- Project Runeberg -  Rösträtt för Kvinnor / I Årg. 1912 /
17:4

(1912-1919)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

86

RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

N:R 11

Sköldpaddan och haren.

Mrs Chapman Catt berättar.

Sista numret av Jus Suffragii innehåller
bl. a. en intressant artikel om kvinnorna i
Kina av mrs Carrie Chapman Catt, som
på sin resa runt jorden nu hunnit till detta
land. Hon skildrar där först hur
olycklig kvinnornas ställning under långa ti- j
der varit och hur man finner en symbol
därför i deras förkrympta fötter, som
hindra all normal rörelse, som äro till den
största plåga och hinder för de arbetande
kvinnorna och som genom att kroppen
ständigt måste hållas tillbakalutad göra
mo-derskapet ytterst svårt och farligt. De
kinesiska kvinnorna ha hittills endast känt
livets hårda sidor. Nu ha de emellertid
börjat vakna, och av deras underbara
uppvaknande ger mrs Catt följande skildring:

"Då förberedelserna till revolutionen
sattes i gång av ett hemligt sällskap
vid namn Tung Ming Hui, inbjödos
kvinnorna att deltaga. Det var första
gången på århundraden som
kvinnorna erkänts som tänkande mänskliga
varelser, vilkas åsikter och arbete voro
av något värde. Kvinnortia, särskilt
de studerande, slöto sig i stort antal
till föreningen, stolta, och glada över
friheten och tillfället att få göra
något för att hjälpa världen framåt. De
arbetade som slavar och utförde
samma arbete som ålades de manliga
medlemmarna. Många blevo misstänkta
och arresterade för att sedan
avrättas. Många utvecklade en storartad
talareförmåga och räknades bland de
mest framstående agitatorerna. Då
tiden nalkades för revolutionens
organisering, bildade kvinnorna "Våga att
dö"-klubbar och smugglade vapen och
ammunition till Kina. Varenda en av
dem satte sitt liv på spel, men ingen
svek sin plikt...

När kriget var till ända,
förvandlade de sina "Våga att dö"-klubbar till
rösträttsföreningar och fordrade
medbestämmanderätt i den nya republiken.
De resonerade helt förståndigt, att
alla lagar, som angingo kvinnorna,
voro orättvisa och att kvinnorna
mycket bättre än männen förstodo vad som
var bäst för dem. De ha icke lämnat
något tillfälle att yrka på rösträtt
obegagnat. De ha framställt sina
önskemål för den konstituerande
församlingen, representantförsamlingarna och
nationalrådet, och de ha uppvaktat
presidenten och ministrarna. Deras
politiska insikt och praktiska förstånd
fyller mig med förundran. De ha icke
fått sin lärdom ur våra västerländska
tidningar, ty få av dem läsa något
annat språk än kinesiska... De ämna
nu göra framställning om att upptagas
i den internationella rösträttsalliansen,
och om möjligt skola de sända
delegerade till Budapest. I alla händelser
skola de sända dit en redogörelse
innehållande alla de fakta i deras
nyaste historia, som nu gå förlorade i det
dunkel som omger allt som hör till
Kina.

I Kanton sutto vi på
representantförsamlingens läktare och sågo där ett av
den nya tidens underverk — en
kinesisk lagstiftande församling med nio
kvinnliga medlemmar. I Shanghai,
Nanking och Peking gåvo
rösträttskvinnorna mottagningsfester för oss.
Dessa anordnades som möten och
besöktes av stora åhörareskaror. Vi
talade, och huvudinnehållet av våra ord
återgavs på kinesiska. Vi hörde
många kvinnor tala, och de skötte sig
underbart väl.

Kvinnorna i provinsen Kanton
röstade på medlemmar till dess lagstif-

Bords F. K. P. R. hade den 10 okt.
anordnat en Karlfeldtsafton. Därvid
föredrogos omväxlande deklamation och sång
av skaldens dikter, alltsammans
presterat av föreningens medlemmar. Aftonen
var talrikt besökt och mycket angenäm, och
allmänt uttalades den önskan att flera
sådana litteraturaftnar måtte anordnas.

Färgelanda F. P. P. R. hade den 18 okt.
sammanträde med föredrag av fru
Elisabeth Waern-Bugge. Trots mörker och
dåligt väglag hade ett 50-tal personer
infunnit sig. Det utmärkta föredraget mottogs
med en kraftig applåd, i vilken glädjande
att se även en del antis deltogo. Heder
och tack åt de kvinnor, som åtaga sig vår
sak, resa långa vägar i mörker och rusk,
uppoffra sina lediga stunder och sina
krafter för att hjälpa landsbygdens kvinnor i
kampen mot fördomar och orättvisor!

Göteborgs och Bohus länsförbund hade
den 9 okt. sitt första sammanträde i
Uddevalla, vilket bevistades av ombud från
Göteborg, Uddevalla, Lysekil, Strömstad och
Grebbestad. Förhandlingarna leddes av
förbundets ordförande, fru Frigga Carlberg
från Göteborg. Rörande agitationen
beslöts, att styrelserna för de olika F. K. P.
R. skulle vädja till sina medlemmars
hederskänsla, att var och en av dem måtte
skaffa åtminstone en ny rösträttsmedlem.
Under hösten skulle i samtliga föreningar
anordnas ett särskilt agitationsföredrag i
rösträttsfrågan. Vidare beslöts att ingå
till kommittén för Bergman-Österbergska
fonden med anhållan om anslag till
upplysningsarbete i Bohuslän, varjämte
uttalades den önskan, att föreningarna måtte
verka för ytterligare spridning av
tidningen "Rösträtt för kvinnor". Till sist
bestämdes att länsförbundet nästa sommar
å lämplig plats skulle anordna ett
frilufts-möte.

Efter länsförbundsmötets slut hade
Uddevalla F. K. P. R. anordnat samkväm, vid
vilket fru Frigga Carlberg höll ett
intressant föredrag om "Rösträtt i ord och bild",
varefter fröken Hildur öijer från Göteborg
uppträdde som antirösträttskvinna och höll
ett tal mot den kvinnliga rösträtten, vilket
väckte stor munterhet.

Göteborgs F. K. P. R. anordnar under
tiden 28 okt.—25 nov. en serie föredrag över
ämnet "Kvinnan inför lagen i olika
länder". Föreläsare bliva fru Frigga Carlberg
(om Frankrike), fröken Ingrid Bergius
(Amerika och Australien), fröken Signe
Wollter (England) och jur. kand. fru Anna
Wicksell (Sverige, äktenskapslagstiftningen,
2 föredrag).

Huskvarna F. K. P. R. hade den 7 okt.
anordnat ett offentligt möte med föredrag
av fru E. Wsern-Bugge över ämnet "Huru
1912 års riksdag behandlade kvinnornas
rösträttskrav och vad vi böra lära därav".

Hälsingborgs F. K. P. R. hade den 21 okt.
sitt första samkväm för hösten, talrikt
besökt och med bästa stämning rådande.
Största intresset knöt sig vid ett föredrag,
som en föreningsmedlem höll över Käthe
Schirmachers bekanta bok "Gåtan kvinnan"
och vilket mottogs med stort bifall. Efter
teet uppträdde postexpeditören Svante
Fagerström med några livligt applåderade
sång- och recitationsnummer.

Karlskrona F. K. P. R. hade den 22 okt.
sammanträde, varvid till
centralstyrelse-medlem omvaldes fröken Sigrid Kruse med
fru Valborg Falck till suppleant. Fröken
Kruse höll föredrag om sommarens
rösträttsmöte i Nackarps dal, och därefter
diskuterades kvinnornas utsikter vid höstens
stadsfullmäktigeval.

Linköpings F. K. P. R. höll den 18 okt.
sitt första höstmöte i förening med
aftonunderhållning. Fröken Wallerstedt
hälsade de närvarande välkomna och redogjorde
i en "Sommarkrönika" för sommarens
tilldragelser inom rösträttsvärlden. Därpå
följde deklamation av fröken Asklund,
uppläsning av fru Hanzén och några
musiknummer, föredragna av fru M#hr.

Luleå F. K. P. R. hade den 7 okt. sitt
första höstsammanträde. Därvid förekom
bland annat rapport från den kommitté,
som på föreningens majsammanträde
tillsattes med uppdrag att verka för
utsändande under sommaren av några fattiga barn
till landet. Av redogörelsen framgick att
kommitténs medlemmar presterat ett
mycket energiskt arbete. Pengar hade
insamlats på listor och gåvor in natura hade
skänkts. 15 barn hade i 6 veckors tid fått
vistas ute i skärgården. Vid hemkomsten
hade de varit friska och blomstrande och
särdeles förtjusta över 6in lantvistelse.
Föreningen beslöt, att höstens arbete skulle
inriktas på att öka medlemsantalet.

Sala F. K. P. R. hade den 22 okt.
sammanträde, varvid några hyllningens och
tacksamhetens ord ägnades åt minnet av
föreningens avlidna vice ordförande fröken
Jenny Själander.

Stockholms länsförbund och Vaxholms
F. K. P. R. hade den 20 okt. i Vaxholms
hotells stora sal anordnat ett offentligt
möte i anslutning till länsförbundets årsmöte.
Mötet var talrikt besökt. Föredrag höllos
av fru A. Widebeck från Strängnäs och fru
E. Kleen, Stockholm.

Vid länsförbundets årsmöte genomgingos
års- och revisionsberättelserna.
Ansvarsfrihet beviljades åt arbetsnämnden. För det
kommande året valdes till ordförande fru
A. Lénström, Vaxholm, efter fröken A.
Lindhagen, som avsagt sig uppdraget, till
vice ordförande fru M. Dehn, Södertelje,
till sekreterare och kassaförvaltare fru M.
Bohlin, Rönninge, samt till övriga
ledamöter i arbetsnämnden överstinnan A.
Virgin, Vaxholm, fröknarna A. Ljungberg,
Stockholm, och S. Jacobsson, östhammar.
Till revisorer nämndes fröknarna A.
Lindhagen och N. Kohnberger, Stockholm

Uppsala F. K. P. R. hade den 18 okt. ett
angenämt samkväm, det första för hösten.
Efter föreningsangelägenheternas
behandling redogjorde v. ordf. för ett besök på
k\innornas stora utställning i Berlin i
våras. En uppmaning till värvning av nya
medlemmar och prenumeranter på vår
tidning väckte livlig anklang.

Växjö F. K. P. R. höll den 11 okt.
sammanträde å stadshussalongen. Mötet
leddes av föreningens ordförande, fru doktor
Gulli Petrini, som i anslutning till
riksdagsprotokollen redogjorde för
riksdagsdebatten den 18 maj innevarande år, varefter
hon kortfattat redogjorde för vad som
sedan av den kvinnliga rösträttens
förkämpar gjorts för saken och frågans nuvarande
läge.

tände församling, men inga andra
kvinnor ha ägt rösträtt, och även dessa
skola troligen icke få rösta en gång
till. Jag tror inte att utsikterna för
kvinnans rösträtt äro mycket ljusa i
den nya republiken, men när all
kommer omkring, är det dock stortartat att
tusen kvinnor i Peking önska rösträtt
och att det finns flera
rösträttsföreningar med två hundra medlemmar. Och
liksom i fabeln kan det ännu gå så
att den kinesiska sköldpaddan
kommer före den västerländska haren i
den kapplöpningen, där målet är
rättvisa åt kvinnorna."

Singers utställning.

I Singers symaskinsaffär vid Hamngatan
i Stockholm visas f. n. en utställning av
maskinsydda arbeten, huvudsakligen
spetsar och hålsömsbroderier på vitt linne.
Maskinbroderiet är ytterst skickligt utfört
och lämnar en god ersättning för det
långsammare och dyrbarare handarbetet.
Utställningen är arrangerad för att visa vad
som nu för tiden kan åstadkommas i fråga
om maskinbrodyr. I november anordnar
firman Singer en kostnadsfri kurs för var
och en som köpt en av firmans maskiner,
vare sig i höst eller för trettio år sedan.

Höstsådd.

— "Låt var glädje som du njöt

flyga genom syakonringen liksom en elekr
trisk stöt", —

den skaldens maning kom för mig, då jag
såg igenom resultatet av arbetet under
några vackra höstveckor. Motion är ju bara
nyttigt! Vår tidning måste bli spridd, —
den verkar mer än broschyrer — men man
får ej vänta att folk skall komma sig för
att prenumerera av sig själva. Jag är
emellertid viss om, att dit den en gång kommit,
där får den också stanna. En mängd
af-färsinnehavarinnor och biträden har jag
talat vid, idel älskvärt bemötande har
lönts, icke en enda av de tillfrågade har
varit ovillig eller nekat. Snart har jag 100
nya prenumeranter för detta sista kvartal.
De tycka sig få rik valuta för 25-öringen,

— en av dessa "nya" önskade att alla
Sveriges kvinnor kunde få tillfälle läsa det
senaste numret, "för så utmärkt är det".
Straxt därefter erbjöd sig en annan att
bekosta 100 ex. samt porton, om jag ville
ha besväret sända av dem. Hur gärna!
Goda erfarenheter sporra liksom dåliga,
men vilket intresse, vilken uppmuntran
skänker ej varje individ, som skiljer sig ur
"den stora hopen av likgiltiga". Den
glädje jag fått, må den här gå vidare — nej
flyga ut till de 12,000 och bli till — en
elektrisk stöt.

E. H.

Ställningen i Belgien.

Rösträttsfrågans läge i Belgien kan icke
jämföras med dess läge i andra länder.
Den s. k. allmänna rösträtten är redan
genomförd där, i det alla män över 25 år
äro röstberättigade. Vad en blivande
rösträttsreform kommer att röra sig om, är
avskaffande av flerröstsystemet, — d. v. s. det
förhållandet, att tilläggsröst tillkommer 1)
gifta män över 35 år, 6om betala 5 francs
i skatt, 2) de som äga en förmögenhet på
mer än 2,000 francs, 3) de som äga
undervisningsdiplom — och det förefaller som
det dessutom vore alldeles avgjort att även
kvinnorna skola komma med i denna
reform. Den allmänna opinionen i landet har
länge varit emot införandet av kvinnans
rösträtt, men på senare tiden har en ny
uppfattning alltmera börjat göra sig
gällande, och då kamrarna i höst
sammanträda, väntas en het strid i denna fråga.

Det katolska partiet, som icke intar
någon enhetlig ståndpunkt i frågan om
flerröstsystemet, förklarar dock att
avskaffandet av detta system måste medföra rösträtt
åt kvinnorna, då rösträtten därigenom
anges vara ej en funktion, utan en
naturlig rättighet. I själva verket beror väl
katolikernas välvilja mot kvinnorna på att
dessa i Belgien i hög grad stå under
prästernas inflytande, varför partiet genom
rösträttens utsträckande även till
kvinnorna skulle vinna en avsevärd förstärkning.

Aven socialisterna äro principiellt för
den kvinnliga rösträtten, medan det
liberala partiet är bestämd motståndare och
förklarar den vara ett språng ut i det
okända.

Vad kvinnorna själva beträffar, vänta
de det bästa resultat av den kraftiga
röst-lättspropaganda de ämna sätta i gång
under vintern.

"Kvinnans plats är i hemmet."

Enligt en officiell statistik finnas i
Frank-like 8 millioner kvinnliga yrkesarbetare
mot 13 millioner män. Ett mycket stort
antal av dessa äro anställda i statens tjänst.
Sålunda sortera över 15,000 kvinnor under
finansdepartementet, 4,000 under
krigsdepartementet, 70,000 under
undervisningsdepartementet, 20,000 kvinnor äro anställda
i post och telegraf, 6,000 vid järnvägen
o s. v.

99

99

All prenumeration sker genom posten.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 12:00:09 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/rostrattkv/1/0086.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free