- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind XVIII: Nordlandsbaad—Perleøerne /
528

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Opiumskonventionen - Opkastning - opkneben - Opkuven - Opladen - Oplag - Oplagsbevis - Oplagshus - Oplagsnæring

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Opgaver, og de kontraherende Magter har derfor
uden formelt at ændre O.’s Ordlyd truffet
Aftale med den nederlandske Regering om, at de
nævnte Meddelelser fremsendes gennem
Generalsekretæren for Folkenes Forbund. — O.,
hvis Tekst findes i Bekendtgørelse af 23. Maj
1922, medførte i Danmark Udstedelsen, af forsk.
ny Bestemmelser, saaledes Lov af 12. Juni og
Anordning af 16. Septbr 1922.
G. R.

Opkastning, se Brækning.

opkneben siger man, at en Hest er, naar
Bugen bagtil er trukken stærkt op, saa at
Hesten er paafaldende tynd i Livet. Dette
Forhold1 kan fremtræde som Følge af en ved
Arbejde fremkaldt særlig Krafttilstand i
Bugmusklerne, men kan ogsaa hidrøre fra en mindre
heldig Legemsbygning ell. fra sygelige Tilstande
i ell. mangelfuld Udvikling af
Fordøjelsesorganerne.
(C. G. B.). O. P.

Opkuven, det højeste Fjeld (706 m) i
Nordmarken straks Nord for Kria; det ligger
i Norderhov Herred, Buskerud Fylke (se
Nordmarken).
M. H.

Opladen [’åpla.dən], By i preuss. Prov.
Rheinland, 14 km SSV. f. Solingen, Knudepunkt for
flere Jernbanelinier, har (1919) 12247 Indb.,
Spinderier og Væverier.
O. K.

Oplag betegner i Forlagsboghandelen det
Antal Eksemplarer af et Værk, som
Forlæggeren lader trykke med Benyttelse af den samme
Sats og i Reglen af en enkelt Gang. Naar en
Forlægger kun har faaet overdraget Ret til at
foranstalte et enkelt O. af et Værk, er han derfor
i Alm. uberettiget til at lade Satsen staa for
efter den Afsætning, som Værket maatte finde,
at bestemme, om han senere vil trykke mere,
men dette kan dog næppe gælde i det praktisk
vigtigste Tilfælde, hvor Oplagets Størrelse ved
Aftalen er sat til et bestemt Antal Eksemplarer,
idet det hen maa være ligegyldigt om
Trykningen sker af en ell. flere Gange. Efter dansk
Lov om Forfatter- og Kunstnerret af 1. April
1912 § 9 er Forlæggeren i Mangel af
udtrykkelig Aftale med Forfatteren om det modsatte kun
berettiget til at foranstalte et enkelt O., hvilket
ikke maa overstige 1000 Eksemplarer; dog
gælder sidstnævnte Regel ikke om Aviser,
periodiske Værker o. a. Samler værker. Saa længe det
overdragne O. ikke er udsolgt, er Forfatteren
uberettiget til at foranstalte et nyt Oplag.
P. J. J.

Oplagsbevis (eng.: warrant ell.
dockwarrant, tysk: »Lagerschein«, fr.: récépissé),
Dokument, som udstedes af den, der modtager
Varer paa Oplagshus, til Oplæggeren som Bevis
for Modtagelsen. Om O. har der udviklet sig
Regler, som gør det muligt for Oplæggeren at
disponere over Varen, medens den befinder sig
i Oplagshusets Varetægt. Disse Regler gaar i
Hovedsagen ud paa, at Varerne kan overdrages
ved Endossement af O., samt at der kan laanes
paa dem derved, at O. gives som Sikkerhed.
Nogle Steder bliver der kun udstedt et enkelt
O. for de modtagne Varer, og dette kan da
benyttes enten til Salg eller til Pantsætning.
Andre Steder, navnlig i England, udfærdiges
der foruden et O., der kan benyttes til Salg af
Varen, tillige et Garantibevis, der er bestemt
til at benyttes til Pantsætning; herved sættes
Oplæggeren i Stand til baade at laane paa
Varerne og tillige at sælge dem med Laanet
hvilende paa dem. Indehaveren af O. kan da til
enhver Tid indløse det til Pantsætning anvendte
Garantibevis ved at betale Pantegælden med
Renter og Omkostninger. Endvidere bliver
Oplæggeren derved i Stand til at sælge Varerne
paa Kredit med Sikkerhed for Købesummens
Betaling, idet han kan beholde Garantibeviset,
saa at Køberen af Varerne ikke kan faa dem
udleverede af Oplagshuset uden først at have
indfriet Garantibeviset hos Sælgeren. For at
skærme godtroende Erhververe af O. maa der
ved begge de nævnte Benyttelser af
Garantibeviset fordres Paategning paa O. om, at
Garantibeviset er givet i Pant ell. holdt tilbage
som Sikkerhed. L. 213. Febr 1866 om
autoriserede Oplagshuse hjemlede
Etdokumentsystemet, medens L. 30. Marts 1894 om
Oplagsbeviser og Garantibeviser for Varer, der oplægges
i Kjøbenhavns Frihavn, indførte
Dobbeltdokumentsystemet. Ingen af disse to Love, der
indrømmer særlige Begunstigelser til Lettelse af
Omsætningen gennem O., er dog kommen til at
spille nogen videre Rolle i Forretningslivet. I
Alm. oplægges Varer i Oplagshuse i Frihavnen
mod Modtagelsesbeviser, der ikke er negotiable
(s. d.) Dokumenter, og Udlevering af Varerne
kan ske ikke blot mod Tilbagelevering af
Modtagelsesbeviset, men ogsaa ved
Rekvisitionssedler fra Oplæggeren ell. den, der bevislig er
traadt i hans Sted. — Er Varer andetsteds
oplagt i Oplagshuse, og er der udstedt O., vil
dette undertiden være negotiabelt, særlig hvis
det drejer sig om Varer, bestemt efter Art (Korn
o. l.), men særlige Lovbestemmelser herom
findes ikke.
(L. A. G.). A. D. B.

Oplagshus (eng.: dock, tysk: »Lagerhaus«,
fr.: magasin général), et Etablissement, som
modtager Varer til Opbevaring og paatager sig
alt med Lagringen forbundet Arbejde. For de
modtagne Varer udsteder O. et Oplagsbevis,
Oplæggelse af Varer paa O. kan være motiveret
af Hensynet til at slippe for at betale Tolden
straks (se Frilager, Transitoplag,
jfr ogsaa Kreditoplag) ell. for at bringe
Varerne under upartisk Varetægt, medens
Retsforholdet til dem afgøres, naar f. Eks. fl.
Konnossementsindehavere fordrer Varerne
udleverede af Skipperen. Men ogsaa p. Gr. a. de
Fordele, som Storbedrift medfører i Retning af
Prisbillighed o. s. v., saavel som gennem de for
Oplagsbeviser udviklede Regler om let
Omsættelighed af Varen kan O. gøre Handelen stor
Nytte.
(L. A. G.). A. D. B.

Oplagsnæring. Af de Stoffer, der dannes
under Assimilationen (Kulhydrater,
Æggehvidestoffer) hos Planterne, bruges en Del til
Opbygning af nyt Plantevæv, en anden Del
nedbrydes under Aandedrættet, medens en tredie
Del aflejres som Oplagsnæring til Brug paa
senere Stadier af Plantens Liv eller for den
kommende Generation. En saadan Aflejring af
O. finder Sted i Frø, i Stammedele samt i
underjordiske Oplagsnæringsorganer,
Rodstokke, Stængelknolde, Løg og Rodknolde. O.
bestaar oftest af en kvælstofholdig Del,

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:03:46 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/2/18/0560.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free