- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind XVIII: Nordlandsbaad—Perleøerne /
702

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Overligningskommission - Overlads - Overlæg - Overlæge - Overløb - Overløber - Overmand - Overmangansyre - overmættet Opløsning - overordentlige Kommission af 8. August 1914, Den

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

indbringes for et særligt for hver Amtsraadskreds
med tilhørende Købstæder oprettet Udvalg, af
hvilket vedk. Overligningskommissær dog er
Medlem, naar det drejer sig om Sager fra hans
egen Købstad. Ogsaa i Kbhvn fandtes tidligere
en O., men den ophævedes 1904, idet dens
Forretninger overtoges af det samtidig oprettede
Overskatteraad for Kbhvn, fra hvilket de senere
er overgaaede til Landsoverskatteraadet.
P. J. J.

Overlads, tidligere overordnet Embedsmand
ved Lodsvæsenet. Er nu erstattet med en
Lodsdirektør. Se Lodsvæsen.
C. B-h.

Overlæg medførte efter dansk Frd. af 4.
Oktbr 1833 skærpet Straf for alle
Voldshandlinger samt for Drab, men er efter d. Strl. af
1866 kun Strafforhøjelsesgrund for Drab (se
Mord), i andre Tilfælde blot at tage i
Betragtning som Udmaalingshensyn. At O. i Bet.
af fuld og klar Bevidsthed om Handlingen og
dens Formaal spiller en Rolle ved Straffens
Bestemmelse, er vel naturligt i Betragtning af
den stærkere forbryderske Energi, som O. er
Udtryk for, men det bør dog næppe fastholdes
som det ubetingede Kriterium for Forbryderens
kvalificerede Farlighed, saaledes som sket i Strl.
§ 190, dels paa Grund af Begrebets udflydende
Karakter, dels fordi et overlagt Drab kan
tænkes begaaet af særlig undskyldende Motiver (f.
Eks. Skinsyge), og et uoverlagt Drab omvendt
kan røbe en høj Grad af social Farlighed (f.
Eks. naar det foretages for at skjule begaaet
Voldtægt). Faktisk vil Praksis vistnok ogsaa
stedse ved Afgørelsen af Spørgsmaalet, om O.
har foreligget, lade sig bestemme ved Hensynet
til Forbrydelsens mere ell. mindre monstrøse
Karakter, og O. bliver for saa vidt kun en
Formel for »Drab under særdeles skærpende
Omstændigheder«. Hvilken Forstaaelse der end
vælges, er imidlertid p. Gr. a. Begrebets
Relativitet den absolut lovbestemte Straf i Strl.
§ 190 (Livsstraf) lige forkastelig. I
Straffelovsudkastet af 1923 er O. strøget af
Drabsparagrafferne som særskilt kvalificerende Moment.
A. Gl.

Overlæge er i Danmark en overordnet milit.
Lægestilling siden 1842, men Benævnelsen
bruges nu ogsaa paa de fleste større civile
Hospitaler om den øverste Læge. Paa de civile
Hospitaler bruges det undertiden som Betegnelse
for den øverste Læge paa de med. Afdelinger
i Modsætning til Overkirurg. I Norge anvendes
Ordet civilt om den overordnede Læge ved et
større pospital.
G. N.

Overløb tjener til Bortledning af overflødigt
Vand fra Kummer, Badekar, Vandbeholdere o.
l. for at hindre Overfyldning.
A. Bj.

Overløber kaldes den Militærperson, der
forlader egen Afdeling med den Hensigt at gaa
over til den fjendtlige Hær.
(B. P. B.). E. C.

Overmand. I Militærsproget bruges dette
Udtryk om den Militærperson, som i Forhold til
en anden har højere Charge og Tjenestealder
(Anciennitet), og lige over for hvem derfor
denne sidste (Undermanden) har at iagttage
den milit. Respekt.
(C. V. N.). E. C.

Overmangansyre, d. s. s.
Manganoversyre.

overmættet Opløsning, se Opløsninger.

overordentlige Kommission af 8. August
1914, Den
(alm. kaldt
Prisreguleringskommissionen), fik ved Verdenskrigens Udbrud
i H. t. midlertidig L. af 7. Aug. 1914 den
Opgave at drage Omsorg for Danmarks Forsyning
med vigtigere Livsfornødenheder og at paase,
at der blev truffet de fornødne
Foranstaltninger til, at Levnedsmidler og Varer ikke unødig
fordyredes. Kommissionens Myndighed var for
saa vidt begrænset, som den ikke selv kunde
føre de Foranstaltninger, den fandt
paakrævede, ud i Livet, men herom var henvist til at
gøre Indstilling til Regeringen, der derefter
gennem ministerielle Bekendtgørelser havde
Beføjelse til at iværksætte de paagældende
Forholdsregler. O. K. deltog dog ofte i
Administrationen af disse. En Forudsætning for O. K.’s
Virksomhed var den vidtgaaende Myndighed,
den sad inde med til at kræve sig alle
nødvendige Oplysninger forelagt.

Medens O. K. opr. havde sin Opmærksomhed
stærkt henledt paa Tilførselsforholdene, gled
dette Omraade ret hurtigt over til
Erhvervsorganisationerne, der med Bistand af
Myndighederne førte Forhandlinger med
Repræsentanter for andre Landes Regeringer saavel om
Importmængden af Raastoffer for Landbrug og
Industri og af Forbrugsvarer som om
Vareudvekslinger med Udlandet. I
Forsyningsspørgsmaalet begrænsedes O. K.’s Opgave
derfor i alt væsentlig til at sørge for, at de
tilstedeværende Forraad kom Befolkningen tilgode.
Dette sikredes dels gennem Udførselsforbud,
dels gennem Forbud mod at anvende
Kornvarer og Kartofler til Fodring ell.
Spiritusfabrikation. Prisreguleringen blev O. K.’s
væsentlige Opgave. Under Varetagelsen af denne
havde O. K. ikke saa meget sin
Opmærksomhed henledt paa en Stabilisering af det alm.
Prisniveau som paa at søge at forhindre, at de
Erhvervsdrivende udnyttede den
Monopolstilling, som de knappe Varetilførsler gav dem.
Før 1. Febr 1917 fandtes ingen alm.
prisregulerende Bestemmelser, men gennem
Forhandlinger med Repræsentanter for Erhvervene og
disses Organisationer blev der i fl. Tilfælde
truffet Aftaler om Prisforhøjelser f. Eks. for
Sukker og Øl, medens der i en Rk. Tilfælde,
hvor saadanne Aftaler ikke kunde gennemføres,
fastsattes Maksimalpriser ell. maksimale
Handelsavancer.

Tiden før 1. Febr 1917 var saaledes i det
store og hele kendetegnet ved
Enkeltbestemmelser for forsk. vigtigere Livsfornødenheder. Kun
paa et enkelt Omraade, nemlig for
Levnedsmidler, blev det ved Bek. af 27. Novbr 1916
fastsat, at Prisforhøjelser, for saa vidt disse
iværksattes ved organisationsmæssige
Vedtagelser ell. af enkelte Erhvervsdrivende, naar disses
Prisansættelser maatte anses bestemmende for
Markedet, kun kunde finde Sted efter forud
indhentet Godkendelse fra O. K. Denne
Bestemmelse fik bl. a. Bet. for Prisfastsættelser for
Sukker og Øl samt for Brød og Mælk. Undtaget
fra disse Bestemmelser var Varer som Smør og
Æg, der hidtil havde været Genstand for
periodiske Noteringer.

Med den udvidede Undervandsbaadskrig og

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Jan 21 21:41:51 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/2/18/0746.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free