- Project Runeberg -  Rösträtt för Kvinnor / II Årg. 1913 /
5:4

(1912-1919)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Alnö F. K. P. K., som bildades i slutet
av föregående år, hade den 26 januari
anordnat sitt första offentliga möte. Sedan
”Vårt Land” sjungits gemensamt, hälsade
ordf., fröken T. Almqvist, de närvarande
välkomna. Därefter höll fröken Elin
Nilsson från Sundsvall ett synnerligen
intressant föredrag om kvinnans politiska
rösträtt. Talarinnan gav först en kortare
historik öfver den kvinnliga
rösträttsrörelsen. Hon framhöll därefter de principer,
efter vilka den svenska rösträttsrörelsen
arbetar och önskemålen för dess strävan.
Det innehållsrika, livligt framförda
föredraget åhördes med spänt intresse av den
rätt talrika publiken. Mötet avslöts med
att de närvarande unisont sjöngo ”Du
gamla, du fria”. Ett tiotal nya medlemmar
ingingo i föreningen.

Arvika F. K. P. R. hade den 6 febr.
anordnat ett möte med föredrag i
folkpensioneringsfrågan av fru Elisabeth
Wsern-Bugge. Det intressanta föredraget åhördes
av en talrik publik, och till sist fattades en
resolution av samma innehåll som
Stockholmsresolutionen.

Avesta—Krylbo F. K. P. R. hade den 9
febr. anordnat offentligt möte. Fru Ella
Billing från Stockholm talade därvid om
”Kvinnorna och åldersdomsförsäkringen”,
och kritiserade skarpt det av kommittén
framlagda förslaget, med avseende på den
undantagsställning kvinnorna inta i
detsamma. Efter föredraget vidtog ett
trevligt samkväm, med solosång av organist J.
Håkansson och pianomusik af fru Elisabet
Holmgren. Ordf., fru Karin Gelhaar,
talade varmt för den nu pågående insamlingen
för resande av en minnesstod över Fredrika
Bremer, varefter hon i ett kortare
anförande bemötte motståndarnas argument och
uppmanade kvinnorna att ansluta sig till
föreningen. En del nya medlemmar
ingingo i föreningen, som under hösten och
vintern mer än tredubblats.

Bollnäs F. K. P. R. anordnade den 9 febr.
kl. 3 i Björktjära skolhus och kl. 6 i
Freluga skolhus möten, varvid föredrag hölls
av fru Augusta Tonning från Ronneby.
Talarinnan redogjorde för kvinnornas
ställning till reglementeringsfrågan,
ålderdomspensionsförsäkringen, moderskapsförsäkringen samt nykterhetsarbetet. Särskilt
kritiserades det nyligen framlagda förslaget
till folkpensionering, som innebär samma
betalningsskyldighet för kvinnorna som för
männen, utan att kvinnorna erhålla samma
pension. Talarinnan uppmanade dé
närvarande kvinnorna att ingå i Bollnäs
rösträttsförening samt lade dem varmt på
hjärtat, att med kraft och energi hjälpa till
med arbetet för massopinionsyttringen.

Borlänge—St. Tuna F. K. P. R. hade den 7
febr. anordnat offentligt möte, varvid fru
Ella Billing höll föredrag över ämnet:
”Kvinnan och medborgarrätten.” Det
medryckande och övertygande anförandet
åhördes med allra största intresse av ett 60-tal
personer och efter det ingingo flera nya
medlemmar i föreningen. Därefter vidtog
enskilt möte.

För Degerfors F. K. P. R:s räkning höll
fru Ella Billing från Stockholm söndagen
den 2 februari offentligt föredrag över
ämnet Kvinnan och samhällsfrågorna. Det
intressanta och livfullt framförda
föredraget åhördes med största uppmärksamhet
och lönades med livligt bifall. Efter
föredraget anmälde sig nya medlemmar för
inträde i föreningen.

Eksjö F. K. P. R. hade ordinarie möte den
4 febr. Sedan års- och revisionsberättelser
föredragits, beviljades styrelsen full och
tacksam ansvarsfrihet. L. K. P. R:s
stadgeändringsförslag antogs. Följde så
redogörelse för centralstyrelsemötet; och efter
framställning av
ålderdomsförsäkringsförslaget och referat av inlägg i frågan
beslöt föreningen att ansluta sig till den
resolution, som antogs på kvinnornas
protestmöten i Stockholm den 23 och 25 jan.

Flens F. K. P. R. höll den 3 februari
årsmöte på Järnvägshotellet. Av
styrelseberättelsen framgick, att föreningens
medlemsantal ökats från 27 till 61. Det av
centralstyrelsen antagna
stadgeändringsförslaget godkändes. I styrelsen omvaldes fru
Maria Pegelow, fröknarna Emy Myrtin,
Lovisa Thorén och Sigrid Svensson samt
nyvaldes fru Emma Blomgren.

Gränna F. K. P. R. hade den 6 febr. sitt
första sammanträde för innevarande år.
Mötet, som var talrikt besökt, bar formen
av samkväm samt var präglat av den bästa
stämning. Ordf. redogjorde i korthet för
L. K. P. R:s centralstyrelsemöte den 9—10
jan. Anföranden höllos ang. kvinnans
ställning till den ifrågasatta
ålderdomsförsäkringen, över vilken indignation och
nedslagenhet rådde. Efter anföranden rörande
opinionsyttringen voro alla villiga deltaga i
arbetet därmed. För insamlande av medel
till resandet av Fredrika Bremers staty
rådde ganska stort intresse och beslöts
anordnandet av en fest med tablåer etc. för
anskaffandet av dessa medel. Fröken Carin
Berggren gladde alla med sin vackra sång.
Ortstidningens referat över sammanträdet
lyder till sist: ”Belåtenheten var allmän
och gav ett ytterligare bevis på intressets
förefintlighet inom föreningen.”

Hudiksvall F. K. P. R. hade den 6 febr.
samkväm å Stadshotellet, varvid fru
Augusta Tonning höll föredrag om ”Kvinnornas
medborgarrätt’’. Talarinnan redogjorde för
kvinnorörelsens ställning till
reglementeringsfrågan samt ålderdoms- och
moderskapsförsäkringsspörsmålen. Slutligen
omnämnde talarinnan L. K. P. R:s planerade
massopinionsyttring till förmån för
kvinnorösträtten. Föredraget mottogs med
varma applåder av det fulltaliga auditoriet,
varefter fröken Alma Persson å föreningens
vägnar tackade fru Tonning. Mötet antog
därpå en resolution mot
folkpensioneringsförslagets favorisering av männen på
kvinnornas bekostnad.

Hälsingborgs F. K. P. R. hade den 10 febr.
årsmöte, varvid års- och
revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Därefter
företogs val av styrelse, varvid hela den
avgående styrelsen återvaldes: Fru Kr. Borg,
ord., d:r Hanna Christer-Nilsson, vice ordf.,
fru Regina Kleine, kassör, fröken Emeli
Bölling, sekreterare, fruarna Nina
Wennberg och S. Björkman samt fröken M.
Fulton. Suppleanterna, fröknarna Schütz
och L. Österberg, återvaldes även,
liksom de förutvarande revisorerna
kontorschef L. Deshayes och fröken I. Grevillius
samt deras suppleanter fröknarna E.
Leestadius och E. Witt. Juris stud. fröken
Elisabeth Nilsson från Kristianstad höll därefter
ett ytterst intressant föredrag om den
föreslagna ålderdomspensioneringen.
Talarinnan redogjorde på ett särdeles klart och
förträffligt sätt för förslaget i dess helhet,
ävensom för försäkringspensioneringen i
andra länder. Hon kritiserade skarpt
förslaget och påvisade bristerna i detsamma.
Föredraget mottogs med stort bifall av den
talrika publiken. En resolution mot
förslaget antogs av mötet, och i denna anhöllo
representanter för
Fredrika-Bremerförbundet och Vita Bandet att få instämma. Efter
föredragets slut vidtog ett angenämt
samkväm, omväxlande med sång, musik och tal.

Karlskoga F. K. P. R. hade den 16 febr.
offentligt möte med föredrag av fröken
Anna Åbergsson om
ålderdomsförsäkringsförslaget. Stockholmsresolutionen antogs.

Landskrona F. K. P. R, hade den 4
februari ett talrikt besökt möte å
församlingshemmets stora sal, varvid jur. stud.
Elisabeth Nilsson från Malmö talade över
ålderdomsförsäkringen. Med tillhjälp av
tabeller redogjorde talarinnan klart och
livligt för hur folkförsäkringen skulle ställa
sig enligt kommittéförslaget och klandrade
skarpt den särställning kvinnorna intaga
däri. Föredraget applåderades livligt.
Stockholmsresolutionen antogs enhälligt.
Efteråt var samkväm anordnat med sång
och musik m. m. Härvid antecknade sig 35
kvinnor som medlemmar i.
rösträttsföreningen.

Lunds F. K. P. R. avhöll den 6 febr sitt
årsmöte. Sedan års- och
revisionsberättelserna upplästs och godkänts, redogjorde doc.
Hilma Borelius för centralstyrelsemötet i
Stockholm. Vidare antogs den ändring i
paragraf 8 av L. K. P. R:s stadgar,
varigenom landsföreningsavgiften höjes från 25
till 35 öre. Slutligen beslöts att tillsammans
med Fredrika-Bremerförbundskretsen för
Lund med omnejd anordna ett allmänt
kvinnomöte i folkpensioneringsfrågan i slutet
av februari eller början av mars.

Luleå F. K. P. R. hade den 6 febr. ett
talrikt besökt sammanträde, vid vilket ej
mindre än 24 nya medlemmar ingingo i
föreningen. En kommitté på sju personer tillsattes
att jämte styrelsen arbeta för
namninsamlingen till kvinnornas opinionsyttring 1914.
Därjämte beslöt föreingen att snarast
möjligt anordna ett offentligt opinionsmöte
med anledning av kvinnornas ställning i
ålderdomsförsäkringskommitténs förslag till
allmän pensionsförsäkring. Fru Ellen
Vleugel höll ett briljant framfört, intressant och
medryckande föredrag om sina intryck från
en resa i Italien,

Malmö F. K. P. R. hade ordinarie årsmöte
fredagen den 7 d:s. Sammanträdet var
mycket talrikt besökt. Års- och
revisionsberättelserna för 1912 förelädes. Fröken
Uddenberg redogjorde för centralstyrelsemötet i
Stockholm.

Markaryds F. K. P. R. firade den 31
januari sitt 5-års jubileum med en anslående
fest.

Norrköpings F. K. P. R. hade den 6
februari sitt första sammanträde för året.
Sammanträdet, som var mycket talrikt
besökt och präglades av den bästa stämning,
hade formen av ett samkväm med
fastställt, omväxlande program, som bjöd på
såväl skämtsamma, som allvarliga
andraganden, vacker sång av fröken Constance
Lundén med förstklassigt ackompanjemang
av fru Ellen Dorph-Enander m. m.

Efter ett kortare anförande av vice
ordföranden i ålderdoms- och
invaliditetsförsäkringsfrågan beslöt föreningen att
antaga den resolution, som antogs på det stora
kvinnomötet i Stockholm den 23 sistlidne
januari. Vidare uppdrogs åt styrelsen att
i likhet med föregående år anordna en
upplysningsbyrå för deklarationsskyldiga
kvinnor, även utom föreningen stående.
Prenumeration upptogs å Rösträtt för
Kvinnor, och flera nya medlemmar
anmälde sitt inträde i föreningen.

Nyköpings F. K. P. R. hade den 12 febr. ett
talrikt besökt sammanträde i sin nya lokal,
Östra Storgatan 25. Föreningen antog ett
förslag till ändring av 1andsföreningens
stadgar, vilken ändring innehåller att
landsföreningens avgifter skola höjas från 25 till
35 öre pr medlem. Beslöts insamla bidrag
till resande av en Fredrika Bremerstaty
och att anordna ett föredrag för ändamålet.
Föreningen skall hädanefter hålla ett
sammanträde i månaden och dessutom kommer
föreningens lokal att varje tisdagskväll stå
öppen för alla som önska närmare få reda
på föreningens arbete. Bestämdes att från
och med i år två olika årsavgifter skola
erläggas, en på 1 kr. 25 öre, som förut, och en
på 50 öre.

Före sammanträdet voro medlemmarna
inbjudna till ett enkelt samkväm i den nya
lokalen.

Skara F. K. P. R. höll den 23 januari
föreningsmöte. Fru Jenny Velander
redogjorde därvid för det nyligen i Stockholm
hållna centralstyrelsemötet. Sedermera
upplästes ”Madame Antis” monolog, vilken
väckte mycken munterhet.

Skara F. K. P. R. hade årsmöte den 12
febr. Till styrelse omvaldes fröken C.
Wallmark, ordförande, fruarna J. Velander,
centralstyrelsemedlem, H. Haldin, sekr., H.
Torgny, v. sekr., L. Appelgren,
kassaförvaltare och I. Larsson samt fröken M.
Hamilton. Dessutom nyvaldes fröken A.
Eneroth och fru E. Lundquister, den senare
efter fru E. Wahlquist, som ej önskade
återval. Fröken Wallmark redogjorde därefter
för rösträttsfrågans nuvarande läge i
Sverige och andra länder samt gav slutligen en
översikt av kvinnans ställning i det
föreliggande ålderdomspensioneringsförslaget.
Föreningen anslöt sig enhälligt till den
resolution, som antogs på kvinnornas möte i
Stockholm den 23 jan., i vilken uttalades en
protest mot kvinnornas särställning i det
föreliggande socialförsäkringsförslaget.

Stenstorps F. K, P. R. hade den 26 januari
ett offentligt möte i tingshuset varvid fru
Jenny Velander på ett tilltalande sätt
skildrade kvinnans forna ställning och hennes
nuvarande önskemål, vilket föredrag av
den talrika publiken avtackades med
varma applåder. Man hade därjämte nöjet få
höra en del sånger av fröken Naemi
Eklund.

Sundsvalls F. K. P. R. hade den 4
februari anordnat möte, till vilket infunnit
sig utom medlemmar även många av de
kvinnliga deltagarna i de under veckan
pågående nykterhetskurserna.
Agitationsföredrag hölls av ordföranden, fröken Elin
Wahlquist, som särskilt skärskådade
kvinnornas ställning i
folkpensioneringsförslaget. Efter föredraget vidtog ett trevligt
samkväm. Flera nya medlemmar ingingo
i föreningen.

Säffle F. K. P. R. hade den 4 febr.
anordnat ett möte med föredrag i
folkpensioneringsfrågan av fru Elisabeth Waern-Bugge.
Det intresseväckande föredraget mottogs
med livliga applåder, och till sist antogs en
resolution, vari yrkades på full
likställighet mellan man och kvinna, samt
ålderdoms- och invaliditetspensioneringsfrågans
lyckliga lösning särskilt med hänsyn till
kvinnornas krav.

Söderhamns F. K. P. R. hade den 3
februari sammanträde. Då till följd av
tågmissöde den väntade talarinnan, fru
Augusta Tonning, anlände först med tåget kl.
10,12, lämnade doktorinnan Wennerström
en kort överskådlig redogörelse för
ålderdomsförsäkringsförslaget, belyst av siffror
och exempel.

Under samkvämet utfördes sång av fru
Ellen Hofverberg, ackompanjerad av fru
Ella Ekelöf. Efter den trevligt anordnade
tesupén höll ordf., fröken M. Larsson, tal
för den kvinnliga representanten i
stadsfullmäktige, vilket av henne besvarades.

Fru Tonning, som nu anlänt, gav i ett
par korta anföranden en del upplysningar
om moderskapsförsäkringen och om
reglementeringsfrågan.

Söderköpings F. K. P. R. hade den 4 febr.
anordnat ett samkväm, varvid doktorinnan
Hellström redogjorde för senaste
centralstyrelsemötet i Stockholm. Fru Grönlund
framlade några synpunkter, särskilt
rörande kvinnorna, i fråga om förslaget till
invaliditets- och ålderdomsförsäkring. Till sist
upplästes ett av Frigga Carlberg författat
litet skämt om ”Antis”, som väckte mycken
munterhet. Föreningen, vars
medlemsantal under årets lopp mer än fördubblats,
var talrikt representerad och stämningen
den allra bästa.

Södertälje F. K. P. R. hade den 31 januari
anordnat offentligt möte med föredrag av
fröken Anna Åbergsson, som talade om
folkpensioneringsförslaget. Talarinnan
slutade med att påpeka det förhållandet, att
kvinnorna i Sverige stå utanför all
lagstiftning och sakna medborgarrätt, under
det att folkpensioneringsförslaget i Norge,
där kvinnorna äga rösträtt, blivit löst på
ett för kvinnorna långt lyckligare sätt.
Efter föredraget antog mötet enhälligt den
resolution, som förut antagits vid liknande
möten i Stockholm. Därefter talade fru
Maria Dehn om den blivande
namninsamlingen och uppmanade de närvarande att med
sitt intresse stödja företaget och arbeta för
dess framgång.

Tranås F. K. P. R. diskuterade på
sammanträde den 4 febr. kommitténs förslag
till lag om ålderdomspensionering. Under
diskussionen, som inleddes av fil. mag.
fröken E. Albihn, uttalades förhoppningen,
att förslaget i sitt nuvarande skick måtte
falla, huvudsakligast på grund av den
föreslagna pensionens otillräcklighet.
Under debatten uttalades även den meningen,
att kvinnan måtte få rätt till lika pension
som mannen.

Trollhättans F. K. P. R. hade den 4
februari anordnat en offentlig
aftonunderhållning, som blev mycket lyckad. ”Madame
Anti” uppträdde denna gång i fru Gurli
Hertzman-Ericssons skepnad. Ett
amatörsällskap spelade ett litet stycke, och musik
och deklamation förekom. 1/10 av
behållningen tillfaller enligt föreningens beslut
Älvsborgsförbundet.

Visby F. K. P. R. hade den 3 febr. ett
talrikt besökt samkväm. Ordf.,
doktorinnan Sigrid Herlitz, talade därvid klart och
kraftigt om rösträttskvinnornas
strävanden, särskilt uppehållande sig vid sådana
missförhållanden, vilkas avhjälpande
tydligt är beroende av kvinnornas direkta
inflytande. Talet mottogs med varma
applåder. Därefter vidtog sång och musik
under livlig och angenäm stämning. Efter
supén utförde doktorinnan Hagstrand
artistiskt och själfullt ett par vackra
pianonummer. Samkvämet fick en oväntad
avslutning, då en ”tvättäkta”
antirösträttskvinna, bekant från senaste
centralstyrelsemötet på Skansen, höll ett föredrag, som
försatte auditoriet i en särdeles munter
sinnesstämning.

Väskinde F. K. P. R. hade den 1 febr.
sammanträde, varvid d:r Karolina
Widerströms uppsats i sista numret av Rösträtt
för Kvinnor angående
folkpensioneringsförslaget upplästes och diskuterades. Även
upplästes: ”Varför böra religiöst
intresserade kvinnor ansluta sig till
rösträttsrörelsen?” av Sofi Lindstedt.

Värmlands länsförbund av F. K. P. R.
hade söndagen den 9 febr. ett talrikt besökt
sammanträde å hotell Haga i Karlstad för
att organisera arbetet med kvinnornas
massopinion. Alla länets elva föreningar voro
representerade. Till arbetsutskott omvaldes
fru Gerda Hellberg, Karlstad, ordf., fröken
Ottilia Marin, Filipstad, sekreterare, och
fru Adéle Melén, Kil, kassaförvaltare. De
långa förhandlingarna buros alltigenom av
intresse och arbetshåg. Efteråt intogs å
hotellet gemensam middag, vid vilken de
internationella färgerna vajade glatt och
värmande över alla bord. Nöjda med
dagens givande samvaro, avreste ombuden
med aftonens olika tåg, beslutna att var i
sin stad och ort göra sitt bästa.

Västerås F. K. P. R. hade den 31 januari
sitt första styrelsesammanträde för året

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Nov 21 02:45:56 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/rostrattkv/2/0028.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free