- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind XVIII: Nordlandsbaad—Perleøerne /
412

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Offentlighed - offentlig Ret - offentligt Arbejde - offentlig Troværdighed

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Retten i Ægteskabssager, saavel som ogsaa i
Retsmøder under Efterforskning og retlig
Forundersøgelse, naar særegne Omstændigheder giver
Grund til at antage, at O. vil være til Hinder
for Sagens Oplysning, ell. det begæres af
Værgen for en Sigtet under 18 Aar.

Naar et Retsmøde holdes for lukkede Døre,
kan Rettens Formand, hvor særlige Grunde
taler derfor, give andre end dem, der har med
Sagen at gøre, Adgang til Retslokalet.

Offentlig Gengivelse af, hvad der forhandles
i Retsmøder, der holdes for lukkede Døre, er
forbudt. Personer, som har faaet særlig
Tilladelse til at overvære et Retsmøde, der
holdes for lukkede Døre, maa ikke give Meddelelse
om Forhandlingerne til nogen, hvem Adgang
til at overvære Mødet ikke har været tilstedet.
Overtrædelse af disse Forbud straffes med
Bøder fra 100 til 1000 Kr. Forbudene gælder dog
ikke, naar Dørenes Lukning er besluttet alene
af Hensyn til Ro og Orden.

Adgang til offentlige Retsmøder kan nægtes
Personer under 18 Aar samt enhver, der
fremstiller sig i en saadan Tilstand, at hans
Nærværelse strider mod Rettens Værdighed eller
god Orden, i Straffesager desuden visse
tidligere straffede Personer. — Hvad der foregaar i
offentligt Retsmøde, har Pressen i Alm. Ret til
at offentliggøre, men herfra er der dog gjort
forsk. Undtagelser, saaledes m. H. t.
Ægteskabssager og Sager om Umyndiggørelse samt
for Straffesagers Vedk. ifølge Rettens særlige
Bestemmelse, forsaavidt angaar Retsmøder
under Domsforhandlingen, dog at Forbudet i
sidstnævnte Tilfælde kun gælder, indtil Dom er
afsagt. — Endnu kan her nævnes, at med Bøder
fra 100 til 10000 Kr ell. med simpelt Fængsel
straffes den, som i Tale ell. Skrift, beregnet
paa at virke i en videre Kreds, forsætlig ell.
ved grov Uagtsomhed enten giver væsentlig
urigtige Meddelelser om en verserende
Straffesag ell. lægger Hindringer i Vejen for Sagens
Oplysning. — Hovedformaalet med O. er, at den
skal virke som et Kontrolmiddel og derved
skiabe Tillid til, at Retten plejes paa tilbørlig
Maade. At O. ofte kan virke haardt ikke blot
over for de Sigtede, men ogsaa over for mange
andre, hvis private Forhold saaledes lægges
blot, er selvfølgeligt.
E. T.

I Norge har Rettergangens O. egl. altid
været gennemført; i N. L. 1—3—1 er den
udtrykkelig stadfæstet. Under den skriftlige
Proces, som udviklede sig i 18. Aarh. for civile
Sager, tabte O. en væsentlig Del af sin
praktiske Bet., og den tidligere inkvisitoriske
Forundersøgelse i Straffesager antoges ikke
ubetinget at være offentlig. Princippet om O. blev
dog i nogen Grad opretholdt ved Bestemmelsen
om, at der skulde være Retsvidner til Stede ved
ethvert Retsmøde, saaledes ogsaa under
Forundersøgelsen.

L. om Domstolene af 13. Aug. 1915 har nu
flg. Bestemmelser om Rettergangens O. Alle
Retsmøder er offentlige, hvis ikke andet er
bestemt ved Lov ell. ved Beslutning af Retten
i Henhold til Lov. Retten kan beslutte, at
Dørene skal lukkes, naar Hensynet til Statens
Forhold til en fremmed Magt eller Hensynet til
Ærbarhed kræver det. I Straffesager kan
Forhandling ske for lukkede Døre, naar Hensynet
til Privatlivets Fred kræver det, ell. naar
Sigtede er under 18 Aar eller selv beder om
det af Grunde, som Retten finder
fyldestgørende. Under Efterforskning og retslig
Forundersøgelse samt under Bevisoptagelse til Brug for
Hovedforhandlingen i Straffesager kan Dørene
besluttes lukket, naar det antages, at O. vil
kunne vanskeliggøre Oplysningen af Sagen. I
Ægteskabssager skal Retten altid holdes for
lukkede Døre. At Forhandlingerne føres for
aabne Døre, medfører ikke Adgang til offentlig
Gengivelse af dem. En saadan en uden Rettens
Samtykke helt udelukket uden for
Hovedforhandlingen og kan ogsaa ved denne forbydes
af Retten, naar Gengivelsen vil kunne have
skadelig Indflydelse paa Sagens Oplysning ell.
Bedømmelse.
K. Ø.

offentlig Ret. De gamle rom. Jurister
sondrede inden for Retsvidenskaben mellem to
Grene: den o. R. (jus publicum) og
Privatretten (jus privatum). Den første angik Retten
om Staten, nærmere om den rom. Stat, jfr
Udtalelsen i Justinian’s Institutioner: »Den o.
R. er, hvad der angaar den rom. Republik«
(Publicum jus est, quod ad statum rei Romanæ
spectat
), medens Privatretten omfattede Retten
angaaende de private Personer som
Enkeltmænd. Denne Hovedinddeling er endnu meget
alm., men slaar dog ikke længere til uden
med meget væsentlige Modifikationer. Medens
efter Romerne o. R. og Statsret i videre
Forstand faldt sammen, fordi de kun kendte een
Stat, den rom. Stat, og ikke anerkendte andre
Stater for ligeberettigede med denne, udgør nu
Retten mellem Staterne, Folkeretten ell. den
internationale Ret, en særlig Gren af den o. R.
Endvidere er Strafferetten og Processen, fordi
de til Dels beherskes af særlige
Grundsætninger, nu udskilte som særlige Discipliner fra
Statsretten, og inden for den sidste, der
omhandler Statens Organisation som Herskermagt
i Forhold til de dens Statsmagt underkastede
Individer og underordnede politiske Samfund,
sondres nu yderligere alm. mellem
Statsforfatnings- og Statsforvaltningsretten.
K. B.

offentligt Arbejde. Ifølge Næringsloven af
29. Decbr 1857 kan Borgerskab eller
Næringsbevis ikke meddeles nogen, der ved Dom er
funden skyldig til Straf af o. A. eller er under
Tiltale for en Forbrydelse, der kan medføre
saadan Straf, ligesom ethvert Borgerskab eller
Næringsbevis forbrydes af den, der ved Dom
er kendt skyldig til saadan Straf. O. A.
betegner Strafarbejde (Tugthus- ell.
Forbedringshusarbejde), derimod ikke Tvangsarbejde, idet
denne Straf kun finder Anvendelse for Betleri,
Løsgængeri og under visse Betingelser for Vold,
og saaledes ikke har den infamerende
Karakter som egl. Strafarbejde.
A. Gl.

offentlig Troværdighed, (lat. fides pública)
tilkommer i Retslivet Erklæringer og Udsagn,
hidrørende dels fra offentlige Myndigheder, dels
undertiden fra private Personer, som udfører
visse Hverv. Den o. T. medfører den
Retsvirkning, at den skaber Formodning for
Erklæringens Sandhed, saaledes at Erklæringen lægges

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Jan 21 21:41:51 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/2/18/0442.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free