverkningarna eller
öfver fabrikens särskilda lokaler, men vidstående illustrationer — interiörer
från några af lokalerna — kunna gifva en föreställning om den lifliga
verksamhet som där dag efter dag är rådande Såsom ett bevis för den
kolossala omsättning hr Henriksson vunnit för sina, af såväl ett flertal
tidningar som af läkare och enskilda personer varmt rekommenderade fabrikat
vilja vi endast nämna, att hvarje månad utsändas omkring 3.000 kolly till
olika håll och att arbetsstyrkan vissa tider af året utgör 70—80. Också
har. sedan hr Henriksson flyttat sin affär till Örebro, personalen måst ökas
såväl vid Örebro södra station som ä postkontoret

Vi afsluta dessa rader med återgifvande af de slutord, som stod att
läsa i en notis om Henrikssons Tekn. Fabrik, införd i en aktad
landsortstidning efter ett besök, som tidningens redaktör a Ilade i fabriken. Han
yttrade nämligen följande karaktäristiska ord om hr H.:

-Fabrikör Henriksson är ännu blott 29 år gammal, men hans bleka,
energiska drag och uppåtsträfvande affärsgeni äro en löftesrik borgen för
utvidgning af hans verksamhet till ett aktadt och hederligt Bamängen i
I Örebro.-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 21 12:59:50 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/rhasvindus/3/0429.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free