- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind XIX: Perlit—Rendehest /
242

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Platou

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Udarbejdelse af Forslag ang. Omordning af Straf- og
Varetægtsfængselsvæsenet skrev han den
Indstilling, som lagdes til Grund for Lov om
Fængselsvæsenet af 12. Oktbr 1857. Han var ligeledes
Medlem af den norsk-svenske Unionskomité af
1865 og Formand i Kommissionen af 1873 til
Revision af Lovgivningen om den militære
Retspleje. Hans vigtigste retsvidenskabelige
Arbejder er »Om Besiddelse efter norsk Ret« (1863)
og »Bemærkninger til Loven af 12. Oktbr 1857
om Jords og Skovs Udskiftning af Fællesskab«
(1865).
(O. A. Ø.). Wt. K.

4) Oscar Ludvig Stoud, foreg.’s Søn.,
f. i Kria 16. Juli 1845. Han blev jur. Kandidat
1869, var i et Aar Sorenskriverfuldmægtig og
derefter indtil 1875 Amanuensis ved
Universitetsbiblioteket. 1872—74 opholdt han sig dog
med Stipendium i Leipzig, Göttingen og Paris,
hvor han særlig studerede Romerret og
Handelsret. 1875 konkurrerede han med B. Getz
om et Professorat i Lovkyndighed. Decbr 1876
blev han kreeret til Dr. jur. (han var den
første, som disputerede for den jur. Doktorgrad
ved Univ. i Kria). Imidlertid var han efter
nogen Tids Konstitution i Juli s. A. udnævnt til
Assessor i Kria Byret; dette Embede beklædte
han indtil 4. Oktbr 1890, da han blev udnævnt
til Prof. i Lovkyndighed. Som Prof. forelæste
han især Søret, Arveret, Selskabsret og
Privatrettens alm. Del. Ved Siden af sin
Embedsgerning har han i stor Udstrækning været anvendt
til Udførelsen af særlige offentlige Hverv.
Saaledes var han Medlem af den kgl.
Akitielovkommission af 8. Jan. 1881, af den nordiske
Sølovkommission af 9. Decbr 1882, af
Forsikringslovkommissionen af 22. Decbr 1883 — her som
Formand fra 1894 —, af den departementale
Kommission 1891—92 til Udarbejdelse af en ny
Lov om Enkekassen og af en skandinavisk
Kommission 1911) til at udarbejde visse Tillæg til
Sølovene. Ved de internationale
Handelsretskongresser i Antwerpen. 1885 og Bryssel 1888
mødte han som den norske Regerings
Delegerede. I en Aarrække var ham Medlem af
Komiteen til at føre Tilsyn med private Forsørgelses-
og Understøttelsesselskaber; i Lighed med
Komiteens øvrige Medlemmer frasagde han sig
denne Stilling 1900. Han var kontrollerende
Medlem af Direktionen for den norske
Livrenteforening fra 1889, og indtil Kontrollen ved
Forsikringslovens Ikrafttræden gik over til
Forsikringsraadet. P. er Medlem af Kria
Videnskabsselskab og korresponderende Medlem af
»Vereinigung für vergleichende
Rechtswissenschaft« i Berlin og af Société de la législation
comparée
i Paris. 1897 deltog han som Stifter
af Comité maritime international, og 1899
stiftede han sammen med Direktør i
Skibsassuranceforeningen i Kria, Anton Poulsson, den
norske Afdeling af dette internationale Selskab.
1907—12 var P. Medlem af Direktionen for den
norske Enkelkasse. Endelig har P. været et
virksomt og interesseret Medlem af Norsk
Jæger- og Fiskerforenings Bestyrelse.

P. har været en meget frugtbar Forf. navnlig
paa de Omraader, som omfattes af hans ovenn.
Studier ved fremmede Univ., hans
Forelæsningsfag og de ham tildelte offentlige Hverv.
Han har for det første den væsentligste Andel
i Lovforslagene med Motiver fra de
Kommissioner, han har været Medlem af. Til Brug for
Kommissionerne udarbejdede nemlig P.
foreløbige Udkast med Motiver, der blev trykt som
Manuskript. De endelige Lovudkast med
Motiver blev igennemgaiaende bygget paa P.’s
Forarbejder, og den sidste Udformning er
hovedsagelig ogsaa hans Værk. Videre blev P.’s
Forbejder til Aktieloven og Forsikringsloven
benyttet henh. i Udkast til dansk Aktielov og i
Udkast til en for de tre nordiske Lande fælles
Lov om Forsikringsvirksomhed. Sidstnævnte
Udkast fik sin endelige Udformning af en
skandinavisk Komité med P. som et særlig virksomt
Medlem. Af større videnskabelige Værker har
han udgivet »Forelæsninger over norsk
Arveret« (1890, 2. Udg. 1910), »Forelæsninger over
norsk Søret« (1900), »Forelæsninger over norsk
Selskabsret«, Bd I (1906) og Bd II (Om
Aktieselskaber, Kommanditselskaber paa Aktier, og
Foreninger, 1911), »Forelæsninger over
udvalgte Emner af Privatrettens alm. Del« (1914)
og »Forelæsninger over Retskildernes Teori«
(1915). Tilhørere har udgivet hans
Forelæsninger over »Umyndiges Retshandler« (1911).

Af hans mange mindre Afhandlinger, der for
det meste er offentliggjort i »Norsk
Retstidende«, til Dels tillige i Særtryk, fremhæves
hans med Kronprinsens Guldmedaille
belønnede Afhandling: »Det navngivne
Handelsselskabs Retsforhold lige over for Tredjemand«
(1875), som han senere forsvarede for
Doktorgraden, hans Prøveforelæsning over selvvalgt
Emne under Professorkonkurrencen: »Udsigt
over Principperne for Syn og Skjøn« (1875) og
hans Tiltrædelsesforelæsning ved Univ.: »Om
det sammenlignende Retsstudium, dets Øjemed
og dets praktiske Resultater« (»Tidsskrift for
Retsvidenskab«, 1892), endvidere »Studier over
Commanditselskabet« (1882) og »Om
Commanditselskabets Udvikling« (1885), »Om
Livsforsikringskontraktens Natur« (»Bilag til
Aktielovkommissionens Betænkning«, 1887),
»Bemærkninger om enkelte Punkter i
Skadeserstatningslæren« (Kompensation af Culpa, 1879) og
»Bemærkninger til Skadeserstatningsreglerne i
(Norsk) Udkast til Lov om dem alm. borgerlige
Straffelovs Ikrafttræden 1896« (»Tidsskrift for
Retsvidenskab«, 1897), »Forelæsninger om
Ægteskab og Skilsmisse« (1899) samt hans Artikler
»Om Invaliditets- og Alderdomsforsikring for
det norske Folk« (Kritik af den parlamentariske
Arbejderkommissions Forslag, 1899) i
»Aftenposten«, Foraaret 1900, ogsaa i Særtryk. I
Annales de droit commercial (Paris) har han
siden 1892 givet Oversigter over de nordiske
Landes Lovgivning og Litteratur paa
Formuerettens Felt. I The Intern. Law Associations
Report of the 22. Conference
(1905) er
offentliggjort en Afh. af ham om The legal relations
between charterers and shipowners
. Samtlige
Erklæringer fra den norske Comité maritime i
Selskabets Samling af Reports er forfattet af
P. I Diskussionen om uægte Børns Arveret har
han deltaget med nogle Art. i »Aftenposten«
(Apr. og Oktbr 1904 og 1909).

P. tog Afsked som Prof. Efteraaret 1920; men

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Jan 21 21:41:58 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/2/19/0256.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free