- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind XII: Hvene—Jernbaner /
470

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Invalideforsørgelse

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

den Paagældende, at en vedvarende
Forsørgelse er tilstrækkelig begrundet.

Den nyeste L. om Invalideforsørgelse er givet
22. Decbr 1919 og traadte i Kraft 1. Jan. 1920.
Den falder i 4 Kapitler, om Invalider, om Enker
og om Børn samt alm. Bestemmelser. Ved
Definitionen af Invalidebegrebet lægger den ny L.
ikke Vægten paa, at Legemsbeskadigelsen gør
den Paagældende udygtig til Krigstjeneste, men
paa, om den borgerlige Erhvervsevne er
blevet væsentlig indskrænket ved den i
Militærtjenesten paadragne Beskadigelses
(Svagheds) Følger. Inddelingen af Invaliderne i 3
Hovedafdelinger fastholdtes, men Betingelserne for
at henføres til de forsk. Afdelinger er ændrede
til Gunst for Invaliderne. Under 1. Afdeling
falder nu de, som p. Gr. a. Militærinvaliditeten
har mistet enhver Erhvervsevne (personlig
Hjælpeløshed kræves ikke, saaledes som efter
L. af 1876), under 2. Afdeling de, som har
mistet største Delen af deres Erhvervsevne (c.
60—90 % Invaliditet), under 3. Afdeling Resten
af Invaliderne. I 1. Afdeling er Forsørgelsen
3000 Kr, i 2. Afdeling 1200—2400 Kr og i 3.
Afdeling 1000 Kr. For Invalider fra Krigsaarene
1848—50 og 1864 forhøjes Grænsebeløbene med
300 Kr. Fremtidig gøres ingen Forskel mellem
Fredsinvalider og Krigsinvalider, paa Officerer
og Menige, og de tidligere Tillæg efter
Tjenestetid bortfalder. Tilstaaelsen af I. betinges af et
efter alm. Bevisregler fyldestgørende Bevis for,
at Invaliditeten er paadraget i Anledning af
Udførelsen af milit. Tjenestepligter; hvor
saadant Bevis ikke foreligger, kan
Finansministeriet tilstaa en nedsat Forsørgelse (2/3), naar der
er Rimelighed for, at Invaliditeten hidrører
fra Udførelsen af milit. Tjenestepligter, eller
naar dens Paadragelse er sket under
Forhold, der staar i Berøring med den militære
Tjeneste. — Enke- og Børneforsørgelse gives til
trængende Enker og Børn efter Invalider og
dem, der er dræbte ell. dødelig saarede under
Tjenestens Udførelse ell. døde af en ved
Tjenesten paadraget Sygdom. — De ny Regler
kommer alle hidtil anerkendte Invalider til Gode,
og Omreguleringen antages at ville omfatte c.
2500 I. foruden Enkers og Børns Forsørgelse.

Den 1850 nedsatte Kommission havde bl. a.
ogsaa til Opgave at undersøge de gældende
Bestemmelser for samtlige de Fonds, Kasser,
Fundationer og Legater, m. H. t. hvilke der kunde
være Spørgsmaal om, hvorvidt de egnede sig
til at anvendes til de milit. Underklassers
fremtidige Pensionering ell. specielt til Forsørgelse
af deres Invalider samt disses og de Faldnes
Efterladte. I Henhold til disse Undersøgelser
dannedes der ved L. af 9. Apr. 1851 dels en
alm. Invalidefond, til hvilken henlagdes
Søkvæsthusets og Krigshospitalkassens Midler
samt den 1801 grundlagte Fond til
Understøttelse af Kvæstede og Faldnes Efterladte,
foruden laarlige Tilskud fra Statskassen, dels en
overordentlig Invalidefond, til hvilken
henlagdes Centralkomiteens Midler, Udbyttet af det
til Invaliderne af Kongen skænkede Marienlyst
Slot samt forsk. Legatmidler. Af den alm.
Invalidefond skulde iflg. L. udredes saavel
samtlige førend Lovens Udgivelse bevilgede
Pensioner ag Understøttelser til Militæretatens
Underklasser, hvad enten de var tilstaaede p. Gr.
a. Alder og Svagelighed ell. til Invalider og
deres Efterladte, som de ordinære Pensioner og
Understøttelser, der maatte blive tilstaaede i
Henhold til Loven. Af den overordentlige
Invalidefond skulde kun udredes ekstraordinære
Understøttelser til de fra Krig hidrørende
Invalider samt deres og de Faldnes Efterladte
saavel som til Civile, som uden egen Forseelse
var blevne kvæstede i Krigen, og til deres
Efterladte. Efter L. af 20. Novbr 1876 skal
samtlige I. og Forsørgelser for Invaliders og
Faldnes Efterladte, for saa vidt de ikke var
ligefrem Pension, udredes af den alm.
Invalidefond, og naar Renterne af denne blev
tilstrækkelige til at dække Fondens Udgifter, ophørte
det hidtidige Tilskud af Statskassen;
efterhaanden som Udgifterne yderligere maatte dale,
skulde Overskudet af Renterne midlertidig
anvendes som Bidrag til Pensionering af de milit.
Underklasser, hvilken Udgift for øvrigt herefter
skulde bæres af Staten. I Henh. t. samme Lov
blev alle de fra Centralkomiteen i den
overordentlige Invalidefond indbetalte Midler, for saa
vidt de ikke alt var forbrugte, tilbageleverede
denne Komité til Anvendelse efter den opr.
Bestemmelse. I Henhold hertil tilbageleveredes
323400 Kr til Centralkomiteen.

Ved L. 29. Marts 1904 ophævedes imidlertid
den alm. Invalidefond som særlig Fond, og dens
Midler blev inddragne i og dens Forpligtelser
og Byrder overtagne af Statskassen. Paa
samme Vilkaar blev Søkvæsthuspensionisternes
Begravelsesfond overtaget af Statskassen, ligesom
fremtidig Overskudet af Søkvæsthusets
Bygninger og Grund paa Christianshavn indgaar
direkte i Statskassen. Endelig er ved L. 14. Maj
1909 den hidtil bestaaende særlige Bestyrelse
for de milit. Underklassers Pensionering og for
I. ophævet og det under Bestyrelsen hørende
Kontor henlagt under et nyoprettet (3.) Dept
under Finansministeriet.

Endnu kan mærkes, at der ved L. 19. Decbr
1906 er tilstaaet Mænd, som 1848—50 har staaet
ved en til den danske Hær hørende Afdeling
(Institution), medens denne var paa Krigsfod
(Feltfod), ell. som har været udkommanderede
med ell. som Frivillige gjort Tjeneste om Bord
i et i Anledning af Krigen udrustet Skib, en
livsvarig aarlig Hædersgave af 100 Kr (altsaa
uden Hensyn til, om de Paagældende er
Invalider ell. ej).

Endnu skal tilføjes, at der ved L. 1. Decbr
1920 er truffet Bestemmelse om midlertidig
Understøttelse til milit. Invalider og saadannes
Efterladte i de sønderjyske Landsdele i
Tilfælde, hvor den dem fra tysk Side tilkommende
Invaliderente indtil videre ikke kommer til
Udbetaling. Saadan Understøttelse kan kun tilstaas
Personer, der har dansk Indfødsret ell. efter
Omstændighederne, naar de senere har
erhvervet saadan ved Option. Understøttelsernes
Størrelse fastsættes af et Invalidenævn med Sæde
i Sønderborg, der ogsaa afgør Spørgsmaal om
Forhøjelse, Nedsættelse ell. Ophør af
Understøttelsen samt om Begravelseshjælp.
Invalidenævnets Afgørelse kan inden for en Frist af 3

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Jan 21 21:41:17 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/2/12/0482.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free