- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind XI: Hasselmus—Hven /
922

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Husmand - Husmandsbrug - Husmandsforeninger - Husmiddel

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

kontraktsmæssig indskrænket til nogle faa Ugers
Arbejde i Aaret, fordelt mest paa Sommer- og
Indhøstningsarbejderne. H. forbryder sit Fæste
ved grovt at forsømme sin Arbejdspligt, ved
Ærekrænkelser ell. Vold mod Husbonden, ved
ulovlig at bortføre Foder ell. Gødning fra
Pladsen, ved trods Advarsel at beholde Inderst
hos sig, samt ved at han ell. hans Hustru gør
sig skyldig i visse andre Forbrydelser. For
Unøjagtighed i Afgiftens Erlæggelse forbrydes
ikke Fæstet, medmindre der 3 Gange efter
hinanden hengaar 6 Maaneder over den
fastsatte Tid, førend Afgiften betales. En H., som
er lovlig opsagt, men som ikke godvillig flytter
paa Faredag (14. Apr.), kan uden Dom
udkastes ved Lensmandens Hjælp. Naar der er
Tvist om Fæstets Forbrydelse, maa i Tilfælde
Domstolene afgøre Sagen. I H.’s Besiddelsesret
kan der ikke tages Udlæg for Gæld.
K. Ø.

Husmandsbrug kaldes de Ejendomme, der
er oprettede ved Ydelsen af Statslaan i H. t.
L. af 24. Marts 1899, 22. Apr. 1904, 30. Apr.
1909, 13. Juni 1914 og 22. Juni 1917, jfr L. af
14. April 1920. Statslaanene udgør 9/10 af
Ejendommens Laaneværdi ɔ: Købesummen for
Jorden med Tillæg af Udgifterne til Opførelse af
de fornødne Bygninger og til Anskaffelsen af
den fornødne Besætning og Inventar. Laanene
ydes til Mænd og ugifte Kvinder, der
væsentlig har ernæret sig ved at udføre alm.
Landbrugsarbejde, herunder Havebrugsarbejde, for
andre mod Vederlag, hvad enten den
Paagældende staar i fast Tjenesteforhold ell. har sit
Erhverv som Daglejer, ell. som er ell. har
været Bruger af en mindre Ejendom,
endvidere til Landarbejdere, som i de sidste 5
Aar har ernæret sig som saadanne, uanset om
Vedk. tidligere har været Ejer ell. Bruger af
en Landejendom, samt til de med
Landarbejderne i økonomisk Henseende ligestillede
Landhaandværkere, Teglværksarbejdere,
Byarbejdere, Søfolk, Fiskere, som ikke har faaet
direkte Fiskerilaan af Statslaanefondens
Midler, o. l. Endvidere kan der tilstaas Ejerne af
de i H. t. forannævnte Love oprettede H.
Tillægslaan til stedfunden Erhvervelse af Jord
til Husmandsbrugets Udvidelse, til stedfunden
Opdyrkning af raa Jord, naar Opdyrkningen
er foregaaet efter den opr. Vurderings
Afholdelse, ell. til saadan gennemgribende
Jordforbedring, f. Eks. Dræning, hvorved Ejendommens
Værdi paaviselig er forøget, samt til Udvidelse
af Stald- og Ladebygning, som maatte anses
for nødvendig efter Ejendommens Udvidelse
ell. forbedrede Kulturtilstand. Til Ydelsen af
de ommeldte Hovedlaan og Tillægslaan kan
der aarlig anvendes et Beløb af indtil 5 Mill.
Kr. Endelig kan der i H. t. de nævnte Love
aarlig anvendes et Beløb af indtil 500000 Kr
til Erhvervelse af Leje- og Fæstehuse som H.
Samtlige Laan forrentes med en billig Rente,
f. T. 4 % aarlig, og afdrages paa meget
lempelige Vilkaar. Ved Salg af et H. til en Køber,
der opfylder Betingelserne for selv at kunne
faa Laan, kan det tillades, at han
overtager Gælden til Statskassen. De ommeldte H.
skal opretholdes som alm. Jordbrug og til
enhver Tid holdes forsynede med den dertil
fornødne Besætning og Inventarium, ligesom
Bygningerne skal holdes i forsvarlig Stand.
H. maa ikke udstykkes, sammenlægges med
anden Jord ell. magelægges med anden Jord
uden Landbrugsministerens Samtykke, hvilket
kun kan meddeles, naar Andragendet herom
er anbefalet af vedk. Kommunalraad. De
ommeldte Forpligtelser vedbliver at hvile paa
H., selv om de i Ejendommen i sin Tid ydede
Statslaan maatte være blevne indfriede.

I H. t. de oftnævnte Love er der i Tiden
indtil 31. Marts 1920 i alt blevet oprettet 9264
Husmandsbrug, deraf i Jylland 5818 og paa
Øerne 3446. Indtil samme Tidspunkt udgjorde
Statskassens Udlaan c. 50 Mill. Kr. Som
Tillægslaan er der til samme Tidspunkt udbetalt
et Beløb af c. 8 Mill. Kr.
H. Gr.

Husmandsforeninger begyndte at oprettes
i større Udstrækning i de første Aar af 20.
Aarh.: Antallet af dem var i Beg. af 1920
1008 med 74000 Medlemmer, men der oprettes
stadig ny. De er lokale Sammenslutninger, i
Reglen Sogneforeninger, som har til Formaal
at fremme Udviklingen af Husmandsbruget og
det mindre Landbrugs Bierhverv ved at
vejlede Medlemmerne m. H. t. Agerbrug,
Kreaturhold, Frøavl, Havebrug, Dyrkning af
Handelsplanter, Fjerkræavl, Biavl, Husflid m.
v. H. kan paa lgn. Betingelser som
Landboforeningerne modtage Statstilskud til
Foranstaltninger til Planteavlens Fremme,
Konsulentvirksomheden, Foredrag m. m. De enkelte H.
har sluttet sig sammen i provinsielle
Fællesforeninger: De samvirkende jydske H., de
samvirkende sjællandske H., de samvirkende
H. i Fyns Stift, de samvirkende H. paa
Lolland og de samvirkende bornholmske H. Disse
Fællesforeninger har (1906) dannet de
samvirkende danske H., hvis Formaal er at virke for
et organiseret Samarbejde mellem H. om
fælles Opgaver og repræsentere alle under
Fællesledelsen hørende H. over for Staten,
Institutioner m. fl. De provinsielle Fællesforeninger
afholder aarlige »Sendemandsmøder«, paa
hvilke Husmændenes økonomiske og sociale
Forhold drøftes og Bestemmelser om disse
tages. Det første store økonomiske
Foretagende, hvorom Husmændene har samlet sig, er
Husmandshypotekforeningen, der begyndte
Virksomheden i Juni Termin 1907, 1908 fik
Husmændene Justitsministeriets Sanktion paa
Oprettelsen af en Husmandsbrandkasse for
faste Ejendomme paa Landet, de har oprettet
et Fællesindkøb af Redskaber og Maskiner, og
de har i det hele nu overtaget Ledelsen af
Sager, der vedrører dem, og som tidligere blev
røgtet af Landboforeningerne.
H. H-l.

Husmiddel, Lægemiddel, der benyttes uden
at være foreskrevet af Lægen, enten, og det
vel hyppigst, fordi dets Anvendelse er saa
alm. bekendt, og Sygdomstilfældet, mod hvilket
det anvendes, formenes at være saa lidet
betydningsfuldt, at det anses for overflødigt at
høre Lægens Mening; ell. ogsaa fordi der
knytter sig visse hemmelighedsfulde, hyppig
overtroiske Forestillinger til Anvendelsen af vedk.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 17 03:07:42 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/2/11/0934.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free