- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind XIV: Kirkeskov—Kvadratrix /
264

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Koefoed - Koefoed, Andreas Michael - Koefoed, Ehrenreich Christopher Ludvig

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Stiftamtmand i Ribe Hans K. (1750—1822),
hvis Søn var Assessor i Højesteret,
Kammerherre Jacob K. (1791—1868), til Kommandør
Georg Albrecht K. (1753—1808), der
under Krigen med Englænderne 1807 blev ansat
som Guvernør paa Bornholm, til Direktør for
Nationalbanken, Etatsraad Daniel K.
(1759—1840), til den for sit udmærkede Forhold i
Slaget paa Reden kendte Kaptajn i Søetaten
Hans Henrik K. (1760—1809) og endelig til
den skoleinteresserede Biskop i Ribe, Dr. theol.
Conrad Daniel K. (1763—1831).
Sidstnævntes Sønnesøns Søn er Kemikeren, Prof.
Henning Emil K. (s. d.). Fra en Datter af
Borgemester H. P. K. stammer Rektor ved Rønne
Skole Christian Grønbech K.
(1827—1909), der blev Fader til Rektor smst.
Marcus Conrad K. (f. 1859) og til
Generaldirektør Andreas Michael K. (s. d.). Til
den yngre Borgemesters Ætlinge kan vistnok
ogsaa henregnes Prof. matheseos ved Odense
lærde Skole Peder K. (1728—60), der var en
lovende Kartograf. En anden af den ældre
Borgemesters Sønner var Kaptajn Jens
Pedersen K.
(s. d.). Dennes Sønnesøns
Sønnesøn var Generalauditør ved Søetaten, Assessor
i Højesteret, Gehejmekonferensraad Hans
Jacob K.
(1785—1870), der nød stor Anseelse
som Jurist, og som blev meget benyttet af
Regeringen i Kommissioner o. l. Sidstnævntes
Afkom fik ved aabent Brev af 25. Maj 1903
Anerkendelse som hørende til den danske Adel. Der
var her faktisk Tale om en Ophøjelse i
Adelsstanden. Han var Fader til Statsraadssekretær
Jens Laasby Rottbøll K. (1832—1913),
til Overauditør, Etatsraad Peter Frederik
Christian K.
(1834—1917) og til
Kontreadmiral Vilhelm Ferdinand K. (f. 1837).
Medlemmer af denne Slægt har ført en blaa
Sparre i rødt Felt, paa Hjelmen to Sølv
Vesselhorn. I det nævnte aabne Brev omtales intet
Vaaben.

2) Den anden Slægt K.’s Stamfader, Peder
K.
til Koefoedgaard i Østermarie Sogn
(1548—1616), der 1608 betegner sig selv som
Frimand, har ligeledes en talrig Efterslægt. Bl.
hans Ætlinge kan nævnes Slotspræst,
Sognepræst ved Helliggejsts Kirke. Dr. theol.
Børge Poscholan K. (1752—1839), der bl. a.
udgav »Om Musikkens Indflydelse paa
Mennesket« (1804, 2. Opl. 1837), Skolemanden Hans
Ancher K.
(s. d.), Generalmajor
Ehrenreich Christopher Ludvig K. (s. d.)
og Grosserer Hans Peter K. til Aastrup og
Holbæk Ladegaard (1743—1812). Sidstnævntes
Enke, Marie K., f. Bohn (1760—1838), der
døde barnløs, stiftede en Række meget
betydelige Legater, der bl. a. kom hendes og hendes
Mands Fødeø, Bornholm, til Gode. Frederik VI
hædrede hende med Etatsraadindetitlen,
Bornholmerne ved en 1882 i Almindingen rejst
Granitstøtte med Portrætmedaillon af V. Bissen.
Den fremragende Retslærde Peder Kofod
Ancher
(s. d.) stammer kognatisk fra
denne Slægt, der har ført et Koben i Skjoldet
og paa Hjelmen tre Blomster. En Væbner
Marqvard K. fører 1378 samme
Skjoldmærke, uden at nogensomhelst Forbindelse kan
paavises. (Litt.: Jul. Bidstrup,
»Stamtavle over Familien K.« [Kbhvn 1886] og
»Stamtavle over Familien K. fra Koefoedgaard«
[Kbhvn 1887]).
P. B. G.

Koefoed, Andreas Michael, dansk
Embedsmand, f. 27. Decbr 1867 i Rønne, blev
Student 1886, cand. polit. 1891 og ansattes s. A.
i Statens statistiske Bureau. Under Rubin’s og
Falbe Hansen’s Ledelse af Bureauet var K.
henh. Sekretær og Kontorchef, og ved Falbe
Hansen’s Tilbagetræden 1. Apr. 1904 udnævntes
han til Direktør, hvilken Stilling han beklædte
til 1913. Han fortsatte her den af Rubin
paabegyndte Reorganisation af Arbejdet, navnlig
ved at lægge Vægt paa Finansstatistik,
Socialstatistik og Skolestatistik. I den fællesnordiske
Statistik deltog K. bl. a. i Arbejdet paa den af
de tre Landes handelsstatistiske Afdelinger
udarbejdede Oversigt over den interskandinaviske
Handelsomsætning 1900—06, hvilket Værks
Redaktion og tekstmæssige Fremstilling
overdroges ham. K. havde Hovedarbejdet med
Organisationen af den internationale Statistikerkongres
i Kbhvn 1907 og redigerede Mødets Bulletin.
Efter at en L. af 12. Apr. 1910 havde medført
Udnævnelsen af en Forligsmand i
Arbejderstridigheder, blev K. den første Forligsmand,
i hvilken Stilling han gjorde et grundlæggende
Arbejde, og som han beklædte fra 1910—14.
1905—10 var K. Censor ved statsv. Eksamen.
1913 forlod K. Statistisk Bureau, som
imidlertid var blevet ophøjet til et Departement, og
udnævntes til Generaldirektør for Skattevæsenet,
som han bl. a. ledede i den vanskelige Periode
under Verdenskrigen. Apr. 1920 indtraadte K.
i det midlertidige Forretningsministerium M. P.
Friis, og s. A. blev han Formand for
Sønderjydsk Valutaraad. Under den ved
Verdenskrigen skabte Situation var K. Formand i de af
Regeringen nedsatte Vurderingskommissioner
og tillige for en Del af Krigstidens Nævn og
Medlem af forsk. Regeringskommissioner
(Finanskommissionen, Traktatkommissionen m. fl.).
K. har udfoldet en rig Forfattervirksomhed.
Han leverede saaledes det statistiske Stof til 3.
Udg. af Trap’s Danmark, var sammen med Emil
Meyer Redaktør af 2. og 3. Udg. af Hage’s
Haandbog, udgav sammen med Harald
Westergaard »Grundrids af Danmarks Statistik«, der
i sammentrængt Form indeholdt en betydelig
Stofmængde, i Forening med Departementschef
Adolph Jensen en Befolkningsstatistik, har
endvidere til »Frem« skrevet om Danmarks
Forfatning og Forvaltning og desuden ydet mange
Bidrag til den nationaløkonomiske
Tidsskriftslitteratur ude og hjemme.
C. T.

Koefoed, Ehrenreich Christopher
Ludvig
, dansk Officer, f. i Nibe 6. Juli 1830,
d. 26. Oktbr 1904, indtraadte 1848 i den kgl.
milit. Højskole. 1850 udnævntes K. til
Sekondløjtnant og deltog i Krigen ved
Feltingeniørdetachementet. Efter at være blevet
Premierløjtnant i Ingeniørkorpset 1853 var K. i nogle
Aar ansat ved Projekteringen af
Dybbølstillingen og ved Forarbejderne til den jydske
Jernbane og ansattes 1858 ved Anlægget af Kbhvn’s
Søbefæstning. 1864 deltog han i Fredericias
Forsvar og udnævntes s. A. til Kaptajn, 1877 til

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Jan 21 21:41:27 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/2/14/0288.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free