- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind I: A—Arbejdergilder /
668

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Amtsforvalter, de Embedsmænd, som bestyrer Amtstuerne - Amtsingeniør - Amtskasserer - Amtskommune ell. Amtsraadskreds - Amtskommunefond - Amtskonduktør - Amtslæge se i øvrigt Embedslæger - Amtsprovst - Amtsraad er i Danmark Betegnelsen for Kommunalbestyrelsen i en Amtskommune

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Amtmandens Tilsyn, men dette er paa faa
Rester nær bortfaldet gennem Praksis.

A. er for det første Forvalter paa de kgl.
Godser, i hvilken Egenskab det paahviler ham at
oppebære Jordebogsafgifterne. Hvor der findes
Statsskove i Distriktet, fungerer han eller en
Filialbestyrer dernæst i Reglen som Skovkasserer,
og endelig og navnlig er det hans Pligt at
oppebære Statsskatterne, dog med Undtagelse af
dem, der opkræves gennem Toldvæsenet (Tolden
og Forbrugsafgifterne). Undertiden oppebærer
han Skatterne direkte hos Yderne, f. Eks.
Ejendomsskylden paa Landet, men oftest gennem
andre Myndigheder som Mellemled, f. Eks.
Kommunalbestyrelserne, Magistraterne i
Købstæderne, Retsbetjentene o. a. A. er endvidere
Kasserer for Amtskommunen og til en vis Grad ogsaa
for Landbygningernes Brandforsikring, idet han
baade oppebærer Assurancepræmier og
udbetaler Erstatninger. I Kbhvn, hvor ingen A. er
ansat, træder Stadens Hovedkasse, der bestyres
af Magistraten, i de fleste Henseender i
Amtstuens Sted. Paa Færøerne er Landfogden A.
P. J. J.

Amtsingeniør kaldes i Norge den Tjenestemand,
som har den direkte Ledelse og Udførelse
af alle Arbejder af tekn. Art vedrørende
Vejvæsenet inden for et Amt. A. ansættes af
Departementet for de offentlige Arbejder efter Indstilling
af Amtsvejstyret. Hans Løn, Kontorholdsgodtgørelse
og Rejseudgifter udredes af Staten med
en Trediedels Bidrag af vedk. Amtskommune.
K. Ø.

Amtskasserer er i Norge den Bestillingsmand,
til hvem de tidligere Fogders Oppebørselsforretninger
samt Førelse af Matrikulen er henlagte.
Under A. foregaar Skatteopkrævningen og
anden Indfordring i Landdistrikterne ved
Lensmændene ell. dem, der i deres St. hertil antages,
og i Købstæderne efter Kongens nærmere
Bestemmelse ved særskilt hertil beskikkede Mænd
A. er ansvarlig for de under ham staaende
Skatteopkrævere, men er berettiget til at
forlange Garanti (L. 21. Juli 1894 om delvis
Omordning af det civile Embedsværk).
K. Ø.

Amtskommune ell. Amtsraadskreds
kaldes i Danmark Landkommunerne af højere
Orden, hvilke atter hver for sig omfatter et
Antal mindre Kommuner (Sognekommuner,
Handelspladser, Købstadlanddistrikter). A. falder
som Regel sammen med Amtet; dog omfatter
den kun Landdistrikterne inden for samme, idet
Købstæderne staar uden for den amtskommunale
Inddeling. Kun paa Bornholm, hvor der bestaar
et vidtgaaende økonomisk Fællesskab mellem
Købstæderne og Landdistrikterne, og hvor ogsaa
de første er repræsenterede i Amtsraadet, kan
der være Spørgsmaal om at henregne dem til A.
Undtagelsesvis er et Amt delt i to Amtsraadskredse;
dette er saaledes Tilfældet med Kbhvn’s
Amt (Kbhvn’s og Gamle Roskilde Amtsraadskredse),
Odense Amt (Odense og Assens
Amtsraadskredse) og Aarhus Amt (Aarhus og
Skanderborg Amtsraadskredse).
P. J. J.

Amtskommunefond kaldes paa Bornholm en
særlig fra Amtsrepartitionsfonden forsk. Fond,
hvis Midler hidrører fra de Erstatningssummer,
der udbetaltes Bornholm i Anledning af
Bortfaldet af den Øen i tidligere Tid tilkommende
Fritagelse for Brændevinsbeskatning. Den
bestyres af Amtsraadet, der anvender Renterne i
forsk. almennyttige Øjemed.
P. J. J.

Amtskonduktør findes fast ansat i
Halvparten af Norges Amter. Han ansættes af
Amtmanden og har at udføre de i visse Tilfælde
paabudte Kortforretninger.
K. Ø.

Amtslæge bliver fra 1. Apr. 1915 i Danmark
Betegnelsen for den Embedslæge, der for Tiden
kaldes Fysikus (Landfysikus, Stiftsfysikus). Ang.
de fremtidige Amtslæger, se i øvrigt
Embedslæger.
P. J. J.

A. er ansat i alle Norges Amter. Han
ansættes af Amtmanden med Medicinalbestyrelsens
Approbation og har at udføre de i L. 27. Juni
1891 omhandlede Undersøgelser af, hvorvidt
fattige Sindssyge tiltrænger særegen Behandling
og Forplejning.
K. Ø.

Amtsprovst. Medens Reglen siden
Reformationen havde været den, at Provstiet faldt
sammen med Herredet, blev det ved Frd. 5. Decbr
1806 bestemt, at der for Fremtiden kun skulde
beskikkes een Provst for hvert Amt. Denne
Ordning viste sig dog upraktisk, og siden 1822
afløstes A. efterhaanden af de nuværende
Distriktsprovster, hvis Provstier vel omfatter en Flerhed
af Herreder, men, bortset fra Bornholm, ikke
hele Amter.
P. J. J.

Amtsraad er i Danmark Betegnelsen for
Kommunalbestyrelsen i en Amtskommune. A.,
der først oprettedes ved Anrd. 13. Aug. 1841, er
f. T. ordnede dels ved Landkommunalloven af
6. Juli 1867, dels ved den kommunale Valglov af
20. Apr. 1908. Herefter bestaar ethvert A. af
vedk. Amtmand som Formand og et af Indenrigsministeren
efter Raadets Forslag fastsat lige
Antal valgte Medlemmer, der ikke maa være
mindre end 8 og ikke over 14. Paa Bornholm er
Antallet af valgte Medlemmer 10, af hvilke 4
repræsenterer Købstæderne og Resten
Landdistrikterne. Samtlige valgte Medlemmer af et
A. vælges under eet ved Forholdstalsvalg af en
Forsamling, bestaaende dels af Valgmænd,
udpegede af Sogneraadene (paa Bornholm tillige af
Byraadene), dels af umiddelbare Vælgere. Hvert
Sogneraad inden for Amtsraadskredsen vælger
efter Forholdstal to Valgmænd af sin egen Midte.
Antallet af umiddelbare Vælgere svarer til
Antallet af Sogneraad og er altsaa halvt saa stort som
Valgmændenes Antal. Betingelserne for at komme
i Betragtning som umiddelbar Vælger er, at
Vedkommende er Ejendomsbesidder i Amtsraadskredsen
og har boet der i de sidste to Aar, at han
opfylder Betingelserne for Valgbarhed til
Folketinget, navnlig Indfødsret, 25 Aars Alder og
Uberygtethed (dog har Kvinder samme Ret
til at deltage i Amtsraadsvalg som Mænd), og
endelig at han i det forud for Valget gaaende
Skatteaar har været blandt dem, der har udredet
den højeste Skat til Amtsrepartitionsfonden (s.
d.). Som ovenf. nævnt er Antallet af umiddelbare
Vælgere bestemt begrænset, og til at udfylde
Pladserne udtages de højestbeskattede i den
Rækkefølge, som angives ved Skattebeløbenes
Størrelse. Valgbar til A. er enhver, som bor i
Amtsraadskredsen og er valgbar til et af
Kredsens Sogneraad. De ordentlige Valg afholdes i

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:02:47 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/2/1/0712.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free