- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind XVII: Mielck—Nordland /
859

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Neutralitet

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

ubetinget forbudt at befordre de krigsførende
Magters Tropper gennem Territoriet, og et lgn.
Forbud gælder Transporter af Krigsmateriel og
Levnedsmidler, som finder Sted under militær
Bedækning, hvorimod en neutral Stat ikke i
øvrigt er forpligtet til at hindre Udførsel ell.
Gennemførsel af Krigsfornødenheder for de
krigsførende Magters Regning. I øvrigt maa
man følge lgn. Grundsætninger som dem, der
gælder om Benyttelsen af den neutrale Stats
Telegrafvæsen (jfr ovf.), og det kan følgelig ikke
være forbudt at befordre Personer, der staar i
de krigsførende Magters Tjeneste, selv om de
henhører til den væbnede Magt, naar de dog
ikke er udvortes kendelige som saadanne, og
de derhos rejser enkeltvis som alm. rejsende,
og ej heller at befordre indkaldte Værnepligtige
ell. at besørge Breve forsendte med det alm.
Postvæsen.

Hvad det neutrale Søterritorium angaar, er
det udtrykkelig udtalt, at alle fjendtlige
Handlinger (derunder ogsaa Opbringeise af Priser og
Udøvelse af Visitationsret), som foretages der,
indeholder en Krænkelse af N. og følgelig er
strengt forbudte. Er et Skib opbragt paa
neutralt Søterritorium, skal den neutrale Magt selv
frigive det, hvis det endnu er inden for dens
Jurisdiktion, og i modsat Fald kræve det
frigivet af Opbringeren. Paa den anden Side
hedder det, at N. ikke krænkes ved krigsførende
Orlogsskibes ell. Prisers blotte Passage over
neutralt Søterritorium, hvilken den neutrale
Stat som Regel end ikke vil være berettiget til
at forbyde, og selv et kortvarigt Ophold paa
Territoriet, hvortil ogsaa Havnene hører, er
ikke neutralitetsstridigt og forpligter ikke den
neutrale Stat til Afvæbning af Skibene. Priser
maa dog kun i særlige Tilfælde, saaledes p. Gr.
a. Usødygtighed, Uvejr ell. Mangel paa
Brændsel ell. andre Forraad, indbringes i neutrale
Havne og skal, hvis de ellers indfinder sig der,
frigives af den neutrale Stat, der da tillige maa
internere den ombordsatte Besætning. Endvidere
er de krigsførende Magters Ret til Ophold paa
neutralt Søterritorium begrænset i Henseende
til Antallet af Skibe, der samtidig maa være der,
samt i Henseende til Opholdets Varighed, og
hvis et Skib ikke efter Opfordring forlader en
Havn, hvor det i Henhold til disse Regler ikke
ell. ikke længere har Ret til at forblive, maa
det være den neutrale Stats Pligt at afvæbne det
og tilbageholde Besætningen. Om de nævnte
Begrænsninger bemærkes i øvrigt flg.:

Antallet af Krigsskibe, som samtidig maa
indfinde sig i en neutral Havn, er ikke i
Konventionen fastsat paa anden Maade, end at der i
Mangel af særlig Forskrift i den neutrale Stats egen
Lovgivning ikke paa een Gang maa opholde sig
fl. end tre Krigsskibe, tilhørende samme
krigsførende Magt, i samme Havn ell. paa samme
Red, og m. H. t. Opholdets Varighed er det alene
fastsat, at det i Mangel af anden
Bestemmelse i den neutrale Lovgivning ikke (ved nogen
enkelt Lejlighed) maa strække sig ud over
24 Timer, medmindre Havarier ell. Havets
Tilstand nødvendiggør en Forlængelse af det, ell.
en saadan undtagelsesvis er begrundet i visse
andre, i Konventionen nævnte Omstændigheder.
Naar Konventionen paa de heromhandlede
Punkter ikke har givet nogen almindelig
bindende Forskrift, er Grunden at søge i den
Modsætning, som paa Konferencen gjorde sig
gældende mellem England og til Dels Japan
paa den ene Side og Tyskland og Rusland paa
den anden Side. England, der med sine mange
over hele Verden spredte Kolonier ikke saa let
under en Krig vil komme i den Nødvendighed
at gøre Brug af neutrale Havne, ønskede
Reglerne om Adgangen til disse formulerede saa
strengt som muligt, medens de sidstnævnte
Stormagter, der under en Krig fjernt fra Hjemmet,
vilde være vanskeligere stillede, gjorde sig til
Talsmænd for en lempeligere Opfattelse af
Neutralitetspligterne. — Hvad angaar Adgangen
til under Ophold i neutral Havn at udnytte de
derværende Hjælpekilder til Udbedring og
Forsyning af Skibene, er det for det første bestemt,
at Reparationer kun maa foretages, for saa vidt
de er uomgængelig fornødne for Sejladsens
Sikkerhed, men aldrig i det Øjemed at forøge
Skibets militære Styrke. Det er dernæst fastsat,
at Komplettering af Besætning og Fornyelse og
Forøgelse af militære Forraad ell. militær
Udrustning i intet Tilfælde maa finde Sted, og
endelig er Adgangen til at indtage Levnedsmidler
og Brændsel paa forsk. Maade begrænset.
Af Levnedsmidler maa indtages saa mange, som
udkræves til Supplering af Skibets normale
Forraad i Fredstid, af Brændsel saa meget, som
vilde være fornødent til en Rejse til nærmeste
Havn i Skibets Hjemland, ell., hvis den neutrale
Stat har opstillet denne Regel, saa meget, som
er nødvendigt til Efterfyldning af Skibets
Kulrum. Fra den sidstnævnte Regel har dog
England og Japan taget Afstand, medens Tyskland
omvendt ikke har villet tiltræde en Bestemmelse
om, at et Krigsskib, som har indtaget Brændsel
i en neutral Magts Havn, først efter 3
Maaneders Forløb maa indtage en ny Forsyning i en
Havn, tilhørende samme Magt. M. H. t.
Adgangen til neutrale Havne kan endnu mærkes
Forskriften om, at der, naar Krigsskibe fra
begge de krigsførende Lande samtidig opholder
sig i en saadan Havn, skal forløbe mindst 24
Timer mellem Afsejlingen af hver af de to
Magters Skibe, og at et Krigsskib ikke maa forlade
en neutral Havn mindre end 24 Timer efter
Afsejlingen af et Handelsskib, der fører
Modstanderens Flag. — Om de alm. Regler om
krigsførende Orlogsskibes Adgang til neutralt
Søterritorium ogsaa finder Anvendelse paa
Undervandsbaade, var under Verdenskrigen omtvistet.
Fl. neutrale Stater udelukkede
Undervandsbaade fra deres Søterritorium uden dog at
anerkende nogen Pligt dertil. — Hvad angaar
Benyttelse af det neutrale Søterritorium paa
anden Maade end ovf. omhandlet, gælder der
lgn. Regler som om Landterritoriet. Det er
saaledes forbudt at sætte Priseretter om Bord paa
Skibe, der befinder sig paa Søterritoriet, eller
der at indrette Stationer for traadløs Telegrafering.
Om Oprettelse af flydende Kulstationer
paa neutralt Omraade ell. Krigsskibes Forsyning
med Kul fra medfølgende Kulskibe under et
Ophold der, indeholder Konventionen (Nr 2)
ingen Regel, idet de ovenn. Forskrifter om

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:03:43 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/2/17/0903.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free